Powiększenie węzłów chłonnych potylicznych u dorosłych i dzieci

Cała zawartość iLive jest sprawdzana przez ekspertów medycznych, aby upewnić się, że jest jak najbardziej dokładna i rzeczowa.

Mamy ścisłe wytyczne dotyczące wyboru źródeł informacji i podajemy tylko linki do renomowanych stron internetowych, akademickich instytucji badawczych oraz, w miarę możliwości, sprawdzonych badań medycznych. Należy pamiętać, że liczby w nawiasach ([1], [2] itp.) To klikalne linki do takich badań.

Jeśli uważasz, że którakolwiek z naszych treści jest niedokładna, nieaktualna lub w inny sposób wątpliwa, zaznacz ją i naciśnij Ctrl + Enter.

 • Kod ICD-10
 • Powody
 • Patogeneza
 • Objawy
 • Komplikacje i konsekwencje
 • Diagnostyka
 • Co należy zbadać?
 • Jak badać?
 • Leczenie
 • Z kim się skontaktować?
 • Zapobieganie
 • Prognoza

Węzły chłonne potyliczne znajdują się w tylnej części szyi. W zdrowym stanie nie są w ogóle widoczne z zewnątrz i nie można ich wyczuć. Ale w wyniku procesu zapalnego następuje wzrost węzłów chłonnych potylicznych, w wyniku czego na karku pojawiają się małe zaokrąglone guzki, które po sondowaniu mogą stać się bardzo bolesne. W niektórych przypadkach ból pojawia się bez nacisku na obszar objęty stanem zapalnym - jest to oznaka ostrego przebiegu choroby.

Kod ICD-10

Przyczyny wzrostu węzłów chłonnych potylicznych

Zapalenie węzłów chłonnych może przybierać określoną lub niespecyficzną postać. Naruszenie pierwszego typu jest objawem różnych ciężkich patologii zakaźnych. Wśród nich są m.in.:

Ponadto węzły chłonne mogą się powiększać z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów lub białaczki..

Niespecyficzna postać zapalenia węzłów chłonnych rozwija się z powodu faktu, że ognisko zakaźne znajduje się blisko węzłów chłonnych części potylicznej. Ich wzrost jest zwykle wywoływany przez takie przewlekłe procesy, jak ropowica, próchnica zębów, zapalenie migdałków lub przewlekła postać zapalenia gardła. Ponadto przyczyną może być zapalenie ucha środkowego lub owrzodzenie troficzne..

Zapalenie węzłów chłonnych jest czasami oznaką alergii lub odwrotnie, obniżeniem odporności. W niektórych przypadkach ten objaw obserwuje się u pacjentów z rakiem (w fazie końcowej).

Węzły chłonne z tyłu głowy mogą również wzrosnąć z następujących powodów: z powodu różyczki, procesu zakaźnego w skórze głowy (z grzybami, czyrakami, ropnymi wykwitami), aw niektórych przypadkach nawet z powodu wszy.

Dodatkowymi przyczynami wzrostu l / u są egzema, streptoderma lub alergiczna postać zapalenia skóry.

Patogeneza

Węzły chłonne są obwodowymi narządami układu odpornościowego, które składają się z różnorodnych komórek i są połączone za pomocą naczyń krwionośnych odpływających i przyjmujących, a także pozawłośniczkowych z układem krążenia. Za pomocą fibroblastów, a także ich pochodnych (komórek siatkowych) tworzy się struktura nośna. Histocyty, śródnaskórkowe makrofagi i dendryty są bardzo ważnymi komórkami organizmu, które pełnią funkcję odpowiedzi immunologicznej.

Pęcherzyki limfoidalne to głównie komórki B. Pierwotne guzki limfoidalne są kolonizowane przez limfocyty B niosące cząsteczki IgM i IgD, a ponadto przez komórki pomocnicze komórek T, jeszcze przed rozpoczęciem stymulacji antygenowej. Guzki limfoidalne typu wtórnego tworzą się z powodu pojawienia się bodźca antygenowego. Zawierają centrum rozmnażania, które obejmuje aktywne limfocyty B, jednojądrzaste fagocyty, FDC i pomocniki.

Obszary międzypęcherzykowe, a oprócz nich obszary okorowe, powstają głównie z komórek T. Kolokacja wielu dendrytów, jednojądrzastych fagocytów, limfocytów i makrofagów śródnaskórkowych pozwala węzłowi chłonnemu funkcjonować jako główny element specyficznej struktury, która jednoczy te typy komórek. To ona tworzy skuteczną humoralno-komórkową odpowiedź immunologiczną organizmu.

Węzły chłonne mogą się powiększyć z powodu takich czynników:

 • wzrost liczby łagodnych jednojądrzastych fagocytów i limfocytów w wyniku odpowiedzi immunologicznej organizmu na powstały antygen;
 • ze względu na penetrację komórek procesu zapalnego w wyniku infekcji rozprzestrzeniających się na węzły chłonne;
 • namnażanie złośliwych jednojądrzastych fagocytów i limfocytów in situ;
 • naciekanie l / y przerzutów złośliwego guza;
 • infiltracja przez jednojądrzaste fagocyty, które są obciążone produktami rozpadu w wyniku rozwoju różnych chorób spichrzeniowych.

Objawy powiększonych węzłów chłonnych potylicznych

Skóra w miejscu węzła chłonnego na zewnątrz pozostaje niezmieniona, ale lokalna temperatura w tym obszarze wzrasta. Oprócz jednostronnego istnieje również obustronne powiększenie węzłów chłonnych w okolicy potylicznej. Zwykle przy podobnym procesie obserwuje się następujące objawy:

 • zaczyna się dreszcze lub gorączka, temperatura wzrasta;
 • pojawiają się objawy zatrucia - utrata apetytu, zawroty głowy, silne nudności;
 • z powodu ropienia obserwuje się zaczerwienienie w okolicy węzła chłonnego, a przy palpacji skóra wydaje się luźna. Ucisk powoduje pulsujący ból i ostry chrupnięcie w okolicy..

Ze względu na to, że zapalenie węzłów chłonnych nie jest niezależną patologią i objawia się jedynie jako objaw wtórny, oprócz tych objawów można również zaobserwować oznaki choroby podstawowej, uzupełniając obraz kliniczny.

Powiększenie węzłów chłonnych zausznych i potylicznych

Wzrost węzłów chłonnych za uchem następuje z powodu zwiększonego ich obciążenia. Wynika to z konieczności zatrzymania i zniszczenia komórek guza, który się pojawił lub rozwijającego się procesu zakaźnego. Jednocześnie można je poczuć - czują się jak gęste guzki o różnych rozmiarach. W tym przypadku migdałki migdałków i grasica, które również mogą się zwiększyć, również zwalczają infekcję..

Powiększenie węzłów chłonnych potylicznych u dzieci

U dzieci węzły chłonne z tyłu głowy zwykle powiększają się z powodu różnych stanów zapalnych skóry głowy (zapalenie kości i szpiku sklepienia czaszki, różne grzyby lub czyraki, ropne wykwity). Wzrost tej grupy l / r występuje również, gdy u dziecka rozwinie się różyczka..

Powiększenie węzłów chłonnych potylicznych u dorosłych

Powiększenie węzłów chłonnych w części potylicznej u dorosłych występuje dość rzadko (chyba że jest to spowodowane procesem infekcyjnym w tym obszarze). Jeśli tak się nie stanie, najprawdopodobniej przyczyną jest uogólniona limfadenopatia (może to wystąpić z powodu zakażenia wirusem HIV).

Komplikacje i konsekwencje

Jeśli pacjent nie otrzyma odpowiedniego leczenia w odpowiednim czasie, proces zapalny może przekształcić się w uogólnioną posocznicę. W tym przypadku toksyczne substancje i infekcja dostają się do krwiobiegu, w wyniku czego są szybko transportowane do wszystkich komórek organizmu. Proces ten rozwija się błyskawicznie, a nasilenie objawów choroby następuje bardzo szybko..

Ponieważ węzły chłonne znajdują się blisko mózgu, rozwój zapalenia opon mózgowych może być konsekwencją ich powiększenia. Choroba ta jest bardzo poważna - pociąga za sobą wiele poważnych powikłań iw wielu przypadkach prowadzi do śmierci..

Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych potylicznych

Po zidentyfikowaniu wzrostu węzłów chłonnych należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. A jeśli wzrost objawów choroby następuje szybko, pacjent ma ogólne złe samopoczucie, a temperatura gwałtownie rośnie - należy bezzwłocznie wezwać karetkę.

Rozpoznanie choroby z objawami zapalenia węzłów chłonnych rozpoczyna się od zewnętrznej procedury badania, którą wykonuje lekarz. Powinna też wziąć historię.

Ćwiczenie

Jeśli natury patologii nie można zidentyfikować metodami instrumentalnymi, lekarze przepisują biopsję węzła chłonnego powiększonego w wyniku choroby. Następnie następuje badanie pobranych treści. Ponadto do analizy pobierana jest krew.

Diagnostyka instrumentalna

W przypadku braku tak oczywistych przyczyn wzrostu l / r, takich jak odra lub zapalenie migdałków, przeprowadza się diagnostykę instrumentalną w celu określenia czynnika wywołującego chorobę. Aby wykluczyć raka mostka lub gruźlicę, może być konieczne wykonanie zdjęć rentgenowskich lub fluorografii.

Co należy zbadać?

Jak badać?

Z kim się skontaktować?

Leczenie powiększonych węzłów chłonnych potylicznych

Wraz ze wzrostem węzłów chłonnych potylicznych konieczne jest leczenie nie samego tego objawu, ale choroby podstawowej, która go wywołała. W oczekiwaniu na przybycie lekarza zaleca się nałożenie zimnego kompresu w miejsce zapalenia, a także w razie potrzeby zastosowanie leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego. Należy pamiętać, że surowo zabrania się ogrzewania węzłów chłonnych, gdyż może to aktywować proces ropny, co skutkuje powstaniem bardzo groźnego powikłania - posocznicy.

Leki

W leczeniu chorób powodujących wzrost węzłów chłonnych potylicznych stosuje się leki z różnych kategorii farmakologicznych: leki przeciwzapalne, antybiotyki, a także leki immunomodulujące itp..

Zwykle węzły chłonne są powiększone z powodu procesu zakaźnego, który należy leczyć antybiotykami. Stosowanie tych produktów szybko normalizuje ich rozmiar, eliminując stany zapalne..

Kiedy nie można ustalić przyczyny wzrostu, lekarze przepisują kurację antybiotykową w napoju (nie dłużej niż 10 dni). Jeśli stan pacjenta poprawia się, a węzły chłonne zmniejszają się, jest to czynnik potwierdzający bakteryjny charakter patologii.

W przypadku, gdy węzły chłonne powiększyły się z powodu reakcji alergicznej, konieczne jest wykluczenie jakiegokolwiek kontaktu z alergenami, a także rozpoczęcie picia leków przeciwhistaminowych.

Antybiotyki, które są aktywnie stosowane we wczesnym stadium choroby, to leki, które mogą spowalniać proces zapalny. Za najskuteczniejsze uważa się następujące leki - amoksycylinę, flemoksynę i amoksilav, a ponadto ceftazydym, ceftriakson i ampicylinę. Kurs leczenia tymi lekami trwa około 10-14 dni. To często wystarcza, aby zatrzymać stan zapalny. Równolegle leczy się chorobę podstawową..

Leczenie operacyjne

Jeśli ropieją węzły chłonne, można przeprowadzić operację. Za pomocą operacji eliminuje się konsekwencje ropnego zapalenia węzłów chłonnych: ropnie i adenophlegmon są otwierane, a ponadto usuwanie ropy i drenaż ran.

Zapobieganie

W celu zapobiegania zapaleniu węzłów chłonnych należy w odpowiednim czasie zapobiegać rozwojowi procesów zakaźnych, zapobiegać urazom (pojawieniu się różnych ran i urazów), a ponadto patologie ropno-zapalne należy leczyć prawidłowo i na czas.

Prognoza

Powiększenie węzłów chłonnych potylicznych w początkowej fazie i przy odpowiednim leczeniu w odpowiednim czasie ma na ogół korzystne rokowanie. Ale gdy pojawiają się komplikacje z powodu przedwczesnego leczenia, zwłaszcza jeśli rozpoczął się rozwój sepsy, rokowanie się pogarsza, możliwy jest nawet śmiertelny wynik.

Zapalenie węzłów chłonnych potylicznych: przyczyny i leczenie

Zapalenie węzłów chłonnych z tyłu głowy, podobnie jak w każdej innej części ciała, nazywane jest zapaleniem węzłów chłonnych. Niezależnie od przyczyny chorobie towarzyszą bolesne objawy związane z procesami zapalnymi w węzłach potylicznych..

W większości przypadków zapalenie węzłów chłonnych nie jest chorobą niezależną. Jest to prawie zawsze wynikiem procesów patologicznych w organizmie..

Liczba węzłów chłonnych w okolicy szyi i głowy jest dość duża, ponieważ chronią mózg przed infekcjami. Węzły chłonne potyliczne w normalnym stanie nie dają się w żaden sposób wyczuć: nie są wyczuwalne i nie powodują bólu. Jeśli węzły w tym obszarze zostaną zaognione, osoba zaczyna odczuwać dyskomfort, a nawet ból..

Przyczyny zapalenia węzłów chłonnych z tyłu głowy

Mechanizmem wywołującym chorobę są zawsze infekcje różnego pochodzenia, które rozprzestrzeniają się w organizmie. Powiększenie węzłów następuje w odpowiedzi na procesy zapalne w głowie i szyi.

W praktyce medycznej zapalenie węzłów chłonnych dzieli się na dwie grupy: specyficzne i niespecyficzne.

 • Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych z tyłu głowy ma wspólną cechę: jest to reakcja organizmu na jednorazowy (na przykład grypę) lub regularnie powtarzający się atak bakterii (na przykład przewlekłe zapalenie narządów wewnętrznych).
 • Specyficzne zapalenie węzłów chłonnych jest reprezentowane przez poważniejsze choroby ogólnoustrojowe, z których każda ma specjalne objawy. Jest to zespół nabytego niedoboru odporności, mononukleoza, gruźlica. Jeśli węzły chłonne potyliczne są w stanie zapalnym przez długi czas, oznacza to rozwój guza lub procesów onkologicznych.

Rozważmy bardziej szczegółowo przyczyny zapalenia węzłów chłonnych szyjnych:

1. Infekcje bakteryjne są spowodowane spożyciem paciorkowców, gronkowców itp. Bakterie zaczynają namnażać się w dotkniętych narządach, aktywując układ odpornościowy. Jeśli takie ogniska bakteryjne znajdują się na twarzy, głowie i szyi, wówczas następuje stan zapalny węzłów chłonnych z tyłu głowy, w pobliżu uszu, pod szczęką. Bakterie często wnikają w zmiany skórne: zadrapania, skaleczenia po goleniu itp. Przykładami takich chorób są:

 • zapalenie ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie zatok;
 • dusznica;
 • zapalenie jamy ustnej, próchnica,
 • karbunkuły, czyraki.

2. Wirusy. W organizmie wirusy wywołują odpowiedź immunologiczną w postaci bólu węzłów układu limfatycznego. Prawie zawsze objawia się to obniżoną odpornością. Przyczyny, które mogą powodować bolesność węzłów chłonnych to: grypa, przeziębienia, ospa wietrzna, odra, mononukleoza, różowy, łuszczący się porost.

3. Grzybice. Choroby wywoływane przez grzyby, nawet jeśli znajdują się na powierzchni skóry głowy lub ciała, czasami wywołują zapalenie węzłów chłonnych. Należą do nich następujące rodzaje porostów: grzybica, wielokolorowa, biała.

4. Choroby ogólnoustrojowe: dżuma, kiła, gruźlica, bukeloza.

5. Procesy nowotworowe i rozwój onkologii.

Rozwój zapalenia węzłów chłonnych może wywołać prawie wszystkie choroby o charakterze zakaźnym lub ogólnoustrojowym. W niektórych przypadkach obniżona odporność, niedobór witamin poza sezonem powoduje również wzrost i ból węzłów chłonnych.

Objawy

Objawy choroby objawiają się na różne sposoby w zależności od przyczyny i cech organizmu ludzkiego. Ale istnieje wiele głównych oznak, za pomocą których można określić obecność zapalenia węzłów chłonnych..

Podczas diagnozowania zapalenia węzłów chłonnych z tyłu głowy rozróżnia się następujące objawy:

 • Zwiększać. W przypadku zapalenia węzły chłonne powiększają się i czasami mogą wyróżniać się na skórze w postaci wybrzuszeń. Ponadto można je łatwo wyczuć ręką..
 • Ból. Bolesność węzła chłonnego objawia się podczas sondowania, obracania głowy. Jeśli ból pulsuje, może to wskazywać na procesy ropienia..
 • Wzrost temperatury.
 • Apatia, zmęczenie, pogorszenie stanu ogólnego.

Gdy obrazowi klinicznemu towarzyszy wzrost temperatury, pojawienie się dreszczy, konieczne jest pilne zwrócenie się o pomoc lekarską. Jeśli objawy choroby wystąpiły po grypie lub przeziębieniu, najprawdopodobniej procesy powiększania węzłów chłonnych z tyłu głowy zatrzymają się po całkowitym wyleczeniu z choroby podstawowej..

Leczenie


Do skutecznego leczenia konieczne jest poznanie źródła infekcji, która powoduje procesy zapalne w organizmie. Bez prawidłowej diagnozy produkty lecznicze nie dadzą pożądanego efektu, ponieważ nie wpłyną na ognisko infekcji.

Jeśli zapalenie węzłów chłonnych jest spowodowane infekcją bakteryjną, przepisywane są antybiotyki. W zależności od ogólnego obrazu klinicznego można zastosować następujące leki: amoksiklav, klindamycynę, ceftriakson, benzylopenicylinę.

Czasami przepisuje się leki stymulujące układ odpornościowy. Immunomodulatory są niezbędne do przywrócenia odporności organizmu: groprinosin, cymeven, laferobion, amiksin.

Leki przeciwwirusowe pomagają szybko radzić sobie z infekcjami wirusowymi: acyklowir, rymandatyna, liofilizat, ridostyna.

Jeśli przyczyną powiększonego węzła była infekcja grzybem, to przede wszystkim przepisywane są leki przeciwgrzybicze: terbinafina, worykonazol, flukonazol.

Dodatkowo można przepisać leki przeciwalergiczne. Leki te mogą mieć znaczenie zarówno w zakażeniach grzybiczych, jak i bakteryjnych: lewocetrizin, mebhydrolin.

Leczenie określonego zapalenia węzłów chłonnych zależy od głównej diagnozy i może się różnić w każdym przypadku. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy leczenie nie przyniesie pożądanego rezultatu, węzły chłonne potyliczne nie zmniejszają się, ale występuje ból, warto zrewidować diagnozę i poddać się dodatkowemu badaniu.

Zapalenie węzłów chłonnych u dzieci

Zapalenie węzłów chłonnych z tyłu głowy u dziecka obserwuje się częściej niż u dorosłych. Układ odpornościowy, który nie został jeszcze wzmocniony, jest bardzo wrażliwy na pojawienie się bakterii i wirusów. Podczas choroby zakaźnej, a nawet po wyzdrowieniu, można zauważyć u dzieci wzrost węzłów chłonnych z tyłu głowy. Prawdopodobieństwo infekcji zwiększają zadrapania i inne uszkodzenia skóry, przez które infekcja może dostać się do organizmu dziecka.

Dziecko powinno zostać zbadane przez lekarza, gdy:

 • węzły chłonne potyliczne są powiększone przez długi czas;
 • węzły są bolesne nie tylko po naciśnięciu, ale także podczas obracania głowy;
 • skóra z tyłu głowy jest zaczerwieniona i wyczuwalny jest obrzęk;
 • dziecko ma wysoką gorączkę;
 • dziecko regularnie ma temperaturę podgorączkową (37 *).

Samodzielne postawienie diagnozy jest bardzo trudne, aw przypadku dziecka jest to niebezpieczne. Istnieje wiele chorób, w których pojawiają się różne formy procesów zapalnych węzłów chłonnych potylicznych, dlatego ważne jest, aby zbadać dziecko na czas, aby zapobiec powikłaniom.

Komplikacje


Zapalenie węzłów chłonnych w zaawansowanych stadiach może objawiać się ropieniem węzłów układu chłonnego. Sytuacja ta ma kilka negatywnych aspektów. Po pierwsze, wraz z ropieniem układ limfatyczny traci zdolność niszczenia szkodliwych mikroorganizmów w dotkniętych obszarach ciała. Po drugie, ropienie może się rozprzestrzeniać, jeśli pęknie węzeł chłonny.

Rozprzestrzenianie się ropy ma różne konsekwencje, ale wszystkie są bardzo poważne, zwłaszcza gdy jej ognisko znajduje się z tyłu głowy. Jeśli ropa dostanie się do mózgu, będzie to miało nieodwracalne konsekwencje..

Zapalenie naczyń chłonnych jest poważnym powikłaniem. Jest to zapalenie układu limfatycznego o charakterze bakteryjnym, które dotyczy wszystkich części układu limfatycznego. W tym przypadku węzły chłonne powiększają się na szyi i na całym ciele, a naczynia limfatyczne i naczynia włosowate ulegają stanom zapalnym. Występuje zaczerwienienie i bolesność wzdłuż przepływu limfy na skórze rąk i nóg, na szyi oraz w obszarach nagromadzenia węzłów chłonnych.

Zapalenie węzłów chłonnych potylicznych zawsze wskazuje na inne choroby, czasem dość poważne. Terminowe leczenie szybko pozbędzie się takich problemów. Profilaktyka polega na zdrowym stylu życia i wzmocnieniu układu odpornościowego.

Węzły chłonne potyliczne

Węzły chłonne potyliczne to formacje łączne tkanek limfatycznych, które łączą naczynia limfatyczne. Głównymi funkcjami węzłów są filtracja limfy, tworzenie limfoidów, które zapobiegają przenikaniu infekcji do mózgu, rozprzestrzenianiu się komórek rakowych. Filtracja jest spowodowana gromadzeniem się aktywnych białych krwinek w gruczołach.

Naczynia sieci limfatycznej, pochodzące z formacji z tyłu głowy, przenoszą bezbarwną ciecz do górnych gruczołów w odcinku szyjnym kręgosłupa, które są odpowiedzialne za walkę z drobnoustrojami. Po wyeliminowaniu infekcji limfa przedostaje się do krwiobiegu, a następnie nadmiar substancji jest filtrowany do wątroby. Przez sieć limfatyczną przepływają dziennie cztery litry limfy z komórkami krwi. Zdarza się, że wpływa to na ogniwa odpornościowe, co prowadzi do wzrostu węzłów, zapalenia. Zapalenie węzłów chłonnych nazywa się zapaleniem węzłów chłonnych. Chorobę wyrażają objawy bólowe.

Normalne rozmiary

Z tyłu głowy może znajdować się jeden lub trzy owalne węzły. Norma wielkości nie przekracza jednego lub dwóch centymetrów, ale ze względu na cechy ciała u niektórych osób są one większe bez żadnych patologii. Węzły powiększone przez naturę zachowują swoją elastyczność, miękką strukturę, a przy dotyku poruszają się swobodnie pod skórą. W normalnym stanie węzły chłonne nie deformują powierzchni ciała, nie są wyczuwalne, nie powodują dyskomfortu, nie powodują bólu.

Przyczyny procesów zapalnych

Zapalenie węzłów chłonnych jest ostre, przewlekłe, ropne i nie ropne. Nieco powiększony węzeł z tyłu głowy nie zawsze jest odchyleniem, może działać bardziej niż inne. W medycynie zapalenie węzłów chłonnych jest specyficzne i niespecyficzne. Niespecyficzna jest reakcja organizmu na regularne lub okresowe ataki bakterii. Specyficzne są poważne choroby autoimmunologiczne. Główną przyczyną choroby są infekcje różnego pochodzenia, które rozprzestrzeniły się po całym organizmie i spowodowały zapalenie węzłów chłonnych.

Pięć przyczyn zapalenia węzłów:

 1. Infekcje bakteryjne. Rozmnażanie się bakterii w uszkodzonych narządach uruchamia układ odpornościowy, jeśli ogniskiem choroby jest głowa lub szyja, następuje stan zapalny węzłów potylicznych. Z ząbkowaniem i chorobami zębów, dusznicą bolesną, zapaleniem krtani.
 2. Wirusy. Gdy dostanie się do organizmu, infekcja wywołuje odpowiedź immunologiczną, wyrażoną zapaleniem węzłów. Przykłady chorób: SARS, ospa wietrzna, grypa.
 3. Grzybice. Choroby wywoływane przez grzyby i pomimo lokalizacji mogą powodować zapalenie węzłów chłonnych. Należą do nich grzybica, białe, wielokolorowe porosty.
 4. Choroby ogólnoustrojowe mogą również powiększać węzły chłonne. Wpływa na wszystkie układy narządów, nazywane są autoimmunologicznymi. Przykłady obejmują dżumę, gruźlicę.
 5. Procesy obrzęku, pojawienie się onkologii.

Objawy zapalenia

Objawy chorób można wyrazić na różne sposoby, w zależności od cech organizmu i przyczyny. Istnieją cztery wyraźne objawy zapalenia, które wymagają uwagi:

 1. Głównym objawem jest wzrost węzłów chłonnych po jednej lub dwóch stronach naraz. W procesach zapalnych węzły rosną, wyróżniają się na ciele i można je łatwo obmacywać.
 2. Bolesność przy palpacji lub ruchu. Pulsujący ból wskazuje na ropienie..
 3. Gorączka, nudności, zawroty głowy i utrata apetytu.
 4. Pogorszenie ogólnego stanu organizmu.

Jeśli węzły chłonne potyliczne są ostro zaognione, pojawiają się objawy:

 • nudności;
 • pulsujący ból;
 • utrata apetytu;
 • zawroty głowy;
 • gorączka, dreszcze;
 • wzrost temperatury.

Jeśli masz takie objawy, musisz pilnie szukać pomocy medycznej..

Diagnostyka

Powiększone węzły chłonne potyliczne są konsekwencją różnych chorób; do ustalenia trafnej diagnozy wymagana jest złożona diagnostyka. Pierwszym na liście jest badanie i palpacja węzłów. Doświadczony lekarz na tym etapie już postawi przypuszczalną diagnozę. Po wysłaniu pacjenta do badań w celu wyjaśnienia.

 1. Pierwsze badanie to prześwietlenie, które pozwala znaleźć zmiany i gdzie znajdują się ogniska choroby.
 2. Następnie przechodzą do badania ultrasonograficznego, w którym określa się skalę dotkniętych tkanek.
 3. CT i MRI pomagają lekarzowi badać zmiany tkanek znacznie lepiej niż prześwietlenia.
 4. W celu szczegółowego badania pobierana jest biopsja.
 5. Wykonuje się ogólne badanie krwi, określa się obecność procesów zapalnych i złośliwych komórek w organizmie.

Zgodnie z wynikami diagnozy ustala się diagnozę, zaleca się dalsze leczenie..

Komplikacje

Częściej zapalenie węzłów chłonnych potylicznych dotyka dziecko w wieku 5-8 lat z wciąż delikatnym układem odpornościowym, wrażliwym na przenikanie bakterii i wirusów do organizmu. Powiększone węzły chłonne u dzieci są widoczne podczas choroby i po wyzdrowieniu. Dlatego dzieci są zwykle podatne na powikłania.

Zapalenie węzłów chłonnych w stanie zaniedbanym często objawia się ropieniem węzłów, co prowadzi do utraty zdolności do filtrowania układu limfatycznego i kontynuacji ropienia do pęknięcia węzła.

Jeśli ognisko choroby znajduje się z tyłu głowy, rozprzestrzenianie się ropy prowadzi do poważnych konsekwencji. Ropa dostająca się do mózgu może być śmiertelna. Zapalenie naczyń chłonnych słynie z poważnych powikłań, gdy dotyczy to całego układu limfatycznego. Wszystkie węzły chłonne i naczynia limfatyczne ulegają zapaleniu, w miejscu skupienia węzłów pojawia się zaczerwienienie i bolesność.

Limfadenopatia

Powiększenie węzłów chłonnych to powiększenie węzłów lub układu limfatycznego bez zapalenia. Uważa się, że jest to oznaka poważnej choroby, często o charakterze onkologicznym. Może tworzyć się w dowolnym miejscu ciała i wpływać na narządy wewnętrzne.

Aby postawić tę diagnozę, musisz przeprowadzić analizy laboratoryjne i instrumentalne. Choroba ma kilka typów: lokalną, regionalną i całkowitą. W pierwszym przypadku jeden węzeł chłonny z grupy regionalnej zwiększa się, w drugim przypadku kilka węzłów, w drugim liczba grup naraz. Widok lokalny w przypadku braku leczenia może przekształcić się w regionalny i całkowity.

Obraz kliniczny limfadenopatii

 • Opuchnięty węzeł chłonny.
 • Bez bólu.
 • Obrzęk tkanek.
 • Zwiększona potliwość.

Jeśli chorobie towarzyszy stan zapalny, obraz kliniczny wygląda następująco:

 • Powiększony węzeł chłonny.
 • Silny ból.
 • Swędzenie, zaczerwienienie skóry.
 • Wzrost temperatury w miejscu zapalenia węzła chłonnego.
 • Możliwe nagromadzenie ropy.
 • Tworzenie konglomeratu.

Choroby związane z limfadenopatią

Choroby wywołane infekcjami są częstą przyczyną zapalenia węzłów chłonnych głowy. Przykładami takich chorób są:

 • Różyczka. Wyrażona łagodną wysypką, powiększeniem węzłów chłonnych z tyłu głowy.
 • Odra. Najbardziej zaraźliwa choroba przenoszona przez unoszące się w powietrzu kropelki wyraża się w postaci: zatrucia, gorączki, zapalenia dróg oddechowych, wysypki skórnej.
 • Patologia narządów laryngologicznych. Najczęstsze: zapalenie ucha środkowego, zapalenie migdałków, zapalenie zatok, które występują częściej u dzieci. Nie zapominaj, że choroba może wystąpić u osoby dorosłej.
 • Infekcje skóry głowy. Obejmuje to łojotok, grzyby, wszy.

Którzy lekarze pomogą?

Przed rozpoczęciem leczenia węzłów potylicznych konieczne jest znalezienie przyczyny wzrostu, od której zależy sposób dalszego leczenia. Skonsultuj się z terapeutą, lekarz przeprowadzi badanie, zdecyduje, czy napisać skierowanie do wąskich specjalistów:

 • Lekarz chorób zakaźnych bada pacjenta, stwierdza obecność odry lub różyczki i wybiera indywidualny sposób leczenia.
 • Onkolog specjalizuje się w guzach nowotworowych i ich następstwach. W przypadku limfadenopatii potylicznej możliwe są przerzuty guzów mózgu. Leczenie dobiera się w zależności od etapu i zasięgu procesu. Najczęściej stosowane to radioterapia i polichemioterapia..
 • Chirurg specjalizuje się w leczeniu ropienia węzłów chłonnych. Usuwa patologiczne treści z ogniska zapalenia, pomaga również, jeśli metoda lekowa nie przynosi owoców.

Leczenie zapalenia węzłów chłonnych potylicznych

Podczas leczenia zapalenia węzłów chłonnych potylicznych głównym celem jest wyeliminowanie choroby, która go spowodowała. W zależności od wieku pacjenta, patologii i stopnia ich rozwoju zaleca się następujące leczenie:

 • Leczenie zachowawcze. Z reguły przepisywane są leki przeciwwirusowe lub antybiotyki o szerokim zakresie działania, ale częściej pacjentowi przepisuje się leki wzmacniające układ odpornościowy.
 • Drenaż węzłów chłonnych. Jeśli tylny węzeł szyjny jest w stanie zapalnym i rozwija się ropienie, nie można uniknąć interwencji chirurgicznej; podczas zabiegu węzły są oczyszczane z ropienia.
 • Usunięcie węzłów chłonnych lub limfadenektomia. Terapię przeprowadza się wyłącznie w skrajnych przypadkach, gdy nie ma innego wyjścia, jak tylko usunięcie dotkniętych obszarów. W szczególności, gdy jeden narząd układu limfatycznego i docierające do niego naczynie nie są w stanie pełnić własnych funkcji z powodu wysoko rozwiniętego procesu zapalnego i pozostaje tylko skorupa narządów.
 • Metody fizjoterapii. Stosowany jest jako zabieg wspomagający, wzmacniający terapię podstawową i poprawiający ogólny stan pacjenta. Kurs fizjoterapii trwa do dwóch tygodni.
 • Kursy witaminowe. Głównym zadaniem kursu jest utrzymanie kondycji ogólnej. Przypisywane indywidualnie.
 • Etnonauka. Jest przepisywany wyłącznie przez lekarza, ponieważ samoleczenie nie pomaga pozbyć się pierwotnej przyczyny i często prowadzi do katastrofalnych konsekwencji. Zwykle stosuje się wywar z dzikiej róży ze względu na jego zdolność do łagodzenia stanów zapalnych i normalizacji przepływu limfy przez organizm.

Podczas leczenia i rekonwalescencji osoba musi przestrzegać leżenia w łóżku, unikać dużego wysiłku fizycznego. Niemożliwe jest stosowanie kompresów, rozgrzewanie węzłów zapalnych z tyłu głowy, z powodu takich działań stan pacjenta ulega pogorszeniu.

Ostre formy zapalenia węzłów chłonnych występują częściej u dzieci w wieku od pięciu do ośmiu lat, w tym okresie odporność dziecka nie jest wystarczająco ukształtowana, aby zwalczyć infekcję.

Zapalenie węzłów chłonnych potylicznych jest odpowiedzią organizmu na pojawienie się procesu zapalnego. Aby przywrócić węzły do ​​ich normalnego stanu, konieczne jest wyeliminowanie przyczyny zapalenia. Aby to ustalić, musisz skonsultować się z lekarzem i przejść kompleksowy kurs diagnostyczny, otrzymać zalecenia dotyczące leczenia. Po przejściu którego stan połączeń odpornościowych jest normalizowany. Jeśli choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium, znacznie uprości to leczenie. Aby uniknąć problemów z węzłami chłonnymi, należy prowadzić zdrowy tryb życia, dbać o porządek i wzmacniać układ odpornościowy.

Węzły chłonne z tyłu głowy: co oznacza wzrost wielkości?

Układ limfatyczny chroni organizm przed wnikaniem patogennej mikroflory i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych. Jego głównymi składnikami są węzły chłonne, które znajdują się w całym ludzkim ciele. Węzły chłonne z tyłu głowy znajdują się z tyłu szyi i są zwykle niewidoczne i trudne do wyczucia. Wraz z rozwojem procesu zapalnego węzły chłonne powiększają się, stają się bolesne i mogą zmieniać swoją strukturę.

Cechy węzłów chłonnych z tyłu głowy

Lokalizacja węzłów chłonnych z tyłu głowy i innych części głowy

Węzły chłonne potyliczne to formacje tkanki limfatycznej, które łączą kilka naczyń limfatycznych. Ich głównym zadaniem jest filtrowanie limfy i tworzenie limfocytów, które zapobiegają przenikaniu czynników chorobotwórczych do płynu limfatycznego i krwi..

Z tyłu głowy jest zwykle 1-3 węzłów. Są owalne i małe. Te węzły chłonne są niewidoczne gołym okiem i prawie nie można ich wyczuć. Otrzymują limfę, która przepływa przez naczynia potylicznej części głowy. Ponadto przenika do górnych gruczołów kręgosłupa szyjnego.

Węzły chłonne potyliczne pełnią następujące funkcje:

 • oczyścić limfę z górnej części głowy;
 • promować produkcję limfocytów zaangażowanych w walkę z czynnikami chorobotwórczymi;
 • usuwają z organizmu szkodliwe cząsteczki i komórki rakowe.

Normalne rozmiary

Średnia wielkość węzłów chłonnych potylicznych wynosi 10 mm. W przypadku niektórych osób ten wskaźnik może się różnić, co nie oznacza odchylenia. Jeśli węzeł jest z natury powiększony, musi zachować elastyczną konsystencję i mieć miękką strukturę. Podczas badania palpacyjnego węzły pozostają ruchome i swobodnie toczą się pod skórą.

Powód wizyty u lekarza

Jeśli pacjent nie otrzyma odpowiedniego leczenia w odpowiednim czasie, proces zapalny może przekształcić się w uogólnioną posocznicę.

Węzły chłonne nigdy nie puchną ani nie bolą bez powodu. Ponieważ są składnikami systemu obronnego organizmu, jako pierwsze otrzymują cios od czynników chorobotwórczych. Na tle takiego wzrostu mogą wystąpić inne objawy, dzięki którym można rozpoznać rozwój określonej choroby..

Ból i obrzęk węzłów chłonnych

Proces zapalny w węzłach chłonnych może być ostry lub przewlekły, a także ropny lub nie ropny. Głównym objawem procesu patologicznego jest silny ból w tylnej części głowy, który często przechodzi do gardła.

W początkowych stadiach rozwoju choroba objawia się dyskomfortem powstającym w tylnym odcinku szyi. Jednocześnie skóra dotkniętego obszaru zachowuje swój kolor i nie zmienia temperatury.

Z biegiem czasu następuje stopniowy wzrost węzła chłonnego. Towarzyszy mu ból. Patologia może być zarówno jednostronna, jak i dwustronna. W takim przypadku pojawia się obrzęk skóry w obszarze objętym stanem zapalnym. Podczas badania palpacyjnego pojawia się tępy, obolały ból. Pod skórą wyczuwalny jest obrzęk guzka.

Kiedy proces zapalny osiąga szczyt, trudno go przeoczyć. Z tyłu głowy pojawiają się duże, twarde guzy, wokół których pojawia się zaczerwienienie skóry. Możliwy jest wzrost temperatury dotkniętych obszarów, a ból występuje nawet bez wpływu na węzły chłonne.

Dodatkowe objawy

Powiększenie węzłów chłonnych potylicznych nie jest chorobą niezależną, a jedynie odpowiedzią organizmu na działanie dowolnego bodźca. Dlatego prawie zawsze temu procesowi towarzyszą objawy charakterystyczne dla określonej dolegliwości..

Rozważ kilka ogólnych objawów, gdy pojawiają się na tle wzrostu węzłów chłonnych potylicznych, należy natychmiast skonsultować się ze specjalistą:

 • zawroty głowy;
 • nudności;
 • słaby apetyt, aż do całkowitej utraty;
 • podwyższona temperatura dotkniętego obszaru;
 • dreszcze i gorączka;
 • bolesność i pulsowanie w okolicy węzłów chłonnych.

W przypadku stwierdzenia co najmniej kilku z powyższych objawów należy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą.

Następujące choroby mogą stać się przyczyną zapalenia węzłów chłonnych potylicznych:

 • bruceloza;
 • bakteryjne zapalenie migdałków;
 • infekcja grypowa;
 • alergia;
 • Różyczka;
 • opryszczka;
 • błonica;
 • rak;
 • procesy zapalne w mózgu;
 • zapalenie ucha;
 • HIV;
 • gruźlica;
 • ropowica itp..
 • w rzadkich przypadkach w węzłach chłonnych potylicznych dochodzi do zapalenia płuc.

W większości przypadków przyczyną wzrostu węzłów chłonnych z tyłu głowy u dziecka jest infekcja. Podobnemu procesowi najczęściej towarzyszą następujące objawy:

 • dyskomfort w dotkniętym obszarze;
 • zły humor;
 • nudności;
 • rzadko dziecko ma gorączkę i wymioty.

Diagnostyka

Badanie głowy metodą MTP umożliwia badanie zmian patologicznych w węzłach chłonnych

Ponieważ wzrost węzłów chłonnych z tyłu głowy może być konsekwencją rozwoju wielu chorób, należy przeprowadzić kompleksową diagnozę w celu ustalenia prawdziwej przyczyny zapalenia. Najpierw specjalista bada pacjenta i omacywa węzły chłonne. Nawet na tym etapie doświadczony lekarz może podejrzewać rozwój jakiejś choroby..

Ponadto pacjent jest wysyłany na badania w celu wyjaśnienia diagnozy:

 1. Radiografia. Pozwala zidentyfikować zmiany w tkankach i określić patologiczne ognisko.
 2. Ultradźwięk. Dzięki tej technice specjaliści są w stanie określić stopień uszkodzenia tkanki.
 3. CT i MRI. Techniki te dają więcej informacji niż konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie. Pozwalają specjalistom dokładnie zbadać strukturę tkanki, ujawniając najmniejsze zmiany.
 4. Biopsja. Polega na zebraniu materiału do dalszych badań laboratoryjnych. Do tej pory ta metoda pozwala uzyskać najbardziej wiarygodne dane dotyczące choroby..
 5. Ogólna analiza krwi. Pozwala zidentyfikować obecność procesu zapalnego w organizmie. Ponadto we krwi pacjenta mogą znajdować się komórki złośliwe..

Na podstawie kompleksowej diagnozy ustala się ostateczną diagnozę i określane są dalsze działania..

Jak leczyć węzły chłonne?

Leki przepisuje się zachowawczą metodą leczenia procesu zapalnego w węzłach chłonnych

Leczenie zapalenia węzłów chłonnych z tyłu głowy ma jeden cel - eliminację choroby podstawowej, która stała się prowokatorem takich zmian. W zależności od wieku pacjenta, charakteru patologii i stopnia jej rozwoju można zastosować następujące techniki terapeutyczne:

 1. Leczenie zachowawcze. Wybór konkretnych leków zależy od rodzaju szkodliwego czynnika, który spowodował rozwój choroby. Mogą to być leki przeciwwirusowe lub antybiotyki o szerokim spektrum działania. W większości przypadków pacjentowi przepisuje się leki wzmacniające układ odpornościowy..
 2. Drenaż węzłów chłonnych. Jeśli na tle choroby podstawowej rozwinie się ropny proces, wykonywana jest operacja w celu oczyszczenia węzłów z ropy, a następnie drenaż i szycie.
 3. Usunięcie węzłów chłonnych. Ta operacja nazywa się limfadenektomią. Wykonywany jest tylko w skrajnych przypadkach, kiedy lekarze nie mają innego wyjścia, jak usunąć chore węzły chłonne. Mówimy o znacznym rozwoju procesu zapalnego, gdy z węzła pozostaje tylko jedna błona i nie może ona już pełnić swoich funkcji. Standardowy czas trwania takiej operacji to pół godziny. Można go wykonywać zarówno w znieczuleniu ogólnym, jak i miejscowym..
 4. Techniki fizjoterapeutyczne. Stanowią doskonały zabieg wspomagający, wzmacniający efekt terapii podstawowej i poprawiający ogólny stan pacjenta. Standardowy czas trwania sesji to 15-25 minut. Przebieg leczenia trwa od jednego do dwóch tygodni.
 5. Kompleksy witaminowe. Niezbędny do ogólnego utrzymania ciała. Są przepisywane przez lekarza indywidualnie.
 6. Medycyna tradycyjna. Powinny być również wyznaczone przez specjalistę, ponieważ samoleczenie węzłów chłonnych jest niedopuszczalne i może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jednym z najpopularniejszych przepisów jest wywar z dzikiej róży. Pomaga złagodzić stany zapalne i normalizuje przepływ limfy w organizmie.

W okresie leczenia i rehabilitacji pacjentowi zaleca się pozostanie w łóżku i unikanie wysiłku fizycznego.

Ostre zapalenie węzłów chłonnych najczęściej obserwuje się u dzieci w wieku 5-8 lat, ponieważ w tym okresie układ odpornościowy dziecka jest niewystarczająco ukształtowany do zwalczania infekcji. Z reguły ten problem znika samoczynnie, gdy dziecko dorośnie..

Zatem zapalenie węzłów chłonnych z tyłu głowy jest odpowiedzią organizmu na rozwój procesu zapalnego. Aby znormalizować wielkość węzłów i złagodzić ból, konieczne jest wyeliminowanie pierwotnej przyczyny zapalenia. Aby to zrobić, należy skontaktować się ze specjalistą, ponieważ chorobę podstawową można zidentyfikować tylko na podstawie kompleksowej diagnozy.

W żadnym wypadku nie należy stosować okładów i ogrzewać zapalne węzły chłonne z tyłu głowy. Takie działania mogą tylko znacznie pogorszyć stan pacjenta..

Zapalone węzły chłonne z tyłu głowy: przyczyny, objawy, diagnoza i leczenie

Zapalenie węzłów chłonnych z tyłu głowy wskazuje na rozwój nieprawidłowości w organizmie. Zwykle węzły chłonne nie powinny być wyczuwalne i wystawać poza poziom skóry. Ale kiedy pojawiają się odchylenia w obszarze, za który są odpowiedzialni, zwiększają się. Im szybciej zostaną podjęte działania w celu wyeliminowania problemu, tym większa szansa, że ​​powikłania się nie pojawią.

Główny cel

Ludzki układ odpornościowy jest reprezentowany głównie przez naczynia limfatyczne. Przez ten system przepływa płyn limfatyczny, który pełni funkcje ochronne, zapobiegając rozwojowi chorób zakaźnych. Kiedy toksyny, bakterie i wirusy dostaną się do węzłów chłonnych, są eliminowane. Przez naczynia filtrujące przepływa dziennie około 4 litrów. płyn zawierający produkty rozpadu z procesów metabolicznych zachodzących w organizmie.

Zwykle węzły chłonne w potylicy nie są widoczne. Są elastyczne i mało wyczuwalne przy badaniu palpacyjnym. Ich wielkość nie powinna przekraczać 0,1 cm Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach mogą nieznacznie wzrosnąć. Najczęściej, gdy pojawiają się foki, mówimy o rozwoju procesu zapalnego w organizmie..

Zdarza się, że węzły chłonne potyliczne nie radzą sobie z przepływem patogennych i szkodliwych substancji. Prowadzi to do przyspieszonej produkcji limfocytów, na tle których następuje wzrost kapsułek. Proces zapalny może mieć charakter ogólny i miejscowy, a także ostry lub przewlekły. Eksperci rozróżniają również ropną i nie ropną postać zapalenia węzłów chłonnych..

Węzły chłonne z tyłu głowy stanowią bastion, który chroni okolicę głowy przed wnikaniem meningokoków i gronkowców oraz innych drobnoustrojów chorobotwórczych. W przeciwnym razie wpadłyby w obszar mózgu i spowodowałyby nieodwracalne zmiany prowadzące do śmierci. W przypadku procesu zapalnego w tym obszarze mówimy o obecności procesów zakaźnych.

Obraz kliniczny

Kapsułki limfatyczne z tyłu głowy mogą w różnym stopniu ulegać stanom zapalnym. Zwykle nie są widoczne ani wyczuwalne. Wraz z rozwojem procesu zapalnego następuje wzrost naczyń krwionośnych, aż guzki są wyraźnie widoczne pod skórą. Są dość bolesne w badaniu palpacyjnym i powodują silny dyskomfort podczas obracania szyi. Wraz z rozwojem ostrej postaci zapalenia węzłów chłonnych zespół bólowy jest stale obecny.

Skóra w dotkniętym obszarze z reguły nie jest przekrwiona, ale miejscowa temperatura może wzrosnąć. Węzły chłonne ulegają zapaleniu, zwykle po jednej stronie głowy lub po obu stronach.

Jeśli węzeł chłonny na głowie jest zaogniony, pojawiają się następujące objawy:

 • Temperatura ciała wzrasta, pojawiają się dreszcze i gorączka.
 • Występują oznaki zatrucia: zawroty głowy, nudności i brak apetytu.
 • Przy procesach ropnych pojawiają się objawy, takie jak zaczerwienienie skóry, pulsujący ból i obluzowanie.

Ropienie wywołuje również objawy, takie jak chrupanie po naciśnięciu, które przypomina dźwięk śniegu w ekstremalnie niskich temperaturach. Należy pamiętać, że zapalenie węzłów chłonnych nie rozwija się jako niezależna choroba, ale jest wtórnym procesem patologicznym. Niemal zawsze do opisywanego obrazu klinicznego dodawane są objawy choroby podstawowej..

Główne powody rozwoju

Zapalenie węzłów chłonnych może rozwinąć się w tylnej części głowy u dziecka i osoby dorosłej w odpowiedzi na szereg specyficznych czynników. Ta choroba może być zarówno specyficzna, jak i niespecyficzna. Wszystko zależy od ciężkości choroby podstawowej.

Jeśli mówimy o niespecyficznej postaci zapalenia węzłów chłonnych, przyczyną jego rozwoju są patogenne mikroorganizmy. Mikroskopijne pasożyty są niebezpieczne tylko w określonych warunkach. Ta postać choroby dotyczy głównie naczyń filtrujących w szyi i potylicy..

Wśród chorób charakterystycznych dla niespecyficznego zapalenia węzłów chłonnych należy wyróżnić:

 • Ropień zęba. Ropny proces w okolicy korzeni zębów występuje przy zapaleniu dziąseł oraz w wyniku niektórych chorób zębów. Objawy towarzyszące: kaszel, ból oczu i katar.
 • Dusznica. Proces zapalny występuje przy uszkodzeniu migdałków przez gronkowce lub meningokoki. Wśród głównych objawów należy podkreślić wzrost temperatury ciała, płytkę nazębną na migdałkach i pojawienie się ropnych zatyczek.
 • ARVI i ARI. U dorosłych z tymi chorobami dochodzi do wzrostu całej grupy węzłów chłonnych. W dzieciństwie proces ten jest znacznie łatwiejszy i towarzyszy mu katar, ból gardła i wzrost parametrów podgorączkowych.
 • Limforetykoza, łagodny typ. Choroba zakaźna rozwija się w wyniku ugryzienia lub zadrapania kota. Rozwija się w odpowiedzi na przeniknięcie do krwiobiegu patogennego mikroorganizmu, takiego jak Bartonella. Najczęściej infekcja jest diagnozowana w dzieciństwie i jest obarczona uszkodzeniem układu nerwowego..
 • Toksoplazmoza. Proces zakaźny rozwija się, gdy pasożyt, taki jak Toxoplasma, dostanie się do krwiobiegu. Infekcja występuje podczas jedzenia niskiej jakości mięsa i zakażonych jaj. Charakteryzuje się zmniejszoną wydolnością, powiększoną wątrobą i podwyższoną temperaturą ciała.
 • Zapalenie naczyń chłonnych. Rozwija się, gdy do krwiobiegu dostanie się gronkowiec lub paciorkowiec. Charakterystyczne cechy - obecność czerwonych pasków na skórze.

Wśród chorób, w których występuje wzrost węzła chłonnego w tylnej części głowy, należy wyróżnić HIV, toczeń rumieniowaty układowy, mononukleozę i białaczkę.

Specyficzna postać zapalenia węzłów chłonnych implikuje również rozwój charakterystycznego obrazu klinicznego. W tym przypadku mówimy o obecności nieuleczalnych i poważnych chorób, które powodują nieodwracalne szkody dla ludzkiego ciała..

Ustalenie diagnozy

Po pojawieniu się pierwotnych objawów zapalenia węzłów chłonnych należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Dopiero po zbadaniu pacjenta lekarz przepisze leczenie. Na taktykę terapii wpływają takie czynniki jak stopień uszkodzenia organizmu, przyczyna rozwoju procesu patologicznego oraz występujące objawy.

Środki diagnostyczne obejmują:

 • Wstępne badanie i zebranie historii.
 • Przeprowadzanie badania instrumentalnego w przypadku dławicy piersiowej, odry, zapalenia płuc.
 • Aby wykluczyć prawdopodobieństwo raka płuc lub gruźlicy, wykonuje się badanie rentgenowskie.
 • Obowiązkowe jest ogólne badanie krwi i moczu.
 • Biopsja węzłów chłonnych jest zalecana do laboratoryjnego badania jej zawartości.

Należy zauważyć, że diagnostykę należy przeprowadzić natychmiast. Pomaga to zapobiegać rozwojowi stanów awaryjnych. Możesz skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli istnieje najmniejsze podejrzenie nieprawidłowego działania układu limfatycznego..

Terapia lekowa

Czy w przypadku wystąpienia stanu zapalnego węzłów chłonnych z tyłu głowy można samodzielnie przeprowadzić zabieg? W żadnym wypadku nie należy tego robić, ponieważ przede wszystkim musisz dowiedzieć się, dlaczego takie zmiany zaszły w ciele. Dopiero po wyeliminowaniu czynnika prowokującego można podjąć działania w celu przywrócenia układu limfatycznego..

Zapalenie węzłów chłonnych potylicznych wymaga kompleksowego leczenia. Środki pierwszej pomocy obejmują zastosowanie zimnego kompresu i przyjmowanie leków przeciwgorączkowych. Jeśli to konieczne, możesz złagodzić ból środkami przeciwbólowymi. Należy pamiętać, że nigdy nie należy rozgrzewać powiększonych kapsułek. Może to prowadzić do aktywacji ropnego procesu i rozwoju sepsy, która może być śmiertelna..

Po wyeliminowaniu przyczyn z zapaleniem węzłów chłonnych z tyłu głowy lekarz przepisze kompleksowe leczenie następującymi lekami:

 • Antybiotyki.
 • Immunomodulatory.
 • Leki przeciwzapalne.

Leczenie zachowawcze może być wykonywane ambulatoryjnie lub w warunkach szpitalnych. W przypadku wykrycia raka i gruźlicy konieczna jest hospitalizacja. Z przyczyn takich jak próchnica, patologie dziąseł, zapalenie ucha środkowego itp. Dopuszczalne jest leczenie w domu pod okresową kontrolą lekarza.

W infekcjach przewlekłych leczenie zapalenia węzłów chłonnych jest możliwe dopiero po otrzymaniu wyników posiewu plwociny i ropnej wydzieliny w celu określenia wrażliwości na antybiotyki.

Możliwe komplikacje

Węzeł chłonny może ulec zapaleniu zarówno u dzieci, jak iu dorosłych. W przypadku braku odpowiedniego leczenia istnieje duże ryzyko powikłań. Przede wszystkim należy pamiętać o uogólnionej postaci sepsy. Ta konsekwencja charakteryzuje się przenikaniem patogennych mikroorganizmów i toksyn do krwi. Ten wynik ma złe rokowania.

W przypadku zapalenia węzłów chłonnych z tyłu głowy mogą rozwinąć się powikłania, takie jak zapalenie opon mózgowych. W tym przypadku podobny przebieg procesu patologicznego rozwija się najczęściej u małych dzieci i kobiet w ciąży..

Wraz z rozwojem zapalenia węzłów chłonnych ważne jest, aby określić przyczyny. W przypadku zapalenia węzła chłonnego z tyłu głowy należy najpierw wyleczyć chorobę podstawową, a następnie wyeliminować jej konsekwencje. Jeśli leczenie rozpocznie się na czas, ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji jest minimalne..

W żadnym wypadku nie należy samoleczenia. Może to spowodować nieodwracalne procesy w organizmie..

Dlaczego węzeł chłonny z tyłu głowy boli??

U zdrowej osoby węzeł chłonny nie jest wyczuwalny z tyłu głowy, a po naciśnięciu w miejscu węzła nie występuje dyskomfort bólowy. Jeśli boli węzeł chłonny z tyłu głowy, powinieneś poszukać przyczyny tego stanu. Bolesny węzeł chłonny jest zawsze towarzyszącym objawem patologicznego procesu rozwijającego się w organizmie.

1. Choroby laryngologiczne

Ból i obrzęk węzłów chłonnych z tyłu głowy są oznaką odpowiedzi immunologicznej na penetrację mikroflory bakteryjnej.

Powody

Dostając się do krwiobiegu z ogniska zapalenia, bakterie (częściej paciorkowce lub gronkowce, rzadziej inne organizmy bakteryjne) osiedlają się w węzłach chłonnych, gdzie aktywowane są limfocyty i niszczony jest czynnik szkodliwy. W przypadku ciężkiej infekcji bakteryjnej węzeł chłonny ulegnie zapaleniu i zwiększy się.

Bakteryjne zapalenie węzłów chłonnych może być powikłaniem następujących chorób:

 • zapalenie migdałków;
 • zapalenie zatok;
 • zapalenie ucha;
 • zapalenie krtani i tchawicy;

Ból i zapalenie węzłów chłonnych z tyłu głowy i szyi wskazują na osłabienie układu odpornościowego lub są oznaką ciężkiego procesu zapalnego.

Objawy

Oprócz tego, że węzły chłonne potyliczne są powiększone i zranione, występują ogólne oznaki zatrucia:

 • gorączka;
 • słabość;
 • zmniejszony apetyt.

Oprócz ogólnych oznak pogorszenia samopoczucia pojawiają się objawy miejscowe, charakterystyczne dla choroby, która spowodowała zapalenie węzłów chłonnych:

 • z zapaleniem ucha środkowego będzie to ból i wydzielina z ucha;
 • z zapaleniem migdałków, bólem gardła;
 • z zapaleniem zatok pojawią się bóle głowy, możliwe jest wydzielanie z nosa;
 • zapaleniu krtani i tchawicy towarzyszy kaszel i ból podczas połykania lub mówienia.

Węzły chłonne powiększają się i bolą nie tylko z tyłu głowy, dodatkowo może dojść do zapalenia węzłów chłonnych w innych częściach głowy: za uchem, pod żuchwą, w szyi i obojczyku.

Leczenie

Jeśli węzły chłonne są obolałe z tyłu głowy, wymagana jest antybiotykoterapia. Antybiotyki dobierane są z uwzględnieniem choroby, która spowodowała zapalenie węzłów chłonnych. Można przypisać:

 • Ampicylina;
 • Cefaleksyna;
 • Amoksycylina.

Oprócz antybiotykoterapii zaleca się leczenie objawowe w celu wyeliminowania bolesnego dyskomfortu w gardle lub uchu.

Z kim się skontaktować

Kiedy węzły chłonne potyliczne bolą dławicą piersiową, zapaleniem tchawicy lub zapaleniem ucha środkowego, należy skonsultować się z otolaryngologiem.

2. SARS i grypa

Przyczyną wystąpienia zapalenia potylicznego węzła chłonnego będzie wejście wirusa do węzła chłonnego wraz z krwią.

Powody

Infekcja przenoszona jest przez unoszące się w powietrzu kropelki z chorego na zdrowego. Ryzyko zarażenia się infekcją wirusową wzrośnie podczas odwiedzania zatłoczonych miejsc w okresie sezonowym (jesień, wiosna).

Objawy

Węzły chłonne z tyłu głowy nie bolą od razu i nie ulegają zapaleniu. Pierwszymi oznakami choroby będą:

 • gorączka;
 • kaszel;
 • Katar;
 • czuć się zaszczyconym;
 • bóle stawów, bóle głowy;
 • zmniejszony apetyt.

Węzły chłonne z tyłu głowy i szyi zaczynają boleć i powiększać się kilka dni po wystąpieniu choroby. Zwykle węzły chłonne z tyłu głowy ulegają zapaleniu z silnym osłabieniem obrony immunologicznej lub gdy pacjenci nie szukają pomocy medycznej, ale próbują leczyć się lekami aptecznymi i środkami ludowymi.

Leczenie

Oprócz leków przeciwwirusowych, osobom chorym na grypę lub ARVI przepisuje się leczenie objawowe:

 • obfity napój;
 • terapia witaminowa;
 • leki przeciwgorączkowe (na gorączkę);
 • ssanie pastylek do gardła (w celu wyeliminowania łaskotania i bólu);
 • środki poprawiające wydzielanie plwociny.

Specjalnie powiększone węzły chłonne z tyłu głowy lub innych części głowy nie wymagają leczenia. Węzeł chłonny zmniejszy się i przestanie boleć po zniszczeniu patogenu wirusowego.

Kto pomoże

W przypadku pojawienia się bólu w węźle chłonnym z tyłu głowy i objawów infekcji wirusowej należy skonsultować się z terapeutą, a dziecko powinno zostać pokazane pediatrze.

3. Zapalenie jamy ustnej

Grzybica jamy ustnej może również powodować ból węzła chłonnego w tylnej części głowy lub pod szczęką..

Powody

Klęska błony śluzowej jamy ustnej rozwija się z powodu aktywnego wzrostu i rozmnażania warunkowo patogennego grzyba z rodzaju Candida. Prowokują rozwój procesu patologicznego:

 • próchnica;
 • złe zęby;
 • nadużywanie antybiotyków;
 • mikrourazy języka i dziąseł z gruboziarnistym pokarmem.

Zapalenie jamy ustnej może rozwinąć się jako wtórna infekcja ropowicą błony śluzowej jamy ustnej lub ropniem zęba.

Objawy

Początkowo węzły chłonne z tyłu głowy i inne części głowy mogą nie przeszkadzać. Przede wszystkim pacjenci zgłaszają następujące dolegliwości:

 • ból podczas połykania i mówienia;
 • umiarkowana hipertermia;
 • zmniejszony apetyt;
 • pojawienie się bolesnego dyskomfortu w jamie ustnej.

Patrząc od takich osób, widoczny jest szaro-biały nalot, przypominający luźny film, pod którym znajdują się bąbelki z niewyraźnym wysiękiem.

Przy zaawansowanych postaciach zapalenia jamy ustnej, gdy patogen grzybiczy przedostaje się do węzłów chłonnych za uchem, z tyłu głowy lub pod żuchwą i pojawiają się objawy zapalenia węzłów chłonnych, u pacjentów stwierdza się aftowe wrzodziejące wysypki w jamie ustnej - owrzodzenia pojawiają się po pęknięciu pęcherzyków.

Leczenie

Jeśli na wczesnym etapie zapalenie jamy ustnej można wyleczyć tylko za pomocą środków zewnętrznych, to gdy w węzłach chłonnych z tyłu głowy pojawi się ból i stan zapalny, wymagane są środki przeciwgrzybicze. Dodatkowo do leczenia jamy ustnej wyznaczyć:

 • płukanie;
 • stosowanie maści i żeli dentystycznych o działaniu przeciwgrzybiczym.

Zabrania się pacjentom samodzielnego usuwania luźnych filmów - doprowadzi to do pojawienia się nowych wrzodów i zaostrzy przebieg choroby.

Dodatkowo przeprowadza się eliminację czynnika prowokującego: leczy się lub usuwa chore i próchnicowe zęby, otwiera się i oczyszcza ropnie. Jeśli ropowica lub ropień stały się czynnikiem prowokującym, oprócz środków przeciwgrzybiczych pacjentom przepisuje się antybiotyki.

Kto leczy

Jeśli bólowi węzłów chłonnych z tyłu głowy towarzyszy pojawienie się białej płytki nazębnej w jamie ustnej, wówczas zaleca się rozpoczęcie leczenia od wizyty u dentysty.

Inne przyczyny bólu węzłów chłonnych z tyłu głowy

Rozważ mniej powszechne przyczyny bólu węzłów chłonnych z tyłu głowy:

 • Opryszczka. Dostając się do węzłów chłonnych, wirus opryszczki powoduje ból i stan zapalny. Węzeł chłonny może ulec zapaleniu nie tylko w tylnej części głowy, ale także w innych częściach ciała. Dodatkowym objawem jest pojawienie się charakterystycznych wysypek skórnych..
 • Gruźlica. W ciężkich postaciach choroby, gdy dochodzi do próchnicy, najpierw dochodzi do zapalenia węzłów chłonnych szyi, tylnej części głowy, w pobliżu obojczyka, a następnie patologiczny proces obejmuje inne grupy węzłów chłonnych.
 • Zapalenie opon mózgowych. Kolejny częsty powód, dla którego węzły chłonne bolą z tyłu głowy i szyi. W takim przypadku z tyłu głowy po naciśnięciu węzła chłonnego może wystąpić wzrost sztywności mięśni.
 • Białaczka. Procesy onkologiczne we krwi prowadzą przede wszystkim do pojawienia się bólu w węzłach chłonnych. Jeśli nie ma wyraźnych oznak procesu zakaźnego, a węzeł chłonny z tyłu głowy powiększył się i boli, zaleca się oddanie krwi na markery nowotworowe.

Powody, dla których węzeł chłonny zaczyna boleć z tyłu głowy, są różne. Ale pojawienie się bólu w węzłach chłonnych zawsze wskazuje na rozwój wyraźnego procesu zapalnego, a leczenia nie można odłożyć.

Dlaczego brak leczenia jest niebezpieczny

Jeśli węzeł chłonny boli, nie należy odkładać wizyty w placówce medycznej. Jeśli stan zapalny, bolesny węzeł chłonny nie jest leczony, mogą wystąpić poważne powikłania:

 • W procesie zapalnym zaangażowane są pobliskie węzły chłonne i stopniowo rozwija się uogólnione zapalenie węzłów chłonnych. Prowadzi to do pogorszenia ogólnego samopoczucia i staje się przyczyną osłabienia odporności organizmu..
 • Pojawienie się ropnia. Ropa gromadzi się wewnątrz węzła chłonnego, który jest zlokalizowany przez torebkę tkanki łącznej w węźle. Patologii towarzyszy ciężkie zatrucie i wymaga leczenia chirurgicznego.
 • Posocznica. Ropienie w węźle chłonnym z tyłu głowy nie jest zlokalizowane, a drobnoustroje chorobotwórcze i produkty rozpadu stopniowo dostają się do krwi. W takim przypadku rozwija się poważny stan, który może zakończyć się śmiercią pacjenta..

Jeśli węzeł chłonny z tyłu głowy jest chory, zaleca się natychmiastową wizytę w placówce medycznej. Terminowe badanie i dobrze dobrana terapia pomogą uniknąć zagrażających życiu powikłań.

Znalazłeś błąd? Wybierz go i naciśnij Ctrl + Enter.

Badanie krwi na hematokryt: przyczyny niskiego, wysokiego poziomu

Jak pozbyć się bólu głowy bez tabletek i leków?