Zwiększona liczba dużych płytek krwi

Zwiększone płytki krwi (PLT) w postaci badania krwi, jeśli ich wartość przekracza 450 * 10 9 / l. A co to znaczy, gdy duże płytki krwi we krwi osoby dorosłej są zwiększone, co to oznacza i co powoduje taką patologię?

Nowoczesne analizatory hematologiczne szeroko badają wszystkie krwinki. Oprócz znanych wskaźników płytek krwi, pokazują one współczynnik P-LCR dużych płytek krwi i liczbę dużych płytek krwi P-LCC. Dodatkowe dane pomagają lekarzowi w prawidłowej ocenie stanu pacjenta i trafnej diagnozie.

Rodzaje trombocytozy

Zjawisko wzrostu liczby komórek PLT w porównaniu z normą, która u dorosłych wynosi 200 - 400 * 10 9 / L, nazywane jest trombocytozą. Gdy liczba płytek krwi wzrośnie do 700 - 900 * 10 9 / L, oznacza to, że trombocytoza we krwi jest umiarkowana, a jeśli poziom PLT jest znacznie wyższy niż normalnie i przekracza 900 * 10 9 / L, oznacza to wysoki poziom trombocytozy.

Wzrost populacji PLT może być:

 • bezwzględny - wzrost liczby płytek krwi;
 • względny - zmniejszenie objętości osocza spowodowane odwodnieniem.

Utrata płynu z osocza krwi ze względną trombocytozą może wystąpić z powodu:

 • długotrwałe wymioty;
 • biegunka;
 • pospolite oparzenia;
 • zmniejszenie dziennej objętości przyjmowanych płynów.

Odwodnienie jest niebezpieczne i wiąże się z ryzykiem powstania zakrzepów krwi i zakrzepów krwi. Absolutna trombocytoza jest nie mniej niebezpieczna dla zdrowia ludzkiego..

W przypadku bezwzględnej trombocytozy przyczynami wzrostu liczby płytek krwi mogą być:

 • pierwotne - powstają w wyniku aktywnej produkcji megakariocytów, które są źródłem młodych płytek krwi;
 • wtórne - rozwijają się jako zjawisko towarzyszące w różnych chorobach.

Wzrost może mieć charakter fizjologiczny, który nie stanowi zagrożenia dla organizmu. Takie chwilowe wzrosty komórek PLT, czasami dość znaczące, obejmują wzrost wyników testów po wysiłku, emocjonalne przeciążenie w odpowiedzi na uwalnianie adrenaliny.

Przyczyny wzrostu

Pierwotna trombocytoza, gdy liczba płytek krwi wzrasta z powodu wzrostu liczby megakariocytów, obejmuje choroby mieloproliferacyjne, w tym:

 • czerwienica;
 • przewlekła mieloskleroza;
 • małopłytkowość;
 • mielofibroza.

Podwyższone płytki krwi w chorobach mieloproliferacyjnych znajdują się we krwi na początku choroby. W zaawansowanym stadium choroby liczba płytek krwi spada poniżej normy.

Odchylenie liczby płytek krwi podczas pierwotnej trombocytozy objawia się niewielkim przekroczeniem normy i gwałtownym wzrostem wskaźników do skrajnego stopnia trombocytozy, który przekracza 1000 * 10 9 / l.

Najczęściej wzrost liczby płytek krwi ma charakter wtórny i rozwija się na tle choroby lub jako przejaw mechanizmu kompensacyjnego w odpowiedzi na fizjologiczne zmiany w organizmie.

Przyczyny wtórnej trombocytozy

Wtórny wzrost liczby płytek krwi, który jest towarzyszącym objawem chorób, występuje w chorobach:

 • charakter zapalny - gruźlica, sarkoidoza, zapalenie kości i szpiku, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, zapalenie jelit, marskość wątroby;
 • przewlekłe choroby zakaźne;
 • procesy autoimmunologiczne - reumatyzm, reumatoidalne zapalenie stawów,
 • amyloidoza - zaburzenia metabolizmu białek;
 • ostre anemie - niedobór żelaza, hemolityczne;
 • nowotwory złośliwe - gruczolakorak nerki, rak żołądka, trzustki, płuc, limfogranulomatoza, chłoniak;
 • utrata krwi, w tym operacja;
 • rezygnacja z alkoholu;
 • Randu-Osler - dziedziczna niższość śródbłonka (wewnętrznej wyściółki) naczyń krwionośnych;
 • po splenektomii - częściowe usunięcie śledziony;
 • tężec;
 • posocznica.

Przyczyną zwiększonej liczby płytek krwi u kobiet we krwi mogą być miesiączki, zatrucie w czasie ciąży, ostatnie tygodnie przed porodem, kiedy organizm przygotowuje się do znacznej utraty krwi.

Niedostateczne dzienne spożycie płynów, infekcja jelit lub dróg oddechowych, zapalenie wątroby może prowadzić do zwiększonego poziomu płytek krwi u kobiet w ciąży.

Leczenie stanów niedoborowych wywołanych brakiem witamin B12 i B9, stosowanie leków winkrystyna, adrenalina może powodować wzrost wyników analizy. Najczęstsze przyczyny podwyższonego poziomu płytek krwi u kobiet to niedokrwistość z niedoboru żelaza, przewlekłe procesy zapalne w narządach miednicy..

Duże płytki krwi

W diagnostyce ważna jest nie tylko ilościowa zmiana liczby płytek krwi, ale także jakościowe zaburzenia w składzie populacji. Wskaźniki P-LCR i P-LCC w formularzu analitycznym odzwierciedlają liczbę dużych (dużych) płytek krwi, których średnia objętość (MPV) przekracza 12 fl..

Dla porównania średnia objętość normalnej formy dojrzałej komórki wynosi 7,2 - 10,8 fl, o wartości tego wskaźnika płytkowego można przeczytać na innej stronie serwisu.

 • P-LCR - wartość względna, przedstawia stosunek (%) dużych płytek krwi lub stosunek liczby płytek krwi większych niż 12 fl do całkowitej liczby płytek.
 • P-LCC - bezwzględny wskaźnik dużych płytek krwi, pokazujący liczbę tych komórek, mierzony w * 10 9 / l.

Zwykle współczynnik płytek krwi P-LCR powinien zawierać się w przedziale 13 - 43%, a liczba płytek krwi nie powinna przekraczać wartości 30 - 90 * 10 9 / l.

Nadmiar tych wskaźników może być spowodowany zwiększoną zawartością młodych form we krwi, które są większe niż stare, ponieważ normalnie wielkość płytek krwi zmniejsza się stopniowo w ciągu 9-11 dni życia..

Ponadto wzrost współczynnika P-LCR może być spowodowany pojawieniem się aktywowanych form o spłaszczonym asymetrycznym kształcie z dziwacznymi procesami. A jeśli we krwi wzrasta zawartość dużych aktywowanych płytek krwi, najczęściej oznacza to uszkodzenie śródbłonka naczynia krwionośnego.

Wzrost liczby aktywowanych komórek PLT oznacza zwiększone zapotrzebowanie na tę populację komórek. Aktywowane płytki krwi mają zwiększoną zdolność do agregacji ze sobą i przylegania (adhezji) do śródbłonka naczyń krwionośnych w miejscu urazu. Te właściwości są potrzebne przede wszystkim do zachowania integralności naczyń krwionośnych..

Duże płytki krwi są zwiększone w stanach takich jak:

 • niedokrwienie serca;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • cukrzyca;
 • miażdżyca;
 • plamica małopłytkowa.

Duże płytki PLT pojawiają się w chorobach mieloproliferacyjnych. Rozmaz krwi ujawnia morfologicznie zmienione komórki duże (gigantyczne) komórki PLT.

Jeśli jednak wielkość płytek krwi jest zwiększona, aw badaniu krwi osoby dorosłej stwierdza się duże komórki PLT o objętości większej niż 12 fl, to nie zawsze oznacza to chorobę mieloproliferacyjną. W przypadku tej patologii, oprócz wzrostu gigantycznych płytek krwi, charakterystyczne są również naruszenia ich wewnętrznej struktury..

Konsekwencje wzrostu PLT

Trombocytoza może powodować, szczególnie u osób starszych:

 • zakrzepica naczyń krwionośnych - żyła wątrobowa, tętnica palcowa, tętnica krezkowa;
 • Choroba Mitchella - objawiająca się ostrymi dylatacjami lub zwężeniem naczyń kończyn, obrzękiem palców rąk i nóg, napadami piekącego bólu;
 • ataki choroby niedokrwiennej serca;
 • zawał serca.

W białaczce megakariocytowej obserwuje się dużą liczbę płytek krwi. Stopień trombocytozy sięga 1000-4000 * 10 9 / l. Płytki krwi są gwałtownie zwiększane podczas posocznicy, gdy ich wartości osiągają 1000 * 10 9 / l.

Po splenektomii obserwuje się długoterminowe zwiększone wartości analizy. Już 2 dni po operacji liczebność tej populacji może wzrosnąć do 1500 * 10 9 / l. Wysoka liczba płytek krwi po operacji śledziony może utrzymywać się do 2 miesięcy.

W przypadku urazu, znacznego krwawienia wewnętrznego, wartości PLT spadają w pierwszych minutach, ale już po 20 minutach w organizmie uruchamiane są mechanizmy kompensacyjne, zapewniające wzrost liczby płytek krwi. Liczba płytek krwi po urazie wraca do normy w ciągu 2 tygodni.

Płytki krwi są podwyższone

Podwyższone płytki krwi (syn. Trombocytoza, trombocytemia) to stan patologiczny charakterystyczny dla osób w każdym wieku i każdej płci. Jeśli choroba postępuje, istnieje duże ryzyko powstania zakrzepów krwi, które mogą blokować przepływ naczyń krwionośnych i powodować śmierć..

Źródłem problemu są głównie procesy patologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Na przykład zwiększona liczba płytek krwi może wywołać obecność złośliwych nowotworów, chirurgiczne usunięcie śledziony, infekcje i inwazje robaków..

Na wzrost liczby płytek krwi mogą wskazywać takie objawy zewnętrzne jak: silny świąd, ból kończyn, częste krwawienia z nosa, sinica skóry i obniżona ostrość wzroku.

Odchylenie można zidentyfikować tylko na podstawie wyników ogólnego klinicznego badania krwi, którego dekodowanie należy do kompetencji hematologów. Do ustalenia pierwotnej przyczyny wymagane jest kompleksowe podejście diagnostyczne.

Możliwe jest zmniejszenie liczby płytek krwi przy zastosowaniu zachowawczych metod terapeutycznych, w tym zażywanie leków i przestrzeganie zasad żywieniowych.

Etiologia

Podwyższone płytki krwi we krwi są takie, jeśli ich stężenie znacznie różni się od normy w górę. Warto zauważyć, że dopuszczalne wartości będą się nieznacznie różnić w zależności od wieku i płci osoby. Na przykład:

 • noworodki - 150-420 g / l;
 • niemowlęta - 150–350 g / l;
 • dzieci do roku - od 180 do 400 g / l;
 • kobiety w ciąży - 100–420 g / l;
 • dorośli mężczyźni - 180-320 g / l;
 • dorosłe kobiety - 150-380 g / l;
 • okres pomenopauzalny - 100-350 g / l.

W większości sytuacji podwyższony poziom płytek krwi u dzieci rozwija się z powodu następujących czynników:

 • dziedziczne patologie układu krwiotwórczego - erytremia, białaczka szpikowa i trombocytemia;
 • zapalenie opon mózgowych;
 • zapalenie płuc;
 • inwazja pasożytnicza;
 • czerwienica prawdziwa;
 • przewlekła białaczka;
 • infekcje grzybicze i wirusowe;
 • zapalenie mózgu;
 • choroby wirusowe przewodu żołądkowo-jelitowego;
 • przerzuty raka do szpiku kostnego;
 • zmiany poziomów hormonalnych;
 • wpływ stresujących sytuacji;
 • interwencje chirurgiczne;
 • niewystarczające spożycie żelaza w organizmie.

Niekorzystne czynniki odpowiadające na pytanie, dlaczego małe płytki krwi są podwyższone u osoby dorosłej:

 • infekcje bakteryjne;
 • penetracja takich patologicznych czynników jak pasożyty, grzyby i wirusy;
 • ostry niedobór żelaza;
 • chirurgiczne usunięcie śledziony;
 • szeroki zakres procesów zapalnych;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • kolagenoza;
 • patologia wątroby;
 • spondyloartropatia;
 • ciężkie zapalenie stawów i zapalenie wielostawowe;
 • Zespół Kawasaki lub Shenlein;
 • nowotwory złośliwe, wśród których najgroźniejsze są nerwiak zarodkowy, wątrobiak zarodkowy i chłoniak;
 • długotrwałe stosowanie niektórych grup leków, w szczególności kortykosteroidów, sympatykomimetyków i substancji przeciwbakteryjnych;
 • różne ropne procesy;
 • gruźlica i anemia;
 • różne rodzaje sepsy;
 • zapalenie jelit i zapalenie wątroby;
 • poważne odwodnienie;
 • sarkoidoza;
 • zakaźne uszkodzenie trzustki;
 • amyloidoza narządów wewnętrznych.

U kobiet podczas noszenia dziecka trombocytoza, oprócz powyższych czynników, może wystąpić na tle:

 • niewystarczające spożycie płynów;
 • obfite wymioty;
 • intensywna aktywność fizyczna;
 • zespół antyfosfolipidowy.

Klasyfikacja

Zwiększoną liczbę płytek krwi dzieli się zwykle w zależności od mechanizmu powstawania. Naruszenie ma miejsce:

 • pierwotny - gdy następuje aktywna synteza małych płytek krwi powoduje: uszkodzenie komórek macierzystych rdzenia kręgowego;
 • wtórne - jako odpowiedź na przebieg tego lub innego patologicznego procesu w narządach wewnętrznych;
 • względny - wzrost parametru z powodu zmniejszenia objętości osocza krwi, a ich prawdziwa ilość mieści się w normalnych granicach.

W tym drugim przypadku przyczyną wzrostu liczby płytek krwi są zatrucia, obfite wymioty lub biegunka, przyjmowanie niedostatecznej ilości płynów dziennie.

Objawy

Trombocytoza ma kilka charakterystycznych cech, ale ich cechą szczególną jest to, że objawy są niespecyficzne i łagodne, mogą być ukryte za objawami choroby podstawowej. Należy zauważyć, że czasami oznaki zwiększonego stężenia płytek krwi mogą być całkowicie nieobecne..

 • silny ból palców kończyn;
 • obfite krwawienie z nosa i macicy;
 • regularnie występujące swędzenie o różnym nasileniu;
 • zwiększone krwawienie z dziąseł;
 • słabość i zmniejszona wydajność;
 • nieuzasadnione powstawanie siniaków i krwotoków podskórnych, które nie ustępują przez długi czas;
 • sinica skóry;
 • zmniejszona ostrość wzroku;
 • ciągła senność;
 • brak apetytu.

Objawy są wspólne dla osób w każdym wieku i zostaną uzupełnione bezbłędnie charakterystycznymi oznakami głównego czynnika prowokującego.

Diagnostyka

Jeśli pojawi się co najmniej jeden objaw kliniczny, należy jak najszybciej udać się do placówki medycznej. Liczbę płytek krwi można znaleźć tylko w ogólnym badaniu krwi. Do takiego testu laboratoryjnego może być potrzebna krew włośniczkowa lub żylna..

Aby hematolog, który odszyfrowuje wyniki, otrzymał jak najbardziej wiarygodne informacje, pacjenci muszą oddawać krew na czczo i uroczo rano.

Jednak dane z takiego badania laboratoryjnego nie są wystarczające, aby zidentyfikować przyczyny, dla których obserwuje się wysokie płytki krwi. Aby zidentyfikować czynnik etiologiczny, klinicysta potrzebuje wyników kompleksowego badania.

Pierwszy etap diagnozy polega na samodzielnym wykonaniu przez lekarza następujących działań:

 • zapoznanie się z historiami przypadków - poszukiwanie patologicznej przyczyny źródłowej, która może wystąpić w postaci ostrej lub przewlekłej;
 • zbieranie i analiza historii życia - osoba musi dostarczyć informacje dotyczące spożycia jakichkolwiek leków, schematu picia i ogólnego stylu życia;
 • dokładne badanie fizykalne pacjenta;
 • ocena stanu skóry;
 • szczegółowe badanie pacjenta - w celu sporządzenia pełnego obrazu objawowego i wyjaśnienia nasilenia objawów zewnętrznych.

Ponadto mogą być wymagane określone badania laboratoryjne (badanie moczu lub kału, posiew bakterii lub testy czynności wątroby), procedury instrumentalne (USG, CT i MRI) oraz konsultacje specjalistów z innych dziedzin medycyny (gastroenterolog, specjalista chorób zakaźnych, ginekolog itp.). Program diagnostyczny będzie miał charakter wyłącznie indywidualny.

Leczenie

Zwiększonej zawartości erytrocytów we krwi nie można wyeliminować bez wyeliminowania patologii leżącej u podstaw, co można przeprowadzić zachowawczo lub chirurgicznie, ale często leczenie ma charakter zintegrowany..

Spadek poziomu utworzonych elementów głównego płynu biologicznego odbywa się za pomocą następujących leków:

 • antykoagulanty;
 • środki przeciwpłytkowe;
 • immunostymulanty;
 • hydroksymocznik;
 • inhibitory fosfodiesterazy;
 • kompleksy witaminowo-mineralne.

W szczególnie trudnych sytuacjach sięgają po taki zabieg jak trombocytafereza - oddzielenie przepływu krwi z usunięciem nadmiaru płytek krwi.

Trombocytozę można skorygować za pomocą terapii dietetycznej - pacjenci muszą wzbogacić menu o pokarmy rozrzedzające krew:

 • soki owocowe i warzywne;
 • Oliwa z oliwek;
 • cebula i czosnek;
 • tłusta ryba;
 • cytrus;
 • żurawina;
 • jagody;
 • borówka brusznica;
 • jabłka;
 • winogrona;
 • wodorost;
 • owoce morza;
 • produkty mleczne;
 • rośliny strączkowe;
 • czekolada;
 • dietetyczne mięso;
 • chleb pełnoziarnisty i makaron.

Z diety należy wykluczyć składniki zagęszczające krew:

 • banany;
 • mango;
 • soczewica;
 • dzika róża;
 • orzechy;
 • suszone owoce;
 • Granat;
 • aronia itp..

Jeśli liczba płytek krwi jest wyższa niż normalnie, takie odchylenie można wyeliminować za pomocą środków ludowej, ale tylko wtedy, gdy ta taktyka terapii zostanie zatwierdzona przez lekarza prowadzącego. Najbardziej efektywne komponenty:

 • imbir;
 • pokrzywa;
 • werbena;
 • Góral;
 • słodka koniczyna;
 • skórka kasztana;
 • kora wierzby białej.

Profilaktyka i rokowanie

Aby uniknąć takiego problemu, jak trombocytoza, wystarczy stale przestrzegać kilku ogólnych prostych zaleceń. Zasady zapobiegawcze:

 • odmowa nałogów;
 • zdrowe i zbilansowane odżywianie;
 • bieżące wzmacnianie układu odpornościowego;
 • przyjmowanie tylko leków przepisanych przez specjalistę;
 • spożycie wystarczającej ilości płynu;
 • prowadzenie umiarkowanie aktywnego trybu życia;
 • regularne pełne badanie w placówce medycznej z wizytami u wszystkich lekarzy.

Rokowanie, że liczba płytek krwi jest podwyższona, determinuje czynnik etiologiczny. Należy pamiętać, że całkowita odmowa opieki medycznej doprowadzi do powstania skrzepów krwi, które są obarczone zablokowaniem ważnych naczyń krwionośnych i śmiercią. Nie zapominaj, że każda podstawowa patologia ma swoje własne komplikacje..

Przyczyny wzrostu liczby płytek krwi. Co to znaczy?

Trombocytoza to choroba, w której liczba płytek krwi jest wyższa niż normalnie. Z tego powodu krew staje się grubsza, co prowadzi do zatykania naczyń krwionośnych i tworzenia się skrzepów krwi. Żaden wzrost tych pierwiastków nie może być nazwany trombocytozą - tylko to, co kilkakrotnie przekracza normę, jest chorobą.

Codzienne wahania liczby płytek krwi są wyjaśnione przez aktywność fizyczną i płyn dostający się do organizmu. Płytki krwi są ważnym składnikiem ludzkiej krwi.

Pełnią następujące funkcje:

 • Tworzy pierwotny skrzep krwi, który zatrzymuje krwawienie,
 • Aktywuje krzepnięcie krwi,
 • Zmniejsza aktywność wirusów,
 • Syntetyzuje serotoninę i histaminę,
 • Przyspiesza gojenie i regenerację uszkodzonych tkanek.

Liczba płytek krwi według wieku u mężczyzn i kobiet

Liczba płytek krwiMinimum, g / lMaksymalnie, g / l
U noworodków150420
U niemowląt150350
U dzieci po roku180400
Przed 16 rokiem życia160390
16-15180380
26-35180400
36-60180340
Ponad 61180320
U kobiet w ciążysto420
U kobiet po menstruacjisto350
U dorosłych mężczyzn i kobiet180400

Objawy

Wszelkie charakterystyczne objawy z wysoką liczbą płytek krwi pojawiają się tylko wtedy, gdy u osoby zdiagnozowano pierwotną trombocytozę. We wszystkich innych przypadkach takie odchylenie może pozostać niezauważone przez długi czas - można to ustalić tylko na podstawie wyników badania krwi..

Pamiętaj, aby odwiedzić lekarza, jeśli zauważysz którykolwiek z następujących objawów:

 • Ssaty kolor skóry, obrzęki,
 • Ciągłe krwawienie o różnym charakterze,
 • Niedowidzenie,
 • Letarg, słabość,
 • Krwotok pod skórą,
 • Ciągła bolesność w opuszkach palców,
 • Ciągłe uporczywe swędzenie.

Powody

Trudno jest określić, co wpłynęło na wzrost liczby płytek krwi. Aby określić przyczyny kobiety lub mężczyzny, lekarz musi ocenić wyniki kompleksowego badania ciała. Musi również ocenić Twój obecny stan i obecność chorób przewlekłych, z powodu których może dojść do zwiększenia liczby płytek krwi.

Wzrost poziomu tych pierwiastków we krwi można sprowokować:

 • Choroby układu krążenia,
 • Zaostrzenia przewlekłych dolegliwości,
 • Procesy zapalne w organizmie,
 • Posiadanie infekcji wirusowej we krwi,
 • Konsekwencje zabiegów chirurgicznych,
 • Przyjmowanie niektórych leków,
 • Wpływ przeziębienia, grypy.

Co wskazuje na wzrost liczby płytek krwi?

Główne powody, dla których można zwiększyć liczbę płytek krwi, przedstawiono w tabeli.

WidokKiedy pojawi się
Podstawowaz prawdziwą czerwienicą,
z przewlekłą białaczką,
z przerzutami do szpiku kostnego,
z idiopatyczną zakrzepicą,
Wtórnyz gorączką reumatyczną, zapaleniem stawów i zapaleniem wielostawowym,
z infekcją pasożytniczą,
przy chorobach autoimmunologicznych tkanek łącznych,
z procesem bakteryjnym i wirusowym w organizmie,
ze stanem ropno-septycznym,
bez śledziony,
z niedoborem żelaza i niedokrwistością hemolityczną,
z amyloidozą narządów wewnętrznych lub gruźlicą,
podczas przyjmowania hormonów płciowych,
z dużą utratą krwi,
KrewnyOdwodnienie organizmu spowodowane
zatrucie,
wymioty i biegunka,
brak lub nadmierna utrata płynów.

Diagnostyka

Pełna morfologia krwi jest najdokładniejszym sposobem wykrywania podwyższonych płytek krwi u osoby dorosłej lub dziecka. Jednak diagnostyka nie ogranicza się do tego badania, jeśli płytki krwi są podwyższone, stosuje się również inne metody badawcze..

Aby postawić prawidłową diagnozę tak dokładną, jak to tylko możliwe, w przypadku podwyższenia liczby płytek krwi, lekarze kierują swoich pacjentów na następujące badania:

 • Pełna morfologia krwi - określa również, jak szybko następuje wzrost,
 • Trzykrotne badanie płytek krwi w odstępie 4 dni,
 • Biopsja szpiku kostnego,
 • Oznaczanie poziomu ferrytyny i żelaza w surowicy,
 • Koagulogram,
 • Badanie ultrasonograficzne narządów miednicy i jamy brzusznej,
 • Analiza pod kątem białka C-reaktywnego,
 • Konsultacja z ginekologiem lub urologiem.

Jak obniżyć liczbę płytek krwi?

Przed rozpoczęciem leczenia, gdy liczba płytek krwi jest wysoka, pacjent musi koniecznie przemyśleć swój styl życia. Zminimalizuj ilość stresu i emocjonalnego zamieszania w swoim życiu. Konieczne jest również porzucenie złych nawyków, dzięki którym można zwiększyć liczbę płytek krwi..

Staraj się prowadzić wyważony i zrelaksowany styl życia. Unikaj intensywnych i ciężkich treningów, w przypadku których istnieje wysokie ryzyko kontuzji.

Aby obniżyć podwyższony poziom płytek krwi we krwi, musisz:

 • Unikaj owoców róży, mango, orzechów, granatu i dzikiej róży,
 • Zwiększ w diecie ilość cytryny, zielonej herbaty, buraków, pomidorów. Do wszystkich potraw staraj się dodawać czosnek i cebulę.,
 • Zacznij od łyżki oleju rybnego każdego ranka,
 • Wybierz napój kompotowy lub owocowy jako napój,
 • Spożywaj jak najwięcej pokarmów z kwasem askorbinowym, cytrynowym lub jabłkowym,
 • Pij regularnie suplementy magnezu,
 • Pamiętaj, aby codziennie pić co najmniej 2,5 litra czystej wody,
 • Przestrzegać prawidłowego dnia i reżimu odpoczynku.

Leczenie

Leczenie dużych płytek krwi wymaga odpowiedzialnego podejścia ze strony lekarza. Nie można dokładnie powiedzieć, dlaczego kobiety rzadziej spotykają się z tą chorobą..

Leczenie, jeśli liczba płytek krwi jest podwyższona, obejmuje następujące środki:

 • Przyjmowanie leków interferonowych,
 • Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych w celu zmniejszenia krzepliwości krwi,
 • Przyjmowanie Anagrelidu - środka, który zmniejsza wysoki poziom blaszek Bizzozero,
 • Przyjmowanie leków hydroksymocznikowych,
 • Trombocytofereza, procedura polegająca na usunięciu nadmiaru płytek krwi.

Wtórna trombocytoza wymaga bardziej złożonego leczenia. Aby odciążyć mężczyzn i kobiety, we krwi których te krwinki są podwyższone, konieczne jest kompleksowe badanie. Tylko to pomoże zidentyfikować dokładną przyczynę takiego odchylenia..

Bezpośredni wpływ na przyczynę choroby pomoże szybko i skutecznie poradzić sobie z trombocytozą. Tylko lekarz może dokładnie powiedzieć, co to oznacza i jakie będą wyniki terapii lekowej..

Możliwe komplikacje

Trombocytoza to poważny stan, który wymaga natychmiastowego leczenia. Jeśli przez długi czas ignorujesz przebieg tej dolegliwości, mogą pojawić się poważne komplikacje. Zdecydowanie zalecamy, aby dowiedzieć się, co mówią pozostałe nieprawidłowe wyniki morfologii krwi. Złożone naruszenie może wskazywać na poważniejsze problemy.

Co to są płytki krwi

Do najbardziej niebezpiecznych należą:

 • Istnieje zwiększone ryzyko tworzenia się skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych i żyłach. Takie formacje blokują przepływ krwi,
 • Oderwanie skrzepu krwi - taka formacja może dostać się do tętnicy. Z tego powodu występuje stan zapalny, obrzęk w miejscu uszkodzenia.,
 • Udar - pęknięcie naczynia, w którym pojawia się krwotok mózgowy,
 • Zawał mięśnia sercowego - naruszenie skurczu mięśnia sercowego,
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa naczyń płucnych - wniknięcie przerwanego naczynia do tkanki płucnej.
 • Śmierć - w 90% przypadków zaawansowana trombocytoza prowadzi do natychmiastowej śmierci.

Pończochy uciskowe: jak wybrać, klasa kompresji, rozmiary

Co oznacza wskaźnik protrombiny i co powinno być normą