Choroby układu sercowo-naczyniowego: przyczyny, rozpoznanie i objawy

Choroby układu krążenia - choroby układu krążenia na początku XX wieku zajmowały nie więcej niż kilka procent w strukturze patologii populacji. W latach pięćdziesiątych. według masowej ankiety przeprowadzonej w ponad 50 miastach i obszarach wiejskich Federacji Rosyjskiej zajęli 10 - 11 miejsce w rankingu chorób. Sytuacja była mniej więcej taka sama za granicą. W konsekwencji zmieniony styl życia ludności, industrializacja, urbanizacja ze stresem psychoemocjonalnym i innymi czynnikami ryzyka cywilizowanego społeczeństwa, a także lepsza diagnostyka choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego i innych zmian drastycznie zwiększyły odsetek chorób układu krążenia. Dzisiaj choroby CVD są na pierwszym miejscu ze względu na przyczyny niepełnosprawności i śmiertelności ludności Federacji Rosyjskiej.

Takie choroby układu krążenia jak nadciśnienie tętnicze (HD), miażdżyca tętnic i choroba wieńcowa serca (ChNS) stanowią tzw. Grupę „chorób społecznych”, tj. winowajcami tych chorób są osiągnięcia cywilizacji ludzkiej, a przyczyny to:

2. hipodynamia - mała ruchliwość;

3. nadmierna masa ciała spowodowana niewłaściwym odżywianiem;

Nadciśnienie pierwotne jest stanem utrzymującego się wysokiego ciśnienia krwi. Według nomenklatury WHO za wskaźnik nadciśnienia tętniczego (z greckiego hiper + tonos - ponad + stres) przyjmuje się 160 mm Hg. Sztuka. i wyższe dla ciśnienia skurczowego (najwyższa wartość podczas skurczu mięśnia sercowego) i 95 mm Hg. Sztuka. i wyższe dla ciśnienia rozkurczowego (najniższa wartość podczas rozluźnienia serca).

Główną przyczyną nadciśnienia jest stres neuropsychiczny. A niebezpiecznymi konsekwencjami są pęknięcia ścian naczyń krwionośnych z powodu wysokiego ciśnienia w nich. Jeśli występuje to w grubości mięśnia sercowego, jest to zawał serca, a jeśli w substancji mózgowej jest to udar.

Miażdżyca tętnic (z greckiego athere + sclerosis - kleik + zagęszczenie, stwardnienie) - to uszkodzenie tętnic (naczyń krwionośnych, przez które przepływa bogata w tlen krew, od serca do narządów i tkanek wzdłuż dużego kręgu krążenia), w którym pojawiają się na ich wewnętrznej powierzchni liczne żółtawe blaszki zawierające dużą ilość substancji tłuszczowych, zwłaszcza cholesterolu i jego estrów.

Istotą miażdżycy jest to, że cholesterol odkłada się na wewnętrznej ścianie naczyń krwionośnych w postaci plamek lipidowych, a następnie w postaci blaszek, które wystają do światła tętnic. Z biegiem czasu blaszki rosną wraz z tkanką łączną (stwardniałą), ściana naczyń nad nimi jest uszkodzona, aw tym obszarze może tworzyć się skrzep krwi. Czasami same płytki mogą całkowicie zablokować światło naczynia, co prowadzi do zaprzestania odżywiania otaczających go komórek. Jeśli występuje to w grubości mięśnia sercowego, nazywa się to - zawałem serca, jeśli w substancji mózgowej, - udarem niedokrwiennym (z greckiego isc + haima - opóźnienie, niewydolność + miejscowa anemia) udar (z łaciny insulto - skok, atak, cios).

Cholesterol jest potrzebny naszemu organizmowi do: budowy błon komórkowych, tworzenia żółci, syntezy hormonów płciowych, produkcji witaminy D. Tylko 20% cholesterolu przedostaje się do organizmu z pożywieniem, a 80% jest wytwarzane samodzielnie (w wątrobie). Choroba niedokrwienna serca to uszkodzenie mięśnia sercowego (mięśnia sercowego) spowodowane zaburzeniem krążenia wieńcowego (wewnątrz mięśnia sercowego). Głównymi postaciami choroby wieńcowej są: dławica piersiowa (angina pectoris), zawał mięśnia sercowego (fragment martwej tkanki w grubości mięśnia sercowego) i miażdżyca po zawale serca (blizna, która pojawia się na sercu po gojeniu się rany zawałowej).

Pierwszym etapem choroby niedokrwiennej serca jest dławica piersiowa, która objawia się u pacjenta bólami zamostkowymi o charakterze uciskającym, uciskającym lub palącym, które mogą promieniować na lewe ramię, łopatkę, przypominające zgagę. Mostek to kość znajdująca się pośrodku przedniej powierzchni klatki piersiowej, do której przyczepione są żebra. Zakrywa serce, znajdujące się na środku klatki piersiowej i tylko niewielka jego część - górna, wystaje z tyłu po lewej stronie. Jeśli odczuwasz kłujące bóle w okolicy serca, to nie mają one nic wspólnego z CVS - to objawy nerwicy.

Ból związany z dławicą piersiową sygnalizuje nam, że mięsień sercowy nie ma wystarczającej ilości tlenu. Gdy mięsień sercowy działa, jak każdy inny, powstaje produkt rozpadu - kwas mlekowy, który należy z niego wypłukać odpowiednią ilością krwi. Ale jeśli naczynie jest dotknięte blaszką miażdżycową, a nawet ściśnięte w wyniku skoku ciśnienia krwi, ilość przepływającej przez nią krwi zmniejsza się, a nawet może całkowicie ustać. Każdy kwas działający na zakończenia nerwowe powoduje ból, pieczenie.

W przypadku zawału mięśnia sercowego, z powodu ustania dostępu tlenu do tkanki serca, mięśnia, w miejscu okluzji (zablokowania naczynia) umiera. Ale ten proces nie rozwija się natychmiast, ale po 2-4 godzinach od wystąpienia zawału serca.

Udar, „udar mózgu” - ostre naruszenie krążenia mózgowego przy nadciśnieniu, miażdżycy itp. Objawia się bólem głowy, wymiotami, zaburzeniami świadomości, paraliżem itp..

Udar staje się obecnie głównym problemem społeczno-medycznym w neurologii. Każdego roku na świecie na udar mózgu cierpi około 6 milionów ludzi, aw Rosji ponad 450 tysięcy, czyli co 1,5 minuty jeden z Rosjan zapada na tę chorobę. W dużych metropoliach Rosji liczba ostrych udarów waha się od 100 do 120 dziennie. Wczesna 30-dniowa śmiertelność po udarze wynosi 35%, około 50% pacjentów umiera w ciągu roku.

Udar jest obecnie jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności w populacji. Mniej niż 20% osób, które przeżyły udar mózgu, może powrócić do poprzedniej pracy. Wśród wszystkich rodzajów udarów dominują niedokrwienne uszkodzenia mózgu. Udary niedokrwienne stanowią 70-85% przypadków, krwotoki mózgowe - 20-25. Udar jest drugim co do częstości „zabójcą” po zawale mięśnia sercowego.

Czynniki ryzyka wystąpienia udaru to: genetyczna predyspozycja do chorób naczyniowych mózgu, zaburzenia metabolizmu tłuszczów, nadciśnienie, otyłość, niewystarczająca aktywność fizyczna, palenie tytoniu, wiek pacjenta, powtarzający się stres i długotrwały stres neuropsychiczny.

Udary można sklasyfikować według charakteru ich przebiegu. Najmniej niebezpiecznym udarem jest przemijający udar niedokrwienny lub niewielki udar, który jest spowodowany krótkotrwałym zaburzeniem krążenia mózgowego. Postępujący udar początkowo powoduje bardzo niewielkie zmiany w układzie nerwowym, a po 1-2 dniach ulega pogorszeniu. Przy silnym udarze układ nerwowy od samego początku przeżywa silny „szok”. Im wcześniej pacjent zgłosi się do lekarza i rozpocznie leczenie, tym korzystniejsze rokowanie..

Medycyna chińska uważa choroby układu sercowo-naczyniowego za naruszenie przepływu energii (nadmiaru lub niedoboru) w meridianie serca, meridianie krążenia krwi i powiązanym meridianie jelita cienkiego, południku układu hormonalnego, południku wątroby, meridianie śledziony / trzustki i meridianie nerek.

Meridian serca należy do systemu ręcznych meridianów Yin, sparowanych. Kierunek energii w południku jest odśrodkowy. Czas maksymalnej aktywności meridianu serca od 11 do 13 godzin (w tym czasie zaleca się podjęcie pracy fizycznej), czas minimalnej aktywności od 23 do 1 godziny.

Zgodnie z kanonami starożytnej medycyny orientalnej, południk serca jest układem funkcjonalnym, który wpływa głównie na stan funkcjonalny krążenia krwi i serca. Ponadto starożytne kanony stwierdzają, że aktywność umysłowa, świadomość i emocje znajdują się pod kontrolą serca. Człowiek pozostaje wierny tym energicznym i wesołym, o ile ma zdrowe serce. Pogorszenie pracy serca prowadzi do niskiej aktywności, drażliwości, letargu, niezdecydowania itp. W związku z tym punkty meridianu serca mają główną wartość w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń stresu emocjonalnego, nerwic, depresji i niektórych innych chorób funkcjonalnych. Akupresura w tych przypadkach daje „poprawę samopoczucia i uspokojenie serca”. Wschodni lekarze uważają, że „język jest zwierciadłem serca, a twarz jest odbiciem jego stanu”. Serce wpływa również na stan oczu i uszu. Przyjemny „ogień szalejący w sercu” sprawia, że ​​człowiek staje się czujny, a „spadkowi energii serca” towarzyszy uszkodzenie słuchu.

Krążenie krwi w tętnicach i żyłach jest wynikiem interakcji energii Yang i Yin. Bicie serca odczuwane w tętnicach jest spowodowane samym układem krążenia. Wszystkie procesy życiowe przebiegają jako rytmiczna przemiana stresu i relaksu (relaksacja). Krew przepływa z płuc, gdzie jest wzbogacana tlenem, nabiera jaskrawoczerwonego koloru i jest wypełniona energią Yang do jelita cienkiego, gdzie oddaje tlen i jest nasycona energią YIN..

Ruch krwi jest kontrolowany przez siły Yang i Yin, które są połączone z dwoma przeciwległymi narządami - płucami i jelitem cienkim, które są dwoma biegunami energii. Serce nie bije bez przepływu krwi. Zarówno natleniona, jak i zubożona krew przepływa przez serce, powodując jego skurcz, a następnie rozluźnienie..

Zmiana rytmu serca jest odczuwana przez całe ciało, przejawia się we wszystkich procesach organicznych, kontrolowaniu i kalibrowaniu ich rytmów. Stąd wynikają przepisy starożytnej medycyny - meridian serca rządzi tętnicami między płucami a jelitem cienkim, a „płuca kontrolują serce”.

Meridian krążenia krwi (osierdzie) i funkcje seksualne kierują głównym obiegiem „siły życiowej” (energii Chi), która zapewnia połączenie i wspólną pracę narządów wewnętrznych. Pełni również funkcję ochrony przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Zarówno sam meridian, jak i jego narządy wewnętrzne są ściśle związane z sercem. Zarówno meridian, jak i serce mają te same zewnętrzne oznaki zbliżającego się niebezpieczeństwa, wykorzystują podobne mechanizmy zapewniające optymalne funkcjonowanie i rozpoczynają się w tej samej części klatki piersiowej. Sprawując ogólną kontrolę nad regulacją krążenia energii Chi w całym układzie naczyniowym, meridian dostarcza również energii genitaliom do ich prawidłowego funkcjonowania..

Czas maksymalnej aktywności meridianu osierdziowego trwa od 19:00 do 21:00. Do tego czasu chińscy lekarze zalecają zaprzestanie aktywności fizycznej i podjęcie zajęć umysłowych.

Serce z punktu widzenia medycyny chińskiej i teorii pięciu żywiołów jako podstawy wszystkiego (w tym ciała ludzkiego) odnosi się do żywiołu ognia. Serce emocji - radość, kolor - czerwony.

Serce kieruje działaniem wszystkich narządów, dlatego w medycynie chińskiej nazywane jest „urzędnikiem, który przewodzi władcom”. Jeśli Duch Serca jest zakłócony, osoba staje się niespokojna, cierpi na bezsenność lub ciężkie sny, ma zapomnienie, nieuwagę - aż do zaburzenia świadomości.

Patologie w każdym narządzie mogą prowadzić do chorób serca. Najczęstszym zespołem zaburzeń układu sercowo-naczyniowego jest „gorączka w wątrobie i przekrwienie wątroby”. To ciepło wzrasta, a to z kolei prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi i tachykardii..

Pacjenci z „gorączką wątroby i przekrwieniem wątroby” mają zapalenie oczu i zaczerwienienie.

Inny powszechny zespół chorób serca jest związany z nerkami. Nadciśnienie spowodowane chorobą nerek jest również znane w medycynie europejskiej. W tradycji wschodniej zespół ten nazywany jest „pozbawioną energii Qi przez nerki”.

Qi można nazwać energią życiową krążącą w kanałach ciała. Syndromy pełni i pustki Qi wskazują na naruszenie harmonii ludzkiego życia, a tym samym na chorobę.

Syndrom „pustki energii qi nerek” ma drugą symboliczną nazwę: „woda nerek nie napełnia ognia serca”. Nerkom, które w systemie medycyny chińskiej uważane są za „pierwszą matkę ciała”, brakuje energii, a harmonia życia zostaje zachwiana. Wynik - tachykardia, zaburzenia rytmu serca, podwyższone ciśnienie krwi.

Inny powszechny zespół choroby serca jest związany z nieprawidłowościami w śledzionie. Przy niewłaściwej diecie, uzależnieniu od tłustych, słodkich, surowych i zimnych potraw, uzależnieniu od alkoholu dochodzi do uszkodzenia śledziony i żołądka oraz gromadzenia się wilgoci. „Śluz wytwarzany przez śledzionę zatyka serce i mózg”.

Oprócz innych kardiologicznych przejawów zespołu, w tym przypadku "okno mózgu jest zamknięte", świadomość osoby jest zdezorientowana, w ciężkich przypadkach aż do majaczenia.

Syndrom „pustki krwi” jest bliski europejskiej diagnozy „anemii z niedoboru żelaza”.

W ten sposób schorzenia układu sercowo-naczyniowego można leczyć w sposób kompleksowy, wykorzystując metody medycyny orientalnej i metody diagnostyki elektropunktury według Volla oraz oparty na nich test rezonansu wegetatywnego. Takie podejście jest realizowane w „Centrum Medycyny Informacji Energetycznej”.

Diagnostyka pozwala zidentyfikować przyczyny chorób układu krążenia u konkretnej osoby, wybrać indywidualny program poprawy zdrowia:

1. zbilansowane odżywianie w leczeniu otyłości i hipercholesterolemii, reżim picia;

2. terapia biorezonansowa, akupunktura, hirudoterapia w leczeniu „narządów przyczynowych”;

3. Eliminacja nierównowagi emocjonalnej i zwiększenie odporności na stres za pomocą psychoterapii, programów wprowadzających;

4. rozwiązywanie problemu hipodynamii poprzez odpowiednie ćwiczenia fizyczne (terapia ruchowa, flex ciała, oxisize, joga, qi-gong, tai-chi).

Należy pamiętać, że zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego i ich powikłaniom polega przede wszystkim na zdrowym stylu życia i terminowym dostępie do lekarza!

2240 rbl.
2600 rbl.

Symulator „Universal” przeznaczony jest do profilaktyki chorób płuc, oczyszczania płuc z wieloletnich toksyn, inhalacji dróg oddechowych i nie tylko..

Choroby sercowo-naczyniowe

Ludzki układ sercowo-naczyniowy ma dość złożoną strukturę, która obejmuje wiele tętnic, żył i innych narządów. Jego centralnym ogniwem jest serce, które zapewnia ciągły transport krwi do wszystkich narządów i układów człowieka. Taka struktura zapewnia normalne funkcjonowanie organizmu i jest ustanowiona przez samą naturę. Jednak różne choroby sercowo-naczyniowe mogą zakłócać naturalny porządek rzeczy, co nieuchronnie wpłynie na zdrowie..

 1. Główne przyczyny rozwoju chorób układu krążenia
 2. Objawy chorób układu krążenia
 3. Leczenie chorób serca i naczyń krwionośnych: operacja
 4. Stosowanie leków i ich klasyfikacja
 5. Procedury fizjoterapeutyczne
 6. etnoscience
 7. Rola terapii ruchowej
 8. Działania zapobiegawcze

Główne przyczyny rozwoju chorób układu krążenia

Do normalnego funkcjonowania ludzki układ krążenia musi znajdować się pod ciągłym obciążeniem, które stymuluje jego pracę. W przeciwnym razie stopniowo spada, co jest obarczone rozwojem różnych stanów patologicznych. Jedną z nich są choroby sercowo-naczyniowe, a ich powstanie może spowodować poważne szkody dla zdrowia ludzkiego..

Obecnie istnieje dość duża lista chorób należących do kategorii sercowo-naczyniowej. Wszystkie mają swoją własną charakterystykę i charakter przepływu, zakłócając pracę niektórych narządów. Zapalenie mięśnia sercowego lub reumatyzm wpływa na serce. Zapalenie żył lub miażdżyca to choroby żył i tętnic.

Istnieją również odmiany, które wpływają na cały system jako całość. Uderzającym przykładem takiego stanu jest nadciśnienie tętnicze, które prowadzi do naruszenia napięcia naczyń i zwiększa ich kruchość. Czasami jednak dość trudno jest wyznaczyć wyraźną granicę między podobnymi stanami, ponieważ jedna choroba na różnych etapach może wpływać najpierw na tętnice, a następnie na pracę serca.

Przyczyny pojawiania się i rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego są zróżnicowane, ale najczęściej do powstawania takich problemów przyczyniają się następujące czynniki:

 • wysoki poziom trójglicerydów i cholesterolu we krwi;
 • wysokie ciśnienie krwi;
 • obecność złych nawyków;
 • brak aktywności fizycznej;
 • siedzący tryb pracy;
 • zwiększona masa ciała;
 • cukrzyca;
 • systematyczny stres;
 • depresja;
 • wiek;
 • dziedziczna predyspozycja.

Powyższe kryteria niekoniecznie będą prowadzić do rozwoju patologii układu sercowo-naczyniowego. Jednak ich obecność znacznie zwiększa ryzyko ich powstania i znacząco wpływa na samopoczucie człowieka..

Główne objawy kliniczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Objawy chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia człowieka są dość zróżnicowane. Każdy z nich ma swoje własne cechy i ma inny wpływ na organizm. Istnieją jednak oznaki, które są podobne dla wszystkich podobnych chorób, a ich obecność pozwala zdiagnozować problem w odpowiednim czasie i wpłynąć na jego przebieg. Wyglądają tak:

 • ból w okolicy klatki piersiowej;
 • cardiopalmus;
 • naruszenie rytmu serca;
 • duszność;
 • wysoki obrzęk;
 • naruszenie pigmentacji skóry;
 • bóle głowy;
 • zawroty głowy.

Identyfikacja takich objawów wskazuje na rozwój patologicznego procesu, który wpłynął na pracę serca lub naczyń krwionośnych. Ponadto, jeśli okresowe występowanie któregokolwiek z objawów niekoniecznie wskazuje na występowanie problemu o podobnym charakterze, to jednoczesne wystąpienie kilku z nich wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej..

Ignorowanie takich objawów nie pomoże rozwiązać problemu, a wręcz przeciwnie, doprowadzi do pogorszenia sytuacji. Tak więc niewielka dysfunkcja w pracy naczyń krwionośnych, ignorując przejaw problemu, może przekształcić się w miażdżycę, która jest znacznie poważniejszą chorobą..

Leczenie chorób serca i naczyń krwionośnych: operacja

Leczenie chorób układu krążenia jest wieloskładnikowe i opiera się na zastosowaniu różnych technik. Skład i główne kierunki złożonej ekspozycji powinien określić tylko lekarz. To on na podstawie objawów, badania zewnętrznego, rozmowy z pacjentem i wyników analiz, dobiera optymalny plan leczenia, a także ustala jego składowe.

Czasami jednak osoba zostaje przyjęta do szpitala w takim stanie, że najmniejsze opóźnienie może kosztować go życie. W takich przypadkach lekarze sięgają po najbardziej złożone zabiegi, które obejmują zabieg chirurgiczny. Dzisiaj najczęściej kardiochirurdzy są zmuszeni do wykonywania następujących operacji:

 • pomostowanie tętnic wieńcowych;
 • transplantacja serca;
 • usunięcie tętniaka;
 • operacje zaworów;
 • Operacja Bentalla;
 • operacja „labirynt”.

Interwencja chirurgiczna jest ostatecznością i jest wykonywana, gdy nie ma możliwości innego leczenia pacjenta. Jednocześnie takie manipulacje należy stosować w najbardziej zaawansowanych przypadkach, gdy symptomatologia problemu była przez długi czas ignorowana, a choroba doprowadziła do rozwoju powikłań.

Leczenie chorób sercowo-naczyniowych

Stosowanie leków i ich klasyfikacja

Leczenie jest jak najbardziej uzasadnione i pozwala uniknąć zaostrzenia problemu. Istnieje ogromna liczba leków, których celem jest przywrócenie pracy układu sercowo-naczyniowego. Ponadto każdy z nich jest wąsko ukierunkowany i odpowiada za przywrócenie funkcjonowania określonego sektora..

Na tej podstawie, eliminując zaburzenia rytmu serca, lekarz przepisuje kilka leków mających na celu normalizację szybkości i tempa skurczów oraz przezwyciężenie skutków udaru, zupełnie inną listę leków. Ogólnie rzecz biorąc, w celu przezwyciężenia objawów chorób układu sercowo-naczyniowego stosuje się następujące leki:

 • leki przeciwarytmiczne;
 • kardiotonika;
 • środki rozszerzające naczynia;
 • beta-blokery;
 • antagoniści receptora angiotensyny typu 2;
 • leki przeciwnadciśnieniowe;
 • diuretyki;
 • obwodowe środki rozszerzające naczynia krwionośne;
 • angioprotectors;
 • glikozydy nasercowe;
 • blokery kanału wapniowego;
 • leki działające na układ renina-angiotensyna;
 • środki hipolipidemiczne.

Takie kategorie leków obejmują 10-15 różnych składników, które są dość specyficzne. Ich powołanie uzależnione jest od rozpoznanej choroby i nasilenia jej objawów..

Procedury fizjoterapeutyczne

Rola fizjoterapii w leczeniu chorób układu krążenia jest trudna do przecenienia. Ich pozytywny wpływ na przebieg procesu rehabilitacji został potwierdzony klinicznie. W tym celu fizjoterapia ma na celu złagodzenie napięcia w naczyniach krwionośnych oraz poprawę krążenia, co osiąga się w wyniku rozluźnienia włókien mięśniowych. Takie techniki obejmują:

 • masoterapia;
 • biorąc relaksujące kąpiele;
 • promieniowanie podczerwone;
 • terapia parafinowa;
 • ultratonoterapia;
 • lokalna baroterapia;
 • akupunktura.

Skuteczność tych technik w każdym konkretnym przypadku może być inna. Jednak najczęściej, jeśli występują problemy w pracy układu krążenia, zalecany jest masaż. Jego stosowanie wpływa korzystnie na włókna mięśniowe, przyczyniając się do powstania przekrwienia reaktywnego i roboczego, co działa stymulująco na krążenie obwodowe i wieńcowe..

etnoscience

Medycyna alternatywna w chorobach układu sercowo-naczyniowego jest raczej środkiem pomocniczym i ma na celu utrwalenie wyniku głównego leczenia. Środki ludowe pozwalają na poprawę kondycji całego organizmu i polegają na stosowaniu różnych ziół leczniczych oraz ich kolekcji. Przede wszystkim ich działanie ma na celu rozluźnienie struktur mięśniowych, stabilizację ciśnienia krwi oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych. Aby osiągnąć takie cechy, używają:

 • krwawnik pospolity;
 • waleriana;
 • wrzos;
 • żeń-szeń;
 • lukrecja trójlistna;
 • mięta pieprzowa;
 • rumianek pospolity;
 • głóg.

Powyższe fundusze mają wiele pozytywnych cech, a ich wykorzystanie w leczeniu chorób układu krążenia przyspiesza regenerację organizmu i zwiększa skuteczność terapii podstawowej. Jednak przed użyciem takich funduszy należy skonsultować się ze specjalistą, ponieważ wszystkie mają swoje własne cechy i, jeśli są używane nieudolnie, mogą zaszkodzić ciału..

Ćwiczenia fizjoterapeutyczne przy chorobach układu sercowo-naczyniowego

Rola terapii ruchowej

Ćwiczenia fizjoterapeutyczne w chorobach układu krążenia odgrywają ogromną rolę. Dzięki systematycznym ćwiczeniom sportowo-leczniczym następuje znaczne wzmocnienie mięśnia sercowego, wzrost jego funkcjonalności oraz poprawa ukrwienia..

Stała aktywność fizyczna poprawia przepływ krwi, dostarczając narządom tlenu i zwiększając elastyczność naczyń krwionośnych, których ściany są oczyszczane z cholesterolu i nabierają nieskazitelnej czystości. W rezultacie znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi i rozwoju blaszek miażdżycowych, które są jedną z głównych przyczyn rozwoju chorób sercowo-naczyniowych..

Jednak aktywność fizyczną przy tego rodzaju dolegliwościach należy wykonywać ostrożnie, aby nie zaszkodzić pacjentowi. Wychodząc z tego, intensywność i czas trwania treningu dobiera się indywidualnie w oparciu o stan pacjenta, a także jego samopoczucie.

Działania zapobiegawcze

Zapobieganie chorobom naczyniowym i serca ma na celu utrwalenie osiągniętego wyniku i zapobieganie ponownemu rozwojowi procesu patologicznego. Dla wzmocnienia układu krążenia stosuje się cały szereg działań, których realizacja jest gwarantowana, przyniesie pozytywny skutek i zapobiegnie tego typu problemom w przyszłości. Te czynniki wzmacniające wyglądają następująco:

 • odpowiednie odżywianie;
 • rezygnacja ze złych nawyków (alkohol, palenie);
 • kontrola wagi;
 • unikanie stresu;
 • Aktywny styl życia
 • dobry zdrowy sen.

Wszystkie te proste środki i ich przestrzeganie umożliwiają nie tylko przywrócenie funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, ale także wzmocnienie i wytrzymałość całego organizmu. Co korzystnie wpłynie na samopoczucie człowieka i jego stosunek do życia.

Wniosek

Choroby układu krążenia to poważny problem dotykający coraz większą liczbę ludzi na całym świecie. Przyczyny ich rozwoju są banalne i wynikają z nowoczesnego stylu życia, w którym praktycznie nie ma miejsca na aktywność fizyczną. Co więcej, obecność takich chorób może znacznie skomplikować życie człowieka, a ich leczenie wymaga całego szeregu środków. Jednak terminowe poszukiwanie pomocy medycznej pozwala uniknąć postępu chorób, a środki zapobiegawcze zapobiegną ich wystąpieniu w przyszłości..

Jeśli znajdziesz literówkę lub niedokładność, wybierz fragment tekstu i naciśnij Ctrl + Enter.

Choroby sercowo-naczyniowe

Kluczowe fakty

Co to jest choroba sercowo-naczyniowa?

Choroby układu krążenia to grupa chorób serca i naczyń krwionośnych, do których należą:

 • choroba niedokrwienna serca - choroba naczyń krwionośnych dostarczających krew do mięśnia sercowego;
 • choroba naczyniowo-mózgowa - choroba naczyń krwionośnych dostarczających krew do mózgu;
 • choroba tętnic obwodowych - choroba naczyń krwionośnych dostarczających krew do rąk i nóg;
 • reumatyczna choroba serca - uszkodzenie mięśnia sercowego i zastawek serca w wyniku gorączki reumatycznej wywołanej przez bakterie paciorkowcowe;
 • wrodzona choroba serca - deformacje struktury serca istniejące od urodzenia;
 • zakrzepica żył głębokich i zator tętnicy płucnej - skrzepy krwi w żyłach nóg, które mogą poruszać się i przemieszczać w kierunku serca i płuc.

Ataki serca i udary są zwykle ostrymi chorobami i występują głównie w wyniku zablokowania naczyń krwionośnych, które uniemożliwia przepływ krwi do serca lub mózgu. Najczęstszą tego przyczyną jest tworzenie się złogów tłuszczu na wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych dostarczających krew do serca lub mózgu. Krwawienie z naczynia krwionośnego w mózgu lub skrzepy krwi mogą również powodować udar. Zawał mięśnia sercowego i udar są zwykle spowodowane połączeniem czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, niezdrowa dieta i otyłość, brak aktywności fizycznej i szkodliwe spożywanie alkoholu, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i hiperlipidemia.

Jakie są czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?

Głównymi czynnikami ryzyka chorób serca i udaru mózgu są niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu i szkodliwe spożywanie alkoholu.

Narażenie ludzi na behawioralne czynniki ryzyka może objawiać się wysokim ciśnieniem krwi, wysokim poziomem glukozy we krwi, wysokim poziomem lipidów we krwi oraz nadwagą i otyłością. Te `` pośrednie czynniki ryzyka '' można ocenić w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej i mogą wskazywać na zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, niewydolności serca i innych powikłań.

Wykazano, że rzucenie palenia, zmniejszenie spożycia soli, spożywanie owoców i warzyw, regularne ćwiczenia i unikanie szkodliwego spożywania alkoholu zmniejsza ryzyko chorób serca. Ponadto może być konieczna terapia lekowa, aby zmniejszyć ryzyko CVD i zapobiec zawałowi serca i udarowi w cukrzycy, nadciśnieniu i wysokiemu poziomowi lipidów. Aby zwiększyć motywację ludzi do wybierania i utrzymywania zdrowych zachowań, konieczna jest polityka zdrowotna, która stworzy sprzyjające warunki dla zdrowych wyborów i ich akceptacji..

Aby ludzie mogli wybierać i utrzymywać zdrowe zachowania, potrzebne są polityki tworzące środowisko sprzyjające zdrowym wyborom, ich dostępności i akceptowalności..

Istnieje również wiele czynników, które wpływają na rozwój chorób przewlekłych lub ich przyczyny. Odzwierciedlają główne siły napędowe przemian społecznych, gospodarczych i kulturowych - globalizację, urbanizację i starzenie się społeczeństwa. Bieda, stres i czynniki dziedziczne to inne determinanty CVD..

Jakie są typowe objawy chorób sercowo-naczyniowych?

Atak serca i objawy udaru

Podstawowa choroba naczyń krwionośnych często przebiega bezobjawowo. Zawał serca lub udar mózgu mogą być pierwszymi objawami ostrzegawczymi choroby. Objawy zawału serca obejmują:

 • ból lub dyskomfort na środku klatki piersiowej;
 • ból lub dyskomfort w ramionach, lewym barku, łokciach, szczęce lub plecach.

Ponadto osoba może mieć trudności z oddychaniem lub duszność; nudności lub wymioty; zawroty głowy lub omdlenie; pokryć się zimnym potem i zbladnąć. Kobiety częściej doświadczają duszności, nudności, wymiotów oraz bólu pleców i szczęki.

Najczęstszym objawem udaru jest nagłe osłabienie twarzy, najczęściej z jednej strony ręki lub nogi. Inne objawy obejmują nagłe drętwienie twarzy, szczególnie po jednej stronie ramienia lub nogi; pomieszanie świadomości; Trudności w mówieniu lub trudności w rozumieniu mowy Trudności w percepcji wzrokowej jednym lub dwoma oczami; Trudności w chodzeniu, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji; silny ból głowy bez konkretnego powodu, a także utrata przytomności lub utrata przytomności.

Osoby doświadczające tych objawów powinny natychmiast zgłosić się do lekarza.

Co to jest reumatyczna choroba serca?

Reumatyczna choroba serca to uszkodzenie zastawek serca i mięśnia sercowego wynikające ze stanu zapalnego i blizn wywołanych gorączką reumatyczną. Gorączka reumatyczna jest spowodowana nieprawidłową odpowiedzią na infekcję paciorkowcami. Choroba zwykle objawia się początkowo zapaleniem migdałków lub zapaleniem migdałków u dzieci..

Gorączka reumatyczna atakuje głównie dzieci w krajach rozwijających się, zwłaszcza w warunkach powszechnej biedy. Na całym świecie reumatyczna choroba serca jest związana z prawie 2% wszystkich zgonów z powodu chorób układu krążenia.

Objawy reumatycznej choroby serca

 • Objawy reumatycznej choroby serca obejmują duszność, zmęczenie, nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej i utratę przytomności.
 • Objawy gorączki reumatycznej obejmują gorączkę, ból i obrzęk stawów, nudności, skurcze żołądka i wymioty.

Dlaczego choroby układu krążenia są problemem rozwojowym w krajach o niskim i średnim dochodzie?

 • Co najmniej 75% zgonów z powodu CVD na całym świecie występuje w krajach o niskich i średnich dochodach.
 • Ludzie w krajach o niskich i średnich dochodach często nie są w stanie skorzystać z kompleksowych programów podstawowej opieki zdrowotnej w celu wczesnego wykrywania i leczenia osób zagrożonych, w przeciwieństwie do ludzi w krajach o wysokich dochodach.
 • Osoby w krajach o niskim i średnim dochodzie z CVD i innymi chorobami niezakaźnymi mają mniejszy dostęp do skutecznych i sprawiedliwych usług zdrowotnych, które spełniają ich potrzeby (w tym usługi wczesnego wykrywania). W rezultacie wiele osób umiera w młodszym wieku z powodu CVD i innych chorób niezakaźnych, często w najbardziej produktywnych latach życia..
 • Szczególnie dotknięci są najbiedniejsi mieszkańcy krajów o niskich i średnich dochodach. Na poziomie gospodarstwa domowego istnieje wiele dowodów na to, że choroby układu krążenia i inne choroby niezakaźne dodatkowo zubażają rodziny ze względu na katastrofalne koszty opieki zdrowotnej i wysokie wydatki z własnej kieszeni..
 • Na poziomie makroekonomicznym choroby układu krążenia stanowią duże obciążenie dla gospodarek krajów o niskich i średnich dochodach.

Jak można zmniejszyć ciężar chorób układu krążenia??

W celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym i ich kontroli WHO określiła szereg „najbardziej korzystnych” lub wysoce opłacalnych interwencji, które są wykonalne nawet w środowiskach o niskich zasobach. Obejmują one 2 rodzaje interwencji dla całej populacji i indywidualne interwencje, które można stosować w połączeniu ze sobą w celu zmniejszenia dużego obciążenia chorobami sercowo-naczyniowymi..

Przykłady środków, które można wdrożyć w celu ograniczenia CVD na poziomie krajowym, są następujące:

 • kompleksowa polityka kontroli tytoniu;
 • podatki mające na celu ograniczenie spożycia żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i soli;
 • budowanie ścieżek spacerowych i rowerowych w celu zwiększenia aktywności fizycznej;
 • strategie ograniczania szkodliwego spożywania alkoholu;
 • zapewnienie prawidłowego żywienia dzieci w szkołach.

Aby zapobiec wczesnym zawałom mięśnia sercowego i udarom, indywidualne interwencje zdrowotne powinny być ukierunkowane na osoby z umiarkowanym lub wysokim ogólnym ryzykiem sercowo-naczyniowym lub z indywidualnymi czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie i hipercholesterolemia, które przekraczają zalecane poziomy leczenie.

Te pierwsze środki (podejście zintegrowane uwzględniające wszystkie czynniki ryzyka) są bardziej opłacalne niż te drugie i mogą znacznie zmniejszyć częstość występowania zaburzeń sercowo-naczyniowych. Takie podejście jest wykonalne w środowiskach o niskich zasobach, w tym z udziałem lekarzy innych niż lekarze.

W celu wtórnej profilaktyki CVD u osób z istniejącą wcześniej chorobą, w tym cukrzycą, konieczne jest leczenie następującymi lekami:

 • aspiryna;
 • beta-blokery;
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę;
 • statyny.

Uzyskane korzyści są w dużej mierze niezwiązane ze sobą, jednak w połączeniu z zaprzestaniem palenia tytoniu można zapobiec prawie 75% nawracających zaburzeń naczyniowych. Obecnie istnieją znaczne luki w realizacji tych działań, zwłaszcza na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej..

Ponadto czasami w leczeniu CVD wymagana jest kosztowna operacja. Obejmują one:

 • pomostowanie tętnic wieńcowych;
 • Angioplastyka balonowa (w której przez tętnicę wprowadza się mały cewnik balonikowy, aby przywrócić światło zablokowanego naczynia)
 • wymiana plastiku i zaworu;
 • transplantacja serca;
 • operacja sztucznego serca.

Niektóre choroby układu krążenia wymagają do leczenia urządzeń medycznych. Do takich urządzeń należą rozruszniki serca, sztuczne zastawki i plastry zamykające dziury w sercu..

Działania WHO

Pod kierownictwem WHO w 2013 r. Wszystkie państwa członkowskie (194 kraje) uzgodniły globalne mechanizmy zmniejszania obciążenia chorobami niezakaźnymi, którym można zapobiec, w tym Globalny plan działań na rzecz zapobiegania i kontroli chorób niezakaźnych na lata 2013–2020. Plan ten ma na celu zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych o 25% do 2025 roku poprzez 9 dobrowolnych globalnych celów. 2 z tych globalnych celów są bezpośrednio ukierunkowane na zapobieganie i kontrolę CVD.

Szóstym celem Globalnego Planu Działań na NCD jest zmniejszenie globalnego występowania wysokiego ciśnienia krwi o 25%. Wysokie ciśnienie krwi jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób serca. Ogólnoświatowe rozpowszechnienie wysokiego ciśnienia krwi (definiowanego jako ciśnienie skurczowe i / lub rozkurczowe ≥140 / 90 mmHg) wśród osób w wieku 18 lat i starszych w 2014 r. Wyniosło około 22%.

Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest zmniejszenie częstości występowania nadciśnienia tętniczego poprzez wdrożenie ogólnokrajowej polityki zwalczania behawioralnych czynników ryzyka, w tym szkodliwego spożywania alkoholu, braku aktywności fizycznej, nadwagi, otyłości i wysokiego spożycia soli. W celu wczesnego wykrywania i opłacalnego leczenia nadciśnienia tętniczego konieczne jest podejście całkowicie ryzykowne, aby zapobiec zawałowi mięśnia sercowego, udarowi i innym powikłaniom.

Cel 8 Globalnego Planu Działania NCD ma na celu zapewnienie co najmniej 50% kwalifikujących się osób terapii lekowej i poradnictwa (w tym kontroli glikemii) w celu zapobiegania zawałowi mięśnia sercowego i udarowi. Zapobieganie zawałowi serca i udarowi za pomocą zintegrowanego podejścia uwzględniającego ogólne ryzyko sercowo-naczyniowe jest bardziej opłacalne niż leczenie tylko progów dla wybranych czynników ryzyka i powinno być częścią podstawowego pakietu usług w celu uzyskania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. pomoc sanitarna. Osiągnięcie tego będzie wymagało wzmocnienia kluczowych elementów systemu opieki zdrowotnej, w tym finansowania usług zdrowotnych w celu zapewnienia dostępu do podstawowych technologii medycznych i podstawowych leków na choroby niezakaźne..

W 2015 r. Kraje zaczną wyznaczać cele krajowe i oceniać postępy w stosunku do wartości wyjściowych z 2010 r. W Światowym raporcie sytuacyjnym w zakresie chorób niezakaźnych z 2014 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ będzie gospodarzem trzeciego spotkania wysokiego szczebla poświęconego chorobom niezakaźnym w 2018 r., Aby dokonać przeglądu postępów w osiąganiu przez kraje dobrowolnych globalnych celów do 2025 r..

Choroby układu sercowo-naczyniowego: rodzaje i cechy

Choroby układu sercowo-naczyniowego są jednymi z najbardziej niebezpiecznych dla człowieka. Każdego roku na całym świecie z powodu chorób serca umiera 17,5 miliona ludzi. Taki smutny wynik jest przewidywalny: stres, niezdrowa dieta, złe nawyki - wszystko to negatywnie wpływa na pracę naszego organizmu..

Co dokładnie może prowadzić do chorób serca? Jak się rozwijają? A jakie rodzaje chorób sercowo-naczyniowych są szczególnie powszechne?.

Rodzaje chorób sercowo-naczyniowych

Choroby sercowo-naczyniowe dzieli się na siedem typów:

 1. Zaburzenia rytmu i przewodzenia. Powiązane z nimi choroby to: arytmia serca, blok odnogi pęczka Hisa, migotanie serca itp..
 2. Zapalne choroby serca: zapalenie wsierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia. Wszystkie te choroby są związane z zapaleniem różnych części serca: błony wewnętrznej - wsierdzia, mięśnia sercowego - mięśnia sercowego i błony łącznej serca - osierdzia..
 3. Wady zaworu. Ten typ choroby serca dzieli się na dwa podtypy: wady wrodzone i nabyte. Wrodzone wady rozwojowe powstają w wyniku zaburzeń genetycznych lub zmian u płodu, nabytych najczęściej w związku ze zmianami infekcyjnymi organizmu lub reakcjami autoimmunologicznymi.
 4. Nadciśnienie tętnicze. Ta podgrupa chorób jest związana z utrzymującym się wysokim ciśnieniem krwi..
 5. Zmiany niedokrwienne. Takie choroby są związane z całkowitym lub częściowym zmniejszeniem przepływu krwi do mięśnia sercowego. W pierwszym przypadku pacjent będzie miał zawał mięśnia sercowego, w drugim przypadku rozwinie się choroba wieńcowa.
 6. Uszkodzenie naczyń serca: miażdżyca, choroba wieńcowa, miażdżyca.
 7. Zmiany patologiczne to choroby związane z nieodwracalnymi zmianami w pracy serca. Na przykład astma sercowa i niewydolność serca, przerost różnych części serca.

Najczęstsze choroby układu sercowo-naczyniowego

Na obszernej liście chorób z tej grupy są takie, z jakimi mamy do czynienia. Tak więc, według statystyk, na 17,5 miliona zgonów z powodu CVD około 7 milionów ludzi umiera rocznie z powodu choroby niedokrwiennej serca, a 6,5 ​​miliona - z powodu udaru..

Oprócz choroby wieńcowej i udaru, lista najczęstszych chorób obejmuje:

 1. choroba tętnic obwodowych
 2. choroba reumatyczna serca
 3. choroba serca
 4. nadciśnienie
 5. zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Dziś o nich opowiem.

Choroby układu sercowo-naczyniowego: rodzaje i cechy

1. Choroba tętnic obwodowych

Choroba tętnic obwodowych to zaburzenie naczyń krwionośnych dostarczających krew do nóg i ramion. We wczesnym stadium pacjent może skarżyć się na zwiększoną wrażliwość na niskie temperatury, dreszcze kończyn, drętwienie lub mrowienie oraz zmęczenie lub ból rąk i nóg..

W późniejszych stadiach choroby pojawia się chromanie przestankowe - dość silny ból mięśni określonej grupy, zmuszający do zaprzestania ruchu.

Bolesne odczucia pojawiają się z powodu niewystarczającego przepływu krwi do mięśni. Do trzeciego etapu choroby ból ustępuje po krótkim odpoczynku, kiedy znika obciążenie i dopływ krwi staje się wystarczający. W trzecim i czwartym stadium choroby może pojawić się ból w spoczynku, a także owrzodzenia i martwica..

Co robić? Rzuć palenie, kontroluj wagę, zmniejsz spożycie łatwo przyswajalnych węglowodanów, tłuszczów zwierzęcych i cholesterolu, regularnie spaceruj przez co najmniej godzinę dziennie.

2. Reumatyczna choroba serca

Reumatyzm serca lub choroba reumatyczna serca to choroba tkanki łącznej dotykająca wszystkich warstw serca. Reumatyczna choroba serca rozpoczyna się typowym bólem gardła wywoływanym przez paciorkowce grupy A. Mogą również wystąpić szkarlatyna, zapalenie płuc i inne choroby układu oddechowego. Reumatyzm napady około 2 do 3 tygodni po zakażeniu.

Reumatyczna choroba serca objawia się „latającym” (ruchomym i przerywanym) bólem stawów, tachykardią i arytmią, bólem serca, a także objawami niewydolności serca: obrzękiem nóg, dusznością spoczynkową, zasinieniem skóry, mokrym kaszlem.

Co robić? Leczenie i zapobieganie reumatycznej chorobie serca odbywa się głównie za pomocą leków i ma na celu zwalczanie infekcji paciorkowcami. W celu zapobiegania przepisuje się łagodniejsze leki przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Nie zaleca się alternatywnych metod leczenia chorób reumatycznych serca.

3. Choroby serca

Wrodzona choroba serca jest dość powszechną chorobą. Współczesne dzieci często rodzą się z tą dolegliwością i czasami spędzają całe życie walcząc z nią. Ale choroba serca nie zawsze występuje u niemowląt; wielu dorosłych boryka się z nią z powodu innych nieleczonych chorób układu krążenia..

Nabyta choroba serca jest chorobą związaną z naruszeniem struktury i funkcji aparatu zastawkowego serca i prowadzącą do zmian w krążeniu wewnątrzsercowym.

Nabyte wady serca rozwijają się w wyniku ostrych lub przewlekłych chorób (reumatyzm, posocznica, miażdżyca, kiła) oraz urazów, które zaburzają czynność zastawek i zmieniają przepływ krwi w naczyniach.

Najczęściej nabyta choroba serca dotyka zastawkę mitralną: między lewym przedsionkiem a lewą komorą. Rzadziej zastawka aortalna. Oddziela lewą komorę i aortę.

Co robić? Aby zapobiec chorobom serca, należy leczyć powstające choroby serca i monitorować swój stan: pozbyć się złych nawyków, schudnąć, uprawiać sport lub obciążać organizm za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń oddechowych.

W przypadku wystąpienia wady przepisywane są leki w celu złagodzenia objawów, a także zabieg chirurgiczny w celu skorygowania wad zastawek.

4. Nadciśnienie

Większość populacji świata niepokoi wysokie ciśnienie krwi. Ten nadrzędny problem, choć nie tak niebezpieczny jak udar czy zawał serca, może równie dobrze stać się ich przyczyną, dlatego tak ważne jest monitorowanie ciśnienia krwi, a także ustalanie, dlaczego wzrasta..

Nadciśnienie może objawiać się bólami głowy, zawrotami głowy, poceniem się, zaczerwienieniem twarzy, muchami przed oczami, drażliwością itp..

Co robić? We wczesnych stadiach nadciśnienie można oswoić bez leków. Wystarczy porzucić złe nawyki, ograniczyć spożywanie tłustych potraw, więcej się ruszać.

Jeśli czujesz, że Twój stan się pogarsza, skontaktuj się z lekarzem. Przepisze niezbędne leki i powie, co zrobić, aby zapobiec rozwojowi choroby..

Nie zapominaj, że żadne leczenie nie będzie skuteczne bez pracy nad sobą. Pamiętaj, aby monitorować swój styl życia i nie unikaj niewielkiej aktywności fizycznej. Jeśli już trudno ci się zaprzyjaźnić ze sportem, wykonaj ćwiczenia oddechowe lub kup symulator oddechu.

5. Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Zakrzepica żył głębokich to stan, w którym skrzepy krwi (skrzepy krwi) tworzą się w żyłach głębokich. Najczęściej pojawiają się w podudzie, miednicy i udach. Zakrzepica może powodować przewlekłą niewydolność żylną, obrzęk nóg, owrzodzenia troficzne i egzemę.

Najgroźniejszym objawem zakrzepicy jest zator tętnicy płucnej, kiedy części skrzepu odrywają się i dostają się do płuc, powodując zator. To zakłóca przepływ krwi i prowadzi do niewydolności serca i ostrej niewydolności oddechowej, co może prowadzić do natychmiastowej śmierci pacjenta lub zawału płuc..

Co robić? Jeśli grozi Ci zakrzepica (wiek, ciąża, chęć na palenie, przedłużony odpoczynek w łóżku, nadwaga) to powinieneś udać się do lekarza i postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Mogą dotyczyć zarówno leków (przepisywanie antykoagulantów), jak i profilaktyki nielekowej. Na przykład noszenie odzieży uciskowej, picie dużej ilości płynów i rozciąganie się podczas długich podróży.

Choroby układu sercowo-naczyniowego są trudne do opanowania, ale możliwe. Najważniejsze to zachować kontrolę i pamiętać, że zdrowie jest ważniejsze niż wędzony papieros czy inny tort. Zdrowy styl życia to klucz do zdrowego serca. Nie zapomnij o tym i zapisz się na naszego bloga, aby co tydzień czytać ciekawe artykuły.

Proponujemy naszą metodę leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego przy pomocy ćwiczeń oddechowych na symulatorze „Samozdrav”. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat, klikając link.

Choroby serca i naczyń krwionośnych

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Według statystyk wszystkie kraje świata mają najwyższy wskaźnik śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Badanie natury tych chorób pokazuje, że niektóre z nich są zakaźne, podczas gdy inne są wrodzone lub dziedziczne. Jednak zdecydowana większość z nich jest wynikiem niewłaściwego trybu życia, stresu emocjonalnego, złych nawyków. I tym chorobom można zapobiec.

Choroby serca

Konwencjonalnie, biorąc pod uwagę przyczyny występowania, takie choroby można podzielić na grupy:
1. reumatyczna choroba serca (spowodowana infekcją wirusową lub bakteryjną lub kombinacją obu). Konsekwencją takich procesów zapalnych może być: zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego.

2. syfilityczna (kiła dotyka ściany łuku aorty i zastawki aortalnej, w wyniku czego mięsień sercowy nie radzi sobie z obciążeniem).

3. Choroby nadciśnieniowe i miażdżycowe (nadciśnienie stwarza dodatkowe obciążenie serca, miażdżyca prowadzi do zwężenia tętnic, aw efekcie do złego ukrwienia narządów, w tym samego mięśnia sercowego), najczęstszą spośród chorób z tej grupy - choroba niedokrwienna serca - jest chorobą, łączący dusznicę bolesną, zawał mięśnia sercowego i miażdżycę tętnic. Zawał mięśnia sercowego jest uważany za jedną z głównych chorób serca, na które umierają ludzie. W przypadku zawału serca jedna lub druga część mięśnia serca ulega martwicy, co powoduje poważne zakłócenia w funkcjonowaniu całego układu sercowo-naczyniowego.

4. wrodzona choroba serca. Ostatnio są dość powszechne. Czasami nie pojawiają się w żaden sposób i są diagnozowane tylko podczas badań profilaktycznych. Ale są też takie wrodzone choroby serca, które mają bardzo oczywiste objawy i mogą wymagać pilnej interwencji chirurgicznej. Np. Wrodzone zwężenie aorty (za wąskie światło aorty), wady wrodzone - obecność jakichkolwiek dziur w przegrodach dzielących serce na komory, niezatykanie okienka owalnego (dziura w przegrodzie między przedsionkami, która jest normą u płodu), otwarty przewód Botallova (naczynie łączenie tętnicy płucnej z aortą w okresie prenatalnym). Przy takich wadach dochodzi do mieszania krwi tętniczej i żylnej, co oznacza, że ​​niedotleniona krew rozprzestrzenia się po całym organizmie. Niestety z każdym rokiem rośnie liczba dzieci rodzących się z wrodzonymi wadami serca. Wśród chorób wieku dziecięcego jedno z pierwszych miejsc zajmują choroby związane z układem sercowo-naczyniowym. Są niebezpieczne, mogą być nieuleczalne i mogą prowadzić nie tylko do niepełnosprawności dziecka, ale także mogą być śmiertelne..

5 Funkcjonalne choroby serca - (na przykład zaburzenia rytmu serca) to różne zaburzenia serca związane z silnym podnieceniem lub depresją, zatruciem organizmu lub niestrawnością, alkoholem, tytoniem, herbatą, nadużywaniem kawy.

Choroby serca, które nie należą do żadnej z powyższych grup:

 • ostre poszerzenie serca wynikające z przeciążenia słabego mięśnia sercowego dużą objętością krwi;
 • migotanie przedsionków;
 • trzepotanie przedsionków, tachykardia napadowa;
 • zakrzepica naczyń wieńcowych.

Objawy, oznaki chorób serca

Pierwsze objawy choroby serca to: ból serca, słabe, szybkie lub nieregularne bicie serca, duszność nawet przy niewielkim wysiłku fizycznym, letarg i zły nastrój, drażliwość, zły sen, przedwczesne zmęczenie, prawdopodobnie zwiększone pocenie się, obrzęk stóp i kostek, zawroty głowy i nawet omdlenie. Pamiętaj, że wczesne rozpoznanie chorób sercowo-naczyniowych pozwala na ich wyeliminowanie bez konsekwencji dla pacjenta. Zaniedbane warunki prowadzą do tragicznych lub nieodwracalnych konsekwencji, które uniemożliwiają człowiekowi dalsze prowadzenie aktywnego, zdrowego życia.

Zapobieganie chorobom serca.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania ryzyku chorób serca, czy też następstwom takiej choroby, jest zmiana stylu życia. Oto lista zaleceń, które dają lekarze:

 • prawidłowe odżywianie, zmniejszenie spożycia tłuszczu,
 • obniżenie poziomu cholesterolu we krwi do poziomu zalecanego przez lekarza,
 • regularna wykonalna aktywność fizyczna,
 • rzucić palenie,
 • kontrola ciśnienia krwi,
 • kontrola poziomu cukru we krwi,
 • regularne przyjmowanie leków zaleconych przez lekarza,
 • unikaj silnego stresu fizycznego, psychicznego i stresu.

Badania kliniczne pokazują, że nie tylko w profilaktyce, ale także w leczeniu różnych stadiów choroby, naturalne środki na bazie ziół są ważną pomocą..

Diagnoza chorób serca

Z reguły kardiolog może zdiagnozować chorobę serca na podstawie wstępnego badania pacjenta i rozmowy z nim. A dla dokładnej diagnozy, określenia ciężkości choroby i skorygowania leczenia, współczesna medycyna ma bardzo duży potencjał. Są to takie rodzaje badań jak badania elektrokardiograficzne, elektrofizjologiczne i rentgenowskie, echokardiografia, rezonans magnetyczny (MRI), pozytonowa tomografia emisyjna (PET), cewnikowanie serca.

Na podstawie diagnozy kardiolog ustala taktykę leczenia chorób serca indywidualnie dla każdego pacjenta. Przepisuje listę niezbędnych leków - leki przeciwpłytkowe (rozrzedzające krew), przeciwarytmiczne, przeciwnadciśnieniowe itp. Radykalną metodą leczenia chorób serca jest operacja. W przypadku wad wrodzonych jest to jedyny możliwy sposób na uratowanie życia pacjenta. Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej trwa od kilkudziesięciu lat. Możliwe stało się również chirurgiczne leczenie innej patologii serca - arytmii - arytmii serca.Dostępne są nowoczesne metody leczenia wielu chorób serca z wykorzystaniem komórek macierzystych..

Choroby naczyń krwionośnych

Choroby naczyniowe obejmują choroby tętnic, żył i układu limfatycznego. Do najczęstszych i najgroźniejszych chorób naczyniowych należą obecnie: tętniak aorty brzusznej, tętniak aorty piersiowej, choroby aorty i tętnic obwodowych, nadciśnienie i choroby naczyń krwionośnych nerek, miażdżyca tętnic szyjnych, udar, przemijające ataki niedokrwienia.

Choroba naczyniowa nóg nie jest chorobą jednej nogi ani kostki - jest to powszechna dolegliwość. Objawia się zwiększeniem krzepliwości krwi lub zmniejszeniem przepływu krwi przez naczynia lub naruszeniem funkcji zastawkowych żył. W rezultacie - skargi na bóle stawów. Jednak najczęściej nie są to stawy, ale naczynia. Miażdżyca kończyn dolnych jest częstą chorobą naczyniową spowodowaną skurczem naczyń. Występuje głównie u mężczyzn powyżej 40 roku życia, często powoduje ciężką niewydolność krążenia kończyn dolnych, skazując pacjentów na potworny ból i pozbawiając ich zdolności do pracy. Proces ten zlokalizowany jest głównie w dużych naczyniach krwionośnych (aorta, tętnice biodrowe) lub średniego kalibru (udowa, podkolanowa). Jednak ostatnio stwierdzono zmiany miażdżycowe u dzieci, a nawet u noworodków..

Miażdżycy tętnic towarzyszą żylaki. Żylaki to dość powszechna choroba. Dziś na żylaki choruje co trzecia kobieta i co dziesiąty mężczyzna, a najczęściej choroba zaczyna się w wieku 30-40 lat. Jest to trwałe i nieodwracalne rozszerzanie się i wydłużanie żył kończyn (nóg i ramion) z przerzedzeniem ściany żylnej i tworzeniem się „węzłów”. Hipokrates i Awicenna przez długi czas próbowali leczyć żylaki, ale bezskutecznie. Normalne funkcjonowanie ludzkiego oka wymaga stałego i wystarczającego dopływu krwi. Krążek przenosi składniki odżywcze i tlen do oka. Wszelkie zaburzenia krążenia w naczyniach gałek ocznych od razu prowadzą do zakłócenia ich funkcjonowania tj. na zaburzenia widzenia.

Objawy choroby naczyń krwionośnych

Kliniczne objawy zmian naczyniowych najczęściej pojawiają się u osoby po 40 latach. Ból głowy, omdlenia, zawroty głowy, utrata pamięci, szum w uszach, słaba koncentracja, bezprzyczynowy niepokój - to lista objawów, które mogą świadczyć o zaburzeniach krążenia w naczyniach głowy i szyi. Być może spadek szybkości reakcji człowieka, pogorszenie snu, spadek inteligencji, wydajność. Wraz z wiekiem pojawia się uczucie ciężkości i bólu nóg nawet na niewielkich odległościach, puchną dłonie, stopy i nogi, postępują żylaki, pojawiają się zaburzenia troficzne w okolicy nóg, aż po trudno gojące się wrzody. Może pojawić się nadciśnienie, pogorszenie czynności jelit i pogorszenie funkcji seksualnych. To objawy chorób naczyniowych kończyn.

Przyczyny chorób naczyniowych:

 • Stwardnienie naczyniowe - na ich ścianach wewnętrznych pojawiają się złogi organiczne - blaszki
 • Pojawienie się skrzepów krwi - skrzepy krwi

Przyczyną chorób żylnych mogą być również infekcje, zaburzenia krzepnięcia krwi, ale najczęściej są to wrodzone zmiany ścian żył i ich zastawek..

Zapobieganie chorobom naczyniowym

Lepiej jest wcześniej zadbać o profilaktykę i skupić się na eliminowaniu czynników sprzyjających progresji chorób naczyniowych:

 • Dieta (zmniejsz udział tłuszczów zwierzęcych, zwiększ udział tłuszczów roślinnych i oleju rybnego, zmniejsz spożycie soli, zmniejsz kalorie, zmniejsz ilość spożywanych płynów do 1,5 litra, jedz więcej warzyw i owoców).
 • Unikaj zastoju krwi - ruszaj się więcej.
 • Unikaj gwałtownego wzrostu temperatury - biorąc gorące kąpiele, kąpiele parowe, długotrwałe przebywanie na słońcu.
 • Nie blokować krążenia żylnego - nie nosić obcisłej odzieży i butów.
 • Podczas snu i odpoczynku trzymaj nogi lekko uniesione, weź kontrastowy prysznic.
 • Kontroluj swoją wagę, unikaj podnoszenia ciężarów.
 • Unikaj zajęć sportowych, które powodują stres na stopach (żylaki są częste u sportowców - na przykład u ciężarowców).
 • Noś buty z miękką wkładką ortopedyczną i wysokością obcasa nie większą niż 3-4 cm (udowodniono, że jedną z przyczyn żylaków kończyn dolnych u kobiet są wysokie obcasy).
 • Rzuć palenie.
 • Unikaj stresu nerwowego.

Zapobieganie chorobom naczyniowym

Obecnie w profilaktyce chorób naczyniowych stosuje się również leki. Należą do nich leki zmniejszające skrzepy krwi, takie jak aspiryna. W przypadku chorób żylnych zalecane są preparaty z kasztanów.

Diagnostyka chorób naczyniowych Współcześni chirurdzy naczyniowi dysponują dużym arsenałem narzędzi diagnostycznych, które umożliwiają postawienie trafnej diagnozy i określenie taktyki leczenia schorzeń naczyniowych: skanowanie ultrasonograficzne dupleksowe, pomiar wskaźnika kostka-ramię, angiografia kontrastowa RTG, tomografia komputerowa w trybie naczyniowym, rezonans magnetyczny w trybie naczyniowym... Do diagnozy wymagane jest badanie krwi w celu określenia stężenia cholesterolu i równowagi lipidowej.

Leczenie chorób naczyniowych

Lekarz na podstawie badań diagnostycznych ocenia stan układu tętniczego i żylnego pacjenta oraz proponuje program leczenia. Program indywidualny obejmuje leczenie zachowawcze, operacyjne i ich kombinacje. Farmakoterapia naczyń krwionośnych ma na celu poprawę metabolizmu lipidów i parametrów reologicznych krwi, leczenie chorób współistniejących, zwalczanie nadciśnienia i innych czynników. Przepisują również leki rozszerzające naczynia krwionośne, przeciwutleniacze i terapię witaminową (A, C, E, B2, jod).

Być może wyznaczenie procedur fizjoterapeutycznych: terapia ozonowa, baroterapia kończyn dolnych, CMT w okolicy lędźwiowej (zwoje), magnetoterapia.
Takie kursy leczenia należy przeprowadzać 2 razy w roku (wiosną i jesienią).

Lista leków flebotonicznych (venotonics), przegląd leków stosowanych w leczeniu żylaków

Tętniak aorty brzusznej