Co to jest test kontenera chłodniczego PTI i jak to zrobić

Kontener chłodni do inspekcji przed podróżą

Stale informujemy naszych klientów, że kontener przeszedł test PTI. I na pewno ktoś ma pytanie "o co w tym wszystkim chodzi?"

Test PTI (z angielskiej inspekcji Pretrip) służy do sprawdzenia prawidłowego działania pojemnika.

Przycisk inspekcji przed jazdą na klawiaturze rozpoczyna proces testu PTI. W procesie testowania wszystkie komponenty i zespoły są sprawdzane pod kątem awarii i komunikacji z kontrolerem kontenera chłodniczego. Sprawdzane są elektryczne elementy grzejne, silniki parownika, wentylator skraplacza, wiele czujników i sprężarka.

W trakcie sprawdzania oprogramowania doświadczony mechanik chłodniczy mierzy siłę dostarczanych prądów oraz rezystancję wszystkich jego części elektrycznych. Zwraca uwagę na zewnętrzny hałas mechaniczny i wycieki.

Test PTI wykonywany jest w trzech zakresach temperatur: 0 stopni, +25 i -18. Tylko z pomocą doświadczonego refmechanika można wykonać pełny test PTI. Trwa 3-4 godziny.

Nasza firma co najmniej trzykrotnie przeprowadza badanie PTI każdego pojemnika. Odbywa się to przed każdym ruchem kontenera chłodniczego..

Możesz zamówić tę usługę, kontaktując się z naszą firmą.

PTI (stosunek płatności do dochodów)

Pożyczki niepotwierdzające -

niekwalifikowane pożyczki, które są sekurytyzowane na zbywalne papiery wartościowe prywatnych spółek, zwane tranzytami tradycyjnych / prywatnych marek. Dokumenty umowne są wydawane przez kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, banki komercyjne i prywatne podmioty (te ostatnie działają jako wyspecjalizowane instytucje rynku wtórnego dla niekwalifikowanych pożyczek).

Pfandbriefe (pfandbriefe) -

obligacje emitowane przez niemieckie banki hipoteczne w celu finansowania transakcji na rynku nieruchomości. To rodzaj obligacji korporacyjnych

Analiza wskaźnika protrombiny (PTI)

Co to jest indeks protrombiny

Wskaźnik PTI pomaga ocenić skuteczność systemu hemostazy

Wskaźnik protrombiny (PTI) jest testem do badania układu hemostatycznego. Pozwala określić nieprawidłowości w mechanizmie krzepnięcia krwi, a także służy jako pomocnicza diagnostyka różnych chorób. Podobnie jak inne testy protrombiny stosowane w diagnostyce krzepnięcia, określa się ją poprzez odtworzenie zewnętrznej ścieżki krzepnięcia w warunkach laboratoryjnych, gdy w procesie bierze udział czynnik tkankowy..

Aby obliczyć wskaźnik, musisz znać wynik czasu protrombinowego (PTT). Test ten określa moment powstania skrzepu, gdy do próbki krwi dodaje się czynnik tkankowy (tromboplastynę) i chlorek wapnia. Uzyskany wskaźnik porównuje się z wynikiem PTT osocza kontrolnego, czyli zbiorem próbek krwi od zdrowych dawców.

 • PTI = PTT dawcy / PTT pacjenta * 100%.

Normy

Analiza wykonana w jednym laboratorium

Wartości orientacyjne to 90 - 110%, ale mogą się różnić w zależności od laboratorium. Musisz sprawdzić swój wynik za pomocą wskaźników referencyjnych w formularzu analizy. Dlatego nie zaleca się porównywania wskaźnika uzyskanego przez tego samego pacjenta w różnych laboratoriach..

Zwykle mechanizm hemostazy niezawodnie chroni układ krwionośny przed krwotokami i wzmożonym tworzeniem się skrzepliny, czyli zapobiega utracie krwi w przypadku uszkodzenia naczyń poprzez tworzenie przeszkód - skrzeplin, a następnie rozpuszcza je tak, aby krew zawsze pozostawała w stanie ciekłym. Zmniejszenie lub wydłużenie naturalnego czasu tworzenia skrzepu wskazuje na obecność w ciele pewnych negatywnych czynników, które wymagają obowiązkowej identyfikacji.

Przyczyny obniżonego poziomu

Wiele leków obniża poziom IPT

Niski poziom IPT odzwierciedla zwiększoną skłonność do krwawień, ponieważ zwiększa się czas krzepnięcia krwi.

Przyczyny wynikają z następujących czynników:

 • Wrodzone choroby charakteryzujące się niedoborem jednego z czynników krzepnięcia.
 • Brak witaminy K, od której zależą czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X.
 • Choroba wątroby. Sprowokować naruszenie syntezy czynników zależnych od witaminy K..
 • Przewlekłą chorobę nerek. Towarzyszy im hamowanie czynników II, IX, X, XI, XII.
 • Przyjmowanie bezpośrednich antykoagulantów zmniejsza aktywność trombiny, pośrednie antykoagulanty - zakłócają tworzenie protrombiny.
 • Przyjmowanie fibrynolitów powoduje degradację fibrynogenu, a także czynników V i VII.
 • Choroby onkologiczne negatywnie wpływają na czynniki V, VIII, IX.

Przyczyny podwyższenia poziomu

Przyczyną wzrostu PTI jest tworzenie się skrzepliny w naczyniach kończyn

Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na zwiększoną zakrzepicę.

 • Zakrzepica. Tworzenie się skrzepów, najczęściej w kończynach dolnych.
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa. Skrzepy krwi wędrujące w krwiobiegu.
 • Zespół DIC. Zwiększone tworzenie trombiny, prowokujące tworzenie wielu mikroklotów.
 • Przyjmowanie leków hormonalnych uruchamia mechanizm zwiększonego krzepnięcia krwi.
 • Guzy nowotworowe z towarzyszącą zakrzepicą żylną.
 • Konsekwencje operacji.
 • Ciąża.

Cechy badania u kobiet

Poziom PTI może zależeć od fazy cyklu miesiączkowego.

Stawka dla kobiet jest taka sama jak dla mężczyzn i dzieci. Ale na wynik analizy wpływa faza cyklu miesiączkowego. Zaleca się wykonanie badania krwi na PTI w drugiej połowie cyklu, czyli od 15-20 dni po pierwszym dniu miesiączki.

Różnica nie tylko w wynikach, ale także w ustalonych normach dla kobiet dotyczy okresu rodzenia dziecka..

PTI podczas ciąży

W czasie ciąży zmiany wpływają na układ krzepnięcia.

W czasie ciąży wartość PTI stopniowo wzrasta wraz ze wzrostem krzepliwości krwi. Dzieje się tak, ponieważ układ hemostatyczny chroni organizm kobiety przed ewentualnym krwawieniem, a także przygotowuje się do zbliżającego się porodu. Podczas porodu kobieta traci dużą ilość krwi. A gdyby nie zwiększone krzepnięcie, strata byłaby krytyczna. Tak więc wskaźnik PTI w czasie ciąży wynosi zwykle ponad 100%..

W niektórych przypadkach PTI gwałtownie rośnie, jeśli inne wskaźniki pokazują ten sam wynik, można przepisać leki rozrzedzające krew. Szczególną uwagę zwraca się na wskaźniki koagulogramu, jeśli w minionym okresie wystąpiły poronienia, zamrożona ciąża i inne nieprawidłowości. Zwiększony ton macicy jest również wskaźnikiem nieplanowanego badania poziomu PTI..

Wskazania

Wskazaniem do analizy może być choroba wątroby

PTI określa się podczas rutynowych badań w ciąży, przed operacją oraz w okresie pooperacyjnym. Wszystkie testy protrombiny mają ważny wskaźnik podczas monitorowania leczenia zakrzepicy lub krwawienia.

Jako badanie pomocnicze, jeśli podejrzewa się następujące patologie:

 • naruszenia w wątrobie (zapalenie wątroby, marskość wątroby);
 • brak witaminy K (dysbioza, żółtaczka obturacyjna);
 • zakrzepica różnych lokalizacji (naczynia mózgowe, żyły głębokie, żyły nerkowe);
 • powikłanie zakrzepicy (choroba zakrzepowo-zatorowa);
 • choroby układu krążenia;
 • stany przed zawałem, a także po udarze, zawale serca;
 • obfite krwawienie, w tym krwawienie miesiączkowe.

Zasady analizy

Warunek wstępny - przygotowanie do testu

Analiza dla PTI musi zostać zaliczona, zgodnie z zasadami:

 • Okres głodu musi wynosić co najmniej 12 godzin.
 • Wodę można pić tylko w dniu badania, z wyłączeniem innych napojów.
 • Wyeliminuj alkohol na dzień przed analizą, palenie - co najmniej godzinę.
 • Ogranicz stres fizyczny i psycho-emocjonalny, szczególnie na pół godziny przed zabiegiem.
 • Nie używaj leków, a jeśli leki były przyjmowane w poprzednich dniach, przedstaw ich listę lekarzowi.
 • Pobieranie krwi odbywa się rano.

Interpretacja wyników

Powód należy ustalić możliwie jak najwcześniej

Podwyższony PTI jest wskaźnikiem przyspieszonego czasu tworzenia się skrzepu krwi. Zjawisko to prowadzi do niebezpiecznych warunków charakteryzujących się tworzeniem się skrzepów krwi, nawet jeśli nie doszło do uszkodzenia integralności naczyń. Skrzeplina zamykająca naczynie o 3/4 uniemożliwia przepływ krwi do tkanki, co prowadzi do niedoboru tlenu w narządzie. Przy większych rozmiarach skrzepów rozpoczyna się śmierć komórki. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej ustalić przyczynę zwiększonego IPT i rozpocząć leczenie..

Niski PTI oznacza, że ​​skrzep zachodzący na miejsce uszkodzenia naczynia tworzy się zbyt wolno. Ta patologia może prowadzić do wysokiego ryzyka krwawienia, nawet przy niewielkich naruszeniach integralności naczynia. Przy niskiej zdolności krzepnięcia może rozpocząć się mimowolne krwawienie, co dodatkowo pogarsza sytuację. Terminowa identyfikacja czynników, które spowodowały niski PTI, pozwala przepisać terapię i wyeliminować ryzyko.

W jakich przypadkach konieczne jest regularne przeprowadzanie analizy

Szczególną uwagę zwraca się na PTI w okresie ciąży

Analizę wskaźnika PTI należy wykonywać regularnie w przypadkach, gdy konieczne jest monitorowanie mechanizmu krzepnięcia krwi.

 • Po przebytym udarze, zawale serca, chorobach naczyniowych.
 • Podczas przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
 • Podczas długotrwałej terapii przeciwzakrzepowej.
 • W okresie rodzenia dziecka.
 • Z patologiami wątroby.

Zadłużenie znalazło lukę

Przy udzielaniu kredytu banki powinny kierować się nie poziomem zadłużenia klienta - DTI, ale poziomem jego miesięcznych dochodów - PTI, jesteśmy przekonani, że Krajowa Rada Rynku Finansowego przesłała do Banku Centralnego propozycję zmiany kryteriów oceny wypłacalności klientów przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu (kopia dostępna z Izwiestii). Bankowcy zauważyli, że korzystając z DTI dla pożyczkobiorców, na przykład z hipoteką, niezwykle trudno jest uzyskać nową pożyczkę przed spłatą dotychczasowej..

Propozycja bankierów została przygotowana zgodnie z poleceniem prezydenta Władimira Putina, aby zmniejszyć zadłużenie Rosjan. Wskaźnik DTI (dług do dochodu) odzwierciedla stosunek całkowitego zadłużenia głównego pożyczkobiorcy do jego całkowitego dochodu za określony okres - zwykle rok. Z kolei PTI (payment-to-dochody) przedstawia stosunek sumy zobowiązań z tytułu płatności okresowych - częściowej spłaty kapitału i bieżących odsetek od całkowitego zadłużenia - do średniego miesięcznego dochodu klienta.

Na przykład dla obywatela o miesięcznym dochodzie 40 tysięcy rubli i miesięcznej spłacie kredytu hipotecznego w wysokości 20 tysięcy PTI wynosi 50%. W tym przypadku DTI definiuje się jako stosunek rocznego dochodu (480 tys.) Do zadłużenia głównego kredytu (np. 2 mln na hipotece). W tym przykładzie DTI wynosi 417%. Żaden bank nie udzieli takiemu obywatelowi nowej pożyczki, stosując program z DTI, ponieważ wskaźnik DTI przekracza 100%. Jednak zastosowanie PTI pokaże, że poziom zadłużenia mieści się w akceptowalnym przedziale.

Zdaniem bankowców w warunkach rosyjskich bardziej słuszne jest wprowadzenie wskaźnika PTI przy ocenie kredytobiorców. Takie podejście przyjęto na Litwie, w Singapurze, na Węgrzech i na Cyprze. NSFM zwrócił uwagę, że PTI należy stosować przy udzielaniu pożyczek w wysokości 100 tys. Rubli lub więcej na okres jednego roku. Pozwoli to uniknąć kosztów weryfikacji informacji o dochodach pożyczkobiorców. NSFM proponuje również ustalenie wartości granicznej wskaźnika PTI dla obywateli na poziomie nie większym niż 70% ich średniego miesięcznego dochodu w okresie ostatnich 6 miesięcy. Jednocześnie NSFM zwrócił uwagę, że wadą DTI jest jej uzależnienie od dużych kredytów, np. Hipotecznych, nawet z wieloletnimi ratami i niską kwotą wypłat dożywotnich..

Bank centralny powinien zdecydować o metodologii obliczania zadłużenia obywateli do 2018 r. W lutym regulator opublikował raport „O ocenie ryzyk indywidualnych kredytobiorców” w oparciu o wskaźniki obciążenia długiem ”, w którym wskazał, że DTI jest łatwiejszy do obliczenia, ale trudno jest określić poziom, przy którym prawdopodobieństwo niewywiązania się pożyczkobiorców znacząco wzrasta. Wymaga to danych historycznych dotyczących współczynników niewypłacalności, które nie są dostępne w Rosji w wystarczającej ilości. Według banku centralnego PTI jest łatwy w użyciu - im bliżej 100%, tym większe prawdopodobieństwo niewypłacalności. Ale ten wskaźnik wymaga od banków podsumowania danych z biur kredytowych i przejścia na dane o dochodach pożyczkobiorców z Funduszu Emerytalnego.

- Teraz Bank Rosji podsumowuje opinie uczestników rynku na temat podejść do oceny zadłużenia kredytobiorców na podstawie wyników raportu doradczego - skomentował serwis prasowy Banku Centralnego..

Elena Kovyrzina, dyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych w Absolut Bank uważa, że ​​słuszne jest stosowanie wskaźnika PTI.

- Przy udzielaniu kredytów klientom hipotecznym w Absolut Bank, wysokość zadłużenia ocenia się na podstawie stosunku wszystkich miesięcznych spłat bieżących kredytów pożyczkobiorcy do jego średnich miesięcznych dochodów, czyli bank korzysta z PTI - powiedziała Elena Kovyrzina. - W razie potrzeby lub na wniosek pożyczkobiorcy kalkulacja uwzględnia również dochody i wydatki współkredytobiorcy.

Przedstawiciel Absolut Bank podkreślił, że wykorzystanie DTI - stosunku kwoty zobowiązań dłużnych do rocznego dochodu - jest niewłaściwe: wartość DTI jest bardzo zróżnicowana i zależy od struktury i pilności zobowiązań kredytowych pożyczkobiorcy. A to utrudnia ocenę wypłacalności i wyliczenie na wniosku maksymalnej możliwej kwoty kredytu.

- Jednocześnie DTI w niewielkim stopniu koreluje z prawdopodobieństwem niespłacenia kredytów: najwyższą wartość DTI uzyskuje się przy kredytach hipotecznych, natomiast poziom zadłużenia problemowego dla portfela kredytów mieszkaniowych jest znacznie niższy niż dla kredytów niezabezpieczonych - zaznaczyła Elena Kovyrzina.

Zdaniem Vadima Pakhalenko, dyrektora Dyrekcji ds. Kredytów Hipotecznych Banku TKB, podejście to jest również najbardziej rozsądne, gdy bank, udzielając lub nie udzielając kredytu, bierze pod uwagę PTI.

- Nasz bank ocenia stosunek dochodów i wszystkich płatności z tytułu kredytów, które ma klient - wyjaśnił Vadim Pakhalenko. - Jednocześnie każda instytucja kredytowa sama określa teraz maksymalną wielkość tego wskaźnika. Może się różnić w zależności od dochodu danej osoby. Na przykład oczywiste jest, że 30% dochodu osoby z pensją 300 tysięcy rubli to znacznie więcej niż 50% dochodu osoby z pensją 60 tysięcy rubli..

Przedstawiciel TKB Bank zwrócił uwagę, że zasadne wydaje się ustalanie różnych wysokości rezerw na kredyty w zależności od obciążenia zadłużeniem konkretnego klienta. Jednocześnie banki powinny mieć pole manewru, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że część osób odrzuconych przez bank trafia do organizacji mikrofinansowych, gdzie oprocentowanie kredytu jest kilkakrotnie wyższe i odpowiednio ich stosunek wypłat do dochodów gwałtownie rośnie.

Wskaźnik płatności do dochodów (PTI)

Autor: Margarita Gvozdeva, analityk w Zaim.com
LLC „IA„ Zaym.com ”

 • Wzmacniacz
 • Reklama
 • Centrum prasowe
 • Kadra edytorska
 • O nas
 • Łączność
 • Taryfy
 • Subskrypcja

© 2015 - 2020 IA "Zaym.com"

W przypadku korzystania z materiałów wymagany jest link do Zaim.com. System baz danych i katalogi MIF, lombardów i PDA są własnością intelektualną Zaim.com. Zaświadczenie o państwowej rejestracji bazy danych nr 2016621516 z dnia 11 listopada 2016 r. Kopiowanie jest zabronione i chronione prawem.

Certyfikat medialny nr EL ФС 77 - 68179 z dnia 27 grudnia 2016 r.

Sp. Z oo „IA„ Zaym.com ”nie jest organizacją mikrofinansową ani kredytową, nie udziela pożyczek i nie pozyskuje funduszy. Informacje zamieszczone w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie warunki i decyzje dotyczące zaciągnięcia pożyczki lub kredytu podejmowane są bezpośrednio przez firmy, świadczenia tych usług.

Pti, co jest

identyfikator typu ładunku
(ITU-T G.7041 / Y.1303 ITU-T Y.1412).
[http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

Tematy

 • telekomunikacja, podstawowe pojęcia
 • identyfikator typu ładunku
 • PTI

Tematy

 • telekomunikacja, podstawowe pojęcia
 • wskaźnik typu ładunku
 • PTI

wskaźnik ciśnienia i temperatury
-
[A.S. Goldberg. Angielsko-rosyjski słownik energetyczny. 2006]

Tematy

 • energia w ogóle
 • wskaźnik ciśnienia i temperatury
 • PTI

wskaźnik rodzaju informacji
Wartość w polu Typ ładunku wskazująca różne typy komórek niestandardowych i kontrolnych. Przykłady obejmują komórkę RM (PTI = 110), przepływ komórek OAM F5 od końca do końca (PTI = 101) itp..
[http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]

Tematy

 • sieci komputerowe
 • wskaźnik typu ładunku
 • PTI

Angielsko-rosyjski słownik terminologii normatywnej i technicznej. Academic.ru. 2015.

 • identyfikator typu ładunku
 • Identyfikator SNP

Zobacz, co „PTI” znajduje się w innych słownikach:

pti - pti li i dae; pti lim ni um; pti li nal; pti li num; pti lo sis; pti lo ta; pti nus; pti san; pti nid; … Sylaby angielskie

PTI - może być skrótem od: * Paradigm Technologies, Inc., firmy zajmującej się wsparciem technicznym i inżynieryjnym z siedzibą w Bedford, Massachusetts, USA * Pardon the Interruption, amerykańskiego programu sportowego w telewizji * Pennsylvania Transportation Institute, a... Wikipedia

ptı̏ca - ptı̏c | a ž 〈G mn ptîcā〉 zool. 1. <<001f>> a. <<001f>> životinja iz razreda kralješnjaka obrasla perjem, s krilima, kljunom i s dvije noge [∼a pjevica; ∼a grabljivica] b. <<001f>> 〈Mn〉 razred takvih kralješnjaka (Aves) 2. <<001f>> pren. onaj koji ima...... Veliki rječnik hrvatskoga jezika

ptı̏ć - m 1. <<001f>> mlado ptice 2. <<001f>> manja ptica općenito... Veliki rječnik hrvatskoga jezika

ptı̏če - sr 〈G ta, zb. mn ād〉 hip. od ptica u zn. ptić… Veliki rječnik hrvatskoga jezika

PTI - Die Abkürzung PTI steht für: Pädagogisch Theologisches Institut Palomar Testbed Interferometer Paper Testing Instruments Laborausrüstung für Papiertechnik Press Trust of India, eine indische Nachrichtenagentur Die Fluggesellschaft PrivatAir (ICAO… Deutsch Wikipedia

PTI - Cette page d'homonymie répertorie les différents sujets et article partageant un même nom. PTI peut faire référence à: Parti travailliste indépendant, ancien parti socialiste britannique Pakistan Tehreek e Insaf, parti politique...... Wikipédia en Français

PTI - Press Trust of India (Business »General) * Pardon The Interruption (Internet» Chat) * Pacific Training Institute (Academic & Science »Universities) * Wskaźnik typu Payload (Computing» Telecom) * Physical Training Instruct (Government »…… Skróty słownik

PTI - inhibitor trypsyny trzustkowej; penetrujący wskaźnik urazów; uporczywa tolerancyjna infekcja; Obrazowy test inteligencji; łożyskowy inhibitor trombiny; wskaźnik transmisji pulsacji… Słownik medyczny

PTI - • Identyfikator typu pakietu • Interfejs narzędzia publicznego • Identyfikator typu ładunku u.a. Feld in einem ATM Header • Wkładka testowa rury (LMEC) ( > Standardowy słownik IEEE) • Power Tool Institute ( > Standardowy słownik IEEE) • Philips …… Akronimy

PTI - Peso teórico ideal Prueba de tolerancia a la insulina Púrpura trombocitopénica idiopática Púrpura trombocitopénica inmunológica... Diccionario de siglas médicas y otras abreviaturas

Indeks protrombiny (PTI) - co to jest i jak go obliczyć (wzór). Dlaczego PTI rośnie lub spada?

Jednym ze wskaźników koagulogramu jest PTI lub kompleks protrombiny, którego istotą jest analiza czasu, w którym osocze krzepnie w ludzkiej krwi.

Następnie otrzymane wskaźniki są podstawiane do wzoru i wyrażane w procentach.

Normalne wartości PTI wynoszą od 78 do 142% według metody Quicka lub od 95 do 105% przy badaniu innymi metodami.

Określenie poziomu PTI jest zwielokrotnieniem czasu protrombinowego (PT) każdego pacjenta indywidualnie przez 100% PT normalnego wskaźnika krzepnięcia osocza. Czas protrombinowy to okres od momentu dodania tromboplastyny ​​i komórek wapnia do krwi do momentu powstania skrzepliny.

PTI pokazuje aktywność krzepnięcia krwi. Spadek wskaźników wskazuje na słabe krzepnięcie, co prowadzi do krwotoków. Wzrost jego ocen wskazuje na skłonność układu krążenia do tworzenia się skrzepów krwi, które są obarczone poważnymi chorobami, a nawet śmiercią..

Czym jest sama protrombina?

Protrombina to specjalne białko występujące we krwi i powstające w wątrobie pod wpływem witaminy K..

W przypadku niewystarczającej ilości witaminy K wartości protrombiny spadają.

Protrombina jest rodzicem trombiny, która wpływa na skrzepy krwi. Białko to bezpośrednio wpływa na wzrost lub spadek krzepliwości krwi.

Aby zbadać PTI, należy osobiście obserwować szybkość krzepnięcia osocza dla każdej osoby, ponieważ wskaźnik zależy od osoby. Stosunek czasu między tymi dwiema wartościami będzie wskaźnikiem protrombiny.

Jeśli PTI jest badane metodą Quick, to działanie protrombiny jest wykrywane zgodnie z harmonogramem. Wykres ten daje większą dokładność, ze względu na fakt, że zbudowany jest na podstawie śladów wyników badań krzepnięcia osocza w rozcieńczeniach o różnych stężeniach.

Wyniki szybkiej analizy są wyświetlane w postaci wykresu

PTI zawsze polega na analizie koagulogramu - czyli kompleksowego badania krwi pod kątem koagulacji.

Jaki jest cel oddawania krwi do badania tego białka?

Wyciągając wnioski z wyników takiej analizy, wykwalifikowany lekarz może określić:

 • Możliwy zawał serca lub stan przed udarem,
 • Pojawienie się skrzepów krwi z żylakami,
 • Czy określony organizm potrzebuje witaminy K.,
 • Czy występują nieprawidłowości w wątrobie,
 • Jaki jest stan poziomów we krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie,

Ta analiza jest szczególnie konieczna w przypadku nieuchronnej interwencji chirurgicznej. Ponieważ lekarze muszą brać pod uwagę takie cechy i znać czas powrotu do zdrowia po kontuzjach.

Odczyty pti wskazują na zaburzenie krzepnięcia krwi, które prowadzi do krwawienia lub tworzenia się skrzepów krwi. Dwa ostatnie czynniki mogą prowadzić do poważnych komplikacji..

Kiedy wymagane jest badanie krwi IPT?

Jest wiele czynników, w obecności których lekarz może skierować Cię na badanie PTI.

Pośród których:

 • Choroby autoimmunologiczne,
 • Przewlekłe nieprawidłowości wątroby,
 • Wykrywanie powikłań zakrzepowo-zatorowych,
 • Z zapaleniem wątroby,
 • Kiedy umierają komórki wątroby (marskość wątroby),
 • Choroby onkologiczne,
 • W przypadku zbliżającej się operacji,
 • W przypadku żylaków,
 • Kiedy występują zaburzenia krzepnięcia,
 • Sprawdzanie skuteczności terapii,
 • W okresie po zawale lub po udarze,
 • i inne patologie.

Konieczne jest regularne monitorowanie PTI u osób z implantami zastawki serca, ponieważ w takich przypadkach jego poziom jest podwyższony, co zwiększa ryzyko powstania zakrzepów. A także z patologiami sercowo-naczyniowymi. Koagulogram (w tym PTI) pomoże kontrolować wszystkie te procesy.

Normalne wskaźniki PTI

Wartości tego białka podano w procentach. Stawki różnią się w zależności od metody oznaczania. Według Quick normalny poziom wynosi od 78 do 142 procent, podczas gdy według innych badań od 95 do 105 procent.

Niejednoznaczność wskaźników wiąże się z różną czułością odczynników; w laboratoriach różnych typów stosuje się różne. PTI jest uważany za przestarzały wskaźnik i prawie nie jest używany we współczesnej medycynie. Został zastąpiony przez INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany).

Już w 1983 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tę wartość, aby uzyskać takie same wyniki PT uzyskane przez różne laboratoria z różnymi odczynnikami. Warunki stworzone przez laboratorium nie mają wpływu na INR, wskaźnik INR wynosi od 0,82 do 1,18 dla osób dorosłych i od 2 do 3 dla terapii przeciwzakrzepowej.

Norma dla kobiet

W związku z tym nie ma różnic w wynikach poziomów między kobietami i mężczyznami. Normy są standardowe dla obu płci.

Wskaźnik PTI w ciąży

Ze zwiększoną uwagą należy poświęcić czas na analizę koagulogramu, a zwłaszcza PTI w czasie ciąży. Wszystkie przyszłe matki muszą przejść tę procedurę. Na podstawie tej analizy określa się ryzyko krwawienia lub progresji zakrzepicy podczas porodu. Gdy odczyty PTI są poniżej 80%, jest ono niskie - w rezultacie przepisuje się koagulanty, aby nie stracić dużej ilości krwi podczas porodu. Jeśli procent stężenia wynosi 100, to terapia jest skierowana w przeciwnym kierunku..

Nie oszczędzaj na analizach - pomoże to uratować życie zarówno Tobie, jak i Twojemu nienarodzonemu dziecku. Rozszyfrowanie analizy przez wykwalifikowanego lekarza to kwestia pięciu minut. A to znacznie przyspieszy proces leczenia..

Co wpływa na niskie wskaźniki wskaźnika protrombiny?

Nieprawidłowości nie są dobrymi objawami i mogą wskazywać na obecność różnych patologii.

Jego poziom jest obniżony prawdopodobnie z następujących powodów:

 • Niska obecność witaminy K w organizmie, która wpływa na krzepnięcie krwi,
 • W przypadku raka trzustki,
 • Patologia trzustki,
 • Przewlekła patologia krzepnięcia krwi,
 • Leczenie pośrednimi antykoagulantami,
 • Kiedy pojawia się zaburzenie metabolizmu białek,
 • Przesycenie heparyną,
 • W przypadku ostrej białaczki,
 • i inne patologie.

Z tego, co rośnie PTI?

Niektóre czynniki wpływają na nadkrzepliwość - wskaźnik PTI, który jest znacznie wyższy niż norma.

Obejmują one:

 • Wrodzone zaburzenia krzepnięcia,
 • Nadmiar erytrocytów,
 • Ostatnie miesiące ciąży,
 • Z zakrzepicą,
 • Guzy nowotworowe,
 • Przy długotrwałym stosowaniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych, barbituranów, kortykosteroidów.

Wzór do obliczania PTI

Indeks protrombiny ma swój własny wzór obliczeniowy:

Normalne poziomy wskaźników i wzór INR

INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany) określa szybkość tworzenia się skrzepliny. Oceny normy różnią się, będąc bezpośrednio zależnymi od cech (tabela 1):

Tabela 1

SytuacjaWskaźniki normy
Do normalnego przebiegu zabiegów chirurgicznych0,85-1,25
W przypadku przewlekłego migotania przedsionków, choroby zakrzepowo-zatorowej tętnicy płucnej i przyjmowania „Warfaryny”2,0-3,0
Odpowiednio po implantacji zastawki aortalnej i zastawki mitralnej2,5-3,0, 2,5-3,5
Z patologiami zastawek serca oraz w przypadku zapobiegania chorobom zakrzepowo-zatorowym2,0-3,0
Po operacji z zakrzepicą naczyń krwionośnych i żył2,0-3,0
Z patologiami naczyniowymi lub stanami zawału3,0-4,5

Dla przeciętnej osoby nie używającej narkotyków normalna ocena nie może przekroczyć 1,25.

Formuła obliczania INR

Aby obliczyć INR, istnieje również wzór:

Jak przejść prawidłowy koagulogram?

Wykonując koagulogram, jak każda inna analiza, w celu uzyskania absolutnie dokładnego wyniku, istnieją zalecenia:

 • Przychodź do analizy wyłącznie na czczo, przerywając przyjmowanie pokarmu co najmniej 8 godzin przed badaniem,
 • Jeśli chcesz pić, możesz używać tylko czystej wody pitnej bez gazu. Przed porodem należy wypić 200-250 ml wody (1 szklanka),
 • Nie później niż jeden dzień nie pal papierosów ani nie rzucaj tego nałogu nie później niż 2 godziny,
 • Nie martw się przed oddaniem krwi. Krzepliwość może wzrosnąć z powodu stresujących warunków i doświadczeń,
 • Stosując jakiekolwiek leki, należy powiadomić o tym lekarza.

Wniosek

Leczenie niektórych patologii i chorób będzie wymagało wyniku krzepnięcia krwi PTI. Mogą określić możliwy krwotok lub tworzenie się skrzepów krwi i zapobiegać wielu nieprzyjemnym chorobom. Dlatego analiza koagulogramu, w tym PTI, znajduje zastosowanie zarówno w terapii, jak iw chirurgii..

Lekarze na całym świecie zmienili poziom PTI na INR, jego wartość jest stabilna i nie zależy od żadnych czynników takich jak PTI. Monitorowanie wskaźników tego wskaźnika pomoże ci z wyprzedzeniem zabezpieczyć się przed możliwymi zakrzepami krwi w naczyniach lub krwotokami.

W przypadku wykrycia objawów lub bezpośredniego wykrycia wskaźników, które odbiegają od normy, w tym czy innym kierunku, należy skonsultować się z lekarzem. W takim przypadku leczenia nie można odroczyć, ponieważ IPT nie jest oddzielną chorobą, a jej zwiększona morfologia krwi wskazuje tylko na różne patologie i choroby..

mppc

Ekonomiczne dokumenty samouków

Parametry do klasyfikacji pożyczkobiorców:

PTI (Payment To Income) (płatność do dochodu) - stosunek wysokości miesięcznych rat kredytu pożyczkobiorcy do całkowitego dochodu rodziny (netto) za ten sam okres. Generalnie PTI oznacza, że ​​wysokość spłat kredytu nie powinna przekraczać 40% średniego miesięcznego dochodu.

OTI (Obligations To Iincome) - stosunek całkowitej kwoty miesięcznych zobowiązań kredytobiorcy do całkowitego dochodu rodziny (netto) za ten sam okres. Ogólnie OTI oznacza, że ​​suma wszystkich powtarzających się wydatków na życie (żywność, odzież, ubezpieczenie, szkolenie itp.) Nie powinna przekraczać 50% średniego miesięcznego dochodu.

LTV (Loan To Value) (kredyt do wartości) - stosunek wysokości środków przekazanych przez bank do szacowanej wartości nabytej lub obciążonej hipoteką nieruchomości. Maksymalna wartość tego wskaźnika to 70%, z wyjątkiem kredytów zabezpieczonych hipotecznie na zakup mieszkania przez osoby fizyczne. W tym przypadku stosunek ten może wynosić 90%

Szczegóły wstępnej oferty wymiany PTI (token Paytomat)

Giełda kryptowalut EXMO i Paytomat, zdecentralizowany system płatności kryptowalutowych, przeprowadzają Initial Exchange Offering (IEO) token PTI. Tokensale odbędzie się 1 kwietnia 2019 roku. Rozpoczęcie sprzedaży - 20:00 (czasu moskiewskiego).

W piątek 29 marca o godzinie 20:00 (czasu moskiewskiego) odbędzie się transmisja na kanale Youtube oraz na żywo, podczas której specjaliści EXMO podzielą się szczegółami wstępnej oferty wymiany PTI..

Vadim Prikhodko, szef działu notowań platformy EXMO oraz Dmitry Karpilovsky, dyrektor ds. Partnerstw strategicznych w Paytomat, opowiedzą na żywo o szczegółach pierwszego IEO na rynku WNP i oczywiście odpowiedzą na pytania publiczności. Tradycyjnie już autor najciekawszego pytania otrzyma w prezencie markową bluzę EXMO.

Uwaga! IEO za token PTI odbędzie się na giełdzie 1 kwietnia (rys. 1), aby zakupić tokeny wystarczy zarejestrować się na giełdzie EXMO, doładować lub przelać środki w bitcoinach (BTC). Lub wpłać środki w inny dostępny sposób, kup bitcoiny, a następnie w sekcji licytacji złóż zamówienie (wniosek) na zakup tokenów PTI.

Przykład tego, jak wygląda strona aukcji dla tego tokena.

Nowy format, który jest również dostępny, wygląda następująco:

Każdy może wziąć udział w zakupie tokenów PTI.

Ogólne informacje o tokenie IEO Paytomat

Etap: produkt pracy

Opłaty IEO: 100 BTC

Data uruchomienia IEO: 01.04.2019

Czas uruchomienia IEO: 20:00 (czas moskiewski).

Data zakończenia IEO: 04.04.2019

Czas zakończenia IEO: 20:00 (czas moskiewski).

Cena tokena:

04.01.2019 - 850 000 PTI za 1 BTC

04.02.2019 - 750 000 PTI za 1 BTC

04.03.2019 - 650 000 PTI za 1 BTC

Całkowita kwota do sprzedania na IEO: 85 000 000 PTI

Jak pójdzie wstępna oferta wymiany EXMO i Paytomat?

28 marca 2019 r. O godzinie 22:00 (czasu moskiewskiego) rozpoczną się zaplanowane prace techniczne na giełdzie EXMO. Czas trwania prac technicznych wyniesie 1-2 godziny.

Po zakończeniu prac technicznych do giełdy zostanie dodana nowa para walutowa PTI / BTC. Para PTI / BTC będzie wyświetlana na stronie „Transakcje” w bloku „Rynki”, ale wszelkie operacje handlowe na tej parze będą niedostępne do momentu rozpoczęcia sprzedaży (04.01.2019, 20:00 czasu moskiewskiego).

W księgach zamówień zostanie umieszczonych kilka zamówień technicznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy transakcyjnej, a zlecenie główne - na cały wolumen tokenów, które są wystawione do sprzedaży - 85 000 000 PTI po ustalonej cenie 850 000 PTI za 1 BTC. Przypominamy, że cena zmieni się w ciągu 3 dni od sprzedaży tokenów (o godzinie 20:00 czasu moskiewskiego).

Organizatorzy Exmo zwracają uwagę swoich użytkowników na następujące kwestie:

posiadając IEO (w księdze zleceń PTI / BTC), użytkownicy będą mogli składać tylko rynkowe zlecenia kupna, reszta zleceń nie będzie dostępna do momentu pełnej sprzedaży tokena i dodania PTI do notowań;

prowizje, płatności za polecenie, a także zwrot gotówki za przeprowadzone transakcje pozostają takie same;

giełda dodatkowo poinformuje o zakończeniu IEO;

w piątek 29 marca o godzinie 20:00 (czasu moskiewskiego) na oficjalnym kanale EXMO Youtube będzie można zapoznać się ze szczegółami wstępnej oferty wymiany PTI, a także zadać pytania,.

4 kwietnia 2019 token PTI zostanie umieszczony na platformie. Handel może odbywać się na następujących parach walutowych: PTI / BTC, PTI / EOS i PTI / USDT.

Ostrzeżenie o ryzyku

Giełda EXMO przypomina, że ​​inwestycje w kryptowaluty są obarczone wysokim ryzykiem. Ze swojej strony EXMO dokłada wszelkich starań, aby na platformie handlować tylko niezawodnymi kryptowalutami, jednak firma nie ponosi odpowiedzialności za Twoje straty w wyniku operacji handlowych. Należy pamiętać, że każdy użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wybór projektu do inwestycji.

Indeks protrombiny

Co to jest system krzepnięcia

System hemostazy jest bardzo złożony; bierze w nim udział wiele czynników tkankowych i surowicy. Jego uruchomienie jest bardzo podobne do kaskady: jest to łańcuch reakcji, których każde kolejne ogniwo jest przyspieszane przez dodatkowe enzymy.

Uproszczony schemat krzepnięcia krwi wygląda następująco: tromboplastyna jest uwalniana z uszkodzonego śródbłonka, przy udziale jonów wapnia i witaminy K, aktywuje protrombinę. Protrombina jest przekształcana w aktywną trombinę, co z kolei powoduje tworzenie się nierozpuszczalnej fibryny z rozpuszczalnego fibrynogenu. Proces ten kończy się etapem cofania się skrzepu, czyli jego zagęszczenia i faktycznego zablokowania uszkodzenia.

Na każdym etapie ten schemat obejmuje wiele innych czynników. W sumie izoluje je 13 osocza i 22 płytki.

Co to jest INR i PTI we krwi, na co wskazują

Jeśli poziom protrombiny jest podwyższony, w naczyniach mogą tworzyć się skrzepy krwi. Jeśli poziom zostanie obniżony, mogą wystąpić krwotoki. Kobiety powinny monitorować poziom protrombiny, zwłaszcza po 40 latach. W takim przypadku możliwe będzie zidentyfikowanie naruszeń na czas i zapobieganie patologii. Ten stan może spowodować zawał serca, udar lub zakrzepicę..

PTI to stosunek okresu krzepnięcia osocza osoby zdrowej do badanej. Analiza pokazuje zawartość protrombiny we krwi. Wynik jest wyrażony w procentach. Niepowodzenia w czynności wątroby często powodują nieprawidłowości w stężeniu PTI. wątroba wytwarza to białko. Dlatego badanie umożliwia identyfikację chorób krwi i zaburzeń narządów. PTI przechodzą również osoby, które przejdą operację.

Test INR jest wskaźnikiem krzepnięcia krwi. INR osoby zdrowej waha się od 0,7 do 1,3. Norma wskaźnika wynosi 1. Gdy pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, analiza INR pozwala stwierdzić, czy należy zwiększyć, czy zmniejszyć dawkę leków..

W niektórych patologiach synteza protrombiny może być zmniejszona lub zwiększona. INR określa:

 • dla kobiet w ciąży;
 • przed operacją;
 • podczas badania pacjentów.

Aby krew znajdowała się w stanie ciekłym podczas krążenia przez naczynia i była zaopatrzona w protrombinę w przypadku uszkodzenia, potrzebny jest cały kompleks przemian.

Indeks protrombiny określa skłonność pacjenta do krwawień lub powstawania zakrzepów krwi. Protrombina jest syntetyzowana przez witaminę K w wątrobie. Substancja ta utrzymuje równowagę w organizmie, aby określić jej wskaźnik opracowano metodę Quick.

Rozumiemy wyniki, poznajemy odczyty

Ludzka krew ma dwa stany - płynną i gęstą. Płynna krew spełnia większość funkcji ważnych dla życia, a podczas krwawienia zaczyna gęstnieć, co przyspiesza gojenie powstałej rany.

Na szybkość krzepnięcia krwi wpływa białko wytwarzane przez wątrobę - protrombina, jest to główny wskaźnik krzepnięcia krwi, który można zbadać za pomocą testu krwi na wskaźnik protrombiny (PTI).

Co to jest badanie krwi na PTI

Badanie krwi pod kątem wskaźnika protrombiny jest ważnym aspektem w badaniu koagulogramu. Dzięki niemu możesz uzyskać informacje o tym, jak szybko lub wolno krzepnie krew.

Wskaźnik uzyskany podczas badania pokazuje stosunek czasu, w którym osocze krwi zaczyna krzepnąć. Ten wskaźnik jest mierzony w procentach.

Jednocześnie istnieją dwie metody określania PTI:

 1. Szybka metoda;
 2. Metoda według Tugolukova.

Jak rozumieć wyniki i co oznacza norma

Wskaźnik normy w tym badaniu zawiera się w przedziale od 95% do 105%. Jeżeli wskaźnik PTI wykracza poza normalny zakres poniżej, oznacza to, że istnieje podejrzenie hipokoagulacji krwi (słabe krzepnięcie). Ta patologia rozwija się na tle następujących problemów zdrowotnych:

 • Brak witaminy K;
 • Brak fibrynogenu;
 • Zakłócenie wątroby;
 • Długotrwałe przyjmowanie niektórych leków;
 • Wrodzone zaburzenie krwawienia.

Ale jeśli wskaźnik PTI wzrośnie powyżej normy, jest to hiperkoagulacja, czyli zwiększone krzepnięcie krwi. Tego stanu również nie można nazwać zdrowym, dlatego występuje na tle takich problemów w organizmie, jak:

 • Przyjmowanie antykoagulantów;
 • Choroby o charakterze onkologicznym;
 • Przyjmowanie antybiotyków;
 • Ochrona jamy ustnej przed ciążą
 • Nadużywanie środków przeczyszczających;
 • Choroba wątroby;
 • Wrodzone patologie krzepnięcia krwi.

Należy zauważyć, że istnieją oddzielne wskaźniki normy dla kobiet na danym stanowisku. Ponieważ w tym okresie zmienia się tło hormonalne u kobiet, wskaźniki norm będą wyższe, w zakresie od 90% do 120%.

Wskazania do badania

Istnieje cała lista chorób, w których po prostu konieczne jest ciągłe monitorowanie poziomu protrombiny. Te choroby obejmują:

 • Zapalenie ścian żylnych;
 • Uszkodzenie naczyń krwionośnych i uszkodzenie układu krążenia;
 • Zapalenie wątroby;
 • Rak;
 • Zawał mięśnia sercowego;
 • Udar i inne patologie układu sercowo-naczyniowego;
 • Przygotowanie do zabiegów inwazyjnych;
 • Choroby z zakresu ginekologii;
 • Problemy z krzepnięciem krwi

Jak wygląda procedura

Metodę badania cieczy pod kątem wskaźnika PTI przeprowadza się w następujący sposób:

 1. Cytrynian sodu umieszcza się w kolbie, do której wlewa się ciecz testową.
 2. Następnie materiał badawczy pobrany do analizy jest dodawany do kolby..
 3. W kolbie tworzy się gęsta krew, to znaczy nie krzepnie (w wyniku reakcji chemicznej z cytrynianem sodu). Za pomocą wirówki z kolby usuwa się komórki krwi.
 4. Do kolby dodaje się specjalne dodatkowe środki chemiczne, rejestruje się czas.
 5. Po pewnym czasie powinien powstać skrzep krwi i to właśnie ten wskaźnik czasu jest odczytywany jako wskaźnik PTI.

Przygotowanie do badań

Pobieranie materiału badawczego zawsze odbywa się z żyły pacjenta. Aby uzyskać dokładne dane, należy odpowiednio przygotować się do analizy..

Plan przygotowania polega na przestrzeganiu kilku ważnych punktów (muszą go przestrzegać wszyscy pacjenci bez wyjątku i niezależnie od płci):

Przyjdź oddać krew na czczo i tylko rano;

 • Należy opuścić wieczorny posiłek poprzedniej nocy;
 • Nie możesz pić napojów alkoholowych w przeddzień analizy;
 • Przed badaniem musisz rzucić palenie, lepiej powstrzymać się przez cały dzień, ale nie możesz tego zrobić co najmniej dwie godziny przed samym spożyciem płynu testowego.

Bez takiego przygotowania przeprowadzenie analizy jest niepraktyczne, ponieważ jej wyniki będą niedokładne i niepoprawne! Należy również ostrzec lekarza, jeśli:

 • Niektóre leki są przyjmowane;
 • Stosuje się hormonalne i doustne metody antykoncepcji;
 • Akceptowane są różne kolekcje ziół leczniczych;
 • Masz jakiekolwiek reakcje alergiczne.

Opisana metoda badania krwi może na wiele sposobów pokazać ogólny stan zdrowia człowieka i wskazywać na obecność niektórych patologii.

Należy zwracać uwagę na swoje zdrowie i stale je monitorować, zwłaszcza osoby zagrożone (wrodzone patologie).

Podczas testowania protrombiny

Test krzepnięcia (koagulogram) nie jest badaniem rutynowym, nie jest przepisywany wszystkim pacjentom z rzędu. Test jest przeprowadzany w następujących sytuacjach:

 • Objawy wskazujące na problemy z krzepnięciem: częste krwawienia z nosa i inne krwawienia, siniaki bez wyraźnej przyczyny, krwawienie z dziąseł podczas mycia zębów, krwotoczna wysypka skórna.
 • Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych.
 • Badanie pacjenta przed jakimkolwiek zabiegiem chirurgicznym.
 • Kobiety w ciąży muszą zostać zbadane.
 • Kontrola podczas leczenia antykoagulantami. Są przepisywane pacjentom z zaburzeniami rytmu serca, po wymianie zastawki, z zakrzepowym zapaleniem żył. Celem tych leków jest wydłużenie czasu krzepnięcia krwi, przy jednoczesnym utrzymaniu go w bezpiecznym zakresie. PV wzrośnie 1,5-2 razy, PTI i protrombina według Quick zostaną zmniejszone, INR wzrośnie (bezpiecznie do 2-3).
 • W przypadku chorób wątroby, aby wyjaśnić jej funkcjonalną niewydolność.
 • Przed przepisaniem hormonów zawierających estrogen, a także w trakcie ich przyjmowania.

Normalne wskaźniki

U zdrowej osoby dorosłej wskaźnik PTI może wynosić od 70% do 140%, ale w niektórych przypadkach odchylenie może być bardziej znaczące i nadal uważane za normalne. Na przykład podczas przyjmowania niektórych leków. Obecnie lekarze korzystają z tabeli Quick PTI, powstała na podstawie licznych danych statystycznych dotyczących wskaźników krzepnięcia krwi u osób zdrowych, a dziś jest to najbardziej istotna.

 • do 6 80-100
 • 6-12 79-102
 • 12-18 78-110
 • 18-25 82-115
 • 25-45 78-135
 • 45-65 od 78 do 140

To interesujące! Aby obliczyć PTI, należy podzielić referencyjny czas protrombinowy przez czas protrombinowy badanego pacjenta i pomnożyć przez 100%.

Dekodowanie badania krwi PTI

W przypadkach, gdy dana osoba spodziewa się przewidywanego niewielkiego krwawienia - przed operacją w jego ciele; w czasie ciąży, przed porodem; w okresie pooperacyjnym; jak również w chorobach takich jak żylaki, miażdżyca naczyń krwionośnych, choroby wątroby i choroby autoimmunologiczne, ludzka krew jest badana pod kątem zdolności do krzepnięcia.

Krzepnięcie krwi to zdolność szybkiego przekształcania się substancji płynnej w skrzep. Funkcje krwi w ludzkim ciele są takie, że do ich działania niezbędny jest stan płynny. Krew to środek transportu, który dostarcza do narządów pożywienie i tlen, reguluje temperaturę tkanek i chroni organizm przed infekcjami. Jeśli jednak tkanki okrywowe i wewnętrzne ulegną uszkodzeniu i zacznie się krwawienie, krew zaczyna się krzepnąć - gęstnieje i tworzy skrzepy..

Zagęszczanie krwi i tworzenie się skrzepów krwi następuje za pomocą złożonego białka - protrombiny. Protrombina powstaje w wątrobie przy udziale witaminy K i jest najważniejszym, drugim czynnikiem krzepnięcia krwi. Protrombina jest prekursorem trombiny.

Test krwi dekodujący PTI to wskaźnik protrombiny - stosunek czasu potrzebnego do krzepnięcia normalnego osocza krwi i osocza pacjenta. Wyraź PTI w procentach. Gdy IPT jest mniejsze niż normalnie, pacjentowi grozi krwawienie. Kiedy więcej niż normalnie - zagrożenie zakrzepowym zapaleniem żył i udarem.

Praktykujący medycynę zna kilka sposobów określania czasu krzepnięcia osocza. Między innymi metoda Szybka i Metoda Tugopukowa. Najczęściej wybierana jest metoda Szybka..

PTI jest uważany za nieco przestarzały rodzaj ankiety, ale jest szeroko praktykowany. Bardziej nowoczesnym egzaminem jest INR. Ta analiza jest zalecana przez ekspertów WHO, jeśli konieczne jest monitorowanie przyjmowania leków podczas leczenia pośrednimi antykoagulantami. Pośrednimi antykoagulantami są syntetyzowana witamina K. Zabieg ten ma na celu obniżenie poziomu protrombiny we krwi i spowolnienie czasu krzepnięcia krwi. Leczenie pośrednimi antykoagulantami w przypadku zakrzepów krwi w żyłach - zakrzepowego zapalenia żył, zakrzepicy, zatorowości płucnej, powikłań zawału mięśnia sercowego, niewydolności wieńcowej.

Badanie krwi INR pomaga dostosować dawkę leku i określić skuteczność przebiegu leczenia.

Dekodowanie PTI krwi jest badaniem niezbędnym w ramach przygotowań do zabiegu operacyjnego i porodu.

Błąd: brak artykułów do wyświetlenia

Co to jest protrombina

Jest to glikoproteina wytwarzana w komórkach wątroby, osoczowy czynnik krzepnięcia II.

Witamina K jest potrzebna do syntezy protrombiny, dlatego jedną z przyczyn jej obniżenia jest niewystarczające spożycie tej witaminy z pokarmem lub niski poziom jej syntezy w jelicie.

Protrombina jest białkiem obojętnym, jego aktywacja następuje pod wpływem czynnika krzepnięcia XII (układ wewnętrzny) lub w przypadku uszkodzenia śródbłonka (zewnętrzny mechanizm hemostazy).

Współczynnik zawartości protrombiny we krwi wynosi 0,1-0,15 g / l. Jednak jego kwantyfikacja nie jest wykorzystywana w rutynowej diagnostyce. Jest to dość niestabilne białko, łatwo ulega zniszczeniu i trudno je rozdzielić na osobną frakcję i policzyć.

W praktyce stosuje się testy jakościowe na protrombinę, które tylko pośrednio odzwierciedlają jej zawartość we krwi. Opierają się one na obliczeniu okresu krzepnięcia krwi po dodaniu do niej aktywatorów trombokinazy (co z kolei aktywuje protrombinę, przekształcając ją w trombinę, a trombina katalizuje konwersję fibrynogenu do fibryny).

Dlatego kiedy mówimy „analiza na obecność protrombiny”, „krew na obecność protrombiny”, nie oznacza to określenia jej stężenia we krwi, ponieważ badane są np. Glukoza, hemoglobina czy bilirubina. Wynik podaje się nie w jednostkach ilościowych, ale w procentach. Koncepcja ta charakteryzuje zewnętrzny mechanizm hemokoagulacji jako całości i odzwierciedla aktywność całego kompleksu protrombiny (czynniki II, V, VII, X).

Jaki jest indeks protrombiny. Wskaźnik PTI u kobiet i mężczyzn

Wskaźnik protrombiny (PTI) jest ważnym wskaźnikiem krzepnięcia krwi wraz z czasem protrombinowym (PT) i międzynarodowym współczynnikiem znormalizowanym. Wskaźniki te są wykorzystywane w praktyce diagnostycznej do rozszyfrowania przyczyn krwawienia i tworzenia się skrzepów..

Wskaźnik protrombiny przedstawia stosunek czasu protrombinowego w referencyjnej normalnej próbce osocza (czas protrombinowy jest normalny) do czasu protrombinowego próbki pacjenta. Należy zauważyć, że PTI jest w stanie ocenić PT tylko zewnętrznej ścieżki składania.

Jaki jest indeks protrombiny i jego norma

Nie można przecenić wartości diagnostycznej badań koagulogramu kompozytowego. Korzystając z wyników takiej analizy, można wyciągnąć wnioski na temat obecności, ciężkości choroby oraz monitorować przebieg leczenia..

Odszyfrowanie koagulogramu jest pracochłonnym procesem wymagającym dogłębnej wiedzy na temat procesów krzepnięcia. Dlatego lekarz powinien zająć się rozszyfrowaniem analizy i sformułowaniem odpowiedniej diagnozy..

Analiza wskaźnika krzepnięcia jest wykonywana w laboratorium klinicznym. W tym celu pobiera się próbkę krwi żylnej..

Przed badaniem pacjentowi nie zaleca się spożywania posiłków co najmniej sześć godzin przed badaniem, powstrzymania się od tłustych i smażonych potraw na dzień przed analizą.

Pacjentom, którzy już przechodzą leczenie z powodu problemów z krzepnięciem krwi, zaleca się zaprzestanie przyjmowania leków na dwanaście godzin przed badaniem.

Wskaźnik protrombiny u zdrowych mężczyzn i kobiet waha się od 95% do 105%.

Odchylenie wskaźnika protrombiny od normy

Wysoki lub niski poziom IPT może wskazywać na rozwój różnych chorób. Charakter tych chorób z reguły wiąże się z procesami krzepnięcia lub syntezą czynników krzepnięcia przez wątrobę..

Indeks protrombiny wzrasta wraz z:

 • przyjmowanie antykoagulantów;
 • niektóre choroby wątroby, w których wydzielanie niezbędnych substancji jest zwiększone lub zmniejszone (zapalenie wątroby, marskość wątroby);
 • brak witaminy K i współistniejąca niewystarczająca synteza czynników krzepnięcia;
 • zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego);
 • dziedziczny lub nabyty niedobór niektórych czynników krzepnięcia;
 • znaczące transfuzje krwi.

Spadek wskaźnika protrombiny może wskazywać na następujące patologie:

 • spożywanie leków przeciwhistaminowych, doustnych środków antykoncepcyjnych, merkaptopuryny;
 • czerwienica (zwiększona lepkość krwi, która prowadzi do nadkrzepliwości);
 • ostatni trymestr ciąży i stan poporodowy;
 • zakrzepica i choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • zwiększona tromboplastyna we krwi z powodu uszkodzenia tkanki.

Wartości PTI w ciąży

Kobiety powinny być szczególnie ostrożne i ostrożne, jeśli chodzi o znaczenie PTI. Aby zawczasu zadbać o zdrowie nienarodzonego dziecka lekarz monitorujący przebieg ciąży niezawodnie kieruje kobietę na koagulogram i inne badania.

Zwykle w czasie ciąży wskaźnik protrombiny jest nieznacznie obniżony (wydłuża się czas protrombinowy), co nie jest niebezpieczną tendencją.

Takie wartości wskaźnika tłumaczy się normalną zmianą tła hormonalnego kobiety, utworzeniem dodatkowego kręgu krążenia krwi między matką a płodem, a także samodzielnym przygotowaniem organizmu do procesu porodu i możliwą obfitą utratą krwi..

Powikłania te, w tym ciężkie krwawienia wewnętrzne i zewnętrzne, przedwczesne odkształcenie łożyska, są częstymi przyczynami śmierci zarówno dziecka, jak i matki..

Jeśli wskaźnik protrombiny wzrośnie lub zmniejszy się, oznacza to, że należy pilnie skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Przy niskich wartościach PTI kobiety przez całą ciążę muszą uwzględniać w diecie pokarmy nasycone czynnikami krzepnięcia. W celu oddzielnego dekodowania wyników analizy i konsultacji z odpowiednimi specjalistami należy niezwłocznie skontaktować się ze szpitalem.

Wskaźnik protrombiny (PTI) powinien utrzymywać na normie nie tylko kobiety planujące zostać matkami, ale także wszystkie grupy osób monitorujące swoje zdrowie.

Nie zapomnij regularnie odwiedzać lekarza na badania profilaktyczne, regularnie przeprowadzać badania ciała, prawidłowo ułożyć dietę i uważnie monitorować własne zdrowie.

Wczesne wykrycie choroby to połowa sukcesu w jej leczeniu.

Jak przygotować się do testu

Aby uzyskać wiarygodne wyniki, konieczne jest prawidłowe oddanie krwi do badań. Krew pobierana jest przed 11 rano, zawsze na czczo. Aby przygotować się do analizy, musisz przestrzegać kilku zaleceń:

Przez około trzy dni po planowanej wizycie w szpitalu powstrzymaj się od tłustych i smażonych potraw. Nie można mówić o jakichkolwiek napojach alkoholowych. Wszystko to będzie dużym obciążeniem dla wątroby..

Nie pal trzy godziny przed oddaniem krwi, ponieważ nikotyna doprowadzi do obniżenia wskaźnika protrombiny.

Jeśli stale zażywasz jakiekolwiek leki, daj im sześć godzin przed planowanym oddaniem krwi, po czym możesz wznowić przyjmowanie.

W tym dniu, a raczej przed badaniem niemożliwe jest podjęcie ciężkiej aktywności fizycznej.

Niemożliwe jest pobieranie krwi od kobiet podczas menstruacji, w tej chwili wskaźniki będą niewiarygodne.

Krew pobierana jest z żyły, po czym umieszczana jest w specjalnej probówce z roztworem soli, odwirowywana, a następnie zostanie przeprowadzone dokładne badanie.

Kiedy zaplanowana jest analiza

Badanie krwi INR na krzepliwość jest zalecane w takich sytuacjach:

 • przed operacją;
 • podczas przyjmowania antykoagulantów;
 • aby nie powodować zakrzepów krwi;
 • podczas ciąży;
 • żylaki;
 • ze słabym krzepnięciem;
 • z chorobami serca i krążeniem krwi;
 • brak witaminy K;
 • marskość.

Analiza INR jest przeprowadzana w różnych placówkach medycznych. Wyniki testów, nawet jeśli zostały wykonane w różnych laboratoriach, są takie same. Analiza INR pozwala monitorować skuteczność leczenia pacjentów, którym przepisano leki rozrzedzające krew: Finilin, Syncumar itp..

Antykoagulanty są stosowane, gdy mogą tworzyć się skrzepy krwi, co ma miejsce w przypadku takich chorób:

 • zawał serca,
 • choroba zakrzepowo-zatorowa,
 • niewydolność wieńcowa,
 • zatorowość płucna,
 • próg serca.

Jeśli wskaźnik INR kobiety jest podwyższony, ma ona predyspozycje do krwawień i należy zmniejszyć dawkę leku przeciwzakrzepowego. Jeśli wynik jest niski, pacjent ma ryzyko zakrzepów krwi. W tym przypadku rozcieńczalnik krwi nie wykazuje pożądanej skuteczności, więc zwiększa się dawkowanie leków.

Odchylenia

U zdrowej osoby wskaźnik protrombiny powinien zawsze być normalny - od 78 do 140%. Jest to stosunkowo stały wskaźnik, więc w przypadku odchylenia od normy wymagana jest diagnostyka i identyfikacja przyczyn.

Po przestudiowaniu wyników można wyciągnąć szereg wniosków:

 1. Ocena ryzyka zawału serca, udaru i zakrzepicy żył w żylakach;
 2. Oceń pracę układu pokarmowego;
 3. Przyjmij obecność guza w trzustce, wątrobie i innych narządach;
 4. Określić skuteczność leków;
 5. Określ niedobór lub niedobór witaminy K..

Odchylenie od normy musi być leczone lub dalej badane w celu ustalenia przyczyny.

Od czego zależy zmiana indeksu

IPT to zasadniczo ilość białka protrombiny we krwi. Jeśli to nie wystarczy, istnieje ryzyko krwawienia..

Przyczyny obniżonego PTI:

 1. Brak witaminy K;
 2. Patologiczne zmiany w wątrobie;
 3. Brak fibrynogenu - innego białka krwi, które bierze udział w krzepnięciu;
 4. Zespół DIC;
 5. Nadmiar heparyny - substancji wytwarzanej w wątrobie i regulującej krzepnięcie;
 6. Amyloidoza jest naruszeniem metabolizmu białek, w którym pewne grupy białek w połączeniu z polisacharydami odkładają się w narządach i tkankach;
 7. Zespół nerczycowy - uszkodzenie nerek;
 8. Zapalenie trzustki - zapalenie trzustki;
 9. Nowotwory pęcherzyka żółciowego;
 10. Białaczka i inne choroby związane z krzepnięciem krwi;
 11. Choroby jelit i dysbioza;
 12. Przyjmowanie niektórych leków (koagulantów);
 13. Wrodzone anomalie naczyniowe;
 14. Patologie w tarczycy.

Wzrost wskaźnika protrombiny (nadkrzepliwości), który może powodować zakrzepy i zatykanie krwi.

Powody mogą być następujące:

 • Dziedziczność;
 • Wrodzone wady krzepnięcia krwi;
 • Zwiększona zawartość erytrocytów;
 • Choroby onkologiczne;
 • Brak heparyny;
 • Ciąża (szczególnie w trzecim trymestrze);
 • Przyjmowanie leków hormonalnych i innych leków (antykoagulanty, kumaryny, antybiotyki, silne środki przeczyszczające, barbiturany, kortykosteroidy).

Jak szybki jest czas protrombinowy

W celu określenia czasu protrombinowego stosuje się bardzo starą, ale niezawodną i prostą metodę Quick'a, zaproponowaną po raz pierwszy w 1935 roku. W tym celu pobiera się osocze krwi pacjenta i dodaje do niego tromboplastynę, która naśladuje aktywność płytek krwi. Ta tromboplastyna jest powszechna u 5 zdrowych dawców z prawidłową krzepliwością krwi.

Następnie wszystko ogrzewa się w łaźni wodnej, a następnie dodaje się chlorek wapnia i wstrząsa. Wiadomo, że obecność wapnia jest bardzo ważnym czynnikiem niezawodnego działania układu hemostazy, a wraz z jego niedoborem znacznie pogarsza się krzepnięcie krwi. Po wstrząśnięciu krew krzepnie, a proces ten trwa dosłownie kilka sekund. W rezultacie wypadają nici fibrynowe. W związku z tym im szybciej się pojawiają, tym bardziej aktywna jest protrombina..

Dekodowanie PTI w biochemicznym badaniu krwi jest bardzo proste. W celu obliczenia wskaźnika protrombiny w liczniku frakcji umieszcza się normalny wskaźnik krwi dawcy (w sekundach), a w mianowniku czas krzepnięcia badanej krwi. U zdrowej osoby czas protrombinowy wymagany do utworzenia stabilnego skrzepu krwi wynosi zwykle od 12 do 15 sekund. Wskaźnik protrombiny u zdrowej osoby może wynosić odpowiednio od 78 do 142%.

Bardziej szczegółowy opis można znaleźć w naszym artykule Czas protrombinowy.

Ponieważ nawet doświadczonemu asystentowi laboratoryjnemu czasami trudno jest rozszyfrować wskaźniki czasu protrombiny z dokładnością do sekundy, nawet z chronometrem w ręku, nowoczesne laboratoria używają specjalnych analizatorów, które bardzo dokładnie zaznaczają moment powstania fibryny poprzez zmianę widma i gęstości optycznej w momencie przejścia z roztworu. krzepnąć. Teraz wszyscy rozumieją, czym jest analiza IPT. Jakie są wskazania do celów tego badania?

Protrombina. Norma i interpretacja analiz

Protrombina według Quick, norma wynosi od 70 do 120% lub od 78 do 142% w zależności od laboratorium. W tym względzie należy skupić się na wskaźnikach normy wskazanych na formularzu z wynikami..

Na przykład. Protrombina, szybki wskaźnik nie zależy od płci.

Norma u kobiet w ciąży również odpowiada wartościom od 70 do 120% lub od 78 do 142%. W ostatnich miesiącach ciąży można zaobserwować niewielki wzrost wartości.

Międzynarodowe wartości współczynnika znormalizowanego u dorosłych wahają się od 0,8 do 1,2. W przypadku pacjentów leczonych lekami będącymi pośrednimi antykoagulantami wartości mogą zmieniać się od 2,0 do 3,0. U osób z protezami zastawek wskaźnik INR wynosi od 2,5 do 3,5.

Uwaga. Należy również wziąć pod uwagę normy wiekowe INR. Dla dzieci w wieku poniżej trzech dni norma międzynarodowego współczynnika znormalizowanego wynosi od 1,15 do 1,35

W przypadku dzieci w wieku poniżej trzech dni międzynarodowy współczynnik znormalizowany wynosi od 1,15 do 1,35.

Od trzech dni do miesiąca - od 1,05 do 1,35.

Od miesiąca do roku życia - od 0,86 do 1,22.

Od jednego do sześciu lat - od 0,92 do 1,14.

Od sześciu do jedenastu lat - od 0,86 do 1,2.

Od jedenastu do szesnastu lat - od 0,97 do 1,3.

Od szesnastego roku życia stawka INR nie różni się od dorosłych.

Uwaga. Oceniając wartości protrombiny przez INR należy mieć na uwadze, że norma u kobiet w ciąży zależy od tygodnia ciąży. Od pierwszego do trzynastego tygodnia - od 0,8 do 1,2

Od pierwszego do trzynastego tygodnia - od 0,8 do 1,2.

Od trzynastego do dwudziestego pierwszego - od 0,56 do 1,1.

21 do 29 - 0,5 do 1,13.

29 do 35 - 0,58 do 1,17.

35 miejsce - od 0,15 do 1,14.

Ważny. Wskaźniki czasu protrombinowego nie zależą od płci, ale mają fluktuacje związane z wiekiem. Wartości są zapisywane w sekundach

Wartości są zapisywane w sekundach.

W przypadku dzieci w wieku do trzech dni współczynnik PV wynosi od 14,4 do 16,4.

Od trzech dni do miesiąca - od 13,5 do 16,4.

Od miesiąca do roku życia - od 11,5 do 15,3.

Od jednego do sześciu lat - od 12,1 do 14,5.

Od sześciu do jedenastu lat - od 11,7 do 15,1.

Od jedenastu do szesnastu lat - od 12,7 do 16,1.

Na przykład. Normalne wskaźniki wskaźnika protrombiny mieszczą się w zakresie od 93 do 107%.

PTI i protrombina

W wyniku szeregu przemian chemicznych protrombina jest rozszczepiana do trombiny. Z kolei trombina jest niezbędna, aby przekształcić fibrynogen w fibrynę (i to są właśnie nici, które tworzą podstawę skrzepliny). W związku z tym normalne krzepnięcie krwi jest niemożliwe bez trombiny, ponieważ jest to pierwsze ogniwo w kaskadowym mechanizmie tworzenia trwałych skrzepów. Oczywiście kolejne linki są nie mniej ważne, ponieważ wyłączenie któregokolwiek z nich prowadzi do naruszenia krzepnięcia krwi.

Jednak ściślej mówiąc, indeks protrombiny pozwala oszacować nie zawartość protrombiny w samej krwi, ale czas, w którym przechodzi ona wszystkie przemiany. Dlatego zasadniczo błędne jest założenie, że wskaźnik ten zależy wyłącznie od protrombiny. Decyduje o tym kombinacja kilku czynników krzepnięcia (w tym czynnika II). A jeśli chodzi o osobne oznaczenie protrombiny, istnieją inne badania..

Przyczyny odstępstw od normy i metody korekty

Analizując krew PTI, norma u kobiet może się zmieniać. Jeśli PTI wzrośnie o ponad 150%, oznacza to następujące przyczyny:

 1. Choroby objawiające się brakiem witaminy K..
 2. Zespół DIC,
 3. Patologie, w których fibryna jest słabo wytwarzana.
 4. Dziedziczne zaburzenia charakteryzujące się zmniejszeniem krzepliwości krwi.

PTI wzrasta, jeśli kobieta od dłuższego czasu przyjmuje leki, takie jak aspiryna, antybiotyki, sterydy anaboliczne, heparyna, środki przeczyszczające, kwas nikotynowy i metotreksat. PTI u kobiet wzrasta w wieku 45-50 lat. U kobiet wskaźnik może wzrosnąć ze względu na stosowanie leków hormonalnych. Jeśli pacjent ma chorobę serca, należy przerwać stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli PTI zostanie zwiększone, musisz przestrzegać diety i prowadzić zdrowy tryb życia. Musisz jeść pokarmy rozrzedzające krew:

 • płatki owsiane (na śniadanie);
 • jagody;
 • sok pomidorowy;
 • buraczany;
 • imbir;
 • Oliwa z oliwek;
 • tłuszcz rybny;
 • Ananas.

Jedz więcej owoców i warzyw i ogranicz mięso. Gotować na parze. Musisz jeść często, ale w małych porcjach. Musisz pić dużo płynów.

Należy wykluczyć z diety:

 • żywność w puszkach;
 • wędliny;
 • trunek.

Jeśli PTI u kobiety jest zmniejszone, protrombina jest nadmiernie aktywna. Niskie PTI występuje u kobiet w ciąży, pacjentek z czerwienicą, zakrzepicą, niestrawnością, dysbiozą, hipowitaminozą, nowotworami, alergiami. W takim przypadku lekarze przepisują warfarynę, heparynę.

 • tłuszcze;
 • gryka;
 • Czerwona papryka;
 • mąka;
 • żywność wędzona i solona;
 • rośliny strączkowe.

Chore kobiety powinny spożywać olej rybny, czosnek, owoce cytrusowe, imbir, zieloną herbatę, płatki owsiane i jagody.

Czas protrombinowy, czas protrombinowy według Quick, INR, PTI

Co to znaczy: podwyższony poziom glukozy we krwi?