Co to jest prawy blok odnogi pęczka Hisa i jak z nim żyć?

Wersja: Podręcznik choroby MedElement

informacje ogólne

Krótki opis

Blokadę prawej wiązki Jego wiązki w EKG rozumie się jako naruszenie lub całkowite zaprzestanie przewodzenia wzbudzenia wzdłuż prawej wiązki Jego wiązki. Zablokowane obszary serca są podniecane w nietypowy lub okrężny sposób.

Całkowita blokada szypułkowa występuje, gdy szypuła jest całkowicie wolna od przewodzenia. Jeśli ekscytujący impuls nadal przechodzi przez uszkodzoną część układu przewodzenia serca, ale przechodzi z trudem i powoli, to mówią o niepełnej blokadzie.

- Profesjonalne podręczniki medyczne. Standardy leczenia

- Komunikacja z pacjentami: pytania, recenzje, umawianie się na wizytę

Pobierz aplikację na ANDROID / iOS

- Profesjonalni przewodnicy medyczni

- Komunikacja z pacjentami: pytania, recenzje, umawianie się na wizytę

Pobierz aplikację na ANDROID / iOS

Klasyfikacja

Etiologia i patogeneza

Mechanizmy całkowitej blokady bloku prawej odnogi pęczka Hisa

Powody

Epidemiologia

Częstość występowania: rzadko

Stosunek płci (m / k): 1

Blok prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB) u młodych ludzi występuje w 0,1-0,2% przypadków. Wraz z wiekiem jego częstość wzrasta, osiągając 0,3-0,24-4,5% u osób powyżej 40 roku życia. RBBB występuje częściej u mężczyzn.

W ostrym zawale mięśnia sercowego RBBB pojawia się w 2-3,7% przypadków, głównie w zawale przednim, częściej w zawale całościennym. Częściowe RBBB występuje również w tylnym zawale mięśnia sercowego.

Obraz kliniczny

Kliniczne kryteria diagnostyczne

Oczywiście objawy

Diagnostyka

Kryteria EKG:
Całkowita blokada

- Przy blokadzie prawej nogi zespół QRS jest poszerzony i wynosi 0,12 si więcej.
- Rozpoznanie blokady prawej nogi dokonuje się przede wszystkim w odprowadzeniach piersiowych. W prawej klatce piersiowej prowadzi V1, V2. EKG wygląda jak rsR. Fala RV1 na takim EKG jest zwykle szeroka i często wysoka - wyższa niż rV1. Sporadycznie na kolanie wstępującym RV1 obserwuje się karb lub zgrubienie krzywizny. W niektórych przypadkach zespół QRS w odprowadzeniach V1, V2 przyjmuje postać rSR RSR, RsR, rR lub ma kształt litery M. Wydłuża się czas aktywacji prawej komory w tych odprowadzeniach.
- Segment STV1, V2 znajduje się zwykle poniżej izoliny. Jego łuk jest skierowany do góry.
- Prong TV1, V2 jest ujemny. Wierzchołek fali T znajduje się zwykle blisko jej końca. Czasami ujemny załamek T obserwuje się nie tylko w odprowadzeniach V1, V2, ale także w V1-V3, a czasami nawet od V1 do V4.
- W odprowadzeniach lewej klatki piersiowej V5, V6 zwykle rejestruje się zespół QRS typu qRS. Ząb S jest szeroki, zaokrąglony, przeważnie płytki, czasem ząbkowany. Wysokość występów RV5, V6 można nieznacznie zmniejszyć w porównaniu z normą. Czas aktywacji lewej komory w tych odprowadzeniach nie ulega wydłużeniu. Segment STV5, V6 znajduje się na poziomie izoliny lub sporadycznie nieco powyżej zęba TV5, V6 jest dodatni.

- Szerokość zespołu QRS> 0,12 sek. QRSV1, typ III rsR, w V4 - V6. I, aVL typ qRS. STV1, III poniżej izoliny, TV1, III jest ujemne. Późny RaVR.

- Strefa przejściowa jest często przesunięta do odprowadzeń lewej klatki piersiowej. Oś elektryczna serca z blokadą prawej nogi jest częściej umiejscowiona pionowo lub rzadziej umiarkowanie odchylona w prawo lub rejestrowana jest oś elektryczna typu SI - SII - SIII. Jednak często obserwuje się normalne położenie osi elektrycznej serca. Ostre odchylenie osi elektrycznej serca w prawo w przypadku izolowanej blokady prawej nogi jest rzadkością.

EKG w odprowadzeniu standardowym I i aVL przypomina zespół QRS w odprowadzeniach V5, V6, tj. ma postać qRS. Zespół QRS w standardowym odprowadzeniu III i w odprowadzeniu aVF jest zwykle podobny do EKG w odprowadzeniach V1, V2, tj. ma postać rsR lub rSR (R jest zwykle niskie).

- Ząb TaVR jest ujemny. Blok prawej nogi charakteryzuje się przedłużonym elektrycznym skurczem komory (QT).

O niepełnej (częściowej) blokadzie prawej nogi mówi się w przypadkach, gdy zespół QRS przypomina kształtem blokadę prawej nogi, a szerokość zespołu QRS wynosi 0,08-0,11 s). Często zespoły komorowe w tym przypadku stanowią skrzyżowanie normalnego EKG z zespołami komorowymi z blokadą kończyn dolnych. W odprowadzeniach prawej klatki piersiowej (V1, V2) z reguły EKG ma charakterystyczny wygląd, zespół QRS ma postać rSr, rSR, rsR lub rsr.

W przypadku izolowanego bloku prawej odnogi pęczka Hisa, EKG pokazuje wszystkie główne kryteria blokady, ale oś elektryczna albo nie jest odchylona, ​​albo ma tendencję do odchylania się w lewo (nietypowy wariant Wilsona).
Z ostrym odchyleniem osi elektrycznej w lewo przy ∠α = ?? 30 ° i mniej na tle całkowitej blokady prawej gałęzi wiązki Hisa, mówią o wariancie Baileya.

Diagnostyka różnicowa

Różnicowanie zmian w EKG obserwowanych przy przerostach prawej komory i niecałkowitej blokadzie prawej odnogi pęczka Hisa, gdy szerokość zespołu QRS jest mniejsza niż 0,12 s, jest często trudne. Na blokadę prawej nogi w takich przypadkach wskazuje obecność szerokich załamków R w odprowadzeniach V1, V2 oraz szerokich załamków S w odprowadzeniach V5, V6.

Komplikacje

Leczenie

Prawidłowy blok odnogi pęczka Hisa nie wymaga specjalnego leczenia. Pojawienie się RBBB w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego nie wymaga profilaktycznej stymulacji wsierdzia. W razie potrzeby leczyć chorobę podstawową powodującą RBBB.

Prognoza

Młodzi ludzie bez organicznych chorób serca są stosunkowo korzystni. Niektórzy autorzy wskazują na rzadką (1,8-6%) progresję RBBB do bloku AV stopnia II lub III.

Dodany RBBB na tle choroby hipertopowej lub choroby niedokrwiennej serca pogarsza rokowanie, zwiększając prawie 3-krotnie śmiertelność. Rokowanie pogarsza kardiomegalia, niewydolność serca, wydłużenie odstępu H-V. Rokowanie w RBBB jest zawsze lepsze niż w przypadku bloku lewej odnogi pęczka Hisa.

Na tle ostrego zawału mięśnia sercowego pojawiający się całkowity lub częściowy BPIPG nie przekształca się w całkowity blok AV i nie pogarsza wyniku choroby. Niektórzy autorzy z RBBB odnotowują wzrost śmiertelności, ale tylko w przypadku rozległego pełnościennego zawału mięśnia sercowego z niewydolnością serca. RBBB nie wpływa na długoterminowe rokowanie zawału serca, chociaż jest przeciwnego zdania.

Blok prawej i lewej odnogi pęczka Hisa: przyczyny, objawy i leczenie

Jeśli przewodzenie impulsu zmienia się w systemie His, powstaje niezwykle poważna patologia, która zakłóca normalne funkcjonowanie serca. Blok odnogi pęczka Hisa (BNBB) prowadzi do zmiany charakteru lub całkowitego przerwania kurczliwości stref serca.

Najczęściej drobne zatory w żaden sposób nie przeszkadzają pacjentowi i są wykrywane podczas badań profilaktycznych. Jednak aby zapobiec pogorszeniu się stanu, ważne jest wczesne rozpoczęcie leczenia. Aby zrozumieć, czym jest Jego pakiet, ważne jest, aby zrozumieć fizjologię układu przewodzącego jako całości..

Opis układu przewodzenia serca

Serce jest niesamowitym narządem spełniającym wiele funkcji. Jedną z nich jest funkcja przewodzenia wykonywana przez układ przewodzący. Składa się z kilku podmiotów, a mianowicie:

 • Węzeł zatokowy

W przeciwnym razie ta formacja nazywa się węzłem Kis-Flak i to od niego impuls zaczyna swoją ścieżkę. Znajduje się między żyłą główną, a dokładniej między ustami. Długość tego węzła wynosi 10–15 mm, a samą formację reprezentują dwa typy komórek. Komórki P są potrzebne do wytworzenia impulsu, a komórki T są potrzebne bezpośrednio do jego przewodzenia.

 • Węzeł przedsionkowo-komorowy

Inna nazwa to węzeł Ashoff-Tavara, znajdujący się w prawym atrium. Długość jest o połowę krótsza od poprzedniego węzła. Składa się również z komórek T i P. Tworzy normalny rytm zatokowy.

Jedna z najważniejszych i największych formacji układu przewodzenia serca. Składa się z rozgałęzień i segmentów początkowych. Ten ostatni nie jest związany z mięśniem sercowym. Gałąź jest podzielona na 2 duże gałęzie - prawą i lewą. Obie nogi biegną wzdłuż dwóch stron przegrody międzykomorowej. Lewa rozgałęzia się na 2 kolejne gałęzie, unerwiając lewą komorę. Prawa odpowiada za przekazywanie pobudzenia do prawej komory..

 • włókna Purkinjego

Dalsze rozgałęzianie prowadzi do powstania tej formacji, która jest odpowiedzialna za kurczliwość mięśnia sercowego komorowego..

Sam proces przewodzenia impulsu przebiega w kilku etapach:

 1. Powstanie impulsu w węźle Kisa-Flaka. Ten proces nie jest odzwierciedlany w EKG. Powstały impuls dociera do przedsionków.
 2. Ponadto pobudzenie, wzdłuż trzech dróg (Torel, Bachmann, Wenckebach), dociera do węzła przedsionkowo-komorowego.
 3. Z AVU impuls przechodzi wzdłuż otaczającego mięśnia sercowego, a także przechodzi do wiązki Jego.
 4. Wzdłuż wiązki Jego impuls przechodzi do prawej i lewej gałęzi i dalej do włókien Purkinjego, pobudzając komory.

Warto zauważyć, że normalnym stymulatorem jest właśnie węzeł Kisa-Flak. Ośrodki wzbudzenia II i III rzędu mogą pełnić rolę kierowcy tylko w warunkach ukształtowanej patologii..

Klasyfikacja blokad

Jeśli mówimy bezpośrednio o zaburzeniach przewodzenia w paczce Jego, to w zależności od liczby wiązek, których dotyczy, blokadę należy podzielić na:

 1. Pojedyncza belka.
 2. Dwubelkowy.
 3. Trójwiązkowy.

Ponadto niektórzy autorzy identyfikują następującą blokadę gałęzi pęczka Hisa:

 • Lokalny. Problem jest wyraźnie zlokalizowany, a zmiana przewodzenia tętna jest rejestrowana wyłącznie w tym miejscu.
 • Przejściowy. Występuje niewielka blokada, więc normalne podniecenie może występować naprzemiennie z patologicznym.
 • Zmienny. Nie ma jasnej lokalizacji. Podczas egzaminu naruszenie można zarejestrować w dowolnym dziale, a następnie zmienić jego lokalizację.
 • Kompletny blok prawej nogi.
 • Całkowita blokada odnogi pęczka w lewej nodze.
 • Niekompletny blok wiązki w prawej lub lewej nodze.

Warto również podkreślić blokadę arborizacji. Zaburzenie znajduje się w dolnych częściach włókien Purkinjego. Tak więc istnieje duża liczba wszelkiego rodzaju blokad, które można rozróżnić, przeprowadzając badanie elektrokardiograficzne (EKG).

Ważne: niepełna blokada prawej odnogi pęczka Hisa często nie powoduje żadnych objawów i nie oznacza zagrożenia. Pod względem diagnostycznym stany takie są dość złożone i są wykrywane wyłącznie podczas EKG..

Powody

Blok odnogi pęczka Hisa rzadko występuje jako stan niezależny. Zasadniczo pojawia się z powodu jakiejkolwiek patologii. Tak więc wyróżnia się następujące przyczyny tej choroby:

 1. Sercowy. Najczęstszymi stanami patologicznymi, w których dochodzi do naruszenia przewodzenia w prawej i lewej nodze wiązki Jego, są choroby sercowo-naczyniowe. W szczególności podobne blokady obserwuje się w przypadku zawałów serca, a także choroby niedokrwiennej serca..
 2. Płucny. Na tle przedłużającej się niedotlenienia, która występuje przy problemach z układem oddechowym, obserwuje się również awarie układu przewodzącego serca.
 3. Neurologiczne. Dużą rolę odgrywają problemy z autonomicznym układem nerwowym.
 4. Leczniczy. Nieprawidłowe przyjmowanie leków może również prowadzić do problemów. Powikłanie to mogą powodować diuretyki lub glikozydy..
 5. Toksyczny. Na tle zatrucia mogą wystąpić zakłócenia w układzie przewodzącym. Najczęstszymi środkami toksycznymi są alkohol i produkty do palenia..
 6. Metaboliczny. Upośledzony metabolizm elektrolitów może również objawiać się całkowitą i niecałkowitą blokadą prawej gałęzi pęczka Hisa.
 7. Wewnątrzwydzielniczy. Występuje na tle wszelkich zaburzeń hormonalnych. Najczęściej może to być uszkodzenie tarczycy lub nadnerczy. Ponadto jedną z chorób, w których można wykryć zaburzenia przewodzenia, jest cukrzyca..
 8. Idiopatyczny. W takim przypadku nie można zidentyfikować przyczyny bloku gałęzi pęczka pęczka w EKG lub podczas wykonywania innego badania.

Tak więc istnieje wiele przyczyn, które prowadzą do zakłóceń w układzie przewodzącym. Aby pozbyć się tego problemu, niezwykle ważne jest nie tylko zidentyfikowanie głównego czynnika etiologicznego, ale także skorygowanie choroby podstawowej, co wymaga konsultacji lekarskiej.

Objawy

W przypadku blokad nóg wiązki Jego objawy są charakterystyczne:

 • Zawroty głowy.
 • Uczucie niewydolności serca.
 • Ogólna słabość.
 • Duszność.
 • Bradykardia (spowolnienie akcji serca).
 • Półomdlały.

Warto zaznaczyć, że w przypadku niepełnej blokady prawej nogi pacjent może w ogóle nie zgłaszać dolegliwości. Jego identyfikacja jest możliwa tylko podczas przeprowadzania badania EKG, dlatego jest określana podczas rutynowego badania przez lekarza. Dlatego tak ważne jest terminowe odwiedzanie specjalistów..

Diagnostyka

Aby zdiagnozować „niekompletny” lub „pełny” blok pęczka, lekarz będzie potrzebował szeregu danych. Pierwszą rzeczą, która pomaga podejrzewać ten problem, są skargi pacjenta. Tak więc pacjent może narzekać na ogólne osłabienie, duszność, utratę przytomności. W niektórych przypadkach pewną rolę mogą odgrywać przewlekłe choroby lub styl życia pacjenta.

W badaniu przedmiotowym ważną rolę odgrywa osłuchiwanie. W takim przypadku można wykryć naruszenia rytmu serca. Badanie perkusyjne może ujawnić zmianę granic serca. W każdym razie najczęściej jest to przejaw choroby podstawowej, dlatego nie ma dużej wartości diagnostycznej..

Najważniejszym badaniem tej patologii jest EKG. Więcej szczegółów na temat manifestacji można znaleźć w tabeli.

LOKALIZACJA BLOKUDANE EKG
Prawa noga (dalej PN)Na EKG, z blokadą prawej gałęzi pęczka Hisa, występuje odchylenie elektronicznej osi serca (EOS) w prawo. Obserwuje się rozbudowę zespołu QRS.
Przednia gałąź lewej nogiNa pierwszym przewodzie znajdują się załamki Q, a na trzecim przewodzie fala R. Odchylenie osi serca w lewo.
Tylna gałąź lewej nogiW pierwszej jest załamek R, aw trzeciej fala Q. Odchylenie osi serca w prawo.
Gałąź przednia i tylnaOś serca jest pozioma. W niektórych przypadkach może odchylać się w lewo. Na pierwszym odprowadzeniu zapisywany jest szeroki załamek R..
PN + gałąź przedniaZauważono kombinację powyższych znaków. Odchylenie osi serca w prawo.
PN + tylna gałąźZauważono kombinację powyższych znaków. Odchylenie osi serca w prawo.
Blokada trójdzielnaW EKG rejestruje się blokadę przedsionkowo-komorową.

Jeśli podczas rutynowego EKG nie można wykryć blokady nóg, jednak lekarz podejrzewa tę konkretną patologię, zaleca się monitorowanie metodą Holtera. Podczas tego badania przez cały dzień pacjent nosi kompaktowe urządzenie EKG rejestrujące wszystkie ataki zaburzeń przewodzenia serca. W przypadku tego typu EKG ujawnia się niepełne bloki prawej gałęzi pęczka Hisa..

Terapia

W celu wyleczenia blokady prawej i lewej nogi pęczka Hisa, oprócz leczenia choroby podstawowej, lekarz przepisuje następującą terapię:

 1. Dieta.
 2. Terapia witaminowa.
 3. Fizjoterapia.

Musisz zrozumieć, że aby całkowicie pozbyć się problemu, niezwykle ważne jest leczenie choroby podstawowej. Dlatego tak ważne jest, aby skontaktować się ze specjalistą w odpowiednim czasie, a także przestrzegać wszystkich jego zaleceń..

W ciężkich przypadkach można zalecić leczenie chirurgiczne. Jeśli terapia lekowa nie daje pożądanego efektu, a pacjent skarży się na częste omdlenia, a choroba poważnie zagraża jego życiu, instaluje się elektrostymulator. Urządzenie generuje prawidłowy rytm i pozwala sercu pracować normalnie.

W przypadku zainstalowania stymulatora elektrycznego pacjent musi przestrzegać kilku zaleceń:

 • Nie poddawać się diagnostyce opartej na wykorzystaniu fal magnetycznych (MRI, MRI).
 • Wyeliminuj fizjoterapię.
 • Unikaj urazów klatki piersiowej.

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować poważne zakłócenia. Instalacja rozrusznika serca to niezwykle poważna metoda stosowana tylko w najcięższych przypadkach. Aby tego uniknąć, zaleca się terminowe badanie profilaktyczne, a także prawidłowe leczenie choroby podstawowej..

Całkowita blokada prawego bloku odnogi pęczka Hisa nie zawsze jest bezpośrednim wskazaniem do zainstalowania stymulatora. Zwykle ta metoda leczenia jest stosowana, jeśli występuje blok przedsionkowo-komorowy.

Prognoza życia

Jeśli blokada nogi nie ma objawów klinicznych, rokowanie choroby można śmiało nazwać korzystnym. W tym przypadku choroba nie wymaga specjalnej terapii. Najważniejsze jest, aby zapobiec pogorszeniu się choroby podstawowej i poddać się badaniom profilaktycznym u lekarza w odpowiednim czasie.

Nawet niekompletny blok pęczka Hisa w prawej nodze można łatwo wykryć podczas badania. Dlatego tak ważna jest wizyta u specjalisty iw razie potrzeby poddanie się terapii..

Kompletny i niekompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa: co to jest i jakie jest rokowanie?

Blok prawej odnogi pęczka Hisa to częściowe lub całkowite ustanie impulsów elektrycznych przez mięsień sercowy po prawej stronie, na poziomie odnogi pęczka Hisa.

Informacje ogólne

To nie jest niezależna patologia, ale rodzaj wyniku EKG. Samo odchylenie przewodnictwa narządu mięśniowego jest spowodowane innymi wadami rozwoju serca. To nie blokada, którą należy leczyć, ale pierwotna przyczyna, która ożywiła ją. Należą do nich zmiany sklerotyczne, procesy zapalne, niedomykalność aorty, zastawki dwudzielnej i inne stany. W większości przypadków szanse na wyleczenie są dobre. W procesie patologicznym bierze udział prawa komora, dlatego w stosunkowo późnym okresie pojawiają się groźne powikłania.

Mechanizm rozwoju odchylenia

Odchylenie patologiczne pojawia się stopniowo, nagle - stosunkowo rzadko, mówimy o ostrych procesach. Aby zrozumieć, co leży u podstaw powstawania patologii, musisz zwrócić się do informacji anatomicznych. Serce jest zdolne do autonomicznej pracy w nieskończoność. Jest to wynikiem tak zwanego węzła zatokowego lub naturalnego rozrusznika. Odpowiada za generowanie impulsów elektrycznych. Podniecenie jest przekazywane przez specjalne włókna znane jako wiązka Hisa. Jest to rozgałęziona struktura drzewiasta.

W wyniku trwających wcześniej patologii zapalnych, wad wrodzonych lub nabytych i innych stanów dochodzi do naruszenia przewodnictwa, impuls elektryczny spowalnia ruch (z niepełną blokadą) lub staje się całkowicie niemożliwy (blokada całkowita).

W rezultacie kurczliwość mięśnia sercowego po prawej stronie (przedsionek i komora) spada, ruch krwi w małym kole zostaje zakłócony. Stąd problemy płucne jako wczesny objaw procesu patologicznego..

Powody

Blok prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB) może wystąpić u osób bez widocznej patologii. Może również wystąpić z zawałem mięśnia sercowego w okolicy ściany przedniej, odzwierciedlając bardziej znaczące uszkodzenie mięśnia sercowego. Kiedy pojawia się nowy RBBB, konieczne jest natychmiastowe poszukiwanie podstawowej choroby serca, ale często ta ostatnia nie jest wykrywana. Przemijająca RBBB może również rozwinąć się po zatorowości płucnej. Chociaż RBBB zniekształca kształt zespołu QRS, nie komplikuje znacznie diagnostyki EKG zawału mięśnia sercowego..

Głównymi przyczynami choroby są wady serca:

 • kardiomiopatia;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • choroba hipertoniczna;
 • niewydolność serca;
 • choroby autoimmunologiczne;
 • niedokrwienie serca;
 • deformacja zastawek serca;
 • zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego);
 • wrodzone wady rozwojowe układu sercowo-naczyniowego.

Wśród wad wrodzonych na szczególną uwagę zasługują takie groźne anomalie, jak deformacja przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, zwężenie ujścia tętnicy płucnej, niedorozwój odcinka kończyny dolnej PG oraz inne wady powodujące przeciążenie prawej komory.

Wady serca mogą również wywoływać nabyte choroby:

 • guzy serca;
 • patologia mięśnia sercowego;
 • uraz klatki piersiowej;
 • przedawkowanie ciężkich leków;
 • hiperkaliemia z podwyższonym poziomem potasu;
 • postępujące typy dystrofii mięśniowej;
 • przewlekłe choroby dróg oddechowych, które są powikłane niedrożnością.

Na rozwój odchyleń w układzie przewodzącym serca wpływają również:

 • toksyczne zatrucie;
 • zaburzenia hormonalne - trzustka odgrywa ważną rolę w procesach metabolicznych;
 • zaburzenia układu autonomicznego - brak równowagi funkcji nerwowych wpływa na stan całego organizmu;
 • zaburzenia elektrolitowe - niewystarczający poziom potasu, sodu i magnezu we krwi może powodować poważne zakłócenia w pracy wszystkich narządów i układów.

Klasyfikacja

Blokada jest typowa z kilku powodów.

Z natury przepływu:

 • Forma przerywana. Przechodzący. Rozwija się w 15% przypadków. Określony przez przerywany ruch wady. Odchylenie występuje w każdym momencie lub nie. Trudno uchwycić zmianę, do zapisania wyników wymagane jest kilkakrotne wykonanie EKG. Dlatego zaleca się badanie szpitalne..
 • Odmiana zmienna. Zdeterminowany innym kursem. Zawsze są odchylenia, ale przechodzą z jednej gałęzi do drugiej, co komplikuje wczesną diagnozę.
 • Stała forma. Nieodwracalny. Rozwija się w większości przypadków. Nie ma trudności w egzaminie. Zmiany są stabilne.

W niektórych przypadkach blokada odnogi pęczka Hisa rozwija się tylko wtedy, gdy zmienia się częstość akcji serca (bradykardia, tachykardia).

Biorąc pod uwagę anatomiczną budowę pęczka Hisa, blokady mogą być:

 • jednobelkowy (pojedynczy),
 • dwubelkowy (podwójny),
 • trójwiązkowy (potrójny).

Zablokowanie pojedynczej wiązki obejmuje przypadki uszkodzenia tylko jednej nogi (gałęzi) wiązki His: blokada prawej nogi, blokada lewej przedniej lub lewej tylnej gałęzi.

Blokada dwóch pęczków to jednoczesne pokonanie 2 gałęzi pęczka Hisa: przedniej i tylnej gałęzi lewej nogi, prawej nogi i przedniej lewej gałęzi, prawej nogi i tylnej lewej gałęzi.

Zablokowanie trzech wiązek wpływa na wszystkie trzy gałęzie wiązki Hisa.

W zależności od stopnia przewodzenia impulsu blokada odnogi pęczka Hisa może być niepełna i całkowita.

W przypadku niepełnej blokady przewodzenie impulsów wzdłuż jednej z gałęzi pęczka jest zaburzone, a funkcjonowanie drugiej nogi lub jednej z jej gałęzi nie jest zakłócone. W tym przypadku pobudzenie mięśnia sercowego komorowego zapewniają nienaruszone gałęzie, jednak występuje z opóźnieniem. Tak więc, gdy proces propagacji impulsów zwalnia wzdłuż gałęzi pęczka Hisa, pojawia się niepełny blok serca I stopnia.

W przypadku, gdy nie wszystkie impulsy docierają do komór, mówią o niepełnym bloku serca II stopnia.

Całkowita blokada (lub blokada III stopnia) charakteryzuje się absolutną niemożnością przewodzenia impulsów z przedsionków do komór, a zatem te ostatnie zaczynają się same kurczyć, z prędkością 20-40 uderzeń. w min.

Objawy i objawy kliniczne

Jeśli trudno jest rozprowadzić sygnały nerwowe do składników pęczka Hisa, objawy mogą być nieobecne, a jeśli tak, to z reguły są spowodowane chorobą, która była główną przyczyną powstania bloku, i są wyjątkowo niespecyficzne. Innymi słowy, na podstawie objawów nie można odgadnąć rodzaju zaburzenia przewodzenia, aw niektórych przypadkach niezwykle trudno jest nawet podejrzewać obecność blokady..

Niekompletna (częściowa) blokada, trudności w rozchodzeniu się sygnałów wzdłuż jednej z gałęzi, o ile pozostałe działają, nie powodują subiektywnych objawów. Jest to wynik EKG skłaniający do dalszych badań. Niektórzy pacjenci odczuwają duszność, bolesność w sercu, przerwy w jego rytmie, zmęczenie, które jednak nie mają bezpośredniego związku z blokiem dokomorowym, ale charakteryzują się określoną chorobą.

Objawy całkowitej blokady prawej nogi to:

 • Uczucie nieregularnej pracy serca, kołatanie serca;
 • Zawroty głowy, omdlenia;
 • Bolesność w klatce piersiowej.

Niska częstość rytmu komór nie pozwala narządowi na zapewnienie normalnej hemodynamiki, a wśród objawów na pierwszym miejscu znajdują się zawroty głowy i epizody utraty przytomności spowodowane nieprawidłowym krążeniem mózgowym. Na tle niewydolności serca może dojść do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzącego do śmierci pacjenta.

Blok odnogi pęczka Hisa to niebezpieczna niewydolność narządowa, powtarzające się ataki Morgagni-Adams-Stokesa z ryzykiem zatrzymania krążenia i nagłej śmierci, możliwa predyspozycja do zawału serca z powodu zmniejszenia dopływu krwi przez tętnice wieńcowe, nawet bez rozwiniętej w nich miażdżycy.

Konsekwencjami bloku dokomorowego mogą być napadowy tachykardia, migotanie komór i zatrzymanie akcji serca. Przy długotrwałym zablokowaniu ogólnoustrojowy przepływ krwi cierpi ze wzrostem stagnacji w narządach. Powikłania zakrzepowo-zatorowe są uważane za niebezpieczne powikłania, w przypadku których wskazane jest specjalne leczenie.

Blok prawej odnogi pęczka Hisa EKG

Blok prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB) jest prawdopodobnie najczęstszym stwierdzeniem w kardiografii u sportowców; występuje u wielu zdrowych ludzi, u tych, którzy nie mają patologii serca. Jednak jest zwykle niekompletny i bezobjawowy. Przy nadmiernym obciążeniu i rozszerzeniu prawych komór narządu w stanach patologii serca lub płuc blok nabiera nieprawidłowych cech.

Gdy przekazywanie sygnałów przez PNBI jest utrudnione, do mięśnia sercowego prawej komory i części przegrody dochodzi do odbioru sygnałów z LPBG, ale pobudzenie pojawia się później. W przypadku niepełnego RBBB sygnały wzdłuż nogi idą, ale są dłuższe niż normalnie, więc zespoły komorowe mają nietypowy wygląd, ale mają normalną szerokość.

Po całkowitym zablokowaniu bloku prawej odnogi pęczka Hisa, przegroda depolaryzuje się we właściwym kierunku, od lewej do prawej. Kardiogram pokazuje załamek R w V1 i załamek Q w szóstej (lewa komora). Po otrzymaniu impulsu przegrody pobudzenie kardiomiocytów rozprowadzane jest wzdłuż mięśnia sercowego lewej komory, załamek S jest zapisywany w EKG w pierwszej klatce piersiowej i R w odprowadzeniach szóstych..

Kiedy lewa komora jest już pochłonięta skurczem i wchodzi w skurcz, sygnał dociera do prawej komory, która później ulega depolaryzacji, a na EKG można prześledzić dodatkowe R w odprowadzeniu klatki piersiowej I i głębokie S w V6. Tak powstaje specyficzna forma kompleksu komorowego - RSR1.

Przejawy BPNBG to:

 • Rozszerzenie QRS do 120 ms i więcej;
 • zmiana zarysu zespołu QRS: w V1-2 widoczne jest ząbkowanie RSR1;
 • oś serca odchyla się w prawo;
 • wysoka amplituda i poszerzona R w klatce piersiowej I, szeroka S w I i odprowadzeniach lewej komory.

Dwu- i trzywiązkowa blokada gałęzi pęczka pęczka Hisa w EKG

W niektórych przypadkach istnieje blok dwóch ścieżek jednocześnie. Połączenie blokady PNBB z przednią gałęzią lewej nogi powoduje wydłużenie zespołu QRS do 0,12 sekundy, pojawienie się wcięcia na załamku S, odwrócenie T i odchylenie osi serca w lewo.

W przypadku, gdy RBBB łączy się z uszkodzeniem tylnej gałęzi LBBH oś serca skierowana jest w prawo, a na EKG można prześledzić opisane powyżej objawy dla każdego typu bloku. Takie zaburzenie przewodzenia wskazuje na głębokie i poważne zmiany w mięśniu sercowym..

Przy częściowym naruszeniu przewodzenia w trzech gałęziach przewodu dokomorowego na raz w EKG rozpoznaje się blok przedsionkowo-komorowy I lub II stopnia. W pierwszym stopniu przewodnictwo pogarsza się, ale wszystkie impulsy docierają do mięśnia komorowego, aw drugim część impulsów i odpowiednio skurcze komór wypadają.

Jeśli blok trójwiązkowy jest zakończony, to impuls z przedsionków nie przechodzi do mięśnia sercowego komorowego, powstaje pełny blok AV III stopnia, w którym przedsionki i komory kurczą się w sposób nieskoordynowany, w innym rytmie. Rytm komorowy jest nieregularny i rzadki, spada do 40 na minutę.

EKG z bloku prawej odnogi pęczka Hisa jest stosunkowo trudne do wykrycia. Istnieje kilka typowych objawów, diagnostyka różnicowa jest przeprowadzana z innymi patologiami. Aby rozszyfrować EKG i zrozumieć rodzaj procesu, wymagane są znaczne kwalifikacje.

PełnyNiekompletny
 • Poszerzenie zespołu QRS o więcej niż 0,12 sek.
 • Szarpanie na RSR1.
 • Odchylenie osi serca w prawą stronę.
 • Deformacja zębów S, R.
 • Poszerzenie S, I.
 • rSR rSr zespoły komorowe w odprowadzeniu V1.

Diagnostyka

Główną metodą wykrywania blokady odnogi pęczka Hisa jest standardowa elektrokardiografia i jej rodzaje - elektrokardiografia przezprzełykowa (TEEKG), rytmokardiografia, 24-godzinne monitorowanie EKG. Aby zidentyfikować dane dotyczące organicznej choroby serca, wykonuje się echokardiografię, MRI, MSCT, PET serca. W przypadku wykrycia bloku odnogi pęczka Hisa pacjent musi zostać skonsultowany z kardiologiem, arytmologiem lub kardiochirurgiem.

Metody leczenia

Jeśli podejrzewasz patologię elementów układu przewodzenia serca, koniecznie skonsultuj się z lekarzami: arytmologiem, kardiologiem oraz w niektórych przypadkach kardiochirurgiem. W przypadku niecałkowitej blokady gałęzi pęczka Hisa, leczenie główne należy skierować na narząd lub narząd, który sprowokował nieprawidłową pracę łożyska naczyniowego i spowodował rozwój blokady.

Nie ma ogólnego schematu leczenia bloków odnogi pęczka Hisa. Jeżeli zaburzenia transmisji impulsów są spowodowane dusznicą bolesną, nadciśnieniem lub niewydolnością serca, wówczas podstawowe leczenie polega na przyjmowaniu leków hipotensyjnych i antyarytmicznych oraz glikozydów nasercowych. W przypadku zatorów typu proksymalnego za najskuteczniejsze uważa się leczenie lekami sympatykomimetycznymi: izadryną lub podskórnymi wstrzyknięciami atropiny.

W przypadku niepełnej blokady, jeśli pacjent nie odczuwa dyskomfortu i może prowadzić normalne życie, wymagana jest tylko diagnostyka kontrolna i ogólna terapia wzmacniająca.

W przypadku nieprawidłowości genetycznych lub wrodzonych wad rozwojowych blokadę leczy się operacyjnie. Przyczyną operacji są częste omdlenia i zagrażające życiu wady serca. W nowoczesnej kardiochirurgii do korygowania pracy gałęzi naczyniowych układu przewodzącego serca instaluje się elektrokardiostymulator - urządzenie generujące skurcze i zapewniające zadane tętno.

Zablokowanie dystalne jest trudne do wyleczenia lekami. Elektrostymulacja serca jest uważana za najskuteczniejszy środek. W przypadku ostrych blokad wywołanych zawałem mięśnia sercowego wskazana jest tymczasowa stymulacja elektryczna. Przy trwałej formie blokady zalecana jest stała stymulacja elektryczna.

Jeśli nagle nastąpi całkowita blokada, zastrzyk „Euspiranu” lub „Izuprelu” z roztworem glukozy (5%) pomoże złagodzić ostry stan pacjenta, można stosować te same leki w postaci tabletek. Przy długotrwałej ekspozycji na leki stosowane w chorobach układu nerwowo-naczyniowego całkowity blok serca może zmienić się w częściowy.

Zagrożeniem dla życia pacjenta jest całkowita blokada serca na tle zatrucia naparstnicą. W takim przypadku, aby znormalizować stan, przyjmowanie glikozydów zostaje anulowane. Jeśli utrzymuje się całkowita blokada z rytmem 30-40 uderzeń na minutę, przepisuje się dożylne wstrzyknięcia atopiny i domięśniowe wstrzyknięcia Unitolu (2-4 razy dziennie), można dodać terapię z tymczasową stymulacją elektryczną.

Komplikacje

Powikłania mogą wystąpić na każdym etapie procesu patologicznego. Jednak nie ma gwarancji, że nie będzie śmiertelnego wyniku..

Przybliżona lista konsekwencji jest następująca:

 • Zawał serca. Śmierć komórek mięśniowych i ich zastąpienie przez tkankę bliznowatą. Obszar zmiany zależy od charakteru zaburzenia przewodzenia.
 • Miopatia. Wada w tworzeniu i rozwoju mięśnia sercowego. Określony z przyczyn wrodzonych lub w wyniku alkoholizmu i innych czynników.
 • Niewydolność serca. Nagły, bez perspektywy przywrócenia czynności serca.
 • Udar mózgu. W wyniku naruszenia dopływu tlenu i składników odżywczych do mózgu.
 • Niewydolność oddechowa o różnym nasileniu. Charakteryzuje się niemożnością normalnej wymiany gazowej.
 • Obrzęk płuc. Pogotowie medyczne. Wymaga pilnej rekonwalescencji w warunkach stacjonarnych.
 • Astma sercowa. Atak może być pojedynczy. W niektórych przypadkach grupa epizodów jest określana w krótkim okresie czasu.
 • Fatalny wynik. W wyniku przedstawionych komplikacji.
 • Wstrząs kardiogenny. Ostre naruszenie, śmiertelność bliska 100%.

Prawdopodobieństwo konsekwencji jest różne. Wszystko zależy od stopnia blokady.

Blok prawej odnogi pęczka Hisa w ciąży

Jeśli blokada prawej gałęzi pęczka pęczka zostanie wykryta podczas ciąży u kobiety, która nigdy wcześniej nie cierpiała na chorobę serca, jest to norma. W młodym wieku zjawisko to nie powoduje zaburzeń krążenia i samoistnie zanika. Przyczyny związane z patologią serca obejmują:

 • choroba hipertoniczna,
 • dusznica,
 • choroba serca.

Wszystkie mają charakterystyczne objawy i wystarczy echokardiografia, EKG i pomiary ciśnienia, aby je wykluczyć. W wątpliwych przypadkach zaleca się monitorowanie kardiogramu Holtera, badanie krwi na badania reumatyczne.

Zapobieganie

Aby zapobiec rozwojowi zatorów i innych patologii sercowo-naczyniowych, zaleca się przestrzeganie ogólnych zasad:

 • przedłużony sen;
 • Aktywny styl życia;
 • brak samoleczenia;
 • rzucenie palenia i alkoholu;
 • zbilansowana dieta zgodnie z reżimem;
 • eliminacja stresu i wstrząsów nerwowych;
 • regularna diagnostyka i leczenie chorób serca.

Prognoza

Zależy od wielu czynników. Korzystne chwile związane z dobrym przetrwaniem:

 • Całkowity lub dominujący brak objawów i obrazu klinicznego.
 • Normalny stan zdrowia (brak patologii somatycznych).
 • Wysoka jakość odpowiedzi na leczenie.
 • Młody wiek.
 • Dobra historia rodzinna.
 • Żadnych złych nawyków. Przypadkowe wykrycie nieprawidłowości w elektrokardiografii.

Śmiertelność jest maksymalna przy pełnych blokadach trzech wiązek i sięga 80%. Bradykardia jest głównym czynnikiem powodującym zatrzymanie krążenia. Ataki serca i udary są mniej powszechne.

Prognozy dotyczące powrotu do pracy są stosunkowo korzystne. Ale możesz spokojnie zapomnieć o pracy fizycznej. Prawdopodobieństwo śmierci z powodu mechanicznego przeciążenia dramatycznie wzrasta.

Jego blok odnogi pęczka Hisa

Co to jest jego pakiet

Wiązka His (PG) nazywana jest akumulacją komórek układu przewodzenia serca, zlokalizowanych pod węzłem przedsionkowo-komorowym i przegrodą międzykomorową. PG składa się z prawej i lewej nogi. Nogi PG są elementami odpowiedzialnymi za przenoszenie wzbudzenia elektrycznego do komór serca. Te z kolei są podzielone na gałęzie i znajdują się po obu stronach przegrody międzykomorowej. W mięśniu sercowym komór nogi są podzielone na przewodzące wiązki miocytów sercowych (włókna Purkinjego).

Niebezpieczeństwo zablokowania jego pakietu

Słabe przewodnictwo pęczka Hisa jest niebezpieczną patologią, która wpływa na funkcjonalną pracę mięśnia sercowego. Niepełna blokada prawej nogi PG prowadzi do częściowego osłabienia transmisji impulsów z prawej strony. Zagrożeniem dla życia jest całkowita blokada prawej nogi, w której całkowicie ustaje przekazywanie pobudzenia do serca.

W praktyce klinicznej blokada prawej nasady PG jest rzadkością u młodych ludzi (nie więcej niż 0,1%). Choroba ta rozwija się wraz z wiekiem i częściej dotyka narząd sercowo-naczyniowy mężczyzn..

Przyczyny powstania bloku gałęzi pęczka Hisa

Głównymi przyczynami choroby są wady serca:

 • kardiomiopatia;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • choroba hipertoniczna;
 • niewydolność serca;
 • choroby autoimmunologiczne;
 • niedokrwienie serca;
 • deformacja zastawek serca;
 • zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego);
 • wrodzone wady rozwojowe układu sercowo-naczyniowego.

Wśród wad wrodzonych na szczególną uwagę zasługują takie groźne anomalie, jak deformacja przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, zwężenie ujścia tętnicy płucnej, niedorozwój odcinka kończyny dolnej PG oraz inne wady powodujące przeciążenie prawej komory.

Wady serca mogą również wywoływać nabyte choroby:

 • guzy serca;
 • patologia mięśnia sercowego;
 • uraz klatki piersiowej;
 • przedawkowanie ciężkich leków;
 • hiperkaliemia z podwyższonym poziomem potasu;
 • postępujące typy dystrofii mięśniowej;
 • przewlekłe choroby dróg oddechowych, które są powikłane niedrożnością.

Na rozwój odchyleń w układzie przewodzącym serca wpływają również:

 • toksyczne zatrucie;
 • zaburzenia hormonalne - trzustka odgrywa ważną rolę w procesach metabolicznych;
 • zaburzenia układu autonomicznego - brak równowagi funkcji nerwowych wpływa na stan całego organizmu;
 • zaburzenia elektrolitowe - niewystarczający poziom potasu, sodu i magnezu we krwi może powodować poważne zakłócenia w pracy wszystkich narządów i układów.

Najlepsi lekarze w leczeniu bloku odnogi pęczka Hisa

Typowe objawy bloku odnogi pęczka Hisa

Trudność w zdiagnozowaniu niepełnych izolowanych bloków prawej odnogi pęczka Hisa polega na braku oczywistych objawów. Z reguły patologię wykrywa się przez osłuchiwanie mięśnia sercowego lub na planowanym EKG.

Wyraźne kliniczne nieprawidłowości w chorobie organicznej są charakterystyczne dla całkowitej blokady prawej nogi PG. U jednej trzeciej pacjentów z anomalią serca zmiany dźwięków serca są wyraźnie słyszalne podczas osłuchiwania. W EKG widać wyraźne zaburzenie rytmu serca podczas blokady prawej odnogi pęczka Hisa.

Rodzaje bloku gałęzi pęczka Hisa

Każdy blok gałęzi pęczka charakteryzuje się spowolnieniem lub całkowitym zatrzymaniem przesyłania impulsów elektrycznych odpowiednio wzdłuż dwóch lub trzech gałęzi.

Na podstawie budowy anatomicznej układu przewodzenia serca wyróżnia się następujące blokady:

1. Pojedyncza belka - dotyczy jednej z gałęzi belki.

Przy każdym typie blokady jednowiązkowej obserwuje się niewielkie rozszerzenie zespołu QRS (0,08-0,11 s). Dla całkowitej blokady prawej nogi Hisa, ten parametr może wzrosnąć do 0,12 s lub więcej. Z kolei blokady jednobelkowe dzielą się na:

 • blokada prawej nogi;
 • blokada lewej przedniej nogi;
 • blokada lewej tylnej nogi.

2. Dwa paczki - gdy dotyczy to dwóch lub trzech gałęzi paczki Hisa.

Dwie główne gałęzie SG można blokować szeregowo lub równolegle. Blokady dwuwiązkowe powodują wysoki stopień patologii układu przewodzenia wewnątrz komór serca i powodują znacznie większy obszar uszkodzenia mięśnia sercowego niż blokada jednej nogi. Istnieją następujące rodzaje blokad dwubelkowych:

 • blokada dwóch lewych gałęzi;
 • blokada przedniej lewej i prawej gałęzi;
 • blokada tylnej lewej i prawej gałęzi.

3. Trzy wiązki - są to blokady, w których jednocześnie działają wszystkie trzy gałęzie belki.

W przypadku niepełnej blokady trzech wiązek impuls elektryczny jest przesyłany z przedsionków do komór wzdłuż najmniej dotkniętej gałęzi PG. Przewodzenie przedsionkowo-komorowe jest spowolnione lub całkowicie zablokowane. Na EKG niepełnej blokady trzech wiązek widoczne są odkształcenia i obszar rozszerzenia zespołu QRS, podobny wyglądem do blokady dwóch gałęzi PG z całkowitym brakiem przewodzenia impulsów.

Niekompletna blokada - co to jest?

Kardiolodzy mówią o niepełnej blokadzie w przypadku transmisji impulsów w jednej z gałęzi His, podczas gdy pozostałe gałęzie powinny funkcjonować normalnie. Przy takim obrazie klinicznym, wzdłuż fizjologicznie zdrowych gałęzi, pobudzenie jest przenoszone do mięśnia sercowego obu komór, ale różni się pewnym spowolnieniem lub wyłączeniem niektórych kompleksów skurczów komorowych.

Istnieją dwa rodzaje niepełnego bloku serca:

 • Pierwszy stopień - ze spowolnieniem przenoszenia wzbudzenia wzdłuż gałęzi między komorami a przedsionkami.
 • Drugi stopień - występuje, gdy nie wszystkie impulsy dochodzą z przedsionków do komór.

Jeśli żaden impuls nie przechodzi z przedsionków do komór, mówimy o całkowitym bloku serca (niebezpieczny trzeci stopień). W przypadku takiej patologii komory zaczynają się kurczyć niezależnie z prędkością 25-40 uderzeń na minutę, co stwarza zagrożenie dla układu sercowo-naczyniowego pacjenta..

Blokada przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa

Choroba może rozwinąć się na tle:

 • napady dusznicy bolesnej;
 • nadciśnienie;
 • ostry zawał mięśnia sercowego;
 • kardiomiopatie idiopatyczne;
 • zapalenie mięśnia sercowego o różnej etiologii;
 • wrodzone lub nabyte wady serca z obciążeniem lewej komory.

Na EKG blokady przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa rejestruje się głęboki ząb (S), wysoki ząb (R) i odchylenie w lewej górnej części całkowitego wektora QRS. W tej patologii pobudzenie do przedsionków i komór jest przenoszone wzdłuż prawej i tylnej gałęzi lewej nogi.

Konsekwencje choroby to:

 • przerost lewej komory i przedsionków;
 • blizny na przednio-bocznych powierzchniach lewej komory;
 • blokada zespoleń naczyniowych (zespoleń) między lewymi gałęziami.

Blokada tylnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa

Ta patologia charakteryzuje się propagacją impulsów do lewej komory wzdłuż przedniej gałęzi PG. Jest to rodzaj zatoru, który najczęściej występuje przy zawale mięśnia sercowego lub ostrym zablokowaniu tętnicy płucnej (choroba zakrzepowo-zatorowa).

Na tle blokady mogą rozwinąć się następujące choroby:

 • niewydolność wieńcowa;
 • przeciążenie lewego przedsionka;
 • kardiomiopatia przerostowa lewej komory.

W przypadku blokady tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa kierunkowy wektor zespołu QRS jest wyraźnie wyrażony w EKG, który dąży do góry, a następnie do przodu i w prawo. Po kilku sekundach wektory ostatniego i środkowego zespołu QRS odchylają się w prawo i w dół. Wynikowy EKG pokazuje falę wysoką (R) i falę głęboką (S).

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

W patologii prawej nogi PG pobudzenie w układzie przewodzącym serca na lewą stronę przegrody międzykomorowej i do komory przebiega wzdłuż lewych gałęzi. Przekazywanie impulsów do prawej komory następuje z opóźnieniem 0,04-0,06 s. W wyniku choroby często dochodzi do przerostu lewej komory..

Ta anomalia serca występuje, gdy:

W EKG bloku prawej odnogi pęczka Hisa rejestruje się zwiększoną amplitudę wydłużonej fali wysokiej (R) i fali powiększonej (S). W tym przypadku zespół QRS rozszerza się do 0,12 si więcej i przyjmuje postać rSR lub qRS.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

W wyniku choroby pobudzenie mięśnia sercowego następuje tylko wzdłuż prawej gałęzi Jego pęczka. Lewe gałęzie otrzymują impuls poniżej obszaru blokującego iz opóźnieniem 0,04-0,06 s.

Przyczyny rozwoju patologii:

 • miażdżyca;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • ostry zawał mięśnia sercowego;
 • wady serca aorty;
 • inne patologie układu sercowo-naczyniowego.

W EKG bloku lewej odnogi pęczka Hisa zespół QRS w gałęziach powtarza kształt załamka R (ze spłaszczonym wierzchołkiem lub ząbkowanym), podczas gdy oś elektryczna serca jest pozioma i silnie odchylona w lewo. Złożony okres QRS wynosi 0,12 s i więcej.

Blok przedsionkowo-komorowy poziomu dystalnego

Jeśli wszystkie trzy ścieżki przekazywania impulsów w układzie sercowym są naruszone, mówią o dystalnej blokadzie przedsionkowo-komorowej lub blokadzie prawej nogi i obu gałęzi lewej nogi PG.

Charakterystyczne objawy choroby to:

 • migotanie przedsionków;
 • arytmia skurczów;
 • asystolia o różnym czasie trwania;
 • niska częstotliwość skurczów komorowych;
 • zmiany bliznowaciejące w tylnej ścianie lewej komory;
 • inne poważne naruszenia fizjologicznych parametrów serca.

Jeśli wystąpią podobne objawy, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Łatwiej jest zapobiegać chorobom niż radzić sobie z konsekwencjami.

Diagnostyka blokady

Kardiolog sporządza wywiad chorobowy na podstawie ankiety i badania osłuchowego klatki piersiowej pacjenta. W celu wyjaśnienia rozpoznania „blokady gałęzi pęczka Hisa”, wyjaśnienia przyczyny patologii i celu kompleksowej terapii, dodatkowo przepisuje się:

 • MRI;
 • MSCT;
 • Echokardiografia;
 • PET serca;
 • elektrokardiografia (EKG): rytokardiografia, 24-godzinne monitorowanie EKG, elektrokardiografia przezprzełykowa.

Prognozy i niebezpieczeństwo bloku gałęzi pęczka Hisa

W przypadku braku postępującej blokady prawej nogi LP typowe objawy nie są niebezpieczne i nie wymagają korekty terapeutycznej. Ścisłe monitorowanie przez kardiologa i leczenie jest wymagane w przypadku rozszerzenia granic choroby i pogorszenia stanu układu przewodzenia serca.

Jak pokazuje praktyka kliniczna, jeśli pacjent nie ma innych pogarszających patologii narządów i układów, rokowanie leczenia jest zawsze korzystne. Nie ma precedensów dla rozwoju izolowanej blokady prawej nogi PG w całkowitą blokadę.

W przypadku zablokowania prawej nogi PG istnieje niebezpieczeństwo postępującego przebiegu choroby i przekształcenia się w skomplikowany blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia. Kiedy patologia rozwija się na tle nadciśnienia, niewydolności serca i kardiomegalii, rokowanie jest raczej niekorzystne (możliwość śmierci znacznie wzrasta).

Blok lewej odnogi pęczka Hisa jest nietypowym stanem układu przewodzenia serca, prowadzącym do ciężkich powikłań przedsionkowo-komorowych lub niewydolności serca. Choroba przebiega bezobjawowo, dlatego rozpoznawanie i leczenie patologii we wczesnych stadiach w praktyce klinicznej jest dość rzadkie. Niebezpieczne rokowanie - jeśli choroba rozwinęła się na tle ostrego zawału mięśnia sercowego. W tym przypadku równolegle pojawiają się arytmia komorowa, napadowy tachykardia i migotanie komór, co nieuchronnie prowadzi do śmierci..

Leczenie bloków gałęzi pęczka Hisa

Jeśli podejrzewasz patologię elementów układu przewodzenia serca, koniecznie skonsultuj się z lekarzami: arytmologiem, kardiologiem oraz w niektórych przypadkach kardiochirurgiem. W przypadku niecałkowitej blokady gałęzi pęczka Hisa, leczenie główne należy skierować na narząd lub narząd, który sprowokował nieprawidłową pracę łożyska naczyniowego i spowodował rozwój blokady.

Nie ma ogólnego schematu leczenia bloków odnogi pęczka Hisa. Jeżeli zaburzenia transmisji impulsów są spowodowane dusznicą bolesną, nadciśnieniem lub niewydolnością serca, wówczas podstawowe leczenie polega na przyjmowaniu leków hipotensyjnych i antyarytmicznych oraz glikozydów nasercowych. W przypadku zatorów typu proksymalnego za najskuteczniejsze uważa się leczenie lekami sympatykomimetycznymi: izadryną lub podskórnymi wstrzyknięciami atropiny.

W przypadku niepełnej blokady, jeśli pacjent nie odczuwa dyskomfortu i może prowadzić normalne życie, wymagana jest tylko diagnostyka kontrolna i ogólna terapia wzmacniająca.

W przypadku nieprawidłowości genetycznych lub wrodzonych wad rozwojowych blokadę leczy się operacyjnie. Przyczyną operacji są częste omdlenia i zagrażające życiu wady serca. W nowoczesnej kardiochirurgii do korygowania pracy gałęzi naczyniowych układu przewodzącego serca instaluje się elektrokardiostymulator - urządzenie generujące skurcze i zapewniające zadane tętno.

Przy niepełnej blokadzie bocznej szypułki kompleksu Gisashirin kompleks jest bardziej niż normalny, dlatego choroba charakteryzuje się powolnym impulsem. Z reguły taką blokadę rozpoznaje się na elektrokardiogramie. Doświadczony kardiolog może usłyszeć rozszczepiony ton na szczycie podczas osłuchiwania. Częściowe upośledzenie przekazywania impulsów w gałęziach pęczka Hisa przyczynia się do rozwoju przewlekłej niewydolności serca. Aby zapobiec rozwinięciu się blokady w pełną, przy takiej diagnozie przyjmowanie glikozydów nasercowych jest przeciwwskazane.

Zablokowanie dystalne jest trudne do wyleczenia lekami. Elektrostymulacja serca jest uważana za najskuteczniejszy środek. W przypadku ostrych blokad wywołanych zawałem mięśnia sercowego wskazana jest tymczasowa stymulacja elektryczna. Przy trwałej formie blokady zalecana jest stała stymulacja elektryczna.

Jeśli nagle nastąpi całkowita blokada, zastrzyk „Euspiranu” lub „Izuprelu” z roztworem glukozy (5%) pomoże złagodzić ostry stan pacjenta, można stosować te same leki w postaci tabletek. Przy długotrwałej ekspozycji na leki stosowane w chorobach układu nerwowo-naczyniowego całkowity blok serca może zmienić się w częściowy.

Zagrożeniem dla życia pacjenta jest całkowita blokada serca na tle zatrucia naparstnicą. W takim przypadku, aby znormalizować stan, przyjmowanie glikozydów zostaje anulowane. Jeśli utrzymuje się całkowita blokada z rytmem 30-40 uderzeń na minutę, przepisuje się dożylne wstrzyknięcia atopiny i domięśniowe wstrzyknięcia Unitolu (2-4 razy dziennie), można dodać terapię z tymczasową stymulacją elektryczną.

Zapobieganie blokadzie odnogi pęczka Hisa

Aby zapobiec rozwojowi zatorów i innych patologii sercowo-naczyniowych, zaleca się przestrzeganie ogólnych zasad:

 • przedłużony sen;
 • Aktywny styl życia;
 • brak samoleczenia;
 • rzucenie palenia i alkoholu;
 • zbilansowana dieta zgodnie z reżimem;
 • eliminacja stresu i wstrząsów nerwowych;
 • regularna diagnostyka i leczenie chorób serca.
Ten artykuł został opublikowany wyłącznie w celach edukacyjnych i nie jest materiałem naukowym ani profesjonalną poradą medyczną..

Cechy torbieli splotu naczyniówkowego u płodu 20 tygodni

Stwardnienie mózgowe, klasyfikacja, objawy choroby i jej leczenie