Pół-pionowe elektryczne położenie serca: norma lub patologia

Układ sercowo-naczyniowy to ważny organiczny mechanizm, który zapewnia różne funkcje. Do diagnozowania chorób serca stosuje się różne wskaźniki, których odchylenie może wskazywać na obecność procesu patologicznego. Jednym z nich jest odchylenie osi elektrycznej, które może wskazywać na różne choroby..

Charakterystyka pozycji elektrycznej serca

Oś elektryczna serca (EOS) jest rozumiana jako wskaźnik, który odzwierciedla charakter przepływu procesów elektrycznych w mięśniu sercowym. Definicja ta jest szeroko stosowana w kardiologii, zwłaszcza w diagnostyce. Oś elektryczna odzwierciedla elektrodynamiczne możliwości serca i jest prawie identyczna z osią anatomiczną.

Elektryczna pozycja serca

Określenie EOS jest możliwe dzięki obecności układu przewodzącego. Składa się z odcinków tkanki, których składnikami są nietypowe włókna mięśniowe. Ich charakterystyczną cechą jest wzmocnione unerwienie, które jest niezbędne do zapewnienia synchronizacji bicia serca..

Typ bicia serca zdrowej osoby nazywa się zatoką, ponieważ w węźle zatokowym pojawia się impuls nerwowy, który powoduje ucisk mięśnia sercowego. W przyszłości impuls przemieszcza się wzdłuż węzła przedsionkowo-komorowego, z dalszą penetracją pęczka Hisa. Ten element układu przewodzącego ma kilka gałęzi, do których przechodzi sygnał nerwowy, w zależności od cyklu bicia serca.

Zwykle masa lewej komory serca przekracza prawą. Wynika to z faktu, że narząd ten jest odpowiedzialny za uwalnianie krwi do tętnic, co sprawia, że ​​mięsień jest znacznie mocniejszy. Pod tym względem impulsy nerwowe w tym obszarze są również znacznie silniejsze, co wyjaśnia naturalne położenie serca..

Oś pozycji może zmieniać się od 0 do 90 stopni. W tym przypadku wskaźnik od 0 do 30 stopni nazywany jest poziomym, a położenie od 70 do 90 stopni jest uważane za pionowe położenie EOS.

Charakter pozycji zależy od indywidualnych cech fizjologicznych, w szczególności budowy ciała. Vertical ECO najczęściej występuje u osób o wysokim wzroście i astenicznej budowie ciała. Pozycja pozioma jest bardziej typowa dla osób niskiego wzrostu z szeroką klatką piersiową.

Położenia pośrednie - pół-poziome i pół-pionowe elektryczne pozycje serca są typami pośrednimi. Ich wygląd jest również powiązany z cechami budowy ciała. Każda z opcji jest uważana za normalną i nie jest uważana za wadę wrodzoną. Jednak w niektórych przypadkach może wystąpić przesunięcie osi elektrycznej, co może wskazywać na chorobę..

Choroby związane z przemieszczeniem OES

Odchylenie pozycji elektrycznej nie jest niezależną patologią. W przypadku zaobserwowania takiego naruszenia, ale nie ma innych objawów patologicznych, zjawisko to nie jest postrzegane jako patologia. W przypadku innych objawów chorób układu krążenia, w szczególności uszkodzeń układu przewodzącego, przemieszczenie ECO może wskazywać na chorobę.

  Przerost komory. Oznaczone po lewej stronie. Występuje wzrost wielkości sekcji serca, co wiąże się ze zwiększonym przepływem krwi. Zwykle rozwija się na tle przedłużającego się nadciśnienia, przy którym jednocześnie wzrasta opór naczyniowy. Przerost może być również wywołany procesami niedokrwienia lub niewydolnością serca..

Przerost komory serca

Oprócz tych powodów odchylenia mogą wskazywać na wrodzone wady serca, migotanie przedsionków. Zmiana w EOS jest często obserwowana u osób, które intensywnie uprawiają sport lub poddają organizm innym rodzajom aktywności fizycznej..

Objawy i leczenie

Zmianom położenia serca nie towarzyszą żadne wyraźne objawy. Negatywne objawy mogą wystąpić wyłącznie z patologicznym charakterem zaburzenia. Pojawienie się ciężkich objawów jest bezpośrednim wskazaniem do wizyty u kardiologa w celu wykonania niezbędnych procedur diagnostycznych.

Możliwe objawy chorób serca:

 • ból
 • przyspieszone bicie serca
 • skoki ciśnienia
 • duszność
 • szybka męczliwość
 • obrzęk twarzy
 • zwiększona potliwość

Negatywne objawy mogą również wystąpić, jeśli odchylenie pozycji serca przekracza normalną częstość. W takim przypadku istnieje prawdopodobieństwo poważniejszych powikłań wymagających leczenia chirurgicznego..

Aby określić przyczyny odstępstwa EOS od normy, specjalista może przepisać szeroki zakres procedur. Głównym z nich jest badanie ultrasonograficzne, ponieważ pozwala szczegółowo zbadać cechy pracy narządu, zidentyfikować wszelkie zmiany w anatomicznym położeniu narządu, dowiedzieć się, czy przyczyną odchylenia jest przerost lub inne zjawiska patologiczne.

Ponadto do celów diagnostycznych często stosuje się kardiogram, który jest wykonywany jednocześnie z dodatkową aktywnością fizyczną. Pozwala to zidentyfikować naruszenia rytmu skurczów. Ta procedura jest bardzo pouczająca, jednak w niektórych przypadkach może być przeciwwskazana..

Rtg i koronarografia to metody pomocnicze. Takie procedury są niezbędne, aby uzyskać dodatkowe informacje o charakterze choroby po uzyskaniu wstępnej diagnozy..

Leczenie chorób wywołujących odchylenie EOS jest zalecane zgodnie z naturą patologii i przyczynami jej rozwoju. W przypadku braku jakichkolwiek objawów choroby, odchylenie pozycji elektrycznej serca nie wymaga leczenia.

Pół-pionowe elektryczne ustawienie serca jest jednym z rodzajów EOS, które mogą być naturalne lub sprowokowane przez chorobę. Diagnoza i leczenie jest wymagane tylko wtedy, gdy przemieszczenie jest chorobotwórcze.

półpionowe elektryczne położenie serca u dziecka, co to jest

Pół-pionowe elektryczne położenie serca: norma lub patologia

Układ sercowo-naczyniowy to ważny organiczny mechanizm, który zapewnia różne funkcje. Do diagnozowania chorób serca stosuje się różne wskaźniki, których odchylenie może wskazywać na obecność procesu patologicznego. Jednym z nich jest odchylenie osi elektrycznej, które może wskazywać na różne choroby..

Charakterystyka pozycji elektrycznej serca

Oś elektryczna serca (EOS) jest rozumiana jako wskaźnik, który odzwierciedla charakter przepływu procesów elektrycznych w mięśniu sercowym. Definicja ta jest szeroko stosowana w kardiologii, zwłaszcza w diagnostyce. Oś elektryczna odzwierciedla elektrodynamiczne możliwości serca i jest prawie identyczna z osią anatomiczną.

Elektryczna pozycja serca

Określenie EOS jest możliwe dzięki obecności układu przewodzącego. Składa się z odcinków tkanki, których składnikami są nietypowe włókna mięśniowe. Ich charakterystyczną cechą jest wzmocnione unerwienie, które jest niezbędne do zapewnienia synchronizacji bicia serca..

Typ bicia serca zdrowej osoby nazywa się zatoką, ponieważ w węźle zatokowym pojawia się impuls nerwowy, który powoduje ucisk mięśnia sercowego. W przyszłości impuls przemieszcza się wzdłuż węzła przedsionkowo-komorowego, z dalszą penetracją pęczka Hisa. Ten element układu przewodzącego ma kilka gałęzi, do których przechodzi sygnał nerwowy, w zależności od cyklu bicia serca.

Zwykle masa lewej komory serca przekracza prawą. Wynika to z faktu, że narząd ten jest odpowiedzialny za uwalnianie krwi do tętnic, co sprawia, że ​​mięsień jest znacznie mocniejszy. Pod tym względem impulsy nerwowe w tym obszarze są również znacznie silniejsze, co wyjaśnia naturalne położenie serca..

Oś pozycji może zmieniać się od 0 do 90 stopni. W tym przypadku wskaźnik od 0 do 30 stopni nazywany jest poziomym, a położenie od 70 do 90 stopni jest uważane za pionowe położenie EOS.

Charakter pozycji zależy od indywidualnych cech fizjologicznych, w szczególności budowy ciała. Vertical ECO najczęściej występuje u osób o wysokim wzroście i astenicznej budowie ciała. Pozycja pozioma jest bardziej typowa dla osób niskiego wzrostu z szeroką klatką piersiową.

Położenia pośrednie - pół-poziome i pół-pionowe elektryczne pozycje serca są typami pośrednimi. Ich wygląd jest również powiązany z cechami budowy ciała. Każda z opcji jest uważana za normalną i nie jest uważana za wadę wrodzoną. Jednak w niektórych przypadkach może wystąpić przesunięcie osi elektrycznej, co może wskazywać na chorobę..

Choroby związane z przemieszczeniem OES

Odchylenie pozycji elektrycznej nie jest niezależną patologią. W przypadku zaobserwowania takiego naruszenia, ale nie ma innych objawów patologicznych, zjawisko to nie jest postrzegane jako patologia. W przypadku innych objawów chorób układu krążenia, w szczególności uszkodzeń układu przewodzącego, przemieszczenie ECO może wskazywać na chorobę.

  Przerost komory. Oznaczone po lewej stronie. Występuje wzrost wielkości sekcji serca, co wiąże się ze zwiększonym przepływem krwi. Zwykle rozwija się na tle przedłużającego się nadciśnienia, przy którym jednocześnie wzrasta opór naczyniowy. Przerost może być również wywołany procesami niedokrwienia lub niewydolnością serca..

Przerost komory serca

Oprócz tych powodów odchylenia mogą wskazywać na wrodzone wady serca, migotanie przedsionków. Zmiana w EOS jest często obserwowana u osób, które intensywnie uprawiają sport lub poddają organizm innym rodzajom aktywności fizycznej..

Zmianom położenia serca nie towarzyszą żadne wyraźne objawy. Negatywne objawy mogą wystąpić wyłącznie z patologicznym charakterem zaburzenia. Pojawienie się ciężkich objawów jest bezpośrednim wskazaniem do wizyty u kardiologa w celu wykonania niezbędnych procedur diagnostycznych.

Możliwe objawy chorób serca:

 • ból
 • przyspieszone bicie serca
 • skoki ciśnienia
 • duszność
 • szybka męczliwość
 • obrzęk twarzy
 • zwiększona potliwość

Negatywne objawy mogą również wystąpić, jeśli odchylenie pozycji serca przekracza normalną częstość. W takim przypadku istnieje prawdopodobieństwo poważniejszych powikłań wymagających leczenia chirurgicznego..

Aby określić przyczyny odstępstwa EOS od normy, specjalista może przepisać szeroki zakres procedur. Głównym z nich jest badanie ultrasonograficzne, ponieważ pozwala szczegółowo zbadać cechy pracy narządu, zidentyfikować wszelkie zmiany w anatomicznym położeniu narządu, dowiedzieć się, czy przyczyną odchylenia jest przerost lub inne zjawiska patologiczne.

Ponadto do celów diagnostycznych często stosuje się kardiogram, który jest wykonywany jednocześnie z dodatkową aktywnością fizyczną. Pozwala to zidentyfikować naruszenia rytmu skurczów. Ta procedura jest bardzo pouczająca, jednak w niektórych przypadkach może być przeciwwskazana..

Rtg i koronarografia to metody pomocnicze. Takie procedury są niezbędne, aby uzyskać dodatkowe informacje o charakterze choroby po uzyskaniu wstępnej diagnozy..

Leczenie chorób wywołujących odchylenie EOS jest zalecane zgodnie z naturą patologii i przyczynami jej rozwoju. W przypadku braku jakichkolwiek objawów choroby, odchylenie pozycji elektrycznej serca nie wymaga leczenia.

Pół-pionowe elektryczne ustawienie serca jest jednym z rodzajów EOS, które mogą być naturalne lub sprowokowane przez chorobę. Diagnoza i leczenie jest wymagane tylko wtedy, gdy przemieszczenie jest chorobotwórcze.

Oś elektryczna serca (EOS): istota, norma pozycji i naruszenia

Oś elektryczna serca (EOS) to termin używany w kardiologii i diagnostyce funkcjonalnej, odzwierciedlający procesy elektryczne zachodzące w sercu.

Kierunek osi elektrycznej serca pokazuje całkowitą wartość zmian bioelektrycznych zachodzących w mięśniu sercowym przy każdym skurczu. Serce jest trójwymiarowym narządem i aby obliczyć kierunek EOS, kardiolodzy przedstawiają klatkę piersiową w postaci układu współrzędnych.

Podczas wykonywania EKG każda elektroda rejestruje pobudzenie bioelektryczne, które występuje w określonym obszarze mięśnia sercowego. Jeśli rzutujesz elektrody na konwencjonalny układ współrzędnych, możesz obliczyć kąt osi elektrycznej, który będzie zlokalizowany w miejscu, w którym procesy elektryczne są najsilniejsze.

Układ przewodzenia serca i dlaczego jest ważny dla określenia EOS?

Układ przewodzący serca to część mięśnia sercowego, składająca się z tak zwanych nietypowych włókien mięśniowych. Włókna te są dobrze unerwione i zapewniają synchroniczne skurcze narządu..

Skurcz mięśnia sercowego rozpoczyna się wraz z pojawieniem się impulsu elektrycznego w węźle zatokowym (dlatego prawidłowy rytm zdrowego serca nazywany jest zatokowym). Z węzła zatokowego impuls wzbudzenia elektrycznego przechodzi do węzła przedsionkowo-komorowego i dalej wzdłuż wiązki Hisa. Ta wiązka przechodzi przez przegrodę międzykomorową, gdzie jest podzielona na prawą, kierując się w stronę prawej komory i lewą nogę. Lewa noga gałęzi pęczka jest podzielona na dwie gałęzie, przednią i tylną. Gałąź przednia zlokalizowana jest w przednich odcinkach przegrody międzykomorowej, w przednio-bocznej ścianie lewej komory. Tylna gałąź lewej gałęzi pęczka Hisa znajduje się w środkowej i dolnej jednej trzeciej przegrody międzykomorowej, tylnej bocznej i dolnej ściany lewej komory. Można powiedzieć, że gałąź tylna znajduje się nieco na lewo od przodu.

Układ przewodzący mięśnia sercowego jest silnym źródłem impulsów elektrycznych, co oznacza, że ​​zmiany elektryczne zachodzą przede wszystkim w sercu, poprzedzające bicie serca. W przypadku naruszeń w tym systemie oś elektryczna serca może znacznie zmienić swoje położenie, co zostanie omówione poniżej..

Warianty położenia osi elektrycznej serca u osób zdrowych

Masa mięśnia sercowego lewej komory jest zwykle znacznie większa niż masa prawej komory. Tym samym procesy elektryczne zachodzące w lewej komorze są w sumie silniejsze, a EOS będzie skierowany właśnie na nią. Jeśli rzutujesz położenie serca w układzie współrzędnych, lewa komora będzie w okolicy +30 + 70 stopni. Będzie to normalne położenie osi. Jednak w zależności od indywidualnych cech anatomicznych i budowy ciała, pozycja EOS u osób zdrowych wynosi od 0 do +90 stopni:

 • Tak więc pozycja pionowa będzie uważana za EOS w zakresie od + 70 do +90 stopni. To położenie osi serca występuje u wysokich, szczupłych ludzi - asteników.
 • Pozioma pozycja EOS jest bardziej powszechna u niskich, krępych osób z szeroką klatką piersiową - hipersthenics, a jej wartość waha się od 0 do + 30 stopni.

Cechy strukturalne każdej osoby są bardzo indywidualne, praktycznie nie ma asteników czy hipersteników, częściej są to typy ciał pośrednich, dlatego oś elektryczna może mieć również wartość pośrednią (pół-poziomą i pół-pionową).

Wszystkie pięć opcji pozycji (normalna, pozioma, półpozioma, pionowa i półpionowa) występuje u osób zdrowych i nie jest patologiczna.

Tak więc na zakończenie EKG u absolutnie zdrowej osoby można powiedzieć: „EOS to pion, rytm zatokowy, tętno - 78 na minutę”, co jest wariantem normy.

Obroty serca wokół osi podłużnej pomagają określić położenie narządu w przestrzeni, aw niektórych przypadkach są dodatkowym parametrem w diagnostyce chorób.

Definicja „rotacji elektrycznej osi serca wokół osi” może być dobrze znaleziona w opisach elektrokardiogramów i nie jest czymś niebezpiecznym.

Kiedy pozycja EOS może wskazywać na chorobę serca?

Samo położenie EOS nie jest diagnozą. Istnieje jednak wiele chorób, w których dochodzi do przesunięcia osi serca. Znaczące zmiany w pozycji EOS prowadzą do:

 1. Niedokrwienie serca.
 2. Kardiomiopatie różnego pochodzenia (zwłaszcza kardiomiopatia rozstrzeniowa).
 3. Przewlekła niewydolność serca.
 4. Wrodzone anomalie budowy serca.

Zatem odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może wskazywać na przerost lewej komory (LVH), tj. jego wzrost wielkości, który również nie jest chorobą niezależną, ale może wskazywać na przeciążenie lewej komory. Stan ten często występuje przy długotrwałym nadciśnieniu tętniczym i wiąże się ze znacznym oporem naczyń krwionośnych na przepływ krwi, w wyniku czego lewa komora musi się kurczyć z większą siłą, zwiększa się masa mięśni komorowych, co prowadzi do jej przerostu. Choroba wieńcowa, przewlekła niewydolność serca, kardiomiopatie również powodują przerost lewej komory.

zmiany przerostowe mięśnia sercowego lewej komory - najczęstsza przyczyna odchylenia EOS w lewo

Ponadto LVH rozwija się w przypadku uszkodzenia aparatu zastawkowego lewej komory. Stan ten spowodowany jest zwężeniem ujścia aorty, w którym utrudniony jest wyrzut krwi z lewej komory, niedomykalnością zastawki aortalnej, gdy część krwi wraca do lewej komory, obciążając ją objętością.

Te wady mogą być wrodzone lub nabyte. Najczęściej nabywane wady serca są wynikiem przebytej gorączki reumatycznej. Przerost lewej komory występuje u profesjonalnych sportowców. W takim przypadku konieczna jest konsultacja z wysoko wykwalifikowanym lekarzem sportowym w celu rozwiązania kwestii możliwości kontynuowania sportu..

EOS można również odrzucić po lewej stronie w przypadku zaburzeń przewodzenia śródkomorowego i różnych blokad serca. E-mail odchylenia oś serca w lewo, wraz z szeregiem innych znaków EKG, jest jednym ze wskaźników blokady przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa.

Przesunięcie osi elektrycznej serca w prawo może wskazywać na przerost prawej komory (RVH). Krew z prawej komory dostaje się do płuc, gdzie zostaje wzbogacona tlenem. Przewlekłe choroby układu oddechowego, którym towarzyszy nadciśnienie płucne, takie jak astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc o długim przebiegu, powodują przerost. Przerost prawej komory jest spowodowany zwężeniem tętnicy płucnej i niewydolnością zastawki trójdzielnej. Podobnie jak w przypadku lewej komory, RH jest spowodowana chorobą wieńcową, przewlekłą niewydolnością serca i kardiomiopatiami. Odchylenie EOS w prawo następuje z całkowitą blokadą tylnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa.

Co zrobić, jeśli na kardiogramie znajduje się przesunięcie EOS?

Żadnej z powyższych diagnoz nie można postawić wyłącznie na podstawie błędu EOS. Położenie osi służy jedynie jako dodatkowy wskaźnik w diagnostyce określonej choroby. Jeśli odchylenie osi serca przekracza wartości normalne (od 0 do +90 stopni), wymagana jest konsultacja kardiologa i szereg badań.

A jednak głównym powodem przemieszczenia EOS jest przerost mięśnia sercowego. Rozpoznanie przerostu określonej części serca można postawić za pomocą USG. Każdej chorobie prowadzącej do przemieszczenia osi serca towarzyszy szereg objawów klinicznych i wymaga dodatkowego badania. Sytuacja powinna być niepokojąca, gdy przy istniejącym wcześniej położeniu EOS nastąpi jego gwałtowne odchylenie od EKG. W takim przypadku odchylenie najprawdopodobniej wskazuje na wystąpienie blokady..

Samo przesunięcie osi elektrycznej serca nie wymaga leczenia, odnosi się do objawów elektrokardiologicznych i wymaga przede wszystkim wyjaśnienia przyczyny jego wystąpienia. Tylko kardiolog może określić potrzebę leczenia.

Wideo: EOS w kursie „EKG może wykonać każdy”

EOS jest całkowitym wektorem siły elektromotorycznej lub depolaryzacji komór. Ta definicja jest podana w prawie wszystkich instrukcjach dekodowania kardiogramów. Jest to dość trudne do zrozumienia i może odstraszyć dociekliwe umysły początkujących, zwłaszcza niemedycznych..

Przeanalizujmy prostymi, przystępnymi słowami, jaka jest oś elektryczna serca? Jeśli warunkowo wyobrazimy sobie propagację impulsów elektrycznych z węzła zatokowego do leżących poniżej części układu przewodzenia serca w postaci wektorów, staje się oczywiste, że wektory te propagują się do różnych części serca, najpierw od przedsionków do wierzchołka, a następnie wektor wzbudzenia jest skierowany wzdłuż bocznych ścian komór nieco w górę. Jeśli kierunek wektorów zostanie dodany lub zsumowany, otrzymasz jeden wektor główny, który ma bardzo konkretny kierunek. Ten wektor to EOS.

1 Teoretyczne podstawy definicji

Schemat do określania elektrycznej osi serca

Jak nauczyć się określać EOS za pomocą elektrokardiogramu? Najpierw trochę teorii. Wyobraźmy sobie trójkąt Einthovena z osiami prowadzącymi, a także uzupełnij go okręgiem przechodzącym przez wszystkie osie i wskaż stopnie lub układ współrzędnych na okręgach: wzdłuż I linii odprowadzeń -0 i +180, powyżej pierwszej linii wiodącej będą stopnie ujemne, z krokiem przy -30, a dodatnie stopnie są prognozowane w dół, z krokiem +30.

Rozważ inną koncepcję, która jest niezbędna do określenia położenia EOS - kąt alfa (RI> RIII;

 • Odchylenie EOS w lewo na kardiogramie wygląda następująco: największy załamek R w pierwszym odprowadzeniu, nieco mniejszy w drugim, a najmniejszy w trzecim: R I> RII> RIII;
 • Obrót EOS w prawo lub przesunięcie osi serca w prawo na kardiogramie objawia się jako największe R w trzecim odprowadzeniu, nieco mniejsze w drugim, najmniejsze w pierwszym: R III> RII> RI.
 • Określanie kąta alfa

  Ale nie zawsze wizualnie łatwo jest określić wysokość zębów, czasami mogą one mieć w przybliżeniu ten sam rozmiar. Co robić? Przecież oko może zawieść... Aby uzyskać maksymalną dokładność, wykonuje się pomiary kąta alfa. Robią to w ten sposób:

  1. Znalezienie zespołów QRS w odprowadzeniach I i III;
  2. Podsumowując wysokość zębów w pierwszym zadaniu;
  3. Podsumowujemy wysokość w trzecim zadaniu;

  Ważny punkt! Podczas sumowania należy pamiętać, że jeśli ząb jest skierowany w dół od izoliny, to jego wysokość w mm będzie ze znakiem „-”, jeśli do góry - z „+”

 • Zastępujemy znalezione dwie sumy w specjalnej tabeli, znajdujemy przecięcie danych, które odpowiada pewnemu promieniu ze stopniami kąta alfa. Znając normy kąta alfa, łatwo jest określić położenie EOS.
 • 3 Dlaczego diagnosta używa ołówka lub kiedy nie trzeba szukać kąta alfa?

  Wizualne określanie kąta alfa

  Jest jeszcze jedna metoda określania pozycji EOS-a za pomocą ołówka, która jest najprostszą i najbardziej lubianą metodą uczniów. Nie we wszystkich przypadkach jest skuteczny, ale czasami upraszcza wyznaczenie osi serca, pozwala określić, czy jest normalna, czy występuje przemieszczenie. Tak więc w części niepisanej przykładamy ołówek do rogu kardiogramów w pobliżu pierwszego odprowadzenia, a następnie w odprowadzeniach I, II, III znajdujemy najwyższe R.

  Skieruj przeciwległą zaostrzoną część ołówka do fali R podczas odwodzenia, gdzie jest ona maksymalna. Jeśli nie część pisaka ołówka znajduje się w prawym górnym rogu, ale spiczasta końcówka części do pisania znajduje się w lewym dolnym rogu, to ta pozycja wskazuje normalne położenie osi serca. Jeśli ołówek jest ustawiony prawie poziomo, można założyć, że oś jest przesunięta w lewo lub w położenie poziome, a jeśli ołówek przyjmie pozycję bliżej pionu, to EOS jest odchylany w prawo.

  4 Po co definiować ten parametr?

  Granice odchylenia osi elektrycznej serca

  Kwestie związane z osią elektryczną serca są szczegółowo omawiane w prawie wszystkich książkach dotyczących EKG, kierunek osi elektrycznej serca jest ważnym parametrem, który należy określić. Ale w praktyce niewiele pomaga w rozpoznaniu większości chorób serca, których jest ponad sto. Rozszyfrowanie kierunku osi okazuje się być bardzo przydatne do zdiagnozowania 4 głównych warunków:

  1. Blokada przednio-górnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa;
  2. Przerost prawej komory. Charakterystyczną oznaką jego wzrostu jest odchylenie osi w prawo. Jeśli jednak istnieje podejrzenie przerostu lewej komory, przemieszczenie osi serca nie jest wcale konieczne, a określenie tego parametru niewiele pomaga w jego rozpoznaniu;
  3. Tachykardia komorowa. Niektóre jego formy charakteryzują się odchyleniem EOS w lewo lub jego nieokreśloną pozycją, w niektórych przypadkach następuje skręt w prawo;
  4. Blokada tylnej górnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa.

  5 Co może być normalnym EOS?

  Opcje pozycji EOS

  U osób zdrowych występują następujące opisy EOS: normalny, półpionowy, pionowy, półpoziomy, poziomy. Zwykle oś elektryczna serca u osób powyżej 40 roku życia znajduje się pod kątem od -30 do +90, u osób poniżej 40 roku życia - od 0 do +105. U zdrowych dzieci oś może odchylać się do +110. Dla większości zdrowych osób wskaźnik waha się od +30 do +75. U osób szczupłych, astenicznych przepona znajduje się nisko, EOS jest odchylany częściej w prawo, serce przyjmuje bardziej pionową pozycję. U osób otyłych, hipersteników, wręcz przeciwnie, serce leży bardziej poziomo, występuje odchylenie w lewo. W normostenice serce zajmuje pozycję pośrednią.

  U noworodków i niemowląt na elektrokardiogramie występuje wyraźne odchylenie EOS w prawo; po roku u większości dzieci EOS przechodzi do pozycji pionowej. Jest to wyjaśnione fizjologicznie: prawe odcinki serca nieco dominują nad lewymi, zarówno pod względem masy, jak i aktywności elektrycznej, mogą również wystąpić zmiany w położeniu serca - obroty wokół osi. W wieku dwóch lat wiele dzieci nadal ma oś pionową, ale w 30% staje się normalna.

  Przejście do pozycji normalnej wiąże się ze wzrostem masy lewej komory i rotacją mięśnia sercowego, w którym następuje zmniejszenie przylegania lewej komory do klatki piersiowej. U przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym przeważa normalny EOS; może wystąpić pionowa, rzadziej pozioma, elektryczna oś serca. Podsumowując powyższe, normą u dzieci jest:

  • odchylenie EOS od +90 do +170 w okresie noworodkowym
  • 1-3 lata - pionowy EOS
  • szkoła, wiek dojrzewania - połowa dzieci ma normalną pozycję osi.

  7 Przyczyny odchylenia EOS w lewo

  Przerost lewej komory

  Odchylenie EOS pod kątem od -15 do -30 jest czasami nazywane niewielkim odchyleniem w lewo, a jeśli kąt wynosi od -45 do -90, mówią o znacznym odchyleniu w lewo. Jakie są główne przyczyny tego stanu? Rozważmy je bardziej szczegółowo.

  1. Wariant normy;
  2. GSV lewej gałęzi pęczka;
  3. Blok lewej odnogi pęczka Hisa;
  4. Przerost lewej komory;
  5. Zmiany pozycji związane z poziomym położeniem serca;
  6. Niektóre formy częstoskurczu komorowego;
  7. Wady rozwojowe poduszek wsierdziowych.

  8 Powody odchylenia EOS w prawo

  Przerost prawej komory

  Kryteria odchylenia osi elektrycznej serca u dorosłych w prawo:

  • Oś serca znajduje się pod kątem od +91 do +180;
  • Odchylenie osi elektrycznej pod kątem do +120 jest czasami nazywane jej niewielkim odchyleniem w prawo, a jeśli kąt wynosi od +120 do +180, znaczące odchylenie w prawo.

  Najczęstszymi przyczynami odchylenia EOS w prawo mogą być:

  1. Wariant normy;
  2. Przerost prawej komory;
  3. Blok rozgałęzienia tylno-górny;
  4. Zatorowość płucna;
  5. Dekstrokardia (prawostronne serce);
  6. Wariant normalny dla zmian położenia związanych z pionowym położeniem serca z powodu rozedmy, POChP i innych patologii płuc.

  Należy zauważyć, że lekarz może zostać zaalarmowany gwałtowną zmianą osi elektrycznej. Na przykład, jeśli pacjent ma normalną lub pół-pionową pozycję EOS na poprzednich kardiogramach, a podczas wykonywania EKG w tej chwili, istnieje wyraźny poziomy kierunek EOS. Takie nagłe zmiany mogą świadczyć o jakichkolwiek nieprawidłowościach w pracy serca i wymagać wczesnej dodatkowej diagnozy i dalszego badania..

  EOS (elektryczna oś serca)

  EOS jest całkowitym wektorem siły elektromotorycznej lub depolaryzacji komór. Ta definicja jest podana w prawie wszystkich instrukcjach dekodowania kardiogramów. Jest to dość trudne do zrozumienia i może odstraszyć dociekliwe umysły początkujących, zwłaszcza niemedycznych..

  Przeanalizujmy prostymi, przystępnymi słowami, jaka jest oś elektryczna serca? Jeśli warunkowo wyobrazimy sobie propagację impulsów elektrycznych z węzła zatokowego do leżących poniżej części układu przewodzenia serca w postaci wektorów, staje się oczywiste, że wektory te propagują się do różnych części serca, najpierw od przedsionków do wierzchołka, a następnie wektor wzbudzenia jest skierowany wzdłuż bocznych ścian komór nieco w górę. Jeśli kierunek wektorów zostanie dodany lub zsumowany, otrzymasz jeden wektor główny, który ma bardzo konkretny kierunek. Ten wektor to EOS.

  Teoretyczne podstawy definicji

  Schemat do określania elektrycznej osi serca

  Jak nauczyć się określać EOS za pomocą elektrokardiogramu? Najpierw trochę teorii. Wyobraźmy sobie trójkąt Einthovena z osiami prowadzącymi, a także uzupełnij go okręgiem przechodzącym przez wszystkie osie i wskaż stopnie lub układ współrzędnych na okręgach: wzdłuż I linii odprowadzeń -0 i +180, powyżej pierwszej linii wiodącej będą stopnie ujemne, z krokiem przy -30, a dodatnie stopnie są prognozowane w dół, z krokiem +30.

  Rozważ inną koncepcję, która jest niezbędna do określenia położenia EOS - kąt alfa (RI> RIII;

 • Odchylenie EOS w lewo na kardiogramie wygląda następująco: największy załamek R w pierwszym odprowadzeniu, nieco mniejszy w drugim, a najmniejszy w trzecim: R I> RII> RIII;
 • Obrót EOS w prawo lub przesunięcie osi serca w prawo na kardiogramie objawia się jako największe R w trzecim odprowadzeniu, nieco mniejsze w drugim, najmniejsze w pierwszym: R III> RII> RI.
 • Określanie kąta alfa

  Ale nie zawsze wizualnie łatwo jest określić wysokość zębów, czasami mogą one mieć w przybliżeniu ten sam rozmiar. Co robić? Przecież oko może zawieść... Aby uzyskać maksymalną dokładność, wykonuje się pomiary kąta alfa. Robią to w ten sposób:

  1. Znalezienie zespołów QRS w odprowadzeniach I i III;
  2. Podsumowując wysokość zębów w pierwszym zadaniu;
  3. Podsumowujemy wysokość w trzecim zadaniu;

  Ważny punkt! Podczas sumowania należy pamiętać, że jeśli ząb jest skierowany w dół od izoliny, to jego wysokość w mm będzie ze znakiem „-”, jeśli do góry - z „+”

  Dlaczego diagnosta z ołówkiem lub kiedy nie trzeba szukać kąta alfa?

  Wizualne określanie kąta alfa

  Jest jeszcze jedna metoda określania pozycji EOS-a za pomocą ołówka, która jest najprostszą i najbardziej lubianą metodą uczniów. Nie we wszystkich przypadkach jest skuteczny, ale czasami upraszcza wyznaczenie osi serca, pozwala określić, czy jest normalna, czy występuje przemieszczenie. Tak więc w części niepisanej przykładamy ołówek do rogu kardiogramów w pobliżu pierwszego odprowadzenia, a następnie w odprowadzeniach I, II, III znajdujemy najwyższe R.

  Skieruj przeciwległą zaostrzoną część ołówka do fali R podczas odwodzenia, gdzie jest ona maksymalna. Jeśli nie część pisaka ołówka znajduje się w prawym górnym rogu, ale spiczasta końcówka części do pisania znajduje się w lewym dolnym rogu, to ta pozycja wskazuje normalne położenie osi serca. Jeśli ołówek jest ustawiony prawie poziomo, można założyć, że oś jest przesunięta w lewo lub w położenie poziome, a jeśli ołówek przyjmie pozycję bliżej pionu, to EOS jest odchylany w prawo.

  Po co definiować ten parametr?

  Granice odchylenia osi elektrycznej serca

  Kwestie związane z osią elektryczną serca są szczegółowo omawiane w prawie wszystkich książkach dotyczących EKG, kierunek osi elektrycznej serca jest ważnym parametrem, który należy określić. Ale w praktyce niewiele pomaga w rozpoznaniu większości chorób serca, których jest ponad sto. Rozszyfrowanie kierunku osi okazuje się być bardzo przydatne do zdiagnozowania 4 głównych warunków:

  1. Blokada przednio-górnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa;
  2. Przerost prawej komory. Charakterystyczną oznaką jego wzrostu jest odchylenie osi w prawo. Jeśli jednak istnieje podejrzenie przerostu lewej komory, przemieszczenie osi serca nie jest wcale konieczne, a określenie tego parametru niewiele pomaga w jego rozpoznaniu;
  3. Tachykardia komorowa. Niektóre jego formy charakteryzują się odchyleniem EOS w lewo lub jego nieokreśloną pozycją, w niektórych przypadkach następuje skręt w prawo;
  4. Blokada tylnej górnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa.

  Co może być normalnym EOS?

  Opcje pozycji EOS

  U osób zdrowych występują następujące opisy EOS: normalny, półpionowy, pionowy, półpoziomy, poziomy. Zwykle oś elektryczna serca u osób powyżej 40 roku życia znajduje się pod kątem od -30 do +90, u osób poniżej 40 roku życia - od 0 do +105. U zdrowych dzieci oś może odchylać się do +110. Dla większości zdrowych osób wskaźnik waha się od +30 do +75. U osób szczupłych, astenicznych przepona znajduje się nisko, EOS jest odchylany częściej w prawo, serce przyjmuje bardziej pionową pozycję. U osób otyłych, hipersteników, wręcz przeciwnie, serce leży bardziej poziomo, występuje odchylenie w lewo. W normostenice serce zajmuje pozycję pośrednią.

  Norma u dzieci

  U noworodków i niemowląt na elektrokardiogramie występuje wyraźne odchylenie EOS w prawo; po roku u większości dzieci EOS przechodzi do pozycji pionowej. Jest to wyjaśnione fizjologicznie: prawe odcinki serca nieco dominują nad lewymi, zarówno pod względem masy, jak i aktywności elektrycznej, mogą również wystąpić zmiany w położeniu serca - obroty wokół osi. W wieku dwóch lat wiele dzieci nadal ma oś pionową, ale w 30% staje się normalna.

  Przejście do pozycji normalnej wiąże się ze wzrostem masy lewej komory i rotacją mięśnia sercowego, w którym następuje zmniejszenie przylegania lewej komory do klatki piersiowej. U przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym przeważa normalny EOS; może wystąpić pionowa, rzadziej pozioma, elektryczna oś serca. Podsumowując powyższe, normą u dzieci jest:

  • odchylenie EOS od +90 do +170 w okresie noworodkowym
  • 1-3 lata - pionowy EOS
  • szkoła, wiek dojrzewania - połowa dzieci ma normalną pozycję osi.

  Przyczyny odchylenia EOS w lewo

  Przerost lewej komory

  Odchylenie EOS pod kątem od -15 do -30 jest czasami nazywane niewielkim odchyleniem w lewo, a jeśli kąt wynosi od -45 do -90, mówią o znacznym odchyleniu w lewo. Jakie są główne przyczyny tego stanu? Rozważmy je bardziej szczegółowo.

  1. Wariant normy;
  2. GSV lewej gałęzi pęczka;
  3. Blok lewej odnogi pęczka Hisa;
  4. Przerost lewej komory;
  5. Zmiany pozycji związane z poziomym położeniem serca;
  6. Niektóre formy częstoskurczu komorowego;
  7. Wady rozwojowe poduszek wsierdziowych.

  Powody odchylenia EOS w prawo

  Przerost prawej komory

  Kryteria odchylenia osi elektrycznej serca u dorosłych w prawo:

  • Oś serca znajduje się pod kątem od +91 do +180;
  • Odchylenie osi elektrycznej pod kątem do +120 jest czasami nazywane jej niewielkim odchyleniem w prawo, a jeśli kąt wynosi od +120 do +180, znaczące odchylenie w prawo.

  Najczęstszymi przyczynami odchylenia EOS w prawo mogą być:

  1. Wariant normy;
  2. Przerost prawej komory;
  3. Blok rozgałęzienia tylno-górny;
  4. Zatorowość płucna;
  5. Dekstrokardia (prawostronne serce);
  6. Wariant normalny dla zmian położenia związanych z pionowym położeniem serca z powodu rozedmy, POChP i innych patologii płuc.

  Należy zauważyć, że lekarz może zostać zaalarmowany gwałtowną zmianą osi elektrycznej. Na przykład, jeśli pacjent ma normalną lub pół-pionową pozycję EOS na poprzednich kardiogramach, a podczas wykonywania EKG w tej chwili, istnieje wyraźny poziomy kierunek EOS. Takie nagłe zmiany mogą świadczyć o jakichkolwiek nieprawidłowościach w pracy serca i wymagać wczesnej dodatkowej diagnozy i dalszego badania..

  Pół-pionowa pozycja elektryczna serca, co to jest

  Oś elektryczna serca (EOS): istota, norma pozycji i naruszenia

  © Autor: Sazykina Oksana Yurievna, kardiolog, specjalnie dla SosudInfo.ru (o autorach)

  Oś elektryczna serca (EOS) to termin używany w kardiologii i diagnostyce funkcjonalnej, odzwierciedlający procesy elektryczne zachodzące w sercu.

  Kierunek osi elektrycznej serca pokazuje całkowitą wartość zmian bioelektrycznych zachodzących w mięśniu sercowym przy każdym skurczu. Serce jest trójwymiarowym narządem i aby obliczyć kierunek EOS, kardiolodzy przedstawiają klatkę piersiową w postaci układu współrzędnych.

  Podczas wykonywania EKG każda elektroda rejestruje pobudzenie bioelektryczne, które występuje w określonym obszarze mięśnia sercowego. Jeśli rzutujesz elektrody na konwencjonalny układ współrzędnych, możesz obliczyć kąt osi elektrycznej, który będzie zlokalizowany w miejscu, w którym procesy elektryczne są najsilniejsze.

  Układ przewodzenia serca i dlaczego jest ważny dla określenia EOS?

  Układ przewodzący serca to część mięśnia sercowego, składająca się z tak zwanych nietypowych włókien mięśniowych. Włókna te są dobrze unerwione i zapewniają synchroniczne skurcze narządu..

  Skurcz mięśnia sercowego rozpoczyna się wraz z pojawieniem się impulsu elektrycznego w węźle zatokowym (dlatego prawidłowy rytm zdrowego serca nazywany jest zatokowym). Z węzła zatokowego impuls wzbudzenia elektrycznego przechodzi do węzła przedsionkowo-komorowego i dalej wzdłuż wiązki Hisa. Ta wiązka przechodzi przez przegrodę międzykomorową, gdzie jest podzielona na prawą, kierując się w stronę prawej komory i lewą nogę. Lewa noga gałęzi pęczka jest podzielona na dwie gałęzie, przednią i tylną. Gałąź przednia zlokalizowana jest w przednich odcinkach przegrody międzykomorowej, w przednio-bocznej ścianie lewej komory. Tylna gałąź lewej gałęzi pęczka Hisa znajduje się w środkowej i dolnej jednej trzeciej przegrody międzykomorowej, tylnej bocznej i dolnej ściany lewej komory. Można powiedzieć, że gałąź tylna znajduje się nieco na lewo od przodu.

  Układ przewodzący mięśnia sercowego jest silnym źródłem impulsów elektrycznych, co oznacza, że ​​zmiany elektryczne zachodzą przede wszystkim w sercu, poprzedzające bicie serca. W przypadku naruszeń w tym systemie oś elektryczna serca może znacznie zmienić swoje położenie, co zostanie omówione poniżej..

  Warianty położenia osi elektrycznej serca u osób zdrowych

  Masa mięśnia sercowego lewej komory jest zwykle znacznie większa niż masa prawej komory. Tym samym procesy elektryczne zachodzące w lewej komorze są w sumie silniejsze, a EOS będzie skierowany właśnie na nią. Jeśli rzutujesz położenie serca w układzie współrzędnych, lewa komora będzie w okolicy +30 + 70 stopni. Będzie to normalne położenie osi. Jednak w zależności od indywidualnych cech anatomicznych i budowy ciała, pozycja EOS u osób zdrowych wynosi od 0 do +90 stopni:

  • Tak więc pozycja pionowa będzie uważana za EOS w zakresie od + 70 do +90 stopni. To położenie osi serca występuje u wysokich, szczupłych ludzi - asteników.
  • Pozioma pozycja EOS jest bardziej powszechna u niskich, krępych osób z szeroką klatką piersiową - hipersthenics, a jej wartość waha się od 0 do + 30 stopni.

  Cechy strukturalne każdej osoby są bardzo indywidualne, praktycznie nie ma asteników czy hipersteników, częściej są to typy ciał pośrednich, dlatego oś elektryczna może mieć również wartość pośrednią (pół-poziomą i pół-pionową).

  Wszystkie pięć opcji pozycji (normalna, pozioma, półpozioma, pionowa i półpionowa) występuje u osób zdrowych i nie jest patologiczna.

  Tak więc na zakończenie EKG u absolutnie zdrowej osoby można powiedzieć: „EOS to pion, rytm zatokowy, tętno - 78 na minutę”, co jest wariantem normy.

  Obroty serca wokół osi podłużnej pomagają określić położenie narządu w przestrzeni, aw niektórych przypadkach są dodatkowym parametrem w diagnostyce chorób.

  Definicja „rotacji elektrycznej osi serca wokół osi” może być dobrze znaleziona w opisach elektrokardiogramów i nie jest czymś niebezpiecznym.

  Kiedy pozycja EOS może wskazywać na chorobę serca?

  Samo położenie EOS nie jest diagnozą. Istnieje jednak wiele chorób, w których dochodzi do przesunięcia osi serca. Znaczące zmiany w pozycji EOS prowadzą do:

  Odchylenia EOS w lewo

  Zatem odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może wskazywać na przerost lewej komory (LVH), tj. jego wzrost wielkości, który również nie jest chorobą niezależną, ale może wskazywać na przeciążenie lewej komory. Stan ten często występuje przy długotrwałym nadciśnieniu tętniczym i wiąże się ze znacznym oporem naczyń krwionośnych na przepływ krwi, w wyniku czego lewa komora musi się kurczyć z większą siłą, zwiększa się masa mięśni komorowych, co prowadzi do jej przerostu. Choroba wieńcowa, przewlekła niewydolność serca, kardiomiopatie również powodują przerost lewej komory.

  zmiany przerostowe mięśnia sercowego lewej komory - najczęstsza przyczyna odchylenia EOS w lewo

  Ponadto LVH rozwija się w przypadku uszkodzenia aparatu zastawkowego lewej komory. Stan ten spowodowany jest zwężeniem ujścia aorty, w którym utrudniony jest wyrzut krwi z lewej komory, niedomykalnością zastawki aortalnej, gdy część krwi wraca do lewej komory, obciążając ją objętością.

  Te wady mogą być wrodzone lub nabyte. Najczęściej nabywane wady serca są wynikiem przebytej gorączki reumatycznej. Przerost lewej komory występuje u profesjonalnych sportowców. W takim przypadku konieczna jest konsultacja z wysoko wykwalifikowanym lekarzem sportowym w celu rozwiązania kwestii możliwości kontynuowania sportu..

  EOS można również odrzucić po lewej stronie w przypadku zaburzeń przewodzenia śródkomorowego i różnych blokad serca. E-mail odchylenia oś serca w lewo, wraz z szeregiem innych znaków EKG, jest jednym ze wskaźników blokady przedniej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa.

  Odchylenia EOS w prawo

  Przesunięcie osi elektrycznej serca w prawo może wskazywać na przerost prawej komory (RVH). Krew z prawej komory dostaje się do płuc, gdzie zostaje wzbogacona tlenem. Przewlekłe choroby układu oddechowego, którym towarzyszy nadciśnienie płucne, takie jak astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc o długim przebiegu, powodują przerost. Przerost prawej komory jest spowodowany zwężeniem tętnicy płucnej i niewydolnością zastawki trójdzielnej. Podobnie jak w przypadku lewej komory, RH jest spowodowana chorobą wieńcową, przewlekłą niewydolnością serca i kardiomiopatiami. Odchylenie EOS w prawo następuje z całkowitą blokadą tylnej gałęzi lewej gałęzi pęczka Hisa.

  Co zrobić, jeśli na kardiogramie znajduje się przesunięcie EOS?

  Żadnej z powyższych diagnoz nie można postawić wyłącznie na podstawie błędu EOS. Położenie osi służy jedynie jako dodatkowy wskaźnik w diagnostyce określonej choroby. Jeśli odchylenie osi serca przekracza wartości normalne (od 0 do +90 stopni), wymagana jest konsultacja kardiologa i szereg badań.

  A jednak głównym powodem przemieszczenia EOS jest przerost mięśnia sercowego. Rozpoznanie przerostu określonej części serca można postawić za pomocą USG. Każdej chorobie prowadzącej do przemieszczenia osi serca towarzyszy szereg objawów klinicznych i wymaga dodatkowego badania. Sytuacja powinna być niepokojąca, gdy przy istniejącym wcześniej położeniu EOS nastąpi jego gwałtowne odchylenie od EKG. W takim przypadku odchylenie najprawdopodobniej wskazuje na wystąpienie blokady..

  Samo przesunięcie osi elektrycznej serca nie wymaga leczenia, odnosi się do objawów elektrokardiologicznych i wymaga przede wszystkim wyjaśnienia przyczyny jego wystąpienia. Tylko kardiolog może określić potrzebę leczenia.

  Wideo: EOS w kursie „EKG może wykonać każdy”

  Co oznacza pionowa i pozioma pozycja aparatu EOS??

  Dość często po przejściu EKG osoba badana może umieścić na karcie zapis, taki jak pionowe położenie EOS. Wskazano tam również stopień stosunku i sylwetkę (według Czernoruckiego) osoby. Na co wskazuje położenie osi elektrycznej serca i dlaczego lekarze na ogół wprowadzali ten termin do praktyki medycznej? Co oznacza pionowa pozycja EOS i czy wskazuje, że dana osoba ma jakiekolwiek problemy w pracy układu sercowo-naczyniowego??

  Tak więc oś elektryczna serca jest pojęciem z dziedziny kardiologii, które opisuje położenie serca. Aby to opisać, wykorzystuje się linię powstałego wektora do przedniej osi wzdłuż zespołu QRS. Sam kąt u zdrowej osoby powstaje w stosunku od 0 do 90 stopni, być może z niewielkim odchyleniem od normy. Wszystko to wskazuje, że dana osoba nie ma problemów w pracy układu sercowo-naczyniowego. Jednak brany jest również pod uwagę taki parametr, jak budowa ciała podmiotu. W zależności od tego normalne położenie osi elektrycznej serca może się dla niego zmieniać od pionu do poziomu. Pierwsza odnosi się do osób o astenicznej budowie ciała (przeważnie szczupłej). Płeć osoby na stanowisko EOS nie ma znaczenia. Oznacza to, że zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt o szczupłej budowie ciała normalna pozycja osi elektrycznej jest pionowa. Jeśli jest poziomy lub z dużym odchyleniem od normy, jest to uważane za patologię..

  Jaka jest definicja osi elektrycznej serca? Opisać rytm jego pracy. Rzeczywiście, skurcze mięśnia sercowego u każdej osoby występują z innym rytmem. U osób szczupłych jest szybszy niż u osób ze zwiększoną masą mięśniową, chociaż tutaj chodzi bardziej o to, czy dana osoba uprawia sport, czy też całkowicie zaniedbuje swoją formę fizyczną.

  Jeśli podczas EKG wskazana jest pionowa oś serca, a lekarz odnotowuje również w karcie obecność regularnego rytmu zatokowego, oznacza to, że w zasadzie nie znaleziono problemów z pracą układu sercowo-naczyniowego. Osoba jest tradycyjnie uważana za zdrową, jeśli EKG nie wykazało żadnych patologii ani nieprawidłowości podczas badania. Odchylenie rytmu zatokowego to całkowita destabilizacja skurczów mięśnia sercowego. Już teraz niesie to dość duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego..

  Powstaje rozsądne pytanie, czy zdrowa osoba musi znać swój EOS? Co da mu znajomość kąta elektrycznej osi serca i czy w jakikolwiek sposób pomoże w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego? Dla osoby zdrowej nie ma potrzeby rozumienia wszystkich takich pojęć. Jeśli nigdy nie miał bólu serca, nie ma podwyższonego ani niskiego ciśnienia krwi, wówczas położenie osi elektrycznej w każdym przypadku dla jego ciała zostanie uznane za normalne. Musisz zrozumieć, że lokalizacja serca dla każdej osoby jest indywidualna. W końcu nauka zna nawet te przypadki, w których mięsień sercowy nie był w ogóle zlokalizowany w okolicy klatki piersiowej, ale został przeniesiony do podżebrza, a nawet do jamy brzusznej. W takich przypadkach z reguły ustala się całkowity chaos w układzie narządów, ale tylko pośrednio zagraża to zdrowiu ludzkiemu..

  Dlaczego pozycja serca w okolicy klatki piersiowej może się zmienić? Ponieważ mięsień sercowy nie jest przyczepiony do żadnego organu, nie mówiąc już o jamie brzusznej. W swej istocie jest zawsze zawieszona i utrzymywana przez ruchy przepony, płuc, oskrzeli i przewodu pokarmowego. W tym przypadku naczynia krwionośne są połączone z sercem w górnej części, które ponownie działa jak elastyczne podparcie..

  Kto musi znać oś swojego serca? Osoby, które są stałymi klientami kardiologa i u których wcześniej zdiagnozowano nadciśnienie lub odchylenie od prawidłowej masy ciała. W końcu pozycja pozioma jest normalna tylko w przypadkach, gdy pacjent ma problemy z nadwagą. Jeśli zostanie to ustalone u osoby z asteniczną sylwetką, to tutaj mówimy o nieprawidłowo zlokalizowanych narządach lub o słabym przyleganiu płuc do otrzewnej (dzięki czemu mięśnie schodzą do przepony i dochodzi do częściowego ucisku naczyń krwionośnych).

  I należy rozumieć, że początkowo pojęcie osi elektrycznej oznaczało nie tylko położenie mięśnia sercowego, ale kierunek działania siły elektromotorycznej serca w momencie skurczu. Jednak wskaźnik ten wpływa również bezpośrednio na położenie samego mięśnia, ponieważ ściskanie zawartości mięśnia odbywa się tylko w jednym kierunku (od żyły do ​​aorty i tętnic). W przeciwnym kierunku nie można skierować siły elektromotorycznej, ponieważ wskazuje to już na atrofię zwieracza i zastawki serca. Oś elektryczną serca rozpoznaje się na podstawie wyników EKG i wykresu, który pojawia się, gdy mięsień sercowy się kurczy. Nie ma metod diagnostycznych do sprawdzania położenia serca. Ponadto stwierdzenie osi poziomej nie oznacza, że ​​mięsień sercowy jest obrócony na boki. Nic podobnego - zawsze znajduje się górnymi komorami do góry. Odchylenie od tej pozycji nie może przekraczać 10-20 stopni.

  Co to jest arytmia zatokowa pół-pionowa pozycja elektryczna serca

  Układ sercowo-naczyniowy to ważny organiczny mechanizm, który zapewnia różne funkcje. Do diagnozowania chorób serca stosuje się różne wskaźniki, których odchylenie może wskazywać na obecność procesu patologicznego. Jednym z nich jest odchylenie osi elektrycznej, które może wskazywać na różne choroby..

  Oś elektryczna serca (EOS) jest rozumiana jako wskaźnik, który odzwierciedla charakter przepływu procesów elektrycznych w mięśniu sercowym. Definicja ta jest szeroko stosowana w kardiologii, zwłaszcza w diagnostyce. Oś elektryczna odzwierciedla elektrodynamiczne możliwości serca i jest prawie identyczna z osią anatomiczną.

  Elektryczna pozycja serca

  Określenie EOS jest możliwe dzięki obecności układu przewodzącego. Składa się z odcinków tkanki, których składnikami są nietypowe włókna mięśniowe. Ich charakterystyczną cechą jest wzmocnione unerwienie, które jest niezbędne do zapewnienia synchronizacji bicia serca..

  Typ bicia serca zdrowej osoby nazywa się zatoką, ponieważ w węźle zatokowym pojawia się impuls nerwowy, który powoduje ucisk mięśnia sercowego. W przyszłości impuls przemieszcza się wzdłuż węzła przedsionkowo-komorowego, z dalszą penetracją pęczka Hisa. Ten element układu przewodzącego ma kilka gałęzi, do których przechodzi sygnał nerwowy, w zależności od cyklu bicia serca.

  Zwykle masa lewej komory serca przekracza prawą. Wynika to z faktu, że narząd ten jest odpowiedzialny za uwalnianie krwi do tętnic, co sprawia, że ​​mięsień jest znacznie mocniejszy. Pod tym względem impulsy nerwowe w tym obszarze są również znacznie silniejsze, co wyjaśnia naturalne położenie serca..

  Oś pozycji może zmieniać się od 0 do 90 stopni. W tym przypadku wskaźnik od 0 do 30 stopni nazywany jest poziomym, a położenie od 70 do 90 stopni jest uważane za pionowe położenie EOS.

  Charakter pozycji zależy od indywidualnych cech fizjologicznych, w szczególności budowy ciała. Vertical ECO najczęściej występuje u osób o wysokim wzroście i astenicznej budowie ciała. Pozycja pozioma jest bardziej typowa dla osób niskiego wzrostu z szeroką klatką piersiową.

  Położenia pośrednie - pół-poziome i pół-pionowe elektryczne pozycje serca są typami pośrednimi. Ich wygląd jest również powiązany z cechami budowy ciała. Każda z opcji jest uważana za normalną i nie jest uważana za wadę wrodzoną. Jednak w niektórych przypadkach może wystąpić przesunięcie osi elektrycznej, co może wskazywać na chorobę..

  Odchylenie pozycji elektrycznej nie jest niezależną patologią. W przypadku zaobserwowania takiego naruszenia, ale nie ma innych objawów patologicznych, zjawisko to nie jest postrzegane jako patologia. W przypadku innych objawów chorób układu krążenia, w szczególności uszkodzeń układu przewodzącego, przemieszczenie ECO może wskazywać na chorobę.

   Przerost komory. Oznaczone po lewej stronie. Występuje wzrost wielkości sekcji serca, co wiąże się ze zwiększonym przepływem krwi. Zwykle rozwija się na tle przedłużającego się nadciśnienia, przy którym jednocześnie wzrasta opór naczyniowy. Przerost może być również wywołany procesami niedokrwienia lub niewydolnością serca..

  Przerost komory serca

  Oprócz tych powodów odchylenia mogą wskazywać na wrodzone wady serca, migotanie przedsionków. Zmiana w EOS jest często obserwowana u osób, które intensywnie uprawiają sport lub poddają organizm innym rodzajom aktywności fizycznej..

  Zmianom położenia serca nie towarzyszą żadne wyraźne objawy. Negatywne objawy mogą wystąpić wyłącznie z patologicznym charakterem zaburzenia. Pojawienie się ciężkich objawów jest bezpośrednim wskazaniem do wizyty u kardiologa w celu wykonania niezbędnych procedur diagnostycznych.

  Możliwe objawy chorób serca:

  • ból
  • przyspieszone bicie serca
  • skoki ciśnienia
  • duszność
  • szybka męczliwość
  • obrzęk twarzy
  • zwiększona potliwość

  Negatywne objawy mogą również wystąpić, jeśli odchylenie pozycji serca przekracza normalną częstość. W takim przypadku istnieje prawdopodobieństwo poważniejszych powikłań wymagających leczenia chirurgicznego..

  Aby określić przyczyny odstępstwa EOS od normy, specjalista może przepisać szeroki zakres procedur. Głównym z nich jest badanie ultrasonograficzne, ponieważ pozwala szczegółowo zbadać cechy pracy narządu, zidentyfikować wszelkie zmiany w anatomicznym położeniu narządu, dowiedzieć się, czy przyczyną odchylenia jest przerost lub inne zjawiska patologiczne.

  Ponadto do celów diagnostycznych często stosuje się kardiogram, który jest wykonywany jednocześnie z dodatkową aktywnością fizyczną. Pozwala to zidentyfikować naruszenia rytmu skurczów. Ta procedura jest bardzo pouczająca, jednak w niektórych przypadkach może być przeciwwskazana..

  Rtg i koronarografia to metody pomocnicze. Takie procedury są niezbędne, aby uzyskać dodatkowe informacje o charakterze choroby po uzyskaniu wstępnej diagnozy..

  Leczenie chorób wywołujących odchylenie EOS jest zalecane zgodnie z naturą patologii i przyczynami jej rozwoju. W przypadku braku jakichkolwiek objawów choroby, odchylenie pozycji elektrycznej serca nie wymaga leczenia.

  Pół-pionowe elektryczne ustawienie serca jest jednym z rodzajów EOS, które mogą być naturalne lub sprowokowane przez chorobę. Diagnoza i leczenie jest wymagane tylko wtedy, gdy przemieszczenie jest chorobotwórcze.

  Istnieje wiele metod diagnozowania chorób serca, określających skuteczność tego narządu, wśród nich jest oznaczanie EOS. Ten skrót oznacza wskaźnik osi elektrycznej serca.

  Definicja EOS to metoda diagnostyczna, która wyświetla parametry elektryczne serca. Wartość określająca położenie osi elektrycznej serca jest sumarycznym wskaźnikiem procesów bioelektrycznych zachodzących podczas skurczów serca. W diagnostyce kardiologicznej kierunek EOS ma znaczenie.

  Serce jest trójwymiarowym organem o objętości. Jego pozycja w medycynie jest reprezentowana i definiowana w wirtualnej siatce współrzędnych. Nietypowe włókna mięśnia sercowego podczas swojej pracy intensywnie generują impulsy elektryczne. Jest to jednoczęściowy układ przewodzący sygnały elektryczne. Stamtąd powstają impulsy elektryczne, powodujące ruch części serca i określające rytm jego pracy. Na ułamek sekundy przed skurczami pojawiają się zmiany elektryczne, które tworzą wartość EOS.

  Serce jest trójwymiarowym organem o objętości. Jest to jednoczęściowy układ przewodzący sygnały elektryczne.

  Parametry EOS, rytm zatokowy obrazuje kardiogram; odczyty są wykonywane przez aparat diagnostyczny z elektrodami przymocowanymi do ciała pacjenta. Każdy z nich odbiera sygnały bioelektryczne emitowane przez segmenty mięśnia sercowego. Rzutując elektrody na siatkę współrzędnych w trzech wymiarach, obliczany i określany jest kąt osi elektrycznej. Przechodzi przez miejsca lokalizacji najbardziej aktywnych procesów elektrycznych.

  Istnieje kilka opcji lokalizacji osi elektrycznej serca, zmienia ona swoją pozycję w określonych warunkach.

  Nie zawsze oznacza to zaburzenia i choroby. W zdrowym organizmie, w zależności od anatomii, składu ciała, EOS waha się od 0 do +90 stopni (za normę przyjmuje się + 30... + 90, przy normalnym rytmie zatokowym).

  Pionową pozycję EOS obserwuje się w zakresie od +70 do +90 stopni. Jest to typowe dla osób szczupłej budowy i wysokiego wzrostu (astenicy).

  Często obserwuje się typy ciał pośrednich. W związku z tym zmienia się również położenie osi elektrycznej serca, na przykład staje się półpionowe. Takie przemieszczenia nie są patologią, są nieodłączne u osób o normalnych funkcjach organizmu..

  Przykładowe sformułowanie we wnioskach EKG może brzmieć następująco: „EOS w pionie, rytm zatokowy, tętno - 77 na minutę”. - jest to uważane za normalne. Należy zaznaczyć, że termin „rotacja EOS wokół osi”, który można zauważyć w elektrokardiogramie, nie wskazuje na żadne patologie. Samo takie odchylenie nie jest traktowane jako diagnoza..

  Pionową pozycję EOS obserwuje się w zakresie od +70 do +90 stopni.

  Istnieje grupa dolegliwości, które charakteryzuje pionowy EOS:

  • niedokrwienie;
  • kardiomiopatia o różnym charakterze, zwłaszcza w postaci rozstrzeniowej;
  • Przewlekła niewydolność serca;
  • wady wrodzone.

  Rytm zatokowy z tymi patologiami jest zaburzony.

  Przesunięcie osi elektrycznej w lewo powoduje przerost lewej komory i mięśnia sercowego (LVH). Jest to najczęstsza specyfika odchylenia. Ta patologia działa jako dodatkowa symptomatologia, a nie niezależnie, i wskazuje na przeciążenie komory i zmianę w procesie jej pracy..

  Te problemy pojawiają się przy przedłużającym się nadciśnieniu tętniczym..

  Naruszeniu towarzyszy znaczne obciążenie naczyń dostarczających krew do narządu, dlatego skurcze komory występują z nadmierną siłą, zwiększają się jej mięśnie i przerost. To samo obserwuje się w przypadku niedokrwienia, kardiomiopatii itp..

  Lewe położenie osi elektrycznej i LVH obserwuje się również z naruszeniem układu zastawkowego, a także zaburzony jest rytm zatokowy skurczów. Patologia opiera się na następujących procesach:

  • zwężenie aorty, gdy wypływ krwi z komory jest utrudniony;
  • osłabienie zastawki aortalnej, gdy część krwi wraca z powrotem do komory i ją przeciąża.

  Wskazane zaburzenia są nabyte lub wrodzone. Często przyczyną tego pierwszego jest przenoszony reumatyzm. Zmiany w objętości komory obserwuje się również u osób zawodowo uprawiających sport. Zdecydowanie zaleca się konsultację z lekarzem w celu ustalenia, czy aktywność fizyczna spowoduje nieodwracalne szkody dla zdrowia..

  Odchylenie w lewo występuje również przy upośledzonym przewodzeniu wewnątrz komory, podczas zaburzeń blokady serca.

  Prawemu odchyleniu EOS towarzyszą przerostowe procesy prawej komory (RV). Prawa strona serca jest odpowiedzialna za doprowadzenie krwi do płuc, gdzie jest nasycona tlenem. RH jest charakterystyczna dla patologii układu oddechowego: astmy, przewlekłych procesów obturacyjnych w płucach. Jeśli choroba utrzymuje się przez długi czas, powoduje przerostowe zmiany w komorze..

  Inne przyczyny patologii są takie same jak w przypadku odchylenia lewego: niedokrwienie, zaburzony rytm, przewlekła niewydolność serca, kardiomiopatia i blokada.

  Na kardiogramie znajduje się przemieszczenie EOS. Konsultacja z kardiologiem i dodatkowe badania są wymagane, gdy odchylenie jest poza normalnym zakresem, który jest ustawiony w przedziale od 0 do +90 stopni.

  Procesy i czynniki związane z przemieszczeniem osi serca, którym towarzyszą ciężkie objawy kliniczne, wymagają bezbłędnych dodatkowych badań. Szczególną uwagę należy zwrócić na okoliczności, w których przy istniejących wcześniej stabilnych wskaźnikach odchylenia osi dochodzi do nagłej zmiany EKG lub zaburzenia rytmu zatokowego. To jeden z objawów blokady..

  Samo odchylenie EOS nie wymaga działań terapeutycznych, odnosi się do parametrów kardiologicznych, które wymagają przede wszystkim ustalenia przyczyny jego wystąpienia. Tylko kardiolog decyduje o konieczności leczenia w każdym indywidualnym przypadku.

  Dzień dobry. Mój syn ma 17 lat.
  Parametry EKG
  R, sek.; 0,07
  РQ, sek.; 0.11
  QRS, sek.; 0,09
  QT / QTB, s; 0,37 / 0,36
  RRmax-RRmin.: 0,88-0,71
  R-R, sek; 0,79
  AQRS, miasto.: 90
  Tętno, uderzenia / min.: 76
  QTcor., Sec.; -
  A.D., mm Hg: /

  Wniosek
  Arytmia zatokowa.
  Pozycja pionowa EOS.
  Fenomen WŻCh.

  Pytanie:
  1. Czy jesteśmy objęci normami zgodnie z tymi liczbami??
  2. Jeśli nie wejdziemy do szkoły wojskowej, nadają się one do wojska?
  3. Zjawisko WŻCh - co to jest?
  Dziękuję za odpowiedź.

  Szpiczak

  Niedotlenienie płodu podczas ciąży