Jak żyć prawidłowo po zawale mięśnia sercowego?

Zawał serca należy do kategorii najpoważniejszych patologii. Tę chorobę można uznać za rodzaj granicy, która dzieli życie na dwie części: przed i po ataku. Dlatego tak ważne jest zorganizowanie prawidłowego okresu rehabilitacji po zawale serca..

Przecież odpowiednio dobrany program przywracania zdrowia pomoże utrzymać akceptowalną jakość życia człowieka, a także zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia powtarzającego się procesu. Ta ostatnia okoliczność odgrywa prawdopodobnie główną rolę w tym procesie..

Życie po zawale serca różni się od poprzedniego stylu życia tym, że nawet w sprzyjających okolicznościach udział ryzyka nagłej śmierci jest niewiarygodnie wysoki.

Ale to wcale nie oznacza, że ​​dana osoba musi czekać skazana na fatalny wynik. Wręcz przeciwnie, jeśli pacjent skieruje wszystkie wysiłki na proces przywracania zdrowia i będzie dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarskich, zwiększy to jego szanse na długie życie i jego dobrą jakość..

Warunki pełnego wyzdrowienia

Wynik fazy rekonwalescencji po zawale serca zależy od wielu czynników: ważny jest wiek pacjenta, charakter samej choroby i zasięg dotkniętego obszaru. W przypadku zawału serca tkanka mięśnia sercowego jest uszkodzona, a następnie w tym miejscu tworzy się blizna. Taka formacja zakłóca normalne odżywianie tkanek, a następnie prowadzi do arytmii i innych powikłań..

Jeśli parametry blizny są małe, normalne ukrwienie jest kompensowane przez sąsiednie zdrowe obszary. Przy dużej bliznie bardzo trudno jest przywrócić normalne funkcjonowanie narządu, a często jest to po prostu niemożliwe.

Dlatego rehabilitacja pacjentów po zawale serca obejmuje cały szereg działań. Szczególną uwagę w tym przełomowym okresie przywiązuje się do sposobu życia, gdyż dalsze rokowanie często zależy od przyzwyczajeń. Zaniedbanie zasad przepisanych pacjentom z tej kategorii często prowadzi do powtarzających się zawałów serca.

Co więcej, większość nawrotów występuje właśnie na etapie zdrowienia lub wkrótce po nim. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo powikłań, pacjent musi zachowywać się zgodnie z zaleceniami lekarza.

Tylko pod warunkiem zaufania relacji między pacjentem a personelem medycznym można oczekiwać dobrego wyniku. Chory powinien być zainteresowany wynikiem procesu i współpracować z lekarzem. Jeśli takie zrozumienie nie zostanie osiągnięte, wszystkie wysiłki profesjonalistów pójdą na marne..

Główne cele okresu rekonwalescencji

Przywrócenie zdrowia utraconego w wyniku zawału serca to niezwykle trudne zadanie. Rzeczywiście, nikomu nie jest łatwo zmienić środowisko, ale szczególnie trudno jest zmienić zwykły sposób życia mężczyzn, którzy są bardziej konserwatywni w porównaniu z kobietami..

Wielu pacjentów we wczesnym stadium znajduje się pod nadzorem lekarza. Pacjenci z łagodniejszą postacią choroby i korzystnym przebiegiem wypisywani są do domu. Ale obie kategorie ludzi potrzebują informacji, jak właściwie zorganizować codzienną rutynę, czego porzucić, a wręcz przeciwnie, uczynić naczelną zasadą nowego życia. Taka wiedza jest niezbędna do pełnej adaptacji po zawale serca..

Jeśli usuniemy czynniki drugorzędne, głównymi punktami w okresie rekonwalescencji będą:

 • Zbilansowana dieta ukierunkowana na płynną utratę wagi w przypadku stwierdzenia nadwagi lub otyłości.
 • Regularne monitorowanie wskaźników ciśnienia krwi.
 • Obowiązkowe monitorowanie poziomu glukozy i cholesterolu.
 • Schemat dobowy powinien być tak skonstruowany, aby zapobiegać chronicznemu zmęczeniu..
 • Sytuacji stresujących należy unikać w każdy możliwy sposób..
 • Należy dawkować aktywność fizyczną.
 • Gimnastyka lecznicza musi być objęta kompleksem środków rehabilitacyjnych.
 • Pomoc psychologiczna pomoże pacjentowi odpowiednio zareagować na zmianę sytuacji życiowej.

Ważny punkt! Aktywność fizyczną pacjentów, którzy przeszli zawał serca, powinien określić lekarz na podstawie ciężkości stanu pacjenta. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od minimalnej aktywności, a obciążenie stopniowo rośnie.

Jaka kategoria pacjentów wymaga rehabilitacji

Życie po zawale dla wielu pacjentów budowane jest według klasycznej zasady: leczenie szpitalne, następnie pobyt w sanatorium i dopiero wtedy, przy sprzyjającym zbiegiem okoliczności, osoba wraca do pracy.

Niektórym pacjentom praca staje się niemożliwa i otrzymują grupę osób niepełnosprawnych.

Ale często zawał serca u osoby jest wykrywany całkiem przypadkowo podczas badania lekarskiego. Takie utajone postacie choroby są nie mniej groźne niż ostry przebieg choroby, w przypadku bezobjawowych odmian zawału serca powstaje niewielka zmiana..

Taki przebieg procesu zwykle nie objawia się klinicznie, dopiero później w EKG ujawnia się bliznowaciejąca zmiana w sercu.

Istnieją inne warianty zawału serca, które również dają obraz kliniczny niespecyficzny dla tej patologii. Takie czynniki uniemożliwiają terminowe zdiagnozowanie choroby..

Dlatego bardzo ważne jest, aby pacjent niezwłocznie skonsultował się z lekarzem w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, wyrażającego się następującymi objawami:

 • ciągła słabość,
 • obniżenie ciśnienia krwi,
 • umiarkowany tachykardia,
 • pocenie się bardziej niż zwykle,
 • wzrost temperatury tła do wartości podgorączkowych (37-37,5).

Takie nietypowe formy mogą powodować nie mniej poważne szkody zdrowotne, niż obserwuje się to po rozległym zawale serca. Bo nawet niewielka blizna na tkance serca w przypadku powtórnego MI znacznie pogorszy przebieg procesu.

Konsekwencje utajonych i łagodnych postaci choroby to:

 • słaba funkcja kurczliwa mięśnia sercowego,
 • niedociśnienie,
 • powstawanie tętniaka,
 • choroba zakrzepowo-zatorowa,
 • zapalenie osierdzia (zapalenie zewnętrznej warstwy serca).

Specjalna uwaga! Nietypowe formy zawału serca wymagają dokładnie tych samych metod rehabilitacji, jakie przeprowadza się po ostrym ataku.

Początkowa faza regeneracji

Korzystne rokowanie dla pacjentów po zawale serca zależy w dużej mierze od momentu rozpoczęcia fazy zdrowienia. Dlatego tak ważne jest, aby okres rehabilitacji przeprowadzić jak najwcześniej..

Oczywiście takie środki należy wykonywać biorąc pod uwagę stan samego pacjenta i stopień uszkodzenia mięśnia sercowego..

We wczesnych dniach, czyli na etapie szpitalnym, dozwolone są następujące obciążenia aktywne:

 • Przy średnim nasileniu procesu zajęcia można rozpocząć już na 2-3 dni. W przypadku ciężkiego MI jest to możliwe dopiero po tygodniu.
 • Przez około 4-5 dni pacjent może siedzieć na łóżku przez kilka minut z opuszczonymi nogami.
 • Jeśli stan pacjenta nie budzi niepokoju, po tygodniu może już zrobić kilka kroków w pobliżu łóżka..
 • Po dwóch tygodniach od ataku pacjent może swobodnie poruszać się po oddziale.
 • Przy zadowalającym stanie oddziału instruktor terapii ruchowej może w trzecim tygodniu pobytu w szpitalu pozwolić mu wyjść na korytarz, a nawet opanować kilka stopni schodów.
 • Każdego dnia odległość do pokonania stopniowo się zwiększa.

W tym szczególnie ważnym okresie nie należy zostawiać pacjenta z zawałem serca. Obok niego muszą być krewni lub ktoś z personelu medycznego.

Aby ocenić stan pacjenta, konieczne jest zmierzenie ciśnienia krwi, tętna przed i po wysiłku fizycznym. W razie potrzeby należy wykonać elektrokardiogram. Jeśli dane pomiarowe wskazują na negatywną zmianę stanu pacjenta, aktywność fizyczna jest zmniejszona.

W normalnym procesie rekonwalescencji osoba jest kierowana na dalszą rehabilitację do zakładu sanatoryjnego lub specjalistycznego ośrodka kardio. Dopiero potem lekarz przekazuje pacjentowi szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania czynności w domu..

Warunki rehabilitacji domowej

Pacjenci typu 1 i 2 są przenoszeni na ten etap rekonwalescencji po odbyciu sanatoryjnego kursu rehabilitacji. Wraz z leczeniem farmakologicznym zalecany jest indywidualny program przywracania aktywności fizycznej.

Dużą wagę przywiązuje się do stylu życia, do którego należy się stosować po zawale serca.

Podczas sporządzania programu lekarz koniecznie zwraca uwagę na takie punkty, jak:

 • prawidłowa dieta,
 • codzienne spacery,
 • dobry sen i odpoczynek,
 • regularna aktywność fizyczna,
 • całkowita eliminacja złych nawyków.

Wszystkie czynności fizyczne wykonywane są przy obowiązkowym monitorowaniu ciśnienia krwi i tętna. Specjalny zestaw ćwiczeń wykonywany jest według z góry ustalonego harmonogramu kilka razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się w trybie oszczędnym pod okiem instruktora terapii ruchowej.

Ważny! Pacjent w tym czasie nie powinien zapominać o samokontroli, powinien poprawnie zmieniać obciążenia z przerwami na odpoczynek.

Pomoc psychologiczna

Każda choroba jest stresem dla całego organizmu, co negatywnie wpływa na stan psychiczny pacjenta. Często osoba po zawale serca ma depresję, z którą sam nie może sobie poradzić..

Dlatego tak ważne jest wsparcie takich osób. Pomoc bliskich pomoże Ci szybciej uporać się z problemem, przyzwyczaić się do nowych warunków życia.

Nie należy przeoczyć tej chwili, a jeśli stan emocjonalny osoby jest niepokojący, zdecydowanie należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. Psychoterapeuta udzieli niezbędnych zaleceń, które pomogą ustabilizować sytuację i zapobiegną rozwojowi poważnej nerwicy i patologicznych zmian osobowości.

Dezadaptację charakteru neurotycznego można określić za pomocą następujących znaków:

 • zwiększona drażliwość,
 • częste wahania nastroju,
 • zaburzenia snu,
 • fobie (lęk przed pacjentem, nawet przez krótki czas, przed samotnością).

Często pacjent jest głęboko „pogrążony” w chorobie i wymaga od krewnych wezwania karetki, nawet jeśli nie ma ku temu powodu. Tacy pacjenci również sprawiają wiele kłopotów lekarzom, ponieważ stale wymagają zwiększonej uwagi i dodatkowego leczenia..

Sposoby rozwiązywania „specjalnych” problemów

U mężczyzn w wieku dojrzałym, u których nie następuje spadek aktywności seksualnej po zawale serca, zawsze pojawia się kwestia dalszego życia seksualnego. Ciągła refleksja w tej sprawie tylko pogarsza sytuację..

Tymczasem życie intymne po zawale serca nie jest zabronione. Wręcz przeciwnie, jest wręcz pokazywany, bo budzi pozytywne emocje. Ale nawet tutaj potrzebny jest rozsądny środek. Jeśli pojawią się problemy w tej sprawie, zdecydowanie musisz poinformować o nich swojego lekarza. Dodatkowe leczenie pomoże poprawić sytuację.

Aby zapobiegać zaburzeniom psychicznym u pacjentów po zawale, na bazie wielu placówek medycznych powstały szkoły specjalne.

W takich ośrodkach krewni i sami pacjenci mogą otrzymać porady w sprawach, które ich dotyczą. Profesjonalne wsparcie pomoże osobie szybko dostosować się i wrócić do pracy.

Ograniczenia, których nie można uniknąć

Zawał mięśnia sercowego należy do kategorii chorób, które znacząco wpływają na pracę innych narządów i układów. Dlatego tak ważne jest, aby skierować wszystkie wysiłki, aby zapobiec ponownemu pogorszeniu procesu..

W połączeniu z innymi patologiami, które występują w historii danego pacjenta, diagnoza ta wymaga radykalnych zmian w jego stylu życia. Takie ograniczenia są konieczne, aby przynajmniej zminimalizować ryzyko drugiego zawału serca..

Poniższa tabela pokazuje, czego nie można zrobić po przebytym MI:

Nie.Obszar życiaOgraniczenia
1.Aktywność fizycznaNie jest konieczne uwalnianie takich obciążeń na ciele, które mogą wywołać wzrost skurczów mięśnia sercowego. Jest to niezwykle niebezpieczne po zawale mięśnia sercowego, ponieważ może rozwinąć się tętniak.W tym okresie należy dawkować aktywność fizyczną. Najlepszą opcją jest terapia ruchowa, spacery z krokomierzem, ćwiczenia aerobowe.
2.OdżywianieWyklucz smażone i tłuste potrawy. Produkty wysokokaloryczne należy usunąć z diety, aby zapobiec wzrostowi masy ciała. Sól należy ograniczyć, a przyprawy całkowicie wyeliminować.
3.Stan emocjonalnyNależy unikać wszelkich sytuacji, które powodują niestabilność emocjonalną. Drażliwość, podniecenie, lęki i zmartwienia zwiększają liczbę uderzeń serca.
4.ZwyczajeAlkohol i nikotynę należy całkowicie wyeliminować. Są to główne czynniki ryzyka nawrotu MI..
pięć.Zmiana klimatuW tym obszarze nagłe zmiany są niepożądane, gdyż mogą negatywnie wpłynąć na samopoczucie pacjenta..

Ważny punkt! Zabrania się pacjentowi i bliskim zmiany lub uzupełnienia terapii lekowej i innych punktów programu rehabilitacji. Każda „inicjatywa” w tej sprawie może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji.

Pomocne wskazówki

Osoby, które przeszły zawał serca, powinny zrozumieć, że czas trwania i jakość przyszłego życia całkowicie zależy od tego, jak bardzo są w stanie przystosować się do nowych warunków..

Oznacza to, że wszystkie wymagane zmiany nie będą tymczasowe, ale trwałe. Zasadniczo nie jest to trudne, jeśli dana osoba może samodzielnie nastroić pozytywny nastrój..

Z zastrzeżeniem wymienionych powyżej małych ograniczeń i kilku przydatnych zaleceń, możesz aktywnie żyć i pracować przez wiele lat po zawale mięśnia sercowego..

Eksperci radzą przestrzegać następujących zasad:

 • Odżywianie. Dieta powinna być bogata w witaminy i niezbędne minerały. Najlepiej budować jedzenie na potrawach warzywnych, dietetycznych mięsach, zbożach, chudych rybach. W codziennym menu muszą znajdować się świeże warzywa i owoce, warzywa.
 • Aktywność fizyczna. Mięśnie nie powinny cierpieć na brak stresu nawet po zawale serca. Dlatego ćwiczenia fizyczne w umiarkowanym trybie przyniosą korzyści. Chodzenie w spokojnym rytmie ma dobry wpływ na napięcie mięśni, joga ułatwia oddychanie, a tym samym poprawia dopływ tlenu do krwi. Aktywność fizyczną należy zawsze omówić z lekarzem..
 • Regularne wizyty u lekarza powinny być również jedną z głównych zasad nowego stylu życia. Umożliwi to specjaliście monitorowanie kluczowych wskaźników pracy serca (ciśnienie krwi, EKG) i terminową identyfikację wszelkich nieprawidłowości. Oprócz tych parametrów lekarz powinien również ocenić poziom cholesterolu i glukozy u pacjenta po zawale..

Dzięki systematycznemu przestrzeganiu tych trzech punktów pacjent będzie mógł uniknąć drugiego ataku..

Prognoza

Zawał mięśnia sercowego to bardzo podstępna choroba. Według statystyk zajmuje czołowe miejsce wśród najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmiertelności. Dlatego nie ma tutaj jednoznacznej prognozy..

Wszystko zależy od kombinacji czynników:

 • Płeć. Na przykład mężczyźni są bardziej podatni na ataki serca, a nawet młodzi. U kobiety choroba ta może pojawić się tylko w okresie pomenopauzalnym. Czynnik ten wynika z faktu, że w wieku rozrodczym estrogeny (żeński hormon płciowy) blokują rozwój blaszek miażdżycowych, zapobiegając w ten sposób rozwojowi zawału serca. Ale po 60 latach ryzyko zawału serca u płci pięknej wzrasta dramatycznie.
 • Wiek. To samo dotyczy wieku pacjenta: im starsza osoba, tym mniej korzystne rokowanie. Rzeczywiście, w podeszłym wieku ludzie zwykle gromadzą cały „bukiet” współistniejących chorób, co znacznie komplikuje etap zdrowienia. Ponadto osobom starszym bardzo trudno jest odbudować i zmienić swoją pozycję życiową. Szczególnie trudno im rozstać się z nałogami, choć jest to warunek konieczny pozytywnej prognozy..
 • Praca. Pojawia się również wiele pytań dotyczących pracy. Sam zawód, jaki osoba wykonywała przed chorobą, jest bardzo ważny. Jeśli jego aktywność zawodowa wiąże się z wykonywaniem ciężkiej, wymagającej fizycznie pracy, będzie musiał zmienić zawód.

Szczególnie trudno jest przewidzieć pacjentów, którzy przeszli rozległy zawał serca, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że będą mieli drugi atak.

Dlatego nie można mówić o oczekiwanej długości życia po MI jako o konkretnym okresie. Niektórzy ludzie dożywają dojrzałego wieku bez niepełnosprawności, podczas gdy inni umierają w ciągu pierwszego roku życia. Jak wcześniej wspomniano, wszystko zależy od indywidualnych cech osoby i postaci choroby..

Nie należy też wierzyć popularnej opinii, że dana osoba jest w stanie znieść określoną liczbę zawałów serca. To nie jest do końca prawdą. Często pierwszy przypadek zawału serca jest śmiertelny dla człowieka.

Działania zapobiegawcze

Zawału mięśnia sercowego można uniknąć, jeśli:

 • Terminowe radzenie sobie z problemami sercowo-naczyniowymi.
 • Jeść prawidłowo.
 • Trzymaj się codziennej rutyny, naprzemiennie odpoczynek z wysiłkiem.
 • Śpij dobrze.
 • Wyeliminuj nawyki, które są niezgodne ze zdrowym stylem życia.
 • Kontroluj swoją wagę.
 • Utrzymuj aktywność fizyczną.

Życie po zawale serca będzie pełne, jeśli sam pacjent będzie o to zabiegał. Ale wiele zależy także od ludzi, którzy są blisko osoby. Sprzyjająca atmosfera, uwaga i troska o bliskich, zrozumienie znajomych - wszystko to może pozytywnie wpłynąć na rokowanie.

Ale to wcale nie oznacza, że ​​chory powinien mieć ograniczone pragnienie pracy, komunikowania się z kolegami lub angażowania się w ulubione hobby. Konieczne jest przyjęcie takich decyzji i pomoc pacjentowi w każdy możliwy sposób, aby mógł szybko wrócić do pełnego życia..

Życie po zawale mięśnia sercowego - porady i wskazówki

Życie po zawale może być długie i szczęśliwe, ale wymaga dużo wysiłku. Sukces zależy od tego, jak dobrze pacjent zastosuje się do zaleceń lekarza. Statystyki mówią, że około 10% napadów kończy się śmiercią. Ale pomimo faktu, że ta choroba jest bardzo niebezpieczna, szanse na przeżycie pozostają.

 1. Najważniejsze jest, aby zapobiec nawrotom
 2. Możliwe komplikacje
 3. Zmiana stylu życia
 4. Przyjmowanie leków
 5. Powrót do pracy i normalnych zajęć

Najważniejsze jest, aby zapobiec nawrotom

Drugi zawał serca po pierwszym występuje w 40% przypadków. Ryzyko jest szczególnie wysokie we wczesnych dniach, ale szanse na nawrót nie zmniejszają się przez cały rok. Stan pacjenta w dużej mierze zależy od niego. Jeśli zastosujesz się do zaleceń lekarza, prawidłowego odżywiania i wykonywania ćwiczeń ruchowych, możesz szybko wrócić do normalnego życia i uniknąć nawrotów.

Ale jeśli jesz tłuste potrawy, palisz, pijesz alkohol, wystawiasz organizm na stres fizyczny i emocjonalny, drugi atak nie sprawi, że będziesz czekać.

Możliwe komplikacje

Zawał serca to niebezpieczny stan, w którym dochodzi do śmierci komórki. Atak może prowadzić do zatrzymania akcji serca i śmierci klinicznej. Zawał serca może również spowodować:

 • obrzęk płuc;
 • rozwój arytmii;
 • uszkodzenie mózgu;
 • wrzód żołądka;
 • tętniaki;
 • wstrząs kardiogenny;
 • zaburzenia psychiczne.

Jeśli atak został zatrzymany na czas, istnieje szansa na przeżycie. Ale organizm jest osłabiony i potrzebuje długotrwałej regeneracji. Ogólnie około 80% pacjentów jest w stanie powrócić do normalnego życia..

Zmiana stylu życia

Jak żyć po zawale serca, powie ci twój lekarz. Aby poprawić swoje zdrowie, ważne jest, aby zmienić styl życia. Każdy pacjent powinien:

 1. Monitoruj odżywianie. Tłuste i smażone potrawy, które zawierają dużo cholesterolu, są kategorycznie przeciwwskazane. Mięso i produkty rybne można spożywać tylko gotowane i gotowane na parze. Dieta powinna zawierać warzywa i owoce. W żadnym wypadku nie powinieneś przejadać się, ponieważ zwiększa to obciążenie nie tylko żołądka, ale także serca..
 2. Ogranicz ilość soli w jedzeniu do pięciu gramów.
 3. Pij mniej płynu, nie więcej niż litr.
 4. Zrezygnuj z napojów alkoholowych i palenia.
 5. Uzupełnij optymalną codzienną rutynę. Nie możesz przepracować. Ważne jest, aby mieć czas na odpoczynek w ciągu dnia.
 6. Ustabilizuj stan emocjonalny. Aby to zrobić, musisz zwrócić się do psychoterapii. Rozmowa z lekarzem może pomóc Ci pozbyć się strachu przed śmiercią.
 7. Jeśli masz nadwagę, rozwiąż ten problem. Ponieważ otyłość dodatkowo obciąża mięsień sercowy.

Aktywność fizyczna odgrywa decydującą rolę w powrocie do zdrowia. Aby organizm szybciej wrócił do normy, konieczne jest wykonanie ćwiczeń fizjoterapeutycznych. Jest to szczególnie konieczne, jeśli wykonano stentowanie.

Musisz rozpocząć trening natychmiast po ostrym okresie. Ale robią to pod nadzorem lekarza. Stopniowo wolno zwiększać obciążenie, chodzić na świeżym powietrzu pieszo. Jeśli jednak objawy pojawią się w postaci podwyższonego ciśnienia krwi, tachykardii, bólu w klatce piersiowej i duszności, należy zmniejszyć intensywność treningu.

Możesz powrócić do aktywności seksualnej pod warunkiem, że po trzech tygodniach od wypisu nie wystąpią żadne komplikacje. W takim przypadku musisz unikać przepracowania i monitorować swoje samopoczucie. Ale wcześniej ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem..

Przyjmowanie leków

Oczekiwaną długość życia po zawale serca można wydłużyć za pomocą specjalnych leków. W okresie rekonwalescencji nie możesz się bez nich obejść. Aby ułatwić pracę serca, skorzystaj z:

 1. Statyny. Są niezbędne do normalizacji poziomu cholesterolu we krwi. Pomaga to usunąć z naczyń krwionośnych cholesterol z płytki nazębnej i poprawić krążenie krwi. W połączeniu ze statynami konieczne jest przestrzeganie diety niskotłuszczowej i bogatej w błonnik..
 2. Beta-blokery. Pomagają obniżyć ciśnienie krwi i zwolnić tętno. Pod wpływem leków zmniejsza się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.
 3. Azotany. Rozszerzają naczynia krwionośne i łagodzą bolesne odczucia podczas napadu dusznicy bolesnej.
 4. Leki przeciwpłytkowe. Rozrzedzają krew i zapobiegają tworzeniu się skrzepów, które mogą zatykać światło naczyń krwionośnych i powodować drugi zawał serca. Najczęściej stosuje się kwas acetylosalicylowy. Czas trwania terapii lekami przeciwpłytkowymi wynosi około roku.

Aby chronić pacjenta przed lękiem, depresją i innym stresem emocjonalnym, stosuje się środki uspokajające. U pacjentów często rozwija się depresja, która znacznie pogarsza życie po zawale mięśnia sercowego. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować problem na czas i go naprawić. Aby zwalczyć zły nastrój, musisz więcej odpoczywać, normalnie spać i nie zaniedbywać aktywności fizycznej. Nie palić ani nie pić alkoholu, aby było to łatwiejsze.

Skuteczność terapii zależy od tego, jak prawidłowo pacjent przyjmie lek. W żadnym wypadku nie można przerwać terapii lekowej bez wiedzy lekarza, nawet jeśli czujesz się dobrze. Nie możesz też dowolnie zmieniać dawki..

Niektórzy pacjenci przyjmują leki tylko wtedy, gdy pojawiają się nieprzyjemne objawy. Jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ leki są przeznaczone do stałego leczenia..

Większość przepisanych leków znacząco przedłuża życie po zawale serca u kobiet i mężczyzn. Zmniejszają prawdopodobieństwo śmierci i nawrotów.

Powrót do pracy i normalnych zajęć

Po zawale serca nie należy unikać komunikacji, pracy. Jeśli wrócisz do swoich zwykłych warunków, powrót do zdrowia będzie szybszy. Ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyfikę pracy. Jeśli aktywność zawodowa wiąże się z nadmiernym stresem emocjonalnym lub fizycznym, lepiej to zmienić i wybrać spokojniejszy zawód. W końcu ciągłe przebywanie w stanie stresu znacznie skraca oczekiwaną długość życia.

Jak zachować się po zawale serca, zdecydowanie musisz dowiedzieć się od swojego lekarza. W końcu atak wymaga uważnego podejścia do swojego zdrowia w przyszłości..

Ważne jest prowadzenie systematycznej profilaktyki i diagnostyki organizmu. Jest to konieczne, aby lekarze mogli monitorować skuteczność leczenia i dostosowywać przebieg. Regularne badania pomogą również w odpowiednim czasie wykryć przesłanki pogorszenia samopoczucia i rozwoju powtarzających się zaburzeń krążenia..

Obecnie istnieje wiele skutecznych metod leczenia patologii serca i naczyń krwionośnych. Dzięki zastosowaniu różnych technik można uniknąć nawrotów choroby i skrócić okres rehabilitacji. Wiele osób woli procedurę stentowania. Jest to skuteczny zabieg wykonywany bez bezpośredniego wpływu na serce..

Przy przepisywaniu skutecznego schematu leczenia bierze się pod uwagę wiele czynników. Dlatego tylko lekarz może sformułować zestaw zaleceń, jak powinien żyć pacjent po urazie serca. Ale nie polegaj wyłącznie na narkotykach. Właściwy tryb życia, ćwiczenia fizjoterapeutyczne i inne techniki regeneracyjne pomogą Ci odzyskać normalne życie.

Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego

Dziś chcę porozmawiać z czytelnikami o tak poważnym powikłaniu choroby wieńcowej, jakim jest zawał mięśnia sercowego, a raczej o rehabilitacji po nim. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiele osób w naszym kraju cierpi na nadciśnienie, chorobę wieńcową serca, a przypadki zawału mięśnia sercowego w wyniku tych chorób są dość częste..

Celem informowania pacjentów o zawale mięśnia sercowego jest zmniejszenie częstości powikłań.

Mówiąc o zawale mięśnia sercowego, należy pamiętać, że w przypadku nadciśnienia tętniczego wymagana jest stała terapia hipotensyjna. Przestrzeganie tej prostej zasady może uchronić Cię przed zawałem mięśnia sercowego, a także przed udarem..

Formy zawału serca. O czym nie wszyscy wiedzą

O tym, że konieczne jest nie tylko monitorowanie ciśnienia krwi i regularne przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi, ale także powstrzymanie ataków dusznicy bolesnej, myślę, że wszyscy wiedzą. Na szczególną uwagę zasługują formy zawału serca, warto o tym wiedzieć i pamiętać.

 1. Bezbolesna postać zawału mięśnia sercowego. Ta postać zawału mięśnia sercowego występuje z ciężkim stwardnieniem tętnic wieńcowych. W przypadku braku oczywistych bólów pieczenia pojawiają się przerwy w sercu, bardzo silne uczucie braku powietrza, astma sercowa, mogą nawet wystąpić zaburzenia przewodu żołądkowo-jelitowego, osłabienie, pocenie się, gwałtowny spadek ciśnienia krwi. Zawał serca na nogach prowadzi do następstw, takich jak blizna, która zakłóca normalne funkcjonowanie mięśnia sercowego, osłabienie funkcji skurczowej mięśnia sercowego, przewlekła niewydolność serca, choroba zakrzepowo-zatorowa.
 2. Nietypową postacią zawału mięśnia sercowego jest brzuch. W przypadku tej postaci zawału serca występuje bardzo silny ból brzucha. W takim przypadku pacjent jest często podejrzany o katastrofę w jamie brzusznej wymagającą operacji. Formularze te należy zawsze pamiętać..
 3. Należy również zwrócić uwagę na bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia ruchowe i zaburzenia myślenia. Przy takich objawach nie można wykluczyć udaru, ale może to być również mózgowa postać zawału mięśnia sercowego..
 4. I oczywiście nie należy zapominać o klasycznym zawale mięśnia sercowego z palącymi bólami za mostkiem i promieniującymi do lewego ramienia i łopatki..

O tym chciałem napisać, przypominając pokrótce zawały serca. Na tej podstawie EKG należy wykonać nie tylko w przypadku bólu w klatce piersiowej, ale także bólu brzucha, niewydolności serca, a nawet bólów głowy i zawrotów głowy..

Zawał mięśnia sercowego, nawet o małej ogniskowej, wymaga pilnej hospitalizacji i leczenia, aby zapobiec powikłaniom, takim jak wstrząs kardiogenny, choroba zakrzepowo-zatorowa, zaburzenia rytmu i przewodzenia, obrzęk płuc, tętniak, zapalenie osierdzia.

Nie można z góry przewidzieć, jak długo pacjent będzie żył po zawale serca, każdy atak serca może być ostatnim.

W szpitalu pacjenci są poddawani leczeniu, często chirurgicznemu, stentowaniu lub pomostowaniu tętnic wieńcowych. Rehabilitacja pomaga przywrócić normalny standard życia, zapobiegając nawrotowi zawału serca. Jeśli pacjent jest zaangażowany w rehabilitację i przywrócenie jakości życia, jest to dość skuteczne.

Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego: terapia ruchowa i psycholog

Terapia ruchowa odgrywa ogromną rolę w rehabilitacji pacjenta. Przy średnim nasileniu stanu pacjenta terapię ruchową można rozpocząć za zgodą lekarza i wspólnie z instruktorem przez 2-3 dni po zawale serca. A w poważnym stanie musisz poczekać tydzień.

Najczęściej pacjent może siedzieć na łóżku przez 4-5 dni, w 7. dniu można trochę chodzić w pobliżu łóżka. Dopiero po 2-3 tygodniach pacjent może chodzić z łóżka na schody. Po chwili dystans pokonywany przez pacjenta wzrasta do 500 - 1000 m z instruktorem. W takim przypadku konieczne jest dokładne monitorowanie tętna pacjenta, ciśnienia krwi i EKG. W przypadku odchyleń konieczne jest zmniejszenie obciążeń.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pacjent trafia do specjalnego sanatorium kardiologicznego, gdzie wykonuje terapię ruchową, codziennie przechodzi 5-7 km, przechodzi na dietę i przyjmuje leki. Również w sanatorium są psychologowie i psychoterapeuci, którzy przygotowują pacjenta do pomyślnego wyniku. Po szpitalu pacjent wraca do pracy lub staje się niepełnosprawny.

Aby obliczyć szkolenie dla pacjenta z zawałem serca, konieczne jest nie tylko uwzględnienie ciężkości stanu, ale także dla jasności wprowadzenie pojęcia klasy funkcjonalnej.

 1. Pierwsza klasa czynnościowa obejmuje pacjentów, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego o małej ogniskowej z niewielkimi urazami
 2. Druga klasa czynnościowa obejmuje również pacjentów, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego o małej ogniskowej, ale z powikłaniami, a także pacjentów, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego o dużej ogniskowej, ale z minimalnymi powikłaniami..
 3. Trzeci FC obejmuje pacjentów, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego o małej ogniskowej bez powikłań iz częstymi napadami dusznicy bolesnej (4-6 razy dziennie)
 4. Czwarty FC
  • Pacjenci z małym ogniskowym zawałem i poważnymi konsekwencjami (śmierć kliniczna, blok AV, wstrząs kardiogenny)
  • Pacjenci przechodzący przezścienny MI
  • Pacjenci, którzy przeszli pełnościenny zawał mięśnia sercowego z jakimikolwiek powikłaniami

Po przeprowadzeniu testu welgoergometrycznego pacjenci z klasą funkcjonalną 1 i 2 otrzymują specjalne szkolenie. Dla celów treningu bierze się również pod uwagę ciężkość stanu pacjenta oraz stopień niewydolności wieńcowej. Przeciwwskazania do ćwiczeń obejmują tętniak serca, zaburzenia rytmu serca, które pogarszają się podczas ćwiczeń oraz ciężką niewydolność serca.

Należy pamiętać, że podczas treningu mogą wystąpić bóle serca, duszność, świszczący oddech, powiększenie serca, zaburzenia lękowo-depresyjne. Konieczne jest kontrolowanie tętna, ciśnienia krwi, EKG pacjenta, aby zapobiec ponownemu zawałowi serca.

Aby pacjent mógł być rehabilitowany w poliklinice, konieczne jest, aby pacjent miał 1-2 klasy funkcjonalne. Program rehabilitacji w poliklinice obejmuje również gimnastykę leczniczą 3 razy w tygodniu, terapię lekową, zajęcia z psychologiem lub psychoterapeutą, a także walkę ze złymi nawykami. Należy pamiętać o chodzeniu!

Pacjenci z grupy podwyższonego nadzoru lekarskiego to pacjenci z FC 3-4. Muszą nauczyć się obsługiwać mieszkanie i poruszać się po nim. Mają własny program domowy pod okiem lekarza pierwszego kontaktu i kardiologa. Pacjent pracuje w domu, jeśli to możliwe, od trzeciego tygodnia wykonuje terapię ruchową i godzinę spaceruje po podwórku.

Pracy psychologa z pacjentem nie można lekceważyć, ponieważ wielu pacjentów ma pewność, że życie po zawale jest gorsze. Pacjenci mogą mieć lęki, zaburzenia lękowo-depresyjne. A takie przekonania bardzo negatywnie wpływają na rokowanie i leczenie pacjenta. Udowodniono, że pozytywne nastawienie daje nadzieję nawet beznadziejnym pacjentom, a możliwości ludzkiego organizmu są kolosalne!

Rola diety w rehabilitacji po zawale serca

Dietoterapia rozpoczyna się w szpitalu, trwa w sanatorium iw domu. Konieczne jest przekonanie pacjenta, aby rzucił palenie i picie alkoholu, jeśli to zrobi. A także w celu normalizacji masy ciała w celu obniżenia poziomu cholesterolu i normalizacji profilu lipidowego. I stale, przez całe życie, stosuj leki normalizujące ciśnienie krwi, a także terapię przeciwzakrzepową.

Mówiąc o diecie, warto zauważyć, że należy zrezygnować ze smażonych, pikantnych, tłustych potraw, ograniczyć ilość soli kuchennej, a używając płynu preferować czystą wodę pitną, a nie herbatę, kawę i napoje gazowane. I oczywiście nie nadużywaj płynu, aby nogi nie puchły. Zapomnij niestety o sosach! Oczywiście ogranicz ciasta. Staraj się jeść ułamkowo, bez przeciążania organizmu.

Główny nacisk w dietoterapii kładzie się na walkę z nadwagą, hipercholesterolemią i nadciśnieniem tętniczym. Konieczne jest zmniejszenie masy ciała nie więcej niż 3-5 kg ​​na miesiąc. W każdej diecie musisz przyjąć kilka zasad:

 • Zmniejsz spożycie kalorii
 • Wyeliminuj lub zminimalizuj stosowanie „szybkich węglowodanów”, tj. Słodkie
 • Ogranicz tłuste potrawy
 • Ilość soli kuchennej nie powinna przekraczać 5 g dziennie
 • Spożywaj nie więcej niż 1,5 litra płynu dziennie
 • Jest mało i mało

Tej diety należy przestrzegać przez całe życie..

Orientacyjne menu jednodniowe:

 1. Pierwsze śniadanie: gotowane mięso 50 g, winegret z olejem roślinnym, herbata z odtłuszczonym mlekiem 200 ml
 2. Drugie śniadanie: sałatka z wodorostami 150 g
 3. Obiad: zupa jarzynowa 250 ml, gotowane mięso z ziemniakami 55/150
 4. Podwieczorek: wywar z dzikiej róży 200, jabłko 100
 5. Kolacja: ryba pieczona z dodatkami warzywnymi 130/250 g
 6. W nocy kefir 200 ml.

Zatrudnienie i niepełnosprawność

Pacjenci z klasą funkcjonalną 3-4 trafiają do grupy niepełnosprawności z całkowitym wykluczeniem aktywności fizycznej. Pacjenci z 1-2 FC są zwykle przenoszeni na lekki poród.

Pacjenci po zawale mięśnia sercowego są przeciwwskazani do wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, codziennych i 12-godzinnych zmian.

Pacjenci po zawale serca są obserwowani w klinice z rozpoznaniem miażdżycy po zawale. Leczenie uzdrowiskowe może otrzymać dopiero za rok..

Podsumować. Dla chorego i opiekujących się nim bliskich ważne jest skierowanie uwagi na 8 punktów rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego. Po pierwsze, jest to umiarkowana aktywność fizyczna. Nie współczuj sobie, ale gorliwość w pracy fizycznej (na przykład w łóżkach) jest również niebezpieczna.

Po drugie - szczególna uwaga na dietę, stanie się stylem życia na całe życie i zapobiegnie innym zawałom serca. Trzecia kwestia to unikanie przepracowania, stresu. Otaczaj pacjenta uwagą i pozytywnie.

Psycholog jest na czwartym miejscu. Jeśli na początku rehabilitacji potrzebny jest psycholog, wówczas w domu rolę psychologa mogą przejąć bliscy pacjenta po zawale serca. Stwórz skarbonkę szczęśliwych przykładów życia po zawale serca, historii o tym, jak choroba zmieniła życie człowieka. Pomóż sobie lub swoim bliskim uzyskać maksymalne korzyści dla duszy i samorozwoju w obecnych okolicznościach.

Jeśli palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu były obecne przed zawałem serca, to aby uniknąć powtarzających się zawałów mięśnia sercowego, konieczne jest pozbycie się ciężaru uzależnień. Obejmuje to również uzależnienie od szkodliwej żywności, która prowadzi do otyłości..

Widziałem, jak bliscy pomagają w realizacji tego z miłością. Krewny pomógł jednemu pacjentowi rzucić palenie słowami: „Nadal będziesz palić, nie wytrzymasz”. To zdanie poruszyło mężczyznę tak bardzo, że od ponad 10 lat nie tknął papierosów, odświeżając to stwierdzenie w jego pamięci. To jest oczywiście szczególna sprawa. Dziś jest tak dużo literatury, która pomoże Ci pozbyć się nałogów! Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego jest to potrzebne i iść w kierunku celu..

Ostatnie dwa punkty to regularne przyjmowanie leków i wizyty u lekarza z rutynowymi badaniami. To właśnie pacjent, troszcząc się o siebie i swoich bliskich, musi ściśle poświęcić swój czas..

Wielu pacjentów, którzy przeszli zawał serca, uważa to zdarzenie za powtórne narodziny. Zmiany w jakości życia i przemyślenie wartości uczyniły ich życie lepszym, czystszym i bardziej świadomym.

Rehabilitacja po zawale serca | Życie po zawale serca | Jak przeszedłem zawał mięśnia sercowego i stentowanie

W przeciwieństwie do poprzednich notatek, dziś chcę trochę oderwać się od zgiełku ziemi i zastanowić się trochę nad tematem, który może nie być zbyt przyjemny... Temat, którego doskonale zdrowi ludzie prawie nie dotykają.

Zamierzam z Państwem porozmawiać o zawale mięśnia sercowego, rehabilitacji po zawale serca, dalszym życiu osoby, która doznała ciosu z powodu tej strasznej dolegliwości, o tym, co każdy obywatel powinien wiedzieć o tej chorobie.

Nieco ponad 10 lat temu nawet nie pomyślałabym o poruszeniu tego złowieszczego tematu, ale... zawał serca nie mówi o tym, kto stoi na jego drodze i nie wybiera konkretnie innej ofiary.

Atakuje wszystkich z rzędu, znajdując nowe i nowe przedmioty dla swojej złowrogiej działalności, i coraz trudniej jest mu się oprzeć. Więc pozwól mi cofnąć się o jedną dekadę...

Jak dostałem zawału serca

Powiem od razu, że wszystkie zdarzenia opisane w tym artykule są w stu procentach wiarygodne, bo opowiem o sobie, o tym, jak doznałem ostrego zawału serca, o rehabilitacji i moim życiu po zawale mięśnia sercowego, czyli o tym, co mi się przydarzyło wydarzyło się dziesięć lat temu.

Powiedz mi, który z nas, będąc w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, myśli o tym, że życie jest skończone? I że może się skończyć w dowolnym momencie iz różnych powodów?

Pamiętaj, że w „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakow, Woland powiedział:

Problem tego człowieka nie polega nawet na tym, że jest śmiertelny, ale na tym, że jest NAGŁY śmiertelnikiem...

Każdego dnia człowiek budzi się ze snu, wykonuje różne czynności - uczy się, pracuje, odpoczywa i nawet nie myśli, że nagle może NIE ZOSTAĆ. Nie stawaj się...

Planuje kolejne wakacje, planuje wieczorny wypoczynek, spotkania z przyjaciółmi i inne codzienne, ziemskie wydarzenia. I postępuje słusznie!

To jest właśnie radość życia, ponieważ najczęściej zdarza się, że oczekiwanie na przyjemne i radosne wydarzenie może oznaczać dla człowieka więcej niż samo wydarzenie..

Spójrz, zaczynamy odczuwać święta Nowego Roku na dwa lub więcej miesięcy przed Nowym Rokiem. Sklepy zaczynają oferować nam z wyprzedzeniem motywy noworoczne, a to rozjaśnia nasze dusze. Rozumiesz co mam na myśli? Myślę, że dobrze rozumiesz...

W moim życiu nie było przesłanek do wątpliwości co do nienaruszalności życia. Zawsze wierzyłem, że „życie jest piękne i niesamowite”, a moja kondycja fizyczna była „nieco powyżej średniej”, aw niektórych pozycjach nawet znacznie „powyżej średniej”.

Brak złych nawyków, takich jak palenie i picie alkoholu, pozwolił liczyć na pewien czas bez powikłań i chorób..

Uprawiałam sport, prowadziłam aktywny tryb życia, oblewałam się zimną wodą, kąpałam się w lodowej dziurze w Objawieniu Pańskim, pracowałam w strefie pomocniczej i... z łatwością wykonywałam wszelkie czynności doskonale zdrowego człowieka.

Nie będę przebiegły, ale oczywiście były problemy zdrowotne. W większości były to urazy niektórych części ciała, otrzymane w różnych okolicznościach. Ale nie o to teraz chodzi...

Tego dnia, a był to 21 stycznia 2010 r., Przyjechałem z daczy, w których byłem od Objawienia Pańskiego (19 stycznia). Zimą w samym dużym domu nie było zbyt wygodnie, a ponadto w wiosce nagle odcięto prąd i wydaje się, że przez długi czas.

Wróciłem więc do miasta w świetnym nastroju i załatwiłem swoje zwykłe sprawy. Nie było nic do powiedzenia, że ​​wszystko może się zmienić z dnia na dzień.

To prawda, że ​​dwa tygodnie przed incydentem zrobiłem ogólne badanie krwi, a potem nie zwróciłem uwagi na dziwne stwierdzenie w wyniku analizy: „Surowica to chyle”. I jak się okazało na próżno...

Chilez (lipemia krwi) - podwyższona zawartość trójglicerydów we krwi, może być oznaką niektórych chorób, w szczególności choroby miażdżycowej.

Należało też nie ignorować takich faktów, gdy na dość ciężkich treningach miałem czasem uczucie pieczenia na środku mostka, które szybko mijało z krótkim odpoczynkiem.

Tak więc 21 stycznia jak zwykle zasnąłem około 23:00, ale rano nagle obudziłem się z jakichś niezwykłych i nieprzyjemnych wrażeń. Był to piekący ból w środku klatki piersiowej, uczucie „dźgnięcia w klatkę piersiową” i podobne do silnego bólu mięśni podczas przetrenowania..

Swoją drogą wydawało mi się, że jestem przeciążony mięśniami, ao 5 rano nawet próbowałem je rozciągać pompkami z podłogi, ale mój stan z każdą minutą pogarszał się..

Obudzona była żona (po rozwodzie jeszcze przez pewien czas mieszkaliśmy w tym samym mieszkaniu) zaproponowała wezwanie karetki, ale kategorycznie odmówiłem, uznając wszystko, co się ze mną dzieje, za coś nieistotnego, ale jak się później okazało, takie objawy są wyraźną oznaką rozpoczynającego się zawału mięśnia sercowego.

A potem świadomość z prędkością błyskawicy przeszła w niezależną podróż w czasie. Przede mną migały wątki minionych dni, krewni zmarłych rodziców, jak mozaika, ułożeni jeden na drugim, wydarzenia służby wojskowej, sylwetki żołnierzy, kolegów i przyjaciół.

Co więcej, zdziwiło mnie, że zapamiętałem nazwiska i zobaczyłem twarze wielu moich zmarłych towarzyszy, o których istnieniu zupełnie zapomniałem. Nie wiem, jak długo trwał ten kalejdoskop minionego życia, ale obudziłem się na stole operacyjnym z wyraźnie słyszalnej rozmowy.

Lekarze, pochyleni nade mną, gorąco dyskutowali o coś, a kiedy zobaczyli, że odzyskałem przytomność, pogratulowali mi powrotu do życia. Później napisałem wiersz o tym „Powrocie”.

Trzy dni na oddziale intensywnej terapii zmieniły całe moje życie. Myśli, które wypełniały moją głowę, nawiedzały mnie, zmusiły mnie do zrewidowania czasu przeszłego w nowym świetle i zastanowienia się, co robić dalej.

Diagnoza lekarzy była prosta i nieunikniona, niczym rewolwer systemu „rewolwerowego”: „Ostry zawał mięśnia sercowego w tylnej ścianie serca, spowodowany oddzieleniem się skrzepu krwi z następczym zatkaniem tętnicy”.

Co spowodowało oddzielenie się skrzepu krwi? Może pływanie w lodowej dziurze w Objawieniu Pańskim lub nadmierne obciążenie podczas treningu... a może nagromadzone przez wiele lat i niespodziewanie zawiodła „odporność na stres”? Nie wiem... i teraz to nie ma znaczenia.

Zrozumiałem tylko jedną rzecz:

Ciało ludzkie jest bardzo kruchym i nie wiecznym aparatem, a wszystkie nasze plany życiowe są w rękach Boga, a to, co zostanie przez NICH uwolnione, będzie w twoim życiu

Mimo to na oddziale intensywnej terapii otrzymałem niezbędne zabiegi i leki do przywrócenia, a po 17 dniach wypisano mnie ze ścian ośrodka kardiologicznego..

I wiesz, pierwszy raz, kiedy poczułem, że wszystko zmieniło się dramatycznie, wyglądało tak...

Siła opuściła mnie tak bardzo, że ledwo mogłem wejść nawet na jeden stopień klatki schodowej mojego domu, chociaż z mojego wyglądu nie można było o tym powiedzieć. A potem młoda dziewczyna z dzieckiem w wózku: „Człowieku, pomóż mi podnieść wózek!”

Powinieneś był zobaczyć jej spojrzenie, kiedy grzecznie odmówiłem, powołując się na chorobę... Nadal pamiętam...

Rehabilitacja po zawale serca

Niemniej jednak, jeśli Pan postanowił dać mi kolejną szansę, należało zastosować się do zaleceń lekarzy i nadal żyć dla siebie w nowej jakości..

Zainstalowany w tętnicy „stent”, wyeliminował zwężenie naczynia w miejscu naruszenia i umożliwił swobodny przepływ krwi do serca, dając organizmowi życie. Ale sztuczna rurka wymagała codziennej pielęgnacji. W tym celu konieczne było leczenie przez całe życie..

Plavix jest drogim lekiem przepisywanym wszystkim osobom po zawale mięśnia sercowego i stentowaniu naczyń. I najwyraźniej ten lek ma tak „stopioną” nazwę z jakiegoś powodu...

Niecały miesiąc po rozpoczęciu jego przyjęcia ponownie znalazłem się wśród innych podobnych pacjentów z „spalonym” żołądkiem na oddziale intensywnej terapii. Efekt uboczny leku, który rozpuszcza nie tylko blokady w naczyniach krwionośnych, ale także ściany przewodu żołądkowo-jelitowego.

Duża utrata krwi, powikłana niedawnym zawałem serca, wymagała wlewu prawie 3 litrów czyjejś krwi. I prawie kolejny miesiąc między rzeczywistością a nieistnieniem. Ale każde wydarzenie ma początek i koniec i znowu musiałem nauczyć się chodzić.

Dowiedziawszy się z gorzkich doświadczeń związanych z przyjmowaniem leku Plavix, zacząłem przyjmować Omez (Omeprazol) w celu ochrony ścian przewodu pokarmowego, co przyniosło wymierne efekty..

Innym lekiem, o którym chciałbym szczególnie powiedzieć, jest Egilok. Jest to beta-bloker podobno potrzebny po zawale serca. Może i tak jest, ale dla mężczyzn działa to niezbyt przyjemnie - znacznie obniża libido.

I poczułem to bardzo szybko. Było uczucie jak z bajki o Wasylisie Mądrej: "Co będzie, jaka niewola, mimo wszystko..." Łapiesz o co mi chodzi?!

Wiesz, co powiedział mi lekarz, kiedy przedstawiłem mu ten problem?

- Jak myślisz, przyjacielu, albo żeby przywrócić serce, albo kochać kobiety!

Takie podejście do sprawy w ogóle mi nie odpowiadało, a podniosłem taki bunt, że na własne ryzyko i ryzyko (wbrew podpisowi) odmówiłem tego szkodliwego leku i teraz bardzo się cieszę, że to zrobiłem.

Nawiasem mówiąc, ćwiczyłem i nadal robię wiele rzeczy, których lekarze kategorycznie zabraniają, o czym pisałem już w artykule „Kultura fizyczna - życie”.

Przez około rok, przez cały rok dostosowywałem się do nowych warunków życia, nazw leków, stałych wizyt u lekarzy różnych kierunków, sanatoryjnego leczenia sanatoryjnego.

Przede wszystkim niepokój wywołała obfitość narkotyków. Były tabletki, które mają korzystny wpływ na lewy przedsionek, leki na nadciśnienie, leki rozrzedzające krew, leki obniżające poziom cholesterolu i oczywiście na ochronę przewodu pokarmowego tabletki Omeprazol przed szkodliwym działaniem tych leków.

Cardiomagnet to szeroko reklamowany lek i używam go od prawie 10 lat. Sąsiadowanie z nim to jedna niezbyt dobra konsekwencja. Każde skaleczenie, na przykład podczas golenia lub podczas leczenia stomatologicznego w stomatologii, pociąga za sobą przedłużające się krwawienie, którego nie jest łatwo zatrzymać..

Dlatego w domowej apteczce zawsze powinien znajdować się nadtlenek wodoru, który warto mieć przy sobie i na wyjazdach. Warto też mieć przy sobie nitroglicerynę na wypadek nagłego nawrotu choroby - może ona uratować życie.

Nawiasem mówiąc, nigdy nie musiałem używać tego środka przez cały okres rehabilitacji..

Uświadomiłem sobie również, że w żadnym wypadku nie należy poddawać się panice i zakładać, że po zawale życie się kończy lub staje się wadliwe. Możesz uwierzyć mi na słowo, że nie jest to dalekie od tego. Oczywiście niektóre rzeczy będą musiały zostać porzucone, zwłaszcza dla palących..

Tytoń zniweczy wszelką profilaktykę i rehabilitację. Wiesz, mężczyzna po czterdziestce był ze mną na oddziale intensywnej terapii, więc zadał mi to pytanie:

-Ty tutaj nie pal, nie pij, nie uprawiaj sportu, a ja zebrałem wszystkie złe nawyki, ale leżymy obok ciebie, więc jaka jest różnica?

Wiesz, jak mu odpowiedziałem? Teraz powiem:

-A różnica, przyjacielu, jest taka, że ​​ja mam 56 lat, a ty tylko 41... Choroby serca są coraz młodsze, młodsze.

Przez około dwa lata mój organizm dostosowywał się do ciągłej interwencji lekarskiej - wizyt w przychodni i szpitalu, stopniowo przyzwyczajał się do codziennego i obowiązkowego przyjmowania tabletek i leków.

Ale zacząłem ćwiczyć aktywność fizyczną trzy miesiące po zawale. Byli bardzo nieistotni i przeważnie tylko własnym ciężarem, najczęściej był to prosty spacer.

Zacząłem schodzić po schodach kilka stopni (początkowo 3-4) i wchodzić z powrotem do mieszkania, a później stałem się odważniejszy i zacząłem schodzić z 8. piętra na piechotę i wychodzić na ulicę, a potem najpierw wchodzić na pierwsze piętro i wsiadać do windy, i to wszystko. Wyżej i wyżej.

W pierwszym roku opanowałem 4 piętra, a półtora roku po tym, co się stało, już wspinałem się na swoje piętro. Zacząłem ćwiczyć według metody Katsuzo Nishi (ta wspaniała metoda, myślę, że poświęcę osobny artykuł) i pod koniec drugiego roku już znacznie urosłem.

Tak, możemy powiedzieć, że okres 2 lat był najtrudniejszym do przezwyciężenia następstwami zawału serca, bo wtedy... Potem zacząłem tańczyć i razem z moją partnerką Olgą tańczyłem prawie dwa lata.

Tańczyliśmy walca, sambę, quickstep, jive... i dalej piłem tabletki, regularnie ćwiczyłem i szczęśliwie pamiętam, jak mądrze postąpiłem, odmawiając w odpowiednim czasie egilokowi :).

Kiedyś na wizycie u lekarza wspomniałem, że ćwiczę stanie na rękach. Lekarz był przerażony i powiedział, że „nie słyszał”. Później zacząłem to ćwiczenie wykonywać z podparciem nie na ścianie, ale w zawieszeniu na kółkach gimnastycznych.

Według niektórych japońskich kardiologów krótkotrwały obrót pionowej postawy osoby o 180 stopni ma pozytywny wpływ na dopływ krwi do mózgu i serca (przepływ krwi zbiega się w kierunku z siłą grawitacji).

Zacząłem od 5 sekund i stopniowo dotarłem do 1 minuty. Ale w tym momencie przestał. Nie często, około 1 raz w tygodniu.

Pływanie zasługuje na szczególną uwagę. Pływałem w morzu, w otwartych zbiornikach, w basenach. Dużo pływałem, ale nie szybko, głównie ćwiczyłem styl klasyczny i czołganie. I wiesz, stopniowo aktywne ćwiczenia wpłynęły na mój ogólny stan zdrowia. A jak powiedzieli...

Kiedyś, na innym kardiogramie, lekarz nie widział konsekwencji strasznej fali Q (a mianowicie charakteryzuje się na wykresie objawem zawału serca). Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie objawy choroby zniknęły, może lekarz po prostu nie przyjrzał się bardzo uważnie kardiogramowi lub tylko w momencie, gdy to się stało.

Ale ten fakt mnie uszczęśliwił, bardzo szczęśliwy. Gdzieś usłyszałem mądre stwierdzenie, że wszystkie choroby są w naszych głowach i jak tylko ktoś uwierzy w siebie i swoje wyzdrowienie, to tak się stanie. Wierzyłem...

Życie po zawale serca

Pamiętam pierwszy raz, kiedy nie wiedziałem nic o tym, co można zrobić, a czego nie, szukałem jakichkolwiek informacji od osób, które doświadczyły skutków zawału mięśnia sercowego. Naprawdę chciałem wiedzieć, jak doznali tego ciosu i jak żyli po zawale serca..

Porównywanie swojego stanu zdrowia z innymi ludźmi jest naturalne. Zgadzam się, że nie raz słyszałeś: „To jest dobre dla ciebie, tylko boli, ale dla mnie…” I następuje długi monolog o cierpieniu i chorobie. W końcu słyszałem, prawda??

A trumna właśnie się otwierała - wszystkim nam brakuje prostego duchowego współczucia, ciepłych i serdecznych słów, prostej ludzkiej troski.

W szpitalach z reguły stosunek do pacjentów jest bardzo oficjalny i suchy, a nawet całkowicie negatywny. Nawet najczęściej negatywne.

Musiałam obserwować, jak sanitariusze w nocy rodzą nosze z pacjentami po operacji, kiedy pacjent nie odczuł jeszcze znieczulenia i nie zdaje sobie sprawy, co się z nim dzieje. Sanitariusze przyspieszają wózek do zupełnie nie do pomyślenia prędkości i wypuszczają go do „swobodnego pływania”.

Jak torpeda, nosze z pacjentem lecą, wpadając na ściany korytarza, a czasem nawet przewracając się. Nieprzytomne ciało upada, a następnie ponownie dopasowuje się do transportu.

I zobacz, jak pacjent jest usuwany ze stanu znieczulenia? Nieprzyjemny widok. W zasadzie nasz system opieki zdrowotnej nie dba o swoich pacjentów. Mówi się to bardzo łagodnie. Więc to jest w rehabilitacji...

Ogromne kolejki w poliklinikach, brak uczestnictwa i zainteresowanie rekonwalescencją w odniesieniu do pacjentów, zwłaszcza tych, którzy są już po wieku produkcyjnym.

Dlatego ludzie czytają o ostrym zawale mięśnia sercowego, rehabilitacji po zawale serca i życiu po zawale, czytają historie innych pacjentów, szukają w Internecie sytuacji podobnych do własnych, chcą zasięgnąć porady, a czasem z udziałem zupełnie obcych osób.

Oczywiście taka rada nie powinna stać się ślepym przewodnikiem po działaniu, ponieważ każda osoba, która ma do czynienia z zawałem serca, posiada unikalny organizm, a co za tym idzie własną drogę rehabilitacji..

Możliwe, że moje doświadczenie może być dla kogoś przydatne i jestem gotów odpowiedzieć każdemu, kto chce uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Osobista opinia

Podsumowując, pozwolę sobie wyjaśnić niektóre aspekty mojego doświadczenia rehabilitacji po przebytym ostrym zawale serca:

Zawał mięśnia sercowego nie jest wyrokiem, można po nim żyć, a nawet bardzo dobrze żyć.

Jeśli doszło do zawału serca, a osoba nadal żyje, nie ma powodu do paniki, ale spokojnie postępuj zgodnie ze wszystkimi zaleceniami lekarza prowadzącego.

Wskazane jest zasięgnięcie opinii kilku niezależnych ekspertów.

Przeczytaj specjalną literaturę dotyczącą urządzenia i chorób serca.

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi wszystkich leków oferowanych do podania.

Utrzymuj niski poziom cholesterolu we krwi. Pożądane poniżej 4.5!

Zdaj testy na urządzeniu Valenta, aby określić dopuszczalny poziom obciążenia. Zaleca się robić to kilka razy w roku..

Nie zaniedbuj leczenia uzdrowiskowego. Najskuteczniejszym zabiegiem, przynajmniej dla mnie, są suche kąpiele z dwutlenkiem węgla (WB). Wygląda na bezużyteczny i wielu go ignoruje, ale na próżno.

Trzeźwo oceniaj swoje zdrowie i unikaj krytycznych obciążeń, regularnie monitoruj ciśnienie krwi i tętno.

Chodzenie na świeżym powietrzu. Jeśli nie ma jak iść nad morze, zrobi to las sosnowy..

Wszystkie leki przepisane przez kardiologa należy ocenić pod kątem zgodności z lekami przyjmowanymi na inne dolegliwości.

Ruch, czysta woda i powietrze, właściwe odżywianie nigdy nikomu nie zaszkodziło. Wiadomo, że matka natura jest wielkim uzdrowicielem.

Zawsze porównuj swój stan z najlepszą opcją rehabilitacji, a nie z najgorszą.

Wszystkie choroby są w naszych głowach, więc od razu musimy mieć nastrój do pełnego wyzdrowienia i dobrego życia..

Wiesz, uważam się za nieusuwalnego optymistę w życiu i jestem przyzwyczajony do wszystkich przeciwności losu, przeciwności losu i kłopotów życiowych, aby łatwo spotykać się i żegnać bez żalu.

Nikt jeszcze nie opuścił tego życia przy życiu, ale dziś pragnę z głębi serca życzyć mojemu Czytelnikowi, aby nie spotkał wszystkich wielu ziemskich dolegliwości.

Aby jednak pokonać wroga, musisz znać jego techniki i nawyki. Mam nadzieję, że opisane wydarzenia z mojego smutnego doświadczenia przydadzą się komuś, czym zawsze możesz podzielić się w komentarzach..

Niech łaska Boża będzie z wami. Bądź zdrowy i do zobaczenia wkrótce na łamach dziennika Kena Shina

Repost - wygraj laptopa!

Co 1 i 15 dnia iBook.pro rozlosowuje prezenty.

 • Kliknij jeden z przycisków społecznościowych. sieci
 • Zdobądź osobisty kupon
 • Wygraj laptop LENOVO IdeaPad

LENOVO IdeaPad Intel Core i3-5, 8 GB DDR4, SSD, Windows 10

Dlaczego tachykardia napadowa jest niebezpieczna?

Jaki lekarz leczy miażdżycę naczyń kończyn dolnych?