Co pokazuje białko C-reaktywne we krwi

9 minut Autor: Lyubov Dobretsova 1323

 • Szczegóły na temat białka C-reaktywnego
 • CRP w diagnostyce
 • Połączenie ze zmianą ESR
 • Wartości referencyjne
 • Do czego służy analiza?
 • Kiedy zaplanowano badanie?
 • Kiedy wzrasta poziom białka?
 • Cechy analizy pod kątem CRP
 • Powiązane wideo

Określenie obecności procesu zapalnego w organizmie na początkowych etapach bez wyraźnych objawów jest bardzo problematyczne. Diagnoza staje się dostępna tylko wtedy, gdy obecne są główne objawy procesu patologicznego - gorączka, obrzęk, ból itp..

Cenny czas jest marnowany, a sama choroba stopniowo się zaostrza. Współczesna medycyna nie stoi w miejscu, a na początku ubiegłego wieku odkryto swego rodzaju marker ostrego zapalenia - białko C-reaktywne we krwi.

Substancja ta pojawia się w krwiobiegu kilkakrotnie szybciej niż wzrost ESR, tempa sedymentacji erytrocytów, co umożliwia określenie obecności choroby na wczesnym etapie rozwoju.

Szczegóły na temat białka C-reaktywnego

Po raz pierwszy białko C-reaktywne (CRP) zostało odkryte w 1930 roku przez naukowców Tilletta i Francisa. Substancja została wykryta w osoczu krwi pacjentów z ostrymi procesami zapalnymi, jako pierwiastek reagujący z polisacharydem C pneumokoków.

Ludzkie CRP należy do konserwatywnej grupy białek zwanych „pentaksynami” i zawiera 224 reszt aminokwasowych, które tworzą pierścień wokół centralnego porów. CRP jest znane od dziesięcioleci jako białko syntetyzowane w wątrobie.

Jednak seria ostatnich badań wskazuje na dość wysoki poziom ekspresji tego białka w innych tkankach. Jego przemiana zachodzi również w ścianach naczyń krwionośnych, aw szczególności w komórkach mięśni gładkich wyściełających tętnice wieńcowe..

Dokładny funkcjonalny cel CRP w ludzkim ciele wciąż wywołuje liczne dyskusje naukowe. Niedawno ustalono, że opisywana substancja nie tylko bierze udział w procesach zapalnych organizmu, ale jest również integralną składową wrodzonych mechanizmów immunologicznych..

Ważnym aspektem jego aktywności biologicznej jest zdolność do przyłączania różnych ligandów (związanych atomów lub cząsteczek), nie wykluczając komórek apoptotycznych, uszkodzonych błon itp..

CRP w diagnostyce

Jak wspomniano wcześniej, w medycynie praktycznej białko C-reaktywne ma w wielu przypadkach niezastąpioną wartość diagnostyczną. Ten pierwiastek krwi jest bardzo wrażliwy na ostre i przewlekłe procesy zapalne..

Jest w stanie jak najdokładniej wyświetlić stan funkcjonalny układu odpornościowego, ponieważ zwiększa się on na długo przed pojawieniem się klinicznych objawów choroby, a także pozostaje we krwi przez długi czas po infekcji wirusowej lub bakteryjnej..

Wcześniej SRB był używany w bardzo wąskim segmencie. Jego zawartość określano jakościowymi reakcjami badania krwi w „plusach” tylko dla badania aktywności reumatyzmu. Ale po pewnym czasie udało się dogłębnie zbadać wartość tego białka jako ogólnoustrojowego odzwierciedlenia stanu układu odpornościowego, obecności i aktywności procesu zapalnego w organizmie..

Należy zauważyć, że konieczne jest zmierzenie tego parametru nie jakościowo, ale ilościowo, to znaczy w miligramach na litr badanego materiału. Taki pomiar da możliwość jak najdokładniejszego ustalenia, czy w organizmie występuje ognisko zapalne, które tłumi układ odpornościowy.

W praktyce klinicznej CRP jest głównym, ale nie specyficznym markerem zapalenia. Należy do grupy „białek ostrej fazy” (BOF) - substancji, które powstają we krwi w odpowiedzi na uszkodzenia tkanek spowodowane rozwojem stanów zapalnych, urazów, infekcji, rozrostu nowotworu i innych czynników.

Ten składnik nie występuje w surowicy zdrowej osoby. CRP zaliczane jest do białek „silnej” podgrupy, ponieważ jego poziom może wzrosnąć tysiące razy, czyli wielokrotnie więcej niż możliwości BOP w słabszych podgrupach..

Za ważny punkt uważa się czas pojawienia się SBR, który wynosi 6-12 godzin, podczas gdy BOP „słabych” podgrup zaczyna być syntetyzowany we krwi dopiero po 48-72 godzinach. Ta cecha sprawia, że ​​jest to najskuteczniejszy marker do wczesnego wykrywania patologii..

Połączenie ze zmianą ESR

Badanie krwi na białko C-reaktywne jest często porównywane do OB. Ponieważ w początkowych stadiach choroby zawsze następuje wzrost tych dwóch wskaźników. Jednak, jak wspomniano powyżej, CRP pojawia się we krwi i znika przed wystąpieniem zmian w OB..

Przy odpowiedniej terapii zawartość białka spada w ciągu następnych kilku dni, zanika o 6-10 dni, natomiast OB spada po wyzdrowieniu dopiero po 2-4 tygodniach.

Ze względu na szybką normalizację zawartości CRP we krwi test ten służy do monitorowania przebiegu przewlekłych i ostrych patologii oraz monitorowania skuteczności przepisanej terapii..

Warto pamiętać, że w niemal każdej chorobie, a także po operacji, dodatkowi infekcji bakteryjnej, czy to miejscowej, czy rozległej zmiany takiej jak sepsa, towarzyszy wzrost ilości BOP.

Na ilość białka C-reaktywnego nie wpływają hormony, nie wyłączając ciąży. Po przejściu choroby z postaci ostrej do przewlekłej stężenie CRP spada aż do całkowitego zaniku i ponownie wzrasta w czasie zaostrzenia.

Wartości CRP w zakażeniach wirusowych i krętkowych nieznacznie wzrastają, dlatego przy braku urazów jego wysokie współczynniki wskazują na wprowadzenie patogenu bakteryjnego.

U noworodka białko to jest często określane w celu rozpoznania sepsy, ponieważ u dzieci ta patologia może się szybko rozwijać, a każde opóźnienie może prowadzić do śmierci dziecka. Po operacji zawartość CRP wzrasta, ale jeśli w okresie pooperacyjnym nie ma infekcji bakteryjnej, wskaźnik szybko wraca do normy.

Natomiast przywiązaniu powyższej infekcji, niezależnie od tego, czy proces ten jest specyficznie zlokalizowany, czy też sepsie towarzyszy skok w górę współczynnika lub brak zmiany w dół.

Wartości referencyjne

Norma białka C-reaktywnego we krwi mężczyzn i kobiet, a także dzieci jest taka sama i idealnie nie powinna przekraczać 1 mg / l. Takie stężenie substancji oznacza małe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (CVD) i ich powikłań, wskaźnik 1-3 mg / l charakteryzuje ryzyko jako średnie.

Jeżeli stosunek ten przekracza 3 mg / l, to jest to rodzaj sygnału o wysokim ryzyku powikłań naczyniowych u osób zdrowych oraz u osób z chorobami układu krążenia (CVS) w wywiadzie.

W przypadku, gdy analiza wykazała, że ​​zawartość CRP jest większa niż 10 mg / l, wówczas powtórny test jest obowiązkowy, a jeśli potwierdzi początkowy wynik, zaleca się kompleksowe badanie pacjenta. Najwyraźniej w organizmie rozwija się choroba o charakterze zapalnym lub zakaźnym..

W niektórych źródłach i laboratoriach wartości normalne są nieznacznie podwyższone, co może wynikać z użytych odczynników lub zastosowanych metod badawczych. Dlatego wartościami referencyjnymi są czynniki, które nie przekraczają 5 mg / l.

Dekodowanie materiałów do analizy dla SRB jest następujące, to znaczy, że wynikiem będzie:

 • ujemny - mniej niż 3 mg / l,
 • słabo dodatni - 3-6 mg / l,
 • dodatni - 6-12 mg / l,
 • ostro dodatni - powyżej 12 mg / l.

Należy mieć świadomość, że w patologiach poziom CRP może zmieniać się w bardzo szerokim zakresie (około 5-500 mg / l). Najwyższe współczynniki (powyżej 30 mg / l) określa się, gdy w organizmie pojawiają się infekcje bakteryjne, takie jak np. Zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, septyczne zapalenie stawów itp..

W infekcjach wirusowych wartości tego białka są podwyższone w mniejszym stopniu (do 20 mg / l), co pozwala na zastosowanie oceny ilościowej do rozróżnienia tych dwóch typów infekcji. Umiarkowanie wysoką zawartość białka C-reaktywnego w zakresie 10-40 mg / l określa się u pacjentów po zawale mięśnia sercowego lub z innymi uszkodzeniami tkanki, np. Martwicą guza.

Do czego służy analiza?

Według statystyk patologie sercowo-naczyniowe i ich powikłania zajmują pierwsze miejsce wśród przyczyn śmiertelności w populacji dorosłych krajów rozwiniętych. Kontrolowanie zawartości CRP wraz z innymi parametrami pozwala określić prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych chorób u relatywnie zdrowych obywateli.

Ponadto badanie pozwala przewidzieć przebieg choroby u pacjentów kardiologicznych, co jest niezbędne do opracowania taktyki leczenia, a także do prowadzenia działań profilaktycznych. Dlatego badanie krwi CRP jest wskazane w następujących sytuacjach, a mianowicie:

 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia CVD u stosunkowo zdrowych osób (w połączeniu z innymi odpowiednimi markerami).
 • Przewidywanie możliwych powikłań (udar, zawał mięśnia sercowego, nagła śmierć sercowa) u osób z nadciśnieniem i chorobą niedokrwienną serca (IHD).
 • Ocena skuteczności ciągłej profilaktyki CVD i ich powikłań.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres możliwych patologii, na które może reagować białko C-reaktywne, wyjaśnienie jego zawartości jest również konieczne dla:

 • diagnostyka zakażeń różnego pochodzenia (bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze);
 • układowe stany autoimmunologiczne;
 • monitorowanie stanu pooperacyjnego;
 • ocena skuteczności przepisanej terapii.

Kiedy zaplanowano badanie?

Określenie stężenia CRP przedstawiono na liście sytuacji klinicznych, takich jak:

 • diagnostyka patologii infekcyjnych i zapalnych;
 • różnicowanie: infekcja wirusowa lub bakteryjna;
 • przewidywanie nasilenia chorób zapalnych;
 • ocena stopnia aktywności patologii i uszkodzeń tkanek;
 • określanie prawdopodobieństwa CVD;
 • nawrót przewlekłych chorób zapalnych;
 • wrzodziejące zapalenie okrężnicy, zawał mięśnia sercowego, choroba Crohna;
 • reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy;
 • ocena skuteczności antybiotykoterapii.

Wykorzystywana jest również technika badania poziomu CRP:

 • ze złożoną diagnostyką stosunkowo zdrowych osób należących do starszych kategorii wiekowych;
 • podczas badania pacjentów z nadciśnieniem i chorobą niedokrwienną serca;
 • w okresie prowadzenia działań terapeutyczno-profilaktycznych w profilaktyce powikłań sercowo-naczyniowych przy przyjmowaniu statyn i aspiryny u pacjentów kardiologicznych.
 • po wykonaniu angioplastyki (w celu oceny ryzyka nawrotu zawału, śmierci lub restenozy).
 • po pomostowaniu tętnic wieńcowych w celu wykrycia powikłań pooperacyjnych w początkowych etapach rehabilitacji.

Kiedy wzrasta poziom białka?

Istnieje wiele czynników prowadzących do wzrostu wskaźnika, co czyni go wskaźnikiem niespecyficznym, co oznacza, że ​​wskazuje na potrzebę kompleksowej oceny wraz z innymi, bardziej szczegółowymi parametrami..

Przyczyny wzrostu białka C-reaktywnego we krwi mogą być następujące:

 • ostre infekcje bakteryjne i wirusowe;
 • nawrót przewlekłych chorób zapalnych;
 • uszkodzenie tkanek ciała (operacja, różne urazy, ostry zawał mięśnia sercowego);
 • złośliwe guzy i ich ogniska przerzutowe;
 • powolny proces zapalny w postaci przewlekłej, który może prowadzić do CVD lub powodować ich powikłania;
 • zaburzenia hormonalne (zwiększona synteza progesteronu i estrogenu);
 • dyslipidemia aterogenna (obniżenie cholesterolu HDL, wzrost LDL i trójglicerydów);
 • nadwaga i uzależnienie od tytoniu.

Cechy analizy pod kątem CRP

Istnieje kilka metod określania stężenia białka C-reaktywnego. Obejmują one turbidymetrię o wysokiej czułości z użyciem lateksu, test radioimmunologiczny i test immunoenzymatyczny.

Aby ocenić ryzyko CVD, zaleca się zastosowanie ultraczułego typu badania, które może wykazać niższe poziomy tego białka. Przygotowanie do analizy na CRP nie różni się od zalecanego do ogólnych czy biochemicznych badań krwi.

Obejmuje to powstrzymanie się od jedzenia przez 8-12 godzin, unikanie stresu psycho-emocjonalnego i fizycznego w przeddzień zabiegu, a także konsultację z lekarzem w sprawie przyjmowania leków. Należy pamiętać, że istnieją pewne czynniki, które mogą zwiększać lub zmniejszać poziom CRP..

Zatem wyższe wartości można określić w czasie ciąży, po intensywnym wysiłku fizycznym, przy hormonalnej terapii zastępczej i stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych. Analiza pokazuje niższe współczynniki ze względu na przyjmowanie kortykosteroidów, statyn, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ibuprofen, aspiryna) i beta-blokerów.

Ważny! Wskazana jest ocena wyjściowego poziomu białka C-reaktywnego nie wcześniej niż 14 dni po ustąpieniu objawów ostrego zapalenia (lub nawrocie choroby przewlekłej). Przy wzroście wskaźnika o ponad 10 mg / l wymagane jest dodatkowe badanie w celu znalezienia przyczyny procesu patologicznego.

Podwyższone stężenie białka C-reaktywnego - co to znaczy u osoby dorosłej, ile powinno być normą

Według WHO patologie układu sercowo-naczyniowego (CVS) zajmują czołową pozycję wśród przyczyn zgonów ludzi na całym świecie. Fakt ten sprawia, że ​​ważne jest identyfikowanie odstępstw od normy na wczesnym etapie. Analiza laboratoryjna w celu określenia poziomu białka c-reaktywnego (CRP) we krwi jest niezbędna do oceny ryzyka chorób CVD i przewidywania ich wyniku, a także do identyfikacji procesu zapalnego. Badanie nabiera szczególnego znaczenia, gdy konieczne jest dobranie odpowiedniej antybiotykoterapii lub korygowanie już wybranych metod.

Co to jest białko c-reaktywne i ile powinno być normą?

Białko C-reaktywne to dwuskładnikowa cząsteczka złożona z białek (peptydów) połączonych kowalencyjnie z kilkoma oligosacharydami. Nazwa zawdzięcza swoją zdolność do interakcji z polisacharydami C bakterii z rodziny Streptococcaceae, tworząc stabilny kompleks antygen-przeciwciało (reakcja precypitacji). Mechanizm ten odnosi się do ochronnych reakcji organizmu ludzkiego na infekcję infekcyjną.

Po wejściu patogenu aktywowany jest układ odpornościowy, który stymuluje syntezę małych cząsteczek peptydów - cytokin. Zapewniają przekazanie sygnału o wystąpieniu procesu zapalnego i konieczności zwiększenia produkcji białek ostrej fazy, którymi są CRP. Po 1-2 dniach wzrost CRP odnotowuje się dziesiątki i setki razy w porównaniu do normalnych wartości.

Zwrócono uwagę, że maksymalny poziom CRP (powyżej 150 mg / ml) notuje się w chorobach zakaźnych o etiologii bakteryjnej. Podczas infekcji wirusowej stężenie białka nie przekracza 30 mg / l. Śmierć tkanek (martwica) jest kolejną przyczyną zwiększonej aktywności białka c-reaktywnego, w tym zawału serca, nowotworów złośliwych i miażdżycy tętnic (odkładanie się nadmiaru cholesterolu w naczyniach krwionośnych).

Fizjologiczna funkcja CRP

CRP należy do białek ostrej fazy procesu zapalnego, bierze czynny udział w:

 • rozpoczęcie kaskady reakcji enzymatycznych układu komplementów;
 • zwiększenie produkcji monocytów - białych krwinek, zdolnych do realizacji procesu fagocytozy stosunkowo dużych obcych cząstek;
 • stymulowanie syntezy cząsteczek adhezyjnych, które są niezbędne do przyłączenia komórek odpornościowych do powierzchni czynnika zakaźnego;
 • proces wiązania i konwersji lipoprotein o małej gęstości („złego” cholesterolu), których kumulacja pośrednio zwiększa ryzyko rozwoju patologii CVS.

Zatem znaczenie białka c-reaktywnego dla organizmu człowieka jest trudne do przecenienia, ponieważ bez niego niemożliwe jest wdrożenie pełnej ochrony przed obcymi mikroorganizmami chorobotwórczymi..

Badanie krwi z reaktywnym białkiem

Kwantyfikacja CRP to technika stosowana w laboratoriach prywatnych i niektórych laboratoriach publicznych. Termin wykonania, nie licząc dnia pobrania biomateriału, nie przekracza 1 dnia. Uzyskanie wyników może się jednak opóźnić ze względu na duże obciążenie laboratorium..

Analizę przeprowadza się metodą immunoturbidymetrii, której istotą jest określenie stopnia zmętnienia roztworu w obecności lub przy braku tworzenia się stabilnego kompleksu „antygen-przeciwciało”. Zaletami metody są niski koszt, wysoki stopień niezawodności oraz możliwość uzyskania wyników ilościowych..

Technika dzieli się na analizę z normalną i zwiększoną czułością. Niezbędne jest bardzo czułe badanie krwi, aby zdiagnozować obecność nie tylko ostrego, ale także przewlekłego procesu zapalnego w naczyniach krwionośnych, a także wczesnej postaci miażdżycy. Minimalny poziom CRP wykrywany przez urządzenia to 0,1 mg / l.

Oznaki podwyższonego poziomu białka c-reaktywnego

Objawy podwyższonego poziomu CRP odpowiadają klinicznemu obrazowi choroby, która spowodowała ten stan patologiczny. Często pacjenci mają gwałtowny wzrost temperatury ciała (gorączka), bóle stawów, nudności i wymioty, a także ogólny stan osłabienia i zwiększoną senność.

Onkologia przez długi czas może przebiegać bez objawów typowych objawów. Klasyczny obraz kliniczny może rozwinąć się w 3-4 stadiach raka, kiedy nowotwór złośliwy doprowadził do martwicy tkanek i rozprzestrzeniania się przerzutów.

Niebezpieczeństwo miażdżycy polega na przedłużającym się bezobjawowym przebiegu. Ta choroba znacznie zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego, który może być śmiertelny..

Dlatego niezwykle ważne jest poddanie się corocznemu planowanemu badaniu profilaktycznemu, które obejmuje zestaw obowiązkowych ogólnych analiz klinicznych i biochemicznych, a często także specyficznych markerów laboratoryjnych (jeśli są wskazane).

Wskazania do testu

Analiza białka c-reaktywnego we krwi jest zalecana dla:

 • potrzeba identyfikacji procesów zapalnych wynikających z patologii autoimmunologicznych lub inwazji infekcyjnej;
 • ocena skuteczności wybranej taktyki leczenia chorób zakaźnych;
 • różnicowanie infekcji bakteryjnej od wirusowej;
 • określenie ciężkości choroby zapalnej lub autoimmunologicznej;
 • kontrola pooperacyjna i zapobieganie powikłaniom infekcyjnym;
 • decydowanie o przepisaniu antybiotykoterapii, a także o czasie trwania kursu;
 • wykonanie prognozy, w tym śmiertelnej, na tle martwicy trzustki;
 • analiza rozległości i rozległości uszkodzonych tkanek przez nowotwory złośliwe;
 • zróżnicowanie niektórych stanów patologicznych, podobne w objawach i przejawach. Na przykład: przy ziarniniakowym zapaleniu jelit zwiększa się stężenie białka c-reaktywnego, a przy niespecyficznym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego - zmniejsza się;
 • ciągłe monitorowanie aktywności przewlekłych patologii.

W przypadku podejrzenia posocznicy wykonuje się badanie krwi na obecność białka C-reaktywnego u noworodków. Charakteryzuje się zakażeniem mikroorganizmami chorobotwórczymi nie poszczególnych narządów i tkanek, ale całego organizmu ludzkiego jako całości. Stan zagraża życiu.

Wskaźniki normy dla dorosłych i dzieci

Ważne: tylko lekarz prowadzący może rozszyfrować wyniki badania krwi, ustalić diagnozę i wybrać metody leczenia.

Należy zauważyć, że izolowane stosowanie testu CRP podczas badania pacjenta jest niedopuszczalne. W celu postawienia ostatecznej diagnozy brane są pod uwagę dane z innych badań laboratoryjnych i instrumentalnych metod diagnostycznych, a także historię pacjenta..

Norma białka c-reaktywnego u kobiet i mężczyzn jest różna w zależności od stopnia czułości zastosowanej metody i została przedstawiona w tabeli.

Stopień wrażliwości technikiWartości normalne, mg / l
Normalna0 - 5
Wysoki0 - 1

Należy zauważyć, że norma białka c-reaktywnego u dzieci jest zbliżona do normy u dorosłych i nie powinna przekraczać wskazanych wartości referencyjnych (normalnych)..

Norma z białkiem reaktywnym u kobiet po 50 latach również odpowiada wartościom standardowym, a nawet niewielki wzrost wartości referencyjnych jest wystarczającym powodem do przeprowadzenia kompleksowego badania.

Ocena ryzyka zawału serca przez CRP

Ważne: w celu oceny ryzyka zawału serca dopuszczalne jest stosowanie niezwykle czułej techniki. Test z normalną czułością nie pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zawału serca lub innych chorób CVD.

Stwierdzono bezpośredni związek między poziomem CRP a stopniem ryzyka wystąpienia patologii CVS i ich powikłań. Tak więc prawidłowe wartości nieprzekraczające 1 mg / l są charakterystyczne dla niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia chorób CVD. Stężenie rozważanego kryterium laboratoryjnego od 1 do 3 mg / l koreluje ze średnim ryzykiem rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji zawału mięśnia sercowego. Wzrost wartości do 3 mg / l lub więcej wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo patologii naczyniowych i sercowych.

Wzrost CRP do 10 mg / l lub więcej jest wystarczającym powodem do dodatkowego badania w celu identyfikacji chorób zakaźnych, etiologii wirusowej lub bakteryjnej.

Należy zauważyć, że dla porównania pacjenci z podwyższonym poziomem CRP i prawidłowymi wskaźnikami „złego” cholesterolu charakteryzują się wyższym ryzykiem rozwoju patologii CVS niż osoby z prawidłowym CRP i wysokim poziomem cholesterolu..

Jeżeli osoba z chorobą wieńcową ma wysokie wartości rozważanego kryterium, to możemy mówić o niebezpiecznym ryzyku nawrotu zawału serca lub udaru, a także o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia powikłań po pomostowaniu tętnic wieńcowych..

Co to znaczy, że osoba dorosła ma podwyższony poziom białka C-reaktywnego?

Przyczyny wzrostu stężenia białka c-reaktywnego u dzieci i dorosłych mogą być różne, co pozwala zaklasyfikować badanie jako mało specyficzne. Lista możliwych przyczyn:

 • ostra postać zakaźnej infekcji wirusami (wzrost w granicach 10-30 g / l) lub bakteriami (od 40 do 100 mg / ml, aw przypadku ciężkiej infekcji - do 200 mg / l);
 • patologie autoimmunologiczne (zapalenie stawów, zapalenie naczyń, zapalenie wielostawowe);
 • niektóre limfadenopatie;
 • rozległe uszkodzenia integralności tkanek i narządów: operacja, uraz, ostre zapalenie trzustki, martwica tkanki trzustki, zawał serca, udar (do 100 mg / l);
 • przenikanie patogennych mikroorganizmów do tkanki zastawki serca;
 • rak, któremu towarzyszy rozprzestrzenianie się przerzutów;
 • rozległe oparzenia i posocznica (ponad 300 mg / l);
 • nadmierna produkcja żeńskich hormonów płciowych (estrogenu i progesteronu). Co tłumaczy zwiększone CRP we krwi u kobiet w ciąży, a także podczas przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Należy jednak pamiętać, że znaczne odchylenie od normy (2 lub więcej razy) wskazuje na rozwój choroby i wymaga natychmiastowego dodatkowego badania.

Należy zauważyć, że niewielki przekroczenie normy odnotowuje się w cukrzycy, podwyższonym ciśnieniu krwi i przy nadwadze u osoby.

Przygotowanie do dostawy biomateriału

Biomateriałem do badania jest surowica krwi żylnej pobrana przez specjalistę z żyły łokciowej w stawie łokciowym. Ponad 70% błędów popełnianych jest na etapie przedanalitycznym: na etapie przygotowania pacjenta oraz w przypadku nieprawidłowego wykonania procedury pobierania krwi. Dlatego wiarygodność uzyskanych wyników zależy nie tylko od dokładnego wykonania testu w laboratorium, ale także od prawidłowego przygotowania samego pacjenta..

Konieczne jest oddanie krwi rano wyłącznie na czczo, minimalny odstęp czasu po ostatnim posiłku powinien wynosić 12 godzin. Ponadto na pół godziny przed dostarczeniem biomateriału pacjentowi nie wolno palić, a także doświadczać stresu fizycznego i emocjonalnego. Należy również odwołać trening sportowy wieczorem przed poranną wizytą w laboratorium.

Przez 2 dni należy wykluczyć przyjmowanie jakichkolwiek leków po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Zasada ta ma szczególne znaczenie dla osób stosujących następujące leki:

 • aspirin®;
 • ibuprofen®;
 • steroidy;
 • środki hipolipidemiczne;
 • beta-blokery.

Fakt ten wynika ze zdolności powyższych leków do czasowego obniżania stężenia rozważanego kryterium laboratoryjnego. Nieprzestrzeganie zasady może prowadzić do fałszywie ujemnych wyników, aw rezultacie do opóźnienia w wyznaczeniu niezbędnego leczenia.

Niezwykle ważne jest odpowiedzialne podejście do swojego zdrowia i świadomość, że im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym łatwiej będzie ją wyleczyć i tym korzystniejsze rokowanie dla samego pacjenta.

 • o autorze
 • Najnowsze publikacje

Absolwent specjalisty, w 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem Federalną Państwową Budżetową Instytucję Edukacyjną Szkolnictwa Wyższego Orenburg State University ze stopniem mikrobiologii. Absolwent studiów podyplomowych na Orenburg State Agrarian University.

W 2015r. w Instytucie Symbiozy Komórkowej i Wewnątrzkomórkowej Oddziału Uralskiego Rosyjskiej Akademii Nauk przeszedł zaawansowane szkolenie z dodatkowego programu zawodowego „Bakteriologia”.

Laureat ogólnorosyjskiego konkursu na najlepszą pracę naukową w nominacji „Nauki biologiczne” 2017.

CRP we krwi: co to jest, przyczyny odchyleń, dekodowanie

CRP we krwi - co to jest, jak jest przydatne dla pacjentów i lekarzy. Przede wszystkim białko C-reaktywne jest złotym standardem w określaniu ognisk zapalnych w organizmie..

Ta analiza pozwala zdiagnozować wirusy lub bakterie we krwi żylnej nawet w przypadku braku odpowiedniej kliniki.

Białko rośnie już po 6 godzinach od wystąpienia reakcji zapalnej, ale rozpoznanie stawia się nie tylko na podstawie tego kryterium diagnostycznego.

CRP we krwi: co to jest

Tak więc CRP we krwi jest odzwierciedleniem ostrej odpowiedzi zapalnej. Co to znaczy - następuje zwiększona jego produkcja przez wątrobę z uszkodzeniem dowolnego narządu. W pomiarach diagnostycznych idzie w parze z ESR, ale jest dokładniejszy i bardziej wiarygodny..

Do określenia stężenia CRP stosuje się analizę biochemiczną, która pokazuje ilościową wartość białek zapalnych. Dzięki niemu białka te zwiększają się po 6-12 godzinach. Doskonale pomagają prześledzić efekt przepisanej kuracji..

Ale ryzyko laboratoriów też jest duże; sam wzrost CRP nie powinien być traktowany w 100% jako wynik strasznej diagnozy. W przypadku zapalenia CRP, w przeciwieństwie do OB, zbliża się do normalnych wartości natychmiast po poprawie stanu pacjenta. Ale ESR utrzymuje się na wysokim poziomie przez miesiące.

Funkcja białka C-reaktywnego

Ten marker służy do poszukiwania ostrego okresu zapalenia i ma następujące funkcje:

 • udział w procesach odporności humoralnej (wrodzonej). Dzieje się to poprzez złożone łańcuchy sekwencyjne, które zapewniają związek między odpornością nabytą a wrodzoną:
 1. Patogen niszczy zdrowe komórki, w tych ogniskach gromadzą się fagocyty, leukocyty.
 2. Występuje miejscowa reakcja odpornościowa: „nagromadzenie” martwych komórek inicjuje stan zapalny. Najpierw w tkankach gromadzą się neutrofile, a następnie monocyty. Absorbują obce drobnoustroje, indukują syntezę substancji zwiększających poziom białka c-reaktywnego we krwi..
 3. W tym okresie następuje aktywna produkcja białek ostrego okresu zapalenia..
 4. Tutaj interweniują limfocyty T, odpowiadając na informacje makrofagów, przekazują właściwości antygenów limfocytom B. I istnieje aktywne tworzenie przeciwciał - główny etap całego łańcucha humoralnego. We wszystkich reakcjach rolę odgrywa białko C-reaktywne.
 5. Co pokaże analiza CRP za 12 godzin? Gwałtowny wzrost, co świadczy o głównych funkcjach tego białka - ochronnych, przeciwzapalnych.
 • inicjuje również kaskady reakcji układu dopełniacza, podobnie jak immunoglobulina G;
 • rozpuszcza czerwone krwinki zaangażowane w proces patologiczny;
 • w strefie reakcji jest w stanie zahamować toksyczne działanie produktów rozpadu patogenu.

CRP reaguje na obce białka z prędkością błyskawicy, dlatego badania biochemiczne należy przeprowadzić natychmiast w każdej klinice zapalenia.

Po wysłaniu do analizy

Z tego powodu testy CRP są często stosowane w następujących okolicznościach:

 • poszukiwanie czynników ryzyka anomalii naczyniowych i sercowych;
 • ocena terapii lekowej;
 • kontrola terapii w okresie pooperacyjnym;
 • diagnostyka chorób reumatologicznych;
 • choroba zakaźna;
 • badanie kliniczne;
 • podejrzewany nowotwór.

Analizy CRP, a także ESR, należy przepisać w przypadku ostrych objawów chorób zakaźnych. Jednak można zaufać tym badaniom, aby zdiagnozować zarówno choroby autoimmunologiczne, jak i reumatyczne. CRP jest również wskazany w przypadku objawów sugerujących raka..

Wskazania do testu

Tak więc badanie krwi na CRP u osoby dorosłej służy do:

 • ocena poziomu ryzyka u pacjentów z cukrzycą (DM), nadciśnieniem tętniczym (AH), niewydolnością nerek;
 • wczesne wykrywanie stanów przed udarem, a także zawałów serca u pacjentów z chorobą wieńcową;
 • wykrywanie powikłań poinfekcyjnych;
 • monitorowanie skuteczności leczenia aspiryną, statynami, kortykosteroidami;
 • diagnostyka przerzutów nowotworowych;
 • ocena skuteczności leczenia choroby zakaźnej.

Ten wskaźnik ma szeroki zakres diagnostyczny.

Jak przygotować się do analizy

Tak więc pobiera się krew żylną do biochemicznego badania krwi i białka c-reaktywnego. Przed poddaniem się musisz przestrzegać następujących zasad:

 • w przeddzień rezygnacji z napojów alkoholowych, tłustych i pikantnych potraw;
 • unikaj fizycznego, emocjonalnego stresu;
 • spożycie pokarmu na 12 godzin przed badaniem;
 • wszystkie napoje z wyjątkiem czystej wody są zabronione;
 • palenie nie później niż pół godziny przed badaniem.

Jak rozszyfrować test krwi na białko C-reaktywne

Tylko lekarz jest zobowiązany do rozszyfrowania wartości CRP i biochemicznego badania krwi. Wykwalifikowany ekspert będzie w stanie skorelować wzrost białka C-reaktywnego i manifestację i na tej podstawie przepisać terapię. Chociaż zwykle wymagane jest, aby CRP miał wskaźnik ujemny, jednak jego wartość w badaniu krwi waha się od 0 do 5,0 mg / l.

Dekodowanie u dorosłych przedstawiono w tabeli:

IndeksRozszyfrowanie
3,0 mg / lMożliwość powstania patologii sercowo-naczyniowych jest wysoka
> 10,0 mg / lPrzeprowadzane są dodatkowe kontrole w celu znalezienia podstawy

Wskaźnik krwi

Do 2000 wieku białko C-reaktywne mierzono w sposób klasyczny, a czułość testu wynosiła 5,0 mg / l lub więcej.

W tym przypadku współczynnik CRP, jeśli stosowana jest „stara” metoda: brak. Jednak wraz z pojawieniem się wysoce czułej metody w świecie laboratoryjnym wartości referencyjne wynoszą: 0-5,0 mg / l.

Prawdopodobne wskaźniki CRP we krwi u kobiet, mężczyzn, dzieci - według wieku (tabela)

PacjentIndeks
Dorośli mężczyźniBiałko C-reaktywne w ciąży

Biochemiczne badanie krwi na CRP wykazujące podwyższone poziomy nie jest straszne dla przyszłej matki, jeśli inne wskaźniki są prawidłowe. W przeciwnym razie musisz natychmiast poszukać ogniska zapalenia. Toksykoza może zwiększyć wartości CRP i osiągnąć 115,0 mg / l.

Jeśli wartość białka osiągnie 8-10 mg / l po 5-19 tygodniach, stwarza to zagrożenie poronieniem. Wartość 30 mg / l, co wskazuje na obecność infekcji bakteryjnej.

Przyczyny odchyleń od normy analizy biochemicznej

Zwiększone CRP i badanie krwi mogą sugerować tę lub inną patologię.

PowodyWartość
Ostry okres infekcji wirusowej10,0-30,0 mg / l
Przewlekła choroba w powolnej formie10,0-30,0 mg / l
Zaostrzenie chorób przewlekłych (ogólnoustrojowe zapalenie naczyń, czynnościowe choroby żołądkowo-jelitowe, reumatoidalne zapalenie stawów)40,0-200,0 mg / l
Ostra infekcja szpitalna80,0-1000,0 mg / l
Różne uszkodzenia tkanek i narządów: oparzenia, zawał serca, miażdżyca, krwawieniePodwyższone CRP wskazuje na ciężkość urazu. Wartość może wzrosnąć do 300 mg / l
NowotworyZwiększone CRP oznacza progresję choroby

Nie zapominaj, że wartość CRP zależy od patologii układu sercowo-naczyniowego (istnieje korelacja z miażdżycą). Z tego powodu wzrasta poziom białka c-reaktywnego.

Jego wartość jest dodatnia, gdy:

 • sepsa noworodków;
 • zaburzenia hormonalne;
 • zakażenie meningokokami;
 • neutropenia;
 • gruźlica płuc;
 • konsekwencje pooperacyjne;
 • choroby przewodu żołądkowo-jelitowego;
 • ostry zawał mięśnia sercowego;
 • zwiększona masa ciała;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • proliferacja złośliwego guza;
 • dyslipidemie;
 • uraz lub oparzenie;
 • choroby reumatyczne;
 • przewlekłe zapalenie (w tym przypadku przyczyna jest spójna z rozwojem patologii CVS);
 • odrzucenie implantu;
 • cukrzyca;
 • amyloidoza.

Wartość białka C-reaktywnego jest bardzo ważna: jest wskaźnikiem skuteczności działań terapeutycznych podejmowanych w leczeniu stanów zapalnych, a także z bardzo dużą dokładnością diagnozuje reakcje martwicze i zapalne w organizmie.

Ale należy również rozumieć, że nie jest to specyficzne białko żadnej choroby. Zwiększa się z różnych powodów, podobnie jak inne białka ostrej fazy. Zdolność tę uzyskał dzięki możliwości wiązania się z wieloma związkami, ale nie pozwala to na dokładną diagnostykę..

Ale jeśli spojrzysz z drugiej strony, dodatkowe metody instrumentalne i laboratoryjne mogą ustalić dokładną przyczynę choroby..

Uwaga: udowodniono, że CRP bierze udział w rozwoju miażdżycy.

Badanie krwi CRP - dekodowanie i norma

Biochemiczne badanie krwi CRP (białko C-reaktywne) jest najszybszym i najpewniejszym sposobem potwierdzenia lub zaprzeczenia procesu zapalnego w organizmie. CRP to białko o szybkiej fazie, produkowane w wątrobie, które stymuluje odpowiedź immunologiczną organizmu na proces zapalny. Poziom białka C-reaktywnego w surowicy zależy od ciężkości choroby. Stężenie CRP mnoży się i gwałtownie wzrasta w przebiegu procesu zapalnego, infekcji bakteryjnych i pasożytniczych, nowotworów, urazów, martwicy tkanek (zawał mięśnia sercowego). Po 4-6 godzinach od uszkodzenia tkanki synteza białek w wątrobie zaczyna wzrastać. A po 12-24 godzinach poziom białka C-reaktywnego we krwi wzrasta wielokrotnie.

Co pokazuje analiza

Dzięki terminowemu i skutecznemu leczeniu badanie krwi CRP wykaże spadek stężenia białka w ciągu kilku dni. Wskaźnik normalizuje się 7-14 dni po rozpoczęciu przyjmowania leków. Jeśli choroba przeszła z ostrego stadium do przewlekłego, wówczas wartość białka C-reaktywnego w surowicy krwi będzie stopniowo wynosić zero. Ale wraz z zaostrzeniem choroby ponownie wzrośnie.

Analiza biochemiczna krwi CRP umożliwia odróżnienie infekcji wirusowej od bakteryjnej. Ponieważ z wirusowym charakterem choroby poziom białka nie wzrasta. Ale w przypadku infekcji bakteryjnej, nawet jeśli dopiero się zaczęła, stężenie białka C-reaktywnego we krwi wzrasta wykładniczo.

U zdrowej osoby CRP jest zwykle ujemne.

Kiedy CRP jest wysyłany do biochemicznego badania krwi

Lekarz kieruje pacjenta na nabiochemiczne badanie krwi CRP w następujących przypadkach:

 1. Badanie profilaktyczne pacjentów w podeszłym wieku.
 2. Określenie prawdopodobieństwa powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą, miażdżycą tętnic, poddawanych hemodializie.
 3. Badanie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową serca w celu zapobieżenia możliwym powikłaniom: nagłej śmierci sercowej, udaru, zawału mięśnia sercowego.
 4. Rozpoznawanie powikłań po pomostowaniu tętnic wieńcowych.
 5. Ocena ryzyka nawrotu zwężenia, ponownego zawału mięśnia sercowego, zgonu po angioplastyce u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym lub dławicą wysiłkową.
 6. Monitorowanie skuteczności profilaktyki i leczenia powikłań sercowo-naczyniowych statynami i kwasem acetylosalicylowym (aspiryna) u pacjentów z problemami kardiologicznymi.
 7. Kolagenoza (w celu określenia skuteczności terapii i reaktywności procesu).
 8. Monitorowanie skuteczności leczenia przeciwbakteryjnego w przypadku infekcji bakteryjnej (np. Zapalenia opon mózgowych, posocznicy noworodków).
 9. Monitorowanie skuteczności leczenia chorób przewlekłych (amyloidoza).
 10. Nowotwory.
 11. Ostre choroby zakaźne.

Jak przygotować się do analizy

Do biochemicznego badania krwi CRP oddaje się krew żylną. W przeddzień pobrania krwi musisz przestrzegać prostych zasad:

 • Nie spożywaj alkoholu, tłustych i smażonych potraw.
 • Staraj się unikać stresu fizycznego i emocjonalnego.
 • Ostatni posiłek 12 godzin przed analizą.
 • Przed badaniem nie można pić soku, herbaty i kawy. Pragnienie możesz ugasić tylko niegazowaną wodą..
 • Nie możesz palić 30 minut przed oddaniem krwi.

Dekodowanie analizy

Lekarz powinien rozszyfrować badanie krwi CRP. Tylko specjalista będzie w stanie poprawnie ocenić, o ile wzrósł poziom białka C-reaktywnego, porównać to z objawami i przepisać odpowiednie leczenie.

Chociaż normalne biochemiczne badanie krwi na CRP jest ujemne, dopuszczalne są referencyjne dodatnie wartości od 0 do 5 mg / l. Rozważ wskaźniki CRP i stanu, są one pokazane w tabeli.

Wskaźnik CRPRozszyfrowanie
3 mg / lwysokie prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia u prawie zdrowych osób, a także wysokie prawdopodobieństwo powikłań u pacjentów
CRP> 10 mg / lprzeprowadza się powtórne badanie krwi, przeprowadza się dodatkowe badanie diagnostyczne w celu ustalenia przyczyny choroby
Wskaźnik CRP u mężczyzn, kobiet, dzieci i noworodków
Grupa ludzinorma
dzieci poniżej 12 lat0-5 mg / l
młodzież w wieku 12-20 lat0-5 mg / l
mężczyźni0-5 mg / l
kobiety0-5 mg / l
noworodki0-1,6 mg / l

Białko C-reaktywne w ciąży

Podwyższony poziom CRP nie jest niebezpieczny dla kobiety w ciąży, jeśli inne testy są prawidłowe. W przeciwnym razie konieczne jest poszukiwanie przyczyny procesu zapalnego. W przypadku zatrucia odczyty mogą wzrosnąć do 115 mg / l. Przy wzroście do 8 mg / l od 5 do 19 tygodni istnieje ryzyko poronienia. Infekcje wirusowe (jeśli wskaźnik wynosi do 19 mg / l), infekcje bakteryjne (jeśli wskaźnik jest powyżej 180 mg / l) mogą powodować wzrost CRP.

Przyczyny odchyleń

 • Ostre infekcje bakteryjne (posocznica noworodków) i wirusowe (gruźlica).
 • Zapalenie opon mózgowych.
 • Powikłania pooperacyjne.
 • Neutropenia.
 • Choroby przewodu pokarmowego.
 • Uszkodzenie tkanki (uraz, oparzenia, operacja, ostry zawał mięśnia sercowego).
 • Nowotwory złośliwe i przerzuty. (wzrost poziomu CRP obserwuje się w raku płuc, prostaty, żołądka, jajników i innych lokalizacjach guzów)
 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Cukrzyca.
 • Nadwaga.
 • Brak równowagi hormonalnej (wysoki poziom progesteronu lub estrogenu).
 • Układowe choroby reumatyczne.
 • Dyslipidemia aterogenna (obniżony poziom cholesterolu, podwyższone stężenie trójglicerydów).
 • Przewlekły proces zapalny związany ze zwiększonym prawdopodobieństwem chorób układu krążenia i wystąpienia ich powikłań.
 • Zaostrzenie przewlekłych chorób zapalnych (immunopatologicznych i zakaźnych).
 • Reakcja odrzucenia przeszczepu.
 • Zawał mięśnia sercowego (podwyższony poziom CRP jest określany w 2 dniu choroby, do początku 3 tygodnia wartość białka C-reaktywnego wraca do normy).
 • Wtórna amyloidoza.

Co może wpłynąć na wynik analizy

Ciąża, przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, forsowne ćwiczenia, hormonalna terapia zastępcza, palenie tytoniu mogą powodować wzrost liczby krwinek CRP.

Przyjmowanie beta-blokerów, statyn, kortykosteroidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ibuprofen, aspiryna) może obniżyć poziom CRP w surowicy.

Jeśli konieczne jest ustalenie wartości wyjściowej białka C-reaktywnego, badanie krwi CRP należy wykonać 2 tygodnie po ustąpieniu objawów ostrej lub zaostrzenia choroby przewlekłej.

Badanie krwi CRP: co to jest?

Białko C-reaktywne (CRP) to białko osocza krwi, które należy do ostrej fazy zapalenia. Bierze udział w procesach neutralizacji i eliminacji różnych czynników zakaźnych, a także stymuluje rozwój odpowiedzi zapalnej jako mechanizmu obronnego organizmu. Białko C-reaktywne na powierzchni obcej komórki wiąże się z określonymi cząsteczkami, białkami uwalnianymi z tkanek uszkodzonych przez toksyny bakteryjne.

We krwi podczas normalnego funkcjonowania organizmu stale krąży pewna (minimalna) ilość białka C-reaktywnego. Białko to jest wytwarzane głównie przez wątrobę, a także przez wewnętrzną wyściółkę tętnic. Kiedy obce mikroorganizmy (bakterie) dostaną się do organizmu lub w wyniku śmierci własnych tkanek, ich stężenie znacznie wzrasta. Poziom białka C-reaktywnego wzrasta setki razy w wyniku ciężkich urazów, wyraźnych reakcji zapalnych, infekcji bakteryjnych, poważnych zabiegów chirurgicznych lub obecności nowotworów złośliwych.

Co pokazuje test białka C-reaktywnego? Badanie krwi CRP wskazuje na aktywność reaktywnego białka i obecność procesu zapalnego w organizmie.

W szpitalu Jusupow pacjenci otrzymują skuteczną wykwalifikowaną opiekę medyczną. Lekarze są zainteresowani szybkim powrotem pacjentów do zdrowia i pełnym przywróceniem utraconych funkcji. Reumatolodzy oddziału osiągają istotne pozytywne zmiany w kondycji fizycznej pacjentów z poważnymi schorzeniami, dotyczy to procesów reumatoidalnych, w których wzrasta poziom białka C-reaktywnego. We własnym laboratorium szpitala w Jusupowie możesz zdać dowolne testy, takie jak analiza białka C-reaktywnego i uzyskać szybkie wyniki.

Podwyższony poziom CRP we krwi: co to znaczy?

CRP w biochemicznym badaniu krwi pokazuje aktualną ilość tej konkretnej substancji we krwi człowieka. Odpowiedź immunologiczna następuje w wyniku wzrostu poziomu białka w trakcie rozwoju procesu zapalnego.

Odpowiedź immunologiczna to odpowiedź obronna układu odpornościowego organizmu na bakterie i pasożyty. W wyniku reakcji powstają nowe komórki, które celowo niszczą zakaźne mikroorganizmy. Białko C-reaktywne we krwi jest bezpośrednio zaangażowane w ten proces..

Białko C-reaktywne w badaniu krwi wzrasta w następujących przypadkach:

 • Proces zapalny;
 • Układowe choroby reumatyczne;
 • Urazy;
 • Zawał mięśnia sercowego;
 • Infekcje bakteryjne;
 • Powikłania po operacji;
 • Martwica tkanek;
 • Złośliwe procesy w ciele;
 • Nadciśnienie tętnicze;
 • Choroba nerek.

Wskazania do analizy pod kątem białka C-reaktywnego

Analiza białka C-reaktywnego jest od wielu lat wykorzystywana do diagnozowania niebezpiecznych procesów patologicznych w organizmie człowieka. Należy jednak pamiętać, że ten niespecyficzny marker wskazuje jedynie na występowanie problemu w organizmie, a nie precyzuje jego charakteru..

Wskazaniami do analizy są:

 • Proces reumatyczny;
 • Określenie aktywności procesu i skuteczności leczenia prowadzonego w chorobach autoimmunologicznych;
 • Ostre choroby zakaźne;
 • Określenie skuteczności w przewlekłych chorobach organizmu;
 • Ocena jakości antybiotykoterapii (zapalenie opon mózgowych, zapalenie płuc, posocznica);
 • Określenie ryzyka powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego w przebiegu miażdżycy, cukrzycy, przewlekłej hemodializy;
 • Reakcja alergiczna.

Badanie krwi z białkiem C-reaktywnym: interpretacja wyników

Normę białka C-reaktywnego określa się przez zliczenie liczby miligramów substancji w litrze krwi. Jeśli białko nie występuje w organizmie, oznacza to, że proces patologiczny u ludzi nie rozwija się lub stężenie substancji jest zbyt niskie, aby można było je określić. We krwi osoby dorosłej białko C-reaktywne nie powinno przekraczać 5 miligramów na litr krwi.

Lekarz jest bezpośrednio zaangażowany w dekodowanie analiz, ponieważ ważne jest nie tylko określenie poziomu białka C-reaktywnego, ale także ocena uzyskanych danych w odniesieniu do obrazu klinicznego pacjenta.

 • Normalny wskaźnik wskazujący na brak reakcji patologicznych jest mniejszy niż 1 mg / l;
 • Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia procesów patologicznych wynosi 1-3 mg / l;
 • Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia procesu patologicznego - ponad 3 mg / l;
 • Obecność procesu patologicznego, ponowne wyznaczenie analizy jest wymagane w celu potwierdzenia diagnozy - ponad 10 mg / l.

Ilość białka C-reaktywnego może wzrosnąć w czasie ciąży, ale w tym przypadku jest to normalne, jeśli pozostałe dane są w porządku. Jeśli inne wskaźniki również wskazują na problem, konieczne jest rozpoczęcie poszukiwania przyczyny procesu zapalnego. W przypadku zatrucia odczyty mogą osiągnąć ponad 100 mg / l. Od 5 do 19 tygodni istnieje ryzyko poronienia, jeśli CRP wzrośnie do 8 mg / l. Na obecność infekcji wirusowych wskazuje wzrost białka do 19 mg / l, a powyżej 180 mg / l - w przypadku infekcji bakteryjnych.

Analiza jakościowa jest głównym ogniwem diagnozy, od którego zależy wybór dalszego przebiegu terapii. Do takiej analizy stosuje się dwie metody: alfa-1-antytrypsynę i test Veltmana.

Co może wpłynąć na wyniki analizy?

Na wyniki badania krwi CRP wpływa nie tylko profesjonalizm lekarza, który rozszyfruje wskaźniki, ale także przygotowanie pacjenta do zabiegu. Fałszywe dane mogą wystąpić w następujących sytuacjach:

 • Przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych;
 • Hormonalna terapia zastępcza;
 • Przyjmowanie niektórych leków (beta-blokery, statyny, kortykosteroidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne);
 • Złe nawyki;
 • Intensywna aktywność fizyczna.

Rozszyfrowanie badania krwi na białko C-reaktywne jest zadaniem wykwalifikowanego specjalisty. W szpitalu Jusupow lekarze stosują wszechstronną ocenę wskaźników. Laboratorium, które znajduje się na terenie szpitala w Jusupowie, wyklucza różnice w jednostkach pomiarowych, podobnie jak ma to miejsce w innych placówkach medycznych. Lekarze biorą pod uwagę fakt, że na wynik analizy ma wpływ płeć, wiek i waga pacjenta. Szpital w Jusupowie dysponuje najnowszym sprzętem, który jest używany w innych krajach, więc wyników tak ważnych analiz nie będziecie się spodziewać przez kilka tygodni. W przypadku jakichkolwiek pytań personel medyczny szpitala chętnie pomoże. Ceny za usługi świadczone przez szpital w Jusupowie można znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio od osoby administracyjnej. W przypadku wykrycia choroby nasi specjaliści przeprowadzą skuteczny przebieg leczenia i rehabilitacji. Wygodne oddziały są wyposażone we wszystko, czego potrzebujesz, abyś nie potrzebował niczego przez cały pobyt w szpitalu. Szpital Jusupow w swoim krótkim okresie istnienia cieszy się doskonałą reputacją, a także imponującą liczbą wdzięcznych pacjentów. Na wizytę lub konsultację można umówić się telefonicznie.

Agregacja płytek krwi

Kiedy potrzebny jest test trójglicerydów we krwi