Klirens kreatyniny i kreatyniny. Analiza klirensu kreatyniny i kreatyniny.

Kreatynina jest jednym z głównych produktów końcowych metabolizmu białek. Ze względu na niską masę cząsteczkową jest wydalany głównie przez nerki w drodze przesączania kłębuszkowego, bez ponownego wchłaniania. Dlatego badanie tego procesu w pełnym zakresie pozwala ocenić stan funkcjonalny narządu na wczesnych etapach uszkodzenia. Wpływają na to również czynniki pozanerkowe, które należy wziąć pod uwagę przy dekodowaniu analizy..

Metodologia Badań

Klirens kreatyniny jest testem diagnostycznym używanym do określenia funkcji filtracji nerkowej (GFR). W trakcie badania obliczana jest prędkość, która jest zwykle wymagana do oczyszczania osocza krwi przez nefron, na jednostkę czasu.

Nefron to specjalna anatomiczna i fizjologiczna jednostka nerki. Obejmuje ciałko nerkowe (kłębuszek filtracyjny, torebka) i układ kanalikowy, który zapewnia wchłanianie zwrotne (reabsorpcję) i uwalnianie różnych substancji. W normach międzynarodowych współczynnik filtracji kłębuszkowej (GFR) służy do obliczania stopnia niewydolności nerek, aby uzyskać wyobrażenie o stopniu uszkodzenia narządów.

Trening

Pomimo faktu, że metoda jest obliczana, kluczowe dla niej wartości należy określić w sposób laboratoryjny. Uważa się, że paski testowe mają większy margines błędu, dlatego preferowany jest klasyczny test..

Obliczenie klirensu kreatyniny (test Reberga-Tareeva) przeprowadza się według następującego algorytmu:

 1. 2-3 dni przed analizą z diety wyklucza się ekstrakty (przyprawy, nadmiar soli), alkohol i czasowe odstawienie innych leków (po konsultacji z lekarzem, ponieważ niektóre leki są niezbędne).
 2. Zwykły reżim wodny (1,5-2 l / dzień), spożycie białka umiarkowane.
 3. Pacjent rano oddaje mocz, wypija 200 ml czystej niegazowanej wody i nadal pobiera mocz na pusty żołądek w wyznaczonych do tego pojemnikach przez określony czas (zwykle dwie godziny).
 4. Pomiędzy pobraniem próbek moczu pobiera się od niego krew żylną do dalszych badań..

Formuła Cockcrofta-Gaulta

Najprostszą i najdokładniejszą metodą, akceptowaną w większości laboratoriów, jest obliczenie współczynnika przesączania kłębuszkowego z uwzględnieniem wieku i masy ciała pacjenta. Wzór Cockcrofta Gaulta do obliczania klirensu kreatyniny jest następujący:

 1. Dla mężczyzn: GFR = 1,23 * ((140 - wiek w latach) * waga w kg)) / kreatynina we krwi (μmol / l)).
 2. Kobiety: GFR = 1,05 * ((140 - wiek w latach) * waga w kg)) / kreatynina we krwi (μmol / l)).
 3. Przykład: 1,23 * ((140-35) * 65/90) = 93,3 (ml / min).

Alternatywnie możesz użyć innych standardowych formuł. Należą do nich CKD-EPI lub MDRD, z których każdy ma swoją własną charakterystykę i procent błędu..

Normalne wartości dla mężczyzn i kobiet

W badaniu należy wskazać wiek i płeć pacjenta, ponieważ wskaźniki te wpływają na ostateczny wynik. U osób w podeszłym wieku (po 65 latach) normalny przepływ krwi przez nerki, klirens endogennej kreatyniny i szybkość przesączania kłębuszkowego zmniejszają się.

Obliczenie klirensu kreatyniny podczas prawidłowej czynności nerek powinno dać następujące wyniki, przedstawione w tabeli:

LataKlirens w ml / min
KobietyMężczyźni
Średnia dla dorosłych88–128 (90–130)97–137 (90–150)
7052-10555-113

Duże badania kliniczne wykazały, że współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) po 40 latach zmniejsza się o 1% rocznie, czyli o 8 ml / min co 10 lat życia. Równolegle należy pamiętać, że stężenie kreatyniny i mocznika we krwi, wręcz przeciwnie, wzrasta wraz z wiekiem, dlatego tak ważna jest ocena GFR.

Wartości referencyjne wskaźników mogą się różnić w zależności od laboratorium. Każdy z nich zastrzega sobie prawo do prowadzenia badań odpowiednio najdogodniejszymi (dla siebie) metodami i inaczej będą mierzone.

Dekodowanie wyniku

Jeśli istnieją inne kryteria uszkodzenia (na przykład białkomocz), ciężkość przewlekłej choroby nerek można określić:

EtapCharakterystykaGFR ml / minZgodność z CRF *
I (C1)Pokonaj z zachowaną wydajnością filtracji> 90-
II (C2)Niewielki spadek89-60-
III (C3a)Umiarkowany59-45Utajony
III (C3b)Umiarkowany44-30Skompensowane
IV (C4)Ciężki29-15Przerywany
V (C5)Krytyczny (mocznica)Przyczyny odstępstw od normy

Na ostateczny wynik wpływa wydzielanie substancji przez układ kanalików nerkowych, co oznacza, że ​​klirens kreatyniny może być uderzająco wyższy niż rzeczywiste wartości GFR, zwłaszcza u pacjentów z przewlekłą patologią. Niewłaściwa kolekcja prowadzi do fałszywego odrzucenia.

Zwiększony GFR

Wzmocnienie zdolności filtracji w dłuższej perspektywie wiąże się z wyczerpywaniem się rezerw funkcjonalnych, to znaczy organ po prostu się „wyczerpuje”. W przyszłości nerka po prostu straci zdolność do zwiększania GFR w odpowiedzi na uszkodzenie (bodziec). Dzieje się tak w przypadku następujących chorób:

 • zapalenie kłębuszków nerkowych z zespołem nerczycowym;
 • wczesny etap nadciśnienia;
 • ogniskowa hialinoza;
 • stwardnienie segmentowe;
 • cukrzyca;
 • toczeń rumieniowaty układowy;
 • intensywna aktywność fizyczna;
 • przyjmowanie cefalosporyn (antybiotyków).

Najwcześniejszą oznaką hiperfiltracji jest mikroalbuminuria (pojawienie się białka w moczu). Biopsja z późniejszym badaniem morfologicznym jest uznawana za „złoty standard” w diagnostyce uszkodzenia nerek..

Zmniejszony GFR

W praktyce klinicznej najczęściej spotyka się przypadki pogorszenia zdolności filtracyjnej nerek, co może wynikać z następujących przyczyn:

 • odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • krwawienie (uraz, operacja);
 • odwodnienie (obfite wymioty, biegunka, moczówka prosta, niewydolność kory nadnerczy, oparzenia);
 • szok o dowolnej etiologii;
 • zapalenie naczyń;
 • posocznica, anafilaksja;
 • przyjmowanie leków (diuretyki, inhibitory konwertazy angiotensyny);
 • złośliwe nadciśnienie;
 • jadeit;
 • choroba kamicy moczowej;
 • zespół przedłużonego ucisku;
 • guzy;
 • niedoczynność tarczycy;
 • niewyrównana niewydolność serca lub wątroby.

wnioski

Obliczenie klirensu kreatyniny i współczynnika przesączania kłębuszkowego jest obowiązkowe dla kobiet w ciąży i osób z ciężkimi niedoborami odporności, a także z wrodzonymi wadami rozwojowymi. Jeśli przypadkowo zauważysz zmiany w analizach (badanie profilaktyczne), zalecamy skonsultowanie się z terapeutą, który skieruje Cię do niezbędnego specjalisty o węższym profilu (nefrolog, urolog, endokrynolog).

Normalizacja wskaźników jest możliwa po wyeliminowaniu choroby sprawczej. Przewlekłe uszkodzenie często wymaga leczenia przez całe życie i zmiany stylu życia, dlatego konieczne jest zapobieganie postępowi, szukając wykwalifikowanej pomocy medycznej na czas.

Badanie klirensu kreatyniny - normy i wartości wyników

Klirens kreatyniny to test laboratoryjny oceniający aktualny stan czynności nerek. Zawartość kreatyniny zarówno w moczu, jak i we krwi daje dość pełny obraz stopnia pracy nerek - ich praca jest niezbędna do normalnego funkcjonowania organizmu.

Co to jest klirens kreatyniny

Kreatynina to związek, który powstaje podczas procesu metabolicznego. Powstaje wewnątrz mięśni szkieletowych, zwłaszcza we krwi, po neutralizacji kreatyny, substancji pełniącej rolę nośnika energii wewnątrz mięśni. Podlega procesowi fosforylacji w mięśniach, którego końcowym efektem jest fosfokreatyna, która charakteryzuje się obecnością w cząsteczkach wiązań wysokoenergetycznych. W razie potrzeby energia ta jest wykorzystywana podczas pracy mięśni. Kreatyna mięśniowa rozkłada swoje struktury do kreatyniny. Następnie nerki filtrują go i wydalają z moczem..

Kreatyninę we krwi można znaleźć w różnych stężeniach. Uzasadnieniem tego stanu rzeczy jest fakt, że ludzie mają różną masę mięśniową, a ilość tych związków zależy również od płci. Mężczyźni mają więcej kreatyniny niż kobiety. Na zawartość tej substancji w organizmie wpływa także spożycie mięsa - spożywanie znacznej ilości mięsa zwiększa stężenie kreatyniny.

Ilość kreatyniny w moczu zależy tylko od tego, jak dobrze filtrują ją nerki, tj. z procesu filtracji kłębuszkowej. Upośledzenie czynności nerek można łatwo wykryć, badając poziom kreatyniny zarówno we krwi, jak iw moczu..

W przypadku znacznych stężeń tego związku w płynach biologicznych organizmu człowieka najczęściej można mówić o niewydolności nerek w postaci ostrej lub przewlekłej. Badanie takich zaburzeń nazywa się klirensem kreatyniny. Polega na pomiarze ilości wydzielanej kreatyniny w określonym czasie (zwykle w ciągu 24 godzin).

Klirens kreatyniny - współczynnik zawartości kreatyniny

Ocena wskaźnika, jakim jest klirens kreatyniny, pozwala określić skuteczność filtracji kłębuszkowej. Wskazywany jako GFR, pozwala oszacować, ile mililitrów osocza może przejść przez nerki w ciągu jednej minuty. U zdrowej osoby, której nerki funkcjonują prawidłowo, GFR wynosi 120 ml / min, Oznacza to, że 120 mililitrów osocza jest filtrowanych przez kłębuszki w ciągu jednej minuty. Ocena wyniku za pomocą wskaźnika GFR pozwala określić stopień niewydolności nerek.

Wzrost wartości wskaźnika GFR, tj. klirens kreatyniny, czasami występuje w czasie ciąży. Inne aspekty wpływające na wzrost jego stężenia to aktywność fizyczna oraz spożycie mięsa. Mogą to również ułatwić diuretyki, zwane diuretykami..

Zmniejszony klirens kreatyniny jest generalnie równoważny z sytuacją, w której przepływ krwi do nerek jest zmniejszony. Jednak czasami występuje w przypadku zastoinowej niewydolności serca lub ostrej i przewlekłej niewydolności nerek. Inne dolegliwości zmniejszające klirens kreatyniny to niedrożność nerek, a nawet infekcja dróg moczowych..

Określone grupy leków obniżają również stężenie kreatyniny we krwi. Należą do nich takie leki, jak cymetydyna, która jest stosowana przy wrzodach żołądka i dwunastnicy, oraz cisplatyna, która jest stosowana w chemioterapii. Negatywnie na wskaźnik GFR wpływają również antybiotyki, w tym efalosporyny i aminoglikozydy..

Klirens kreatyniny - obliczanie wskaźnika

Do określenia wartości klirensu kreatyniny potrzeba kilku danych:

 • wysokość
 • masa ciała
 • stężenie kreatyniny w moczu
 • stężenie kreatyniny w surowicy
 • objętość analizowanego moczu
 • czas pobrania moczu

Obliczenie klirensu kreatyniny odbywa się według ściśle określonego wzoru.

Należy pamiętać, że dzień przed badaniem nie należy pić kawy ani herbaty ze względu na jej właściwości moczopędne, a jeśli regularnie przyjmujesz leki, przyjmuj tylko te, które są absolutnie niezbędne. Organizm musi być nawodniony, dlatego osoba, która ma przejść badanie klirensu kreatyniny powinna wypić przed sobą pół litra wody.

Test Rehberga (endogenny klirens kreatyniny)

Oznaczanie endogennego klirensu kreatyniny - badanie służące do oceny poziomu przesączania kłębuszkowego.

Współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR.

Angielskie synonimy

Test czynności nerek, test klirensu kreatyniny, test Rehberga.

Metoda kinetyczna (metoda Jaffe).

Mcmol / L (mikromole na litr), mmol / dzień (milimole na dzień), ml (mililitr), ml / min. (mililitr na minutę),% (procent).

Jaki biomateriał można wykorzystać do badań?

Krew żylna, codzienny mocz.

Jak prawidłowo przygotować się do badania?

 • Wyeliminuj alkohol z diety na 24 godziny przed badaniem.
 • Nie jeść przez 12 godzin przed badaniem.
 • Nie przyjmuj leków moczopędnych w ciągu 48 godzin od pobrania moczu (po konsultacji z lekarzem).
 • Wyeliminuj stres fizyczny i emocjonalny na 24 godziny przed badaniem.
 • Nie palić w ciągu 30 minut przed badaniem.

Ogólne informacje o badaniu

Cała ludzka krew przepływa przez nerki setki razy dziennie. Przechodzą płynną część krwi przez maleńkie filtry (nefrony), a następnie większość cieczy jest ponownie wchłaniana z powrotem do krwi. Płynne odpady, które nie są ponownie wchłaniane przez nerki, są usuwane z organizmu wraz z moczem.

Kreatynina (z kreaty greckiej - „miąższ”) jest produktem rozpadu fosforanu kreatyny w tkance mięśniowej. Jego ilość w organizmie jest dość stała i zależy od masy mięśniowej człowieka. Dzięki swojej budowie chemicznej jest cykliczną pochodną kreatyny..

Kreatynina jest filtrowana z krwi przez nerki, a niewielka ilość jest aktywnie wydalana z moczem. Rurkowe wchłanianie zwrotne kreatyniny jest minimalne. Jeśli zdolność filtrująca nerek jest niewystarczająca, poziom kreatyniny we krwi wzrasta. Znając poziom kreatyniny w moczu i krwi, można obliczyć klirens kreatyniny, który odzwierciedla poziom przesączania kłębuszkowego. Klirens kreatyniny (z angielskiego klirensu - „oczyszczanie”, czyli oczyszczanie z kreatyniny, jej wydalanie) - ilość krwi, jaką nerki mogą oczyścić z kreatyniny w ciągu jednej minuty. U zdrowego młodego człowieka jest to około 125 ml na minutę, co oznacza, że ​​jego nerki co minutę usuwają 125 ml krwi z kreatyniny..

Współczynnik filtracji kłębuszkowej to suma poziomów filtracji we wszystkich funkcjonujących nefronach. Ten wskaźnik pozwala określić liczbę tych nefronów w nerkach. Jest to ważne klinicznie, ponieważ jest główną cechą czynności nerek..

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek zwiększa się klirens kreatyniny, ponieważ przy aktywnym wydzielaniu kreatyniny uwalnia się jej większa frakcja.

Kwasy ketonowe, cymetydyna i trimetoprim ograniczają kanalikowe wydzielanie kreatyniny i zmniejszają dokładność przesączania kłębuszkowego, zwłaszcza w ciężkiej niewydolności nerek.

Klirens kreatyniny można określić na dwa sposoby: mierząc ilość kreatyniny we krwi ludzkiej oraz w codziennym moczu. W praktyce częściej stosuje się badanie krwi, ponieważ badanie to jest wygodniejsze dla pacjenta.

Jeśli pacjent ma niski poziom filtracji kłębuszkowej, lekarz prowadzący opracuje dodatkowy program badań w celu ustalenia przyczyny tego stanu patologicznego. Głównymi przyczynami przewlekłej choroby nerek są nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Jeśli nie zostaną zidentyfikowane, konieczne jest dalsze badanie w celu ustalenia przyczyny choroby nerek..

Systematyczne oznaczanie klirensu kreatyniny pozwala lekarzowi na monitorowanie zmian czynności nerek pacjenta w czasie i dostosowywanie terapii lekowej w zależności od uzyskanych danych.

Do czego służą badania?

 • Aby ocenić czynność nerek;
 • ocenić dynamikę przebiegu chorób nerek;
 • ocena czynności nerek u pacjentów przyjmujących leki nefrotoksyczne;
 • zidentyfikować poważne odwodnienie.

Kiedy zaplanowano badanie?

 • Gdy pacjent wykryje ból w okolicy nerek, obrzęk wokół oczu i na kostkach, nadciśnienie, małą objętość moczu lub problemy z oddawaniem moczu, ciemny mocz, krew w moczu, zespół Alporta, amyloidozę, przewlekłą niewydolność nerek, zespół Cushinga, zapalenie skórno-mięśniowe, cukier cukrzyca, zatrucie glikozydami nasercowymi, uogólnione ataki napadów toniczno-klonicznych, zespół Goodpasture'a, zespół hemolityczno-mocznicowy, zespół wątrobowo-nerkowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, toczniowe zapalenie nerek, złośliwe nadciśnienie tętnicze, błoniastosłuproliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek, trombocytopenia funkcja nerki).

Klirens kreatyniny

Kreatynina to specjalny produkt molekularny, który powstaje w wyniku różnych procesów chemicznych (metabolizmu) w mięśniach człowieka. W wyniku reakcji chemicznych - wymiany białek - do organizmu zostaje uwolniona ogromna energia, która prowadzi do skurczu mięśni. Tak pojawia się kreatynina. Pochodzi wyłącznie z cząsteczki kreatyny, która odpowiada za napięcie i zaopatrzenie mięśni w energię..

Po stworzeniu kreatyniny organizm już jej nie potrzebuje. Dlatego jest wydalany do krwi. Ponadto, po przemieszczeniu się po całym ciele, kreatynina jest dostarczana do nerek za pośrednictwem układu krążenia. Nerki są filtrowane, a kreatynina jest całkowicie wydalana z moczem. Taka filtracja nerek odbywa się w sposób ciągły i nieprzerwany przez cały dzień. Nawet gdy nie wykonuje się żadnej aktywności fizycznej, zmienia się dieta i pora dnia. Dlatego kreatynina jako produkt uboczny nie ma czasu na negatywny wpływ na organizm człowieka..

Kreatynina jest niezbędna do metabolizmu tkanki mięśniowej, a we krwi, moczu absolutnie zdrowej osoby jest zawsze obecna w niewielkiej dawce. To poziom kreatyniny we krwi wskazuje, czy nerki funkcjonują wystarczająco dobrze. Jedynie przez nerki opuszcza organizm w takiej samej ilości, w jakiej się tworzy. A kiedy we krwi jest dużo kreatyniny, oznacza to, że nerki sobie nie radzą.

Do określenia GFR - współczynnika filtracji kłębuszkowej (krążenie krwi w nerkach) stosuje się specjalne obliczenia. Kłębuszki to mikrowiązki naczyń krwionośnych w nefronach - filtrach nerkowych. To obliczenie jest najdokładniejszą analizą, która pokazuje, ile osocza krwi nerki mogą odfiltrować z kreatyniny i wydalić je z moczem w ciągu 60 sekund. Wynikowa wartość to klirens kreatyniny.

Normalny poziom klirensu kreatyniny

Klirens kreatyniny jest wskaźnikiem, który różni się w normalnym życiu z różnych powodów - stan psychofizyczny organizmu pacjenta, pora dnia, wiek i płeć pacjenta, masa ciała, zaburzenia czynności nerek.

Dla konkretnego pacjenta normalny poziom klirensu kreatyniny jest indywidualny. Ale istnieją ogólne idealne normy wskaźników:

 • Do 30 lat dla mężczyzny do 146 ml na minutę, dla kobiety do 134 ml na minutę
 • do 40 lat dla mężczyzny, najlepiej 107-139 ml na minutę (1,8-2,3 ml na sekundę), dla kobiety do 40 lat 87-107 ml na minutę (1,5-1,8 ml na sekundę )

Klirens kreatyniny zmniejsza się co roku o 1%. W procesie starzenia się w starszym wieku normalna szybkość wynosi już 54-105 ml na minutę.

Kiedy i w jakich przypadkach planowane są badania klirensu kreatyniny?

Klirens kreatyniny diagnozuje szybkość przepływu krwi przez nerki. Zmiany w normach wskaźników w diagnostyce klirensu kreatyniny wskazują na zmniejszenie filtracji nerkowej, aw rezultacie na niewydolność nerek, ostrą lub przewlekłą. Analiza klirensu kreatyniny jest zalecana jako kontrola czynności nerek w następujących sytuacjach:

 • Ze zidentyfikowaną niewydolnością nerek
 • podczas ciąży
 • z odmiedniczkowym zapaleniem nerek
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi nerek
 • w diagnostyce cukrzycy i innych chorób endokrynologicznych
 • pacjenci po hemodializie
 • do oceny obciążeń mięśni u sportowców, astronautów
 • w medycynie eksperymentalnej

Definicja, formuła klirensu kreatyniny.

Aby określić funkcjonowanie nerek, istnieją 3 główne sposoby określenia klirensu kreatyniny:

 1. Analiza moczu pobranego przez pacjenta w ciągu 24 godzin
 2. Badanie krwi według wzoru obliczeniowego. Diagnozę tę przeprowadza się najczęściej, będąc najwygodniejszą dla pacjenta..
 3. Test Rehberga

Analiza moczu. Diagnozując w ten sposób poziom klirensu kreatyniny, pacjent zbiera mocz w określonej objętości w czystym pojemniku w ciągu 24 godzin, odmawiając dzień przed i dokładnie w ciągu 24 godzin od momentu pierwszego pobrania moczu z kofeiny i herbaty, buraków i produktów z nienaturalnymi barwnikami. Konieczne jest przechowywanie pojemnika z zebranym moczem w chłodnym i ciemnym miejscu lub w lodówce. Analiza moczu określa zdolność oczyszczania nerek podczas wydalania substancji szkodliwych dla organizmu.

Badanie krwi. Istnieje specjalny wzór do obliczania klirensu kreatyniny. Głównymi parametrami są wiek i waga pacjenta oraz koniecznie poziom kreatyniny we krwi żylnej. Wzór jest następujący: (140-wiek) * (masa ciała w kg) / (72 * poziom kreatyniny w mg / dl). Podczas obliczania pacjentka musi pomnożyć wynik uzyskany ze wzoru przez wskaźnik 0,85

Jakakolwiek aktywność fizyczna jest zabroniona na 2 dni przed pobraniem krwi, aby nie zwiększać dziennej normalnej kreatyniny w mięśniach. Dzień przed analizą odmawiaj mięsa, roślin strączkowych, ciast i tłustych. Musisz pić do 2 litrów dziennie. Nie jedz rano przed analizą. Szczególnie w tej metodzie należy zwrócić uwagę na formułę dziecka, która różni się od formuły dla dorosłych, ponieważ wiek jest jednym z głównych wskaźników w obliczeniach: długość ciała dziecka w cm / (0,0113 * poziom kreatyniny we krwi, μmol / l) * K... Wskaźnik „K” w tym wzorze jest współczynnikiem wieku pacjenta-dziecka. U dzieci 2-14 lat i dziewcząt powyżej 14 lat - współczynnik 0,55, chłopców powyżej 14 lat - 0,7, u donoszonego dziecka do 2 lat - współczynnik 0,45, u wcześniaków - współczynnik 0,33.

Gdy klirens endogennej (mięśniowej) kreatyniny spada poniżej normy wskazanej w poprzednim rozdziale, jest to wskaźnik przewlekłej choroby nerek. Jeśli poziom jest mniejszy niż 60 ml na minutę, nerki uważa się za uszkodzone, a jeśli poziom jest poniżej 20 ml na minutę, precyzyjnie ustala się ciężką postać niewydolności nerek.

Test Reberga-Tareeva. Ta metoda jest również nazywana endogennym klirensem kreatyniny, współczynnikiem przesączania kłębuszkowego (GFR) i jest uważana za dokładniejszą. Jednoczesne pobieranie moczu i badanie krwi. Przed porodem należy wypić 0,5 litra wody, najlepiej rano na czczo. Oddaje się pierwszy mocz, który jest zbierany podczas drugiego oddawania moczu, gdy jednocześnie wykonywane jest badanie krwi. Ten test diagnozuje wiele problemów związanych z chorobami nerek. Normalnie, zgodnie z obliczeniami próbki Reberga-Tareeva, wskaźnik wynosi 65-125 ml na minutę.

Jeśli wynik GFR jest niedoszacowany, wykrywa się niewydolność nerek. GFR z wynikiem 30-59 wskazuje na przewlekłą niewydolność nerek. Wynik poniżej 30 lat - brak czynności nerek, pilnie zalecana dializa.

Norma i testy na obecność kreatyniny we krwi

Poziom kreatyniny we krwi jest stały i jest mierzony w mikromolach / litr. Aby nie przegapić kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem filtracyjnym nerek, ważne jest monitorowanie poziomu kreatyniny za pomocą testów i próbek nerek..

Wyznaczenie analizy na obecność kreatyniny we krwi w przypadkach, gdy:

 • konieczna jest ocena funkcjonowania nerek w przypadku rozpoznania przewlekłej niewydolności nerek
 • hemodializa jest przepisywana przy krytycznym poziomie kreatyniny we krwi
 • podejrzewana kamica moczowa
 • podmiot zdecydował się zostać dawcą nerki

Przygotowując się do analizy na 2 dni przed oddaniem krwi zrezygnuj ze wzmożonej aktywności fizycznej, nie pij dziennie kawy, herbaty, alkoholu, nie jedz mięsa i produktów białkowych, nie jedz pół dnia przed badaniem, pij tylko wodę bez gazu.

Ludzkie mięśnie są głównym źródłem produkcji kreatyniny. Męskie mięśnie bardzo różnią się od samic. Dlatego normalne wartości kreatyniny we krwi mężczyzn i kobiet mają różne wartości, u mężczyzn wskaźnik ten jest naturalnie wyższy. Poza wskaźnikiem masy mięśniowej niemałe znaczenie ma odżywianie i to, jak aktywny jest tryb życia. U sportowców i na siłowni poziom kreatyniny może być znacznie wyższy ze względu na zwiększone spożycie aminokwasów w organizmie. U osób jedzących białko i mięso poziom kreatyniny również może być zawyżony. Liczy się również wiek i ciąża pacjentki..

Tempo kreatyniny we krwi:

 • u dorosłego mężczyzny 70-110 mmol / min
 • u dorosłej kobiety 50-93 mmol / min
 • u noworodków i dzieci poniżej 1 roku życia 18-35 mmol / min
 • u młodzieży poniżej 15 roku życia 27-75 mmol / min

Zwiększona kreatynina w badaniach krwi. Powody.

Czasami poziom kreatyniny we krwi zmienia się nieznacznie lub silnie. Dzieje się tak z różnych powodów:

 1. Kiedy kreatynina nie jest wydalana z powodu uszkodzenia nerek (kamica nerkowa, niewydolność nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, mocznica), zmniejszony dopływ krwi do nerek, ciężki wstrząs.
 2. Kiedy poziom kreatyniny we krwi jest wysoki. Czynników jest wiele - choroby endokrynologiczne (cukrzyca), częste napromienianie organizmu, nadmierna aktywność fizyczna (podnoszenie ciężarów, kulturystyka, niewłaściwa dieta (duże spożycie białka), nadużywanie diety sportowej, ze zwiększoną zawartością hormonu wzrostu w organizmie (gigantyzm), ciężkie urazy i operacje skóry, zniszczenie tkanki mięśniowej (kompresja) w wyniku wypadków samochodowych, różne choroby zakaźne, utrata dużej ilości krwi, owrzodzenia i guzy wewnętrzne, anemia.

Objawy podwyższonego poziomu kreatyniny obejmują zmęczenie, szybkie znużenie, duszność, uczucie wyczerpania, splątanie.

Leczenie wzrostu kreatyniny zależy od stopnia wskaźnika. Jeśli nie wpłynęło to szczególnie na ogólny stan organizmu, a wskaźnik mieści się w dopuszczalnej normie, lekarze zalecają specjalną dietę, zmniejszenie aktywności fizycznej, zwiększenie spożycia czystej wody pitnej, diuretyki, antyoksydanty do usuwania toksyn i toksyn oraz normalizację snu. Jeśli wskaźnik znacznie odbiega od normy, należy skontaktować się ze specjalistą, który wybierze niezbędne leczenie.

Spadek kreatyniny w badaniach krwi i jego przyczyny

Niski poziom kreatyniny jest również patologią i negatywnie wpływa na organizm. Przyczyny są następujące: mała masa mięśniowa, ciężkie urazy mięśni, dieta z niską podażą białka, marskość wątroby, ciąża, amputacja kończyn, długotrwałe leczenie lekami na alergie, dieta wegetariańska, niedrożność dróg moczowych.

W takim przypadku niemożliwe jest samodzielne przygotowanie diety opartej na dietach i strajkach głodowych, aby zminimalizować aktywność sportową. Przyjmowanie leków pod nadzorem lekarza.

Wzrost, a także spadek poziomu kreatyniny we krwi ma raczej poważne konsekwencje, jeśli nie zwrócisz uwagi. Dlatego podczas badań krwi staraj się dowiedzieć od swojego lekarza, czy występują jakiekolwiek nieprawidłowości..

Czym jest klirens kreatyniny i jak go obliczyć

Klirens kreatyniny jest miarą objętości oczyszczonej krwi w ciągu 60 sekund podczas filtracji przez nerki.

W przypadku wielu patologii lub szczególnych stanów konieczna jest ocena funkcji filtrującej nerek..

W tym celu stosuje się metody pośrednie, polegające na pomiarze klirensu kreatyniny. Analiza wyników pomoże przepisać terapię w celu utrzymania sprawności narządów wydalniczych.

Klirens kreatyniny - co to jest

W trakcie procesów metabolicznych w tkance mięśniowej człowieka powstaje substancja fosforan kreatyny, która jest niezbędna do wywołania skurczów mięśni. Związek ten (wraz z uwolnieniem potrzebnej mięśniom energii) rozkłada się na fosforany i kreatyninę, których organizm nie potrzebuje. Następnie ten ostatni dostaje się do krwiobiegu i jest całkowicie wydalany przez nerki..

Proces ten zachodzi w sposób ciągły, a ponieważ nie obserwuje się znacznych wahań masy tkanki mięśniowej u ludzi, stężenie kreatyniny we krwi jest stabilne..

Zatem porównując poziom kreatyniny w moczu i we krwi, można wyciągnąć wnioski o tym, jak dobrze nerki wykonują swoją funkcję..

Termin „klirens” ogólnie charakteryzuje szybkość filtracji płynów biologicznych.

Klirens kreatyniny mierzy, ile krwi na minutę przechodzi przez filtr nerkowy i jest usuwane z wymienionej substancji. Wartość ta jest nie tylko ważna sama w sobie, ale służy również do obliczenia współczynnika filtracji kłębuszkowej..

Normalne wartości u dorosłych i dzieci

Kreatynina jako wskaźnik diagnostyczny ma szereg wad - jej stężenie może się różnić w zależności od płci, rasy, masy ciała, wieku. Aby skorygować niektóre z tych błędów, do wzorów obliczania luzu wprowadza się różne współczynniki.

Ostateczne normalne wskaźniki luzu można przedstawić w postaci poniższej tabeli:

WiekKlirens endogennej kreatyniny, ml / min
MężczyźniKobiety
12 miesięcy65-10065-100
od jednego do 30 lat88-14681-134
od 30 do 40 lat82-14075-128
od 40 do 50 lat75-13369-122
od 50 do 60 lat68-12664-116
od 60 do 70 lat61-12058-110
powyżej 70 lat55-11352-105

Termin „endogenny” wskazuje na zastosowanie w badaniach kreatyniny, która jest naturalnie wytwarzana w organizmie i nie jest wprowadzana z zewnątrz (jak pierwotnie wymyślono, kiedy wynaleziono test Rehberga).

W wielu laboratoriach można spotkać się ze wskazaniem klirensu w postaci: 1,8-2,3 ml / s (dla mężczyzn) lub 1,5-1,8 ml / s (dla kobiet) - takie wartości również można uznać za uogólnioną normę.

U dzieci wskaźniki klirensu będą się znacznie różnić od wartości u dorosłych:

WiekKlirens, ml / min
1 dzień życiadziesięć
1 miesiąc28
2 miesiącetrzydzieści
3 miesiące37
6 miesięcy55

Jeśli analizowana jest kreatynina we krwi, to zwykle wartości powinny mieścić się w następujących zakresach:

 • 71-105 μmol / litr u mężczyzn (lub 0,6-1,2 mg / dl);
 • 36-90 μmol / litr u kobiet (co odpowiada 0,4-1,0 mg / dl);
 • 19-36 μmol / litr u dzieci poniżej 12 miesiąca życia;
 • 27-62 μmol / litr u dzieci w wieku od 1 roku do 14 lat.

Wyjątki mogą dotyczyć następujących grup przedmiotów:

 • osoby z dystrofią lub przeciwnie, znaczną masą tkanki mięśniowej - w tym drugim przypadku normę można przekroczyć bez patologii;
 • starzy ludzie;
 • pacjenci z jedną czynną nerką - norma dla nich we krwi to 180-190 μmol / litr.

Powodem przypuszczenia obecności choroby będzie odchylenie od normalnego poziomu krwi powyżej 400 μmol dla dorosłych i ponad 200 μmol dla dzieci.

Powody zwiększania kreatyniny

Im wyższy klirens, tym lepiej pracują nerki, ale wzrost poziomu kreatyniny we krwi może nastąpić z dwóch powodów - nadmiernej produkcji substancji w organizmie przy zdrowych nerkach lub niedostatecznego jej usunięcia z powodu patologii narządów wydalniczych. Pierwszymi mogą być:

 • rozległe obrażenia tkanki mięśniowej i kostnej lub oparzenia dużej powierzchni;
 • warunki szokowe;
 • odwodnienie;
 • utrata krwi, anemia;
 • nadczynność tarczycy, której towarzyszy szybki rozpad tkanki mięśniowej;
 • procesy martwicze w ciele;
 • konsekwencje promieniowania jonizującego;
 • niewydolność serca - powoduje zmniejszenie przepływu krwi w nerkach;
 • akromegalia - patologia charakteryzująca się nadmierną produkcją hormonu wzrostu;
 • niedrożność jelit.

Fizjologicznymi przyczynami wzrostu kreatyniny mogą być również intensywne sporty i ciąża (czemu jednak może towarzyszyć spadek stężenia tej substancji we krwi).

Patologie nerek, prowadzące do tego, że produktu rozpadu nie można odpowiednio wydalić z organizmu, powinny stać się powodem do niepokoju w większym stopniu, w tym:

 • niewydolność nerek;
 • nefropatja cukrzycowa;
 • zatrucie (alkohol lub leki);
 • zapalna choroba nerek - zapalenie kłębuszków nerkowych, odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • zaburzenia krążenia w kłębuszkach nerkowych;
 • choroba kamicy moczowej;
 • mocznica nadnercza.

Istnieje związek między poziomem kreatyniny a dietą, im więcej pokarmów białkowych w menu, tym wyższy poziom produktu rozpadu kreatyny.

Wzory do obliczania luzu

Jeśli krew zostanie pobrana z żyły do ​​analizy, klirens zostanie obliczony w następujący sposób:

Dla kobiet wprowadzono współczynnik redukcji wynoszący 0,85.

Istnieje również podobny wzór, w którym zamiast 72 stosuje się współczynniki: 1,04 dla kobiet i 1,23 dla mężczyzn (równanie Colcrofta-Gaulta).

Ta sama formuła dla dzieci będzie miała nieco inny wygląd:

K to współczynnik pozwalający na uwzględnienie wieku i płci dziecka, wynosi odpowiednio 0,7 dla chłopców powyżej 14 roku życia, 0,55 dla dzieci obojga płci w wieku od 2 do 14 lat i starszych dziewcząt, 0,45 - dla dzieci poniżej 2 roku życia lat, 0,33 - dla wcześniaków do 2 lat.

Jeśli badanie przeprowadza się zgodnie z metodą Reberga-Tareeva (test Reberga), początkowymi danymi do obliczeń będzie diureza minutowa, a także stężenie kreatyniny we krwi i moczu, klirens oblicza się w następujący sposób:

Do wzoru można również wprowadzić współczynnik uwzględniający powierzchnię ciała (na przykład dla dziecka lub pacjenta z nadwagą).

Przy określaniu stężenia w codziennym moczu klirens nie jest obliczany, badanie odzwierciedla jedynie zmiany w nefronach nerkowych i jakość funkcjonowania narządów. Analiza jest częściej wykorzystywana w warunkach szpitalnych do monitorowania dynamicznej pracy układu wydalniczego.

Bezpośrednio przed pobraniem jakichkolwiek próbek (krew, codzienny mocz, badanie Reberga) należy przestrzegać kilku zasad (1-2 dni przed badaniem):

 • odmówić picia alkoholu, mocnej kawy i herbaty;
 • nie przeciążaj diety ciężkimi białkami i tłustymi potrawami;
 • obserwuj reżim picia (1,5-2 litry płynu dziennie);
 • ograniczyć aktywność fizyczną.

Jeśli krew pacjenta jest pobierana do badań, podaje się ją rano na czczo.

Podczas codziennego zbierania moczu nie zapomnij o następujących zaleceniach:

 • wskazane jest, aby nie zaniedbywać procedur higienicznych przed każdym aktem diurezy w ciągu dnia;
 • zbierać mocz do sterylnego pojemnika, przechowywać w lodówce.

Test Rehberga będzie wymagał dostarczenia moczu i krwi, a mocz może być w postaci pojedynczej porcji lub codziennie. W drugim przypadku algorytm jest podobny do dobowej próbki, uzupełniony pobraniem krwi żylnej..

Jeśli porcja jest pojedyncza, kolejność dostawy będzie następująca:

 1. Wypij 0,5 litra wody na pusty żołądek, następnie opróżnij pęcherz bez zbierania moczu.
 2. Krew jest pobierana z żyły po 30 minutach.
 3. Po kolejnych 30 minutach - oddawanie moczu z pobraniem całej porcji płynu.

Klirens i zawartość kreatyniny w moczu pomaga ocenić ogólną wydajność nerek i jest niezbędnym badaniem przy przepisywaniu i przeprowadzaniu hemodializy, podejrzeniu kamicy moczowej lub niewydolności nerek, a także przy obliczaniu bezpiecznej dawki niektórych leków. Badania przesiewowe są również nieuniknione dla potencjalnego dawcy narządów. Metodologia badań dobierana jest na podstawie wymaganej zawartości informacyjnej wyniku.

Klirens kreatyniny i kreatyniny. Analiza klirensu kreatyniny i kreatyniny.

1. Kreatynina, prawidłowa czynność nerek i współczynnik przesączania kłębuszkowego

Kreatynina to produkt odpadowy powstający podczas rozpadu tkanki mięśniowej. Kreatynina jest filtrowana przez nerki i wydalana z moczem. Lekarze mierzą kreatyninę we krwi, aby ocenić czynność nerek. Zdolność nerek do zatrzymywania kreatyniny nazywana jest klirensem kreatyniny. Klirens kreatyniny pomaga określić współczynnik filtracji kłębuszkowej - szybkość, z jaką krew przepływa przez nerki.

Prawidłowa czynność nerek i współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR)

Cała krew przechodzi przez nerki kilkaset razy w ciągu jednego dnia. Nerki przepychają płyn przez małe filtry (zwane nefronami). Część płynów i produktów przemiany materii pozostaje w nerkach i tworzy mocz.

Szybkość, z jaką krew przechodzi przez nerki, nazywana jest szybkością przesączania kłębuszkowego. Szybkości przesączania kłębuszkowego nie można zmierzyć bezpośrednio, dlatego stosuje się klirens kreatyniny i kreatyniny..

2. Co to jest klirens kreatyniny i kreatyniny?

Kreatynina jest produktem rozpadu tkanki mięśniowej. Nerki filtrują kreatyninę i prawie całkowicie usuwają ją z krwi.

Objętość krwi, którą nerki mogą przetworzyć w ciągu jednej minuty, nazywana jest klirensem kreatyniny. Klirens kreatyniny dla zdrowej osoby wynosi 125 ml na minutę. Klirens kreatyniny może się różnić w zależności od wieku, płci i parametrów ciała. Wskaźnik przesączania kłębuszkowego mierzy się za pomocą klirensu kreatyniny.

3. Jak mierzyć klirens kreatyniny?

Szybkość przesączania kłębuszkowego odzwierciedla czynność nerek. Jeśli nerki zaczynają działać nieprawidłowo, klirens kreatyniny również spada..

Istnieją dwa główne zastosowania kreatyniny, które lekarze mogą wykorzystać do pomiaru czynności nerek:

 • Analiza codziennego moczu, w którym cały mocz jest zbierany w specjalnym pojemniku w ciągu jednego dnia;
 • Współczynnik filtracji kłębuszkowej można zmierzyć za pomocą pojedynczego badania krwi, którego wyniki są zastępowane specjalnym wzorem do obliczania.

Badania krwi są wykonywane znacznie częściej, ponieważ Jest wygodniej.

4. Co zrobić, jeśli klirens kreatyniny jest niski?

Jeśli masz niski klirens kreatyniny lub współczynnik przesączania kłębuszkowego, lekarz udzieli Ci niezbędnych zaleceń.

Głównymi przyczynami przewlekłej choroby nerek są wysokie ciśnienie krwi i cukrzyca. Jeśli to jest przyczyną niskiego współczynnika przesączania kłębuszkowego, konieczne jest prawidłowe odżywianie, uprawianie sportu i przyjmowanie przepisanych leków. Jeśli sprawa jest z innych powodów, wymagane będą dodatkowe testy, aby się dowiedzieć.

Wraz z wiekiem funkcjonowanie naszych nerek pogarsza się, dlatego konieczne jest regularne sprawdzanie ich stanu zdrowia.

Krótko o klirensie kreatyniny i jej normie

Kreatynina to substancja pochodzenia endogennego (wewnętrznego), która powstaje po rozpadzie kreatyny w mięśniach szkieletowych. Ten ostatni dostarcza tkankom energii, ale produkt jego metabolizmu, nieprzydatny dla organizmu, dostaje się do krwiobiegu, a następnie jest wydalany z moczem.

Klirens kreatyniny - wskaźnik pozwalający ocenić zdolność filtracyjną nerek.

Do obliczeń lekarze często używają wzoru Cockcrofta-Gaulta. Jednostkami miary są ml / min, a stężenie substancji podano w mmol / l. Aby obliczyć klirens, potrzebne są dane z analizy moczu i testów kreatyniny we krwi. Znając te wskaźniki, osoba może samodzielnie dokonywać obliczeń.

Kalkulatory specjalne są dostępne w Internecie i można je pobrać na smartfon. Najdokładniejszy pomiar jest ważny dla osób z zaburzeniami czynności nerek, a także dla osób cierpiących na schorzenia sercowo-naczyniowe.

Testy na zawartość kreatyniny

Lekarze przepisują wszystkim pacjentom w szpitalach badanie laboratoryjne moczu i krwi pobranej z żyły w celu określenia poziomu kreatyniny. A także jest to konieczne dla kobiet w ciąży i osób

 • z niewydolnością nerek;
 • poddawanych hemodializie;
 • z nadciśnieniem.

Aby uzyskać niezbędne dane, zalecany jest test Reberga-Tareeva. Pacjent codziennie oddaje mocz, a następnie pobiera od niego krew. Aby uzyskać wiarygodny wynik, konieczne jest dokładne kontrolowanie i rejestrowanie czasu pobrania moczu. Odbywa się to na trzy sposoby.

W pierwszym przypadku materiał zbiera się w dwóch porcjach w odstępie 1 godziny. W laboratorium dowiadują się, ile moczu powstaje w ciągu minuty i jaka jest w nim zawartość kreatyniny. W drugiej metodzie konieczne jest gromadzenie moczu w ciągu dnia. Dla większości pacjentów jest to niewygodne, więc metoda jest rzadko stosowana..

Inna opcja jest najczęściej stosowana w medycynie eksperymentalnej. Pozwala ustawić rytm przesączania kłębuszkowego. Pacjent musi pobrać 2 porcje moczu: dzienną (od 8 do 20 godzin) i nocną (od 20 do 8 godzin).

Niezależnie od tego, w jaki sposób pobierany jest mocz w celu oznaczenia kreatyniny we krwi, rano na czczo pobierane jest pojedyncze pobranie biomateriału. Eksperci zalecają, aby dzień wcześniej nie angażować się w pracę fizyczną, sportowcy - zrezygnować z treningu. A 2 dni przed badaniem nie musisz nadużywać mięsa, tłustych potraw, lepiej ograniczyć pieczenie w diecie.

Leki mogą spowodować, że wynik badania będzie niewiarygodny. Na przykład wzrasta kreatynina, witamina C, środki hormonalne i niektóre antybiotyki. A diuretyki tiazydowe, sterydy anaboliczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą ją obniżyć.

Normalne wskaźniki

Jeśli dana osoba jest zdrowa, a jego nerki działają dobrze, cała utworzona kreatynina jest wydalana z organizmu. Ale kiedy pojawia się awaria, substancja ta stopniowo się gromadzi. Analiza pozwala zidentyfikować problem i podjąć na czas działania w celu jego wyeliminowania.

Normy kreatyniny we krwi są różne dla osób różnej płci, wieku i karnacji. Interpretując wyniki badania lekarze biorą również pod uwagę styl życia pacjenta. Biorąc pod uwagę wszystkie niuanse, lekarz podsumowuje stan nefronów i całej nerki jako całości.

Uwzględniono normalne wskaźniki

 • u mężczyzn zawartość kreatyniny wynosi od 70 do 110 μmol / l;
 • u kobiet - od 40 do 90 μmol / l;
 • dla dzieci - od 20 do 80 μmol / l.

Stężenie kreatyniny w testowanej formie nie zawsze odpowiada normie, ale nie jest to jeszcze powód do paniki. Małe odchylenia w kierunku wzrostu (do 30 jednostek) są możliwe u mężczyzn o dużej sylwetce, sportowców. Dla osób starszych, z asteniczną cerą, a także zwolenników wegetarianizmu bardziej charakterystyczna jest niższa zawartość metabolitu kreatyny..

Wysoki poziom kreatyniny

Nadmiar kreatyniny wykryty podczas diagnozy wskazuje na problem. Może się to wiązać nie tylko z zaburzeniem czynności nerek, ale z innymi czynnikami:

 • zatrucie organizmu;
 • dysfunkcja tarczycy;
 • odwodnienie;
 • szybki wzrost masy mięśniowej;
 • intensywny trening lub ciężka aktywność fizyczna w przeddzień egzaminu;
 • przewaga pokarmów białkowych w diecie.

Aby dokładnie określić, co spowodowało wzrost kreatyniny, potrzebna jest dodatkowa diagnostyka. Jeśli przyczyną jest poważna choroba nerek, konieczne będzie leczenie szpitalne. Gdy wysoki poziom kreatyniny nie jest związany z chorobą, pacjent musi zrewidować tryb pracy i odpoczynku. Aktywność fizyczna nie powinna być nadmierna.

W poprawie wyników badań laboratoryjnych pomaga zbilansowana dieta, stosowanie odpowiedniej ilości płynu. Osoby dorosłe ze zdrowymi nerkami powinny wypijać co najmniej 1,5 litra wody dziennie. W przypadku problemów z narządami wydalniczymi i układem sercowo-naczyniowym lekarz obliczy optymalną ilość płynu.

Dieta dla osób z wysokim poziomem kreatyniny ogranicza sól kuchenną. Ważne jest również, aby nie przeciążać żołądka pokarmami białkowymi i pokarmami trudnymi do strawienia..

 • wieprzowina;
 • tłuste odmiany drobiu (kaczka, gęś), ryby;
 • napoje z taniną i kofeiną;
 • ciasta drożdżowe;
 • ostre przyprawy;
 • smażone jedzenie.

Lekarze nie zalecają spożywania jaj kurzych więcej niż 2 razy w tygodniu, a chudego mięsa więcej niż 3. Warto zminimalizować ilość cukru i soli w potrawach.

Pokarmy, które powinny stanowić podstawę diety osoby z wysokim poziomem kreatyniny to:

 • warzywa świeże, gotowane, pieczone lub duszone;
 • owoc;
 • owsianka;
 • sfermentowane produkty mleczne o niskiej zawartości tłuszczu, twarożek;
 • chleb bez drożdży i otrębów;
 • oleje roślinne;
 • masło;
 • kompoty z suszonych owoców, napoje jagodowe.

Gdy dieta nie daje oczekiwanego rezultatu, pojawia się pytanie o dobór leków obniżających poziom kreatyniny. Regulują produkcję białek, a także pomagają oczyścić organizm z toksyn..

Niska kreatynina

Niedostateczna zawartość kreatyniny nie jest wykrywana zbyt często. Zwykle zjawisko to obserwuje się u kobiet „w interesującej pozycji”. U osób starszych na skutek śmierci nefronów zmniejsza się aktywność nerek, aw konsekwencji maleje kreatynina. Jest to naturalny proces, który często przebiega bezobjawowo..

W innych przypadkach możliwy jest spadek wskaźnika. Na przykład z ostrą utratą masy mięśniowej na krótko przed badaniem. Dzieje się tak w przypadku urazów, dystrofii mięśni, głodu. Pasja do wegetarianizmu negatywnie wpływa na produkcję kreatyniny. Wtedy w organizmie występuje ostry brak białka..

Istnieją stany patologiczne, które mogą obniżyć poziom kreatyniny:

 • choroba wątroby - zapalenie dróg żółciowych, marskość wątroby, zapalenie wątroby;
 • Przewlekła niewydolność serca;
 • pogorszenie dopływu krwi do nerek z powodu infekcji bakteryjnych i wirusowych, nowotworów;
 • brak hormonu wazopresyny;
 • leczenie kortykosteroidami;
 • nadmierne nawodnienie.

Często badanie nie ujawnia żadnej patologii. W takich przypadkach eksperci zalecają dostosowanie kreatyniny przy pomocy specjalnej diety i aktywności fizycznej. Sport bardzo w tym pomaga. Codzienny jogging, praca na siłowni, pływanie są przydatne.

Aby zwiększyć klirens endogennej kreatyniny, konieczna jest zbilansowana dieta.

Powinien zawierać wystarczającą ilość produktów białkowych, tłuszczów, węglowodanów. Pamiętaj, aby jeść mięso. Jego dzienna norma dla kobiet wynosi 130 g, dla mężczyzn 150 g, a dla dzieci od 80 do 140 g. Bardzo ważne jest, aby dania rybne pojawiały się na stole minimum 3 razy w tygodniu. Musisz codziennie jeść suszone owoce i orzechy.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na dokładność obliczeń i interpretację wyników testów. Z tego powodu tylko specjalista powinien zajmować się ich dekodowaniem i późniejszym leczeniem..

Udar pnia mózgu: objawy, przyczyny i powrót do zdrowia

Grupa farmakologiczna - inhibitory ACE