Rozszerzanie się

Nie zdradzając sensu nadciśnienia tętniczego czy niekontrolowanego spożywania napojów alkoholowych, niewiele osób myśli o tym, jakie konsekwencje go czekają. I byłoby tego warte. W końcu cały ładunek spada na nasze serce, grożąc rozszerzeniem.

Definicja pojęcia

Termin „dylatacja” oznacza rozszerzanie się czegoś. Rozszerzone serce oznacza, że ​​komory narządu przekraczają swoje normalne rozmiary z powodu przeciążenia objętością lub ciśnieniem. Dobrze, jeśli to był koniec. W rzeczywistości stan ten jest uważany za patologiczny, prowadzący do rozwoju różnych zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz będący potencjalną przyczyną nagłej śmierci sercowej..

Klasyfikacja dylatacyjna

Poprzez mechanizm rozwoju rozróżnia się dwa rodzaje dylatacji: tonogenne i miogenne. Rozszerzanie tonogenne nazywa się kompensacyjnym w inny sposób, ponieważ na tym etapie zachowana jest funkcja kurczliwa serca, a eliminacja przyczyny zwiększonego ciśnienia w lewej komorze prowadzi do odwrotnego rozwoju procesu. Rozmiary przedsionków i komór powracają do normy. Stale doświadczając wysokiego ciśnienia, w mięśniu sercowym komorowym uruchamiane są procesy przerostowe. Mięsień sercowy pogrubia się, zwiększając masę mięśniową z poprzednich 300 do 500 gramów, a nawet więcej. Hipertrofia jest często związana z rozszerzeniem tonogennym.

W momencie rozkurczu objętość krwi wpływającej do komór jest duża, co wymusza rozciąganie komór. Ale na tym etapie lewa komora nadal działa dobrze, wyrzucając z taką samą siłą porcję krwi do wypływających naczyń. Jednak mięsień sercowy nie jest mięśniem wiecznym i podobnie jak inne narządy ulega zużyciu. Jeśli przyczyna nie zostanie usunięta, a przeciążenie objętościowe i płynne będzie się utrzymywać, w pewnym momencie ludzki „motor” zacznie się poddawać. Mięsień sercowy komór nie może wypychać krwi z tą samą siłą, włókna mięśniowe rozciągają się, tracąc zdolność kurczenia się. Rozwija się rozszerzenie miogenne.

Dylatacja miogenna jest pierwotna i wtórna. Pierwotny może rozwinąć się na tle zapalenia mięśnia sercowego, miażdżycy i jest równomiernym rozciągnięciem lewej komory. Postać wtórna rozwija się na tle już istniejącego przerostu mięśnia sercowego. W przypadku dylatacji wtórnej wymiary komór są znacznie większe niż w przypadku dylatacji pierwotnej. Dylatację można izolować, gdy tylko jedna komora serca jest rozszerzona.

Lewe sekcje (przedsionek i komora) mogą się rozszerzać, obie komory - prawą i lewą komorę. Serce, w którym wszystkie komory są rozszerzone, nazywane jest „sercem byka”. Przykładem izolowanego może być poszerzenie prawego przedsionka ze zwężeniem zastawki trójdzielnej lub jej niewydolność na tle infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Lewe serce może się powiększyć wraz z nadciśnieniem tętniczym. Takie powiększone serce może wystąpić przy chorobach ogólnoustrojowych, nadużywaniu alkoholu itp..

Powody dylatacji

Poszerzenie lewego przedsionka

Istnieje wiele przyczyn, które mogą prowadzić do rozwoju dylatacji. Jeśli nie można ustalić, jaki czynnik patologiczny wpływa na mięsień sercowy, prowadząc do jego rozciągania, mówią o kardiomiopatii rozstrzeniowej. W innych przypadkach przyczyny rozwoju poszerzenia komór serca mogą być następujące.

Poszerzenie lewego przedsionka można zaobserwować, gdy:

 • z wadami serca (zwężenie, niewydolność lewej zastawki przedsionkowo-komorowej),
 • choroby zakaźne o różnej etiologii,
 • patologia endokrynologiczna,
 • picie dużej ilości napojów alkoholowych,
 • nadmierna aktywność fizyczna,
 • formacje guza w lewym przedsionku,
 • zaburzenia rytmu, choroby autoimmunologiczne,
 • choroba reumatyczna serca,
 • zerwanie akordów ścięgien.

Przyczyny poszerzenia prawego przedsionka:

 • nadciśnienie płucne,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • zwężenie zastawki,
 • infekcyjne zapalenie wsierdzia z uszkodzeniem strun i guzków zastawki trójdzielnej (trójdzielnej),
 • wady serca (tetrada Fallota),
 • nadciśnienie wrotne.

Izolowane poszerzenie prawego przedsionka jest znacznie mniej powszechne niż połączone rozszerzenie prawego przedsionka i prawej komory. Rozszerzają się nie tylko przedsionki, ale także komory, a nawet częściej pierwsza. Może być wiele przyczyn takiego stanu rzeczy..

Zwężenie zastawki aortalnej

Poszerzenie jamy lewej komory może prowadzić do:

 • zwężenie (koarktacja) otworu aorty,
 • zwężenie zastawki aortalnej,
 • niedokrwienie serca,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • nadciśnienie tętnicze.

Rzadko występuje izolowana ekspansja lewej lub prawej komory. Najczęściej wraz z prawą komorą rozszerza się również przedsionek.

Zatorowość płucna

Przyczyny tego poszerzenia mogą być wskazane dla prawego przedsionka, a także wymienione poniżej:

 • zatorowość płucna (PE),
 • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
 • ubytek przegrody międzykomorowej,
 • patent Ductus arteriosus,
 • wrodzony brak osierdzia,
 • arytmogenna dysplazja prawej komory,
 • guzy prawego serca,
 • zawał mięśnia sercowego prawej komory.

Objawy kliniczne

Duszność podczas wysiłku

Ludzkie serce jest nieskończenie niezdolne do radzenia sobie ze zwiększonym obciążeniem. Rozszerzenie tonogenne zostaje zastąpione rozszerzeniem miogennym, pojawiają się oznaki niewydolności krążenia. Jeśli lewe serce jest przeciążone, mówią o niewydolności lewej komory, jeśli przeciążenie spada na prawe komory, rozwija się niewydolność prawej komory..

Główne objawy niewydolności lewej komory to duszność wysiłkowa, ból serca, uczucie przerwania i kołatanie serca, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, obrzęk nóg i stóp.

W przypadku niewydolności prawej komory pacjenci skarżą się na szybkie bicie serca, duszność, obrzęk żył szyjnych, niskie ciśnienie krwi, uczucie ciężkości w prawym podżebrzu, obrzęki kończyn.

Diagnostyka i leczenie

Rozpoznanie poszerzenia serca ma zintegrowane podejście, ponieważ dolegliwości i objawy kliniczne są niespecyficzne. Ekspansja jam serca może wystąpić w wielu chorobach. Dlatego ważne jest przede wszystkim ustalenie przyczyny choroby i rozpoczęcie jej leczenia. Tradycyjny schemat, obejmujący zbieranie skarg i wywiad, pozwala już na pierwszych krokach podejrzewać możliwą przyczynę dylatacji. Elektrokardiografia, echokardiografia (USG serca), testy wysiłkowe, RTG klatki piersiowej, rezonans magnetyczny i szereg innych metod instrumentalnych to w sumie poszukiwanie diagnostyczne lekarza.

Leczenie dylatacji ma na celu przede wszystkim zajęcie się podstawową przyczyną, która doprowadziła do rozszerzenia jam serca, a także zapobieganie i leczenie niewydolności serca. Leczenie obejmuje zarówno przyjmowanie leków, jak i ich brak. Zadaniem lekarza jest przepisanie pacjentowi racjonalnej i skutecznej terapii - przestrzegania zaleceń i zdrowego stylu życia. Wspólna praca lekarza i pacjenta pomaga na wiele sposobów zwiększyć skuteczność terapii i osiągnąć korzystne rokowanie. Chroń swoje serce!

Poszerzenie przedsionków

Rozszerzenie przedsionków to rozszerzenie jamy lewego i (lub) prawego przedsionka przy zachowaniu normalnej grubości tworzących je ścian. Stan ten nie jest chorobą niezależną i jest uważany za jeden z objawów charakterystycznych dla wielu wrodzonych lub nabytych patologii układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego.

Powody

Patologiczny mechanizm rozwoju poszerzenia przedsionków opiera się na niedrożności przepływu krwi przez otwory przedsionkowo-komorowe, przez które komunikowane są wnęki komór i przedsionki.

Przyczyną rozszerzania się jamy lewego przedsionka jest najczęściej długotrwały wzrost ciśnienia w krążeniu ogólnoustrojowym, spowodowany systematycznym znacznym wysiłkiem fizycznym. Migotanie przedsionków może stać się kolejną przyczyną poszerzenia prawego przedsionka, choć w wielu przypadkach rozwija się jako powikłanie patologicznego rozszerzenia komory serca.

Poszerzenie prawego przedsionka spowodowane jest wzrostem ciśnienia krwi w krążeniu płucnym, co może wynikać z następujących czynników:

 • przewlekłe choroby oskrzelowo-płucne, które charakteryzują się skurczem mięśni oskrzelowych;
 • wrodzone i nabyte patologie naczyń krwionośnych płuc;
 • zakaźne uszkodzenia mięśnia sercowego;
 • nadciśnienie płucne;
 • wrodzone lub nabyte wady serca.

Formularze

W zależności od cech patogenezy wyróżnia się dwie formy rozszerzenia przedsionków:

 • tonogenny - rozwija się w wyniku wzrostu ciśnienia w jamie przedsionkowej z powodu wzrostu ich ukrwienia;
 • miogenny - rozwija się pod wpływem patologii mięśnia sercowego.

Poszerzenie rozpoznaje się, gdy objętość jednej lub więcej komór serca wzrośnie o więcej niż 5%.

Oznaki

Niewielkie lub umiarkowane poszerzenie przedsionków występuje bez objawów klinicznych i zwykle jest wykrywane przypadkowo podczas przeprowadzania badania z innego powodu, a w istocie jest wynikiem diagnostycznym.

Znacznemu rozszerzeniu przedsionków towarzyszy pogorszenie ich funkcji pompowania, co prowadzi do pojawienia się arytmii, rozwoju przewlekłej niewydolności serca. Objawy:

 • naruszenie rytmu serca;
 • duszność;
 • zwiększone zmęczenie;
 • obrzęk kończyn.

Diagnostyka

Główną metodą rozpoznawania poszerzenia przedsionków jest badanie ultrasonograficzne serca. Pozwala ocenić objętość komór serca, grubość ścian mięśnia sercowego i cechy ich skurczu, zidentyfikować możliwą patologię osierdzia, skrzepy krwi w jamach serca, oznaki uszkodzenia aparatu zastawkowego. Dane uzyskane podczas badania porównuje się z normą uwzględniając wzrost i wagę pacjenta. Poszerzenie rozpoznaje się, gdy objętość jednej lub więcej komór serca wzrośnie o więcej niż 5%.

W diagnostyce poszerzenia przedsionków stosuje się inne metody instrumentalne:

 • elektrokardiografia. Pozwala zidentyfikować naruszenia rytmu skurczów, a także przeprowadzić diagnostykę różnicową między rozszerzeniem przedsionków a innymi chorobami serca;
 • radiografia. Oznaki rozszerzenia to kardiomegalia (zwiększenie rozmiaru cienia serca), kulisty kształt serca, objawy nadciśnienia płucnego, rozszerzenie korzeni płuc;
 • angiografia naczynioruchowa. Pozwala wyjaśnić cechy strukturalne serca, zwykle wykonywane w celu wyboru taktyki leczenia chirurgicznego.

Poszerzenie przedsionków wymaga diagnostyki różnicowej z dziedzicznymi kardiomiopatiami, zapaleniem mięśnia sercowego, chorobą niedokrwienną, wrodzonymi i nabytymi wadami serca, rozwarstwieniem tętniaka.

Leczenie

W wielu przypadkach nie jest możliwe zidentyfikowanie przyczyny, która spowodowała rozwój poszerzenia przedsionków, dlatego leczenie ma na celu zwalczanie przewlekłej niewydolności serca. W tym celu pacjentom przepisuje się:

 • diuretyki;
 • beta-blokery;
 • leki przeciwarytmiczne;
 • Inhibitory ACE;
 • glikozydy nasercowe;
 • leki przeciwpłytkowe.

Jeśli można wyeliminować przyczynę rozszerzenia przedsionków, ich objętość może się stopniowo zmniejszać i powracać do normalnych wartości..

Wraz z nieskutecznością leczenia zachowawczego poszerzenia przedsionków i nasileniem objawów przewlekłej niewydolności serca, rozwiązuje się problem leczenia operacyjnego. Polega na zainstalowaniu stymulatora, który usprawnia procesy hemodynamiczne.

W przypadku ciężkiej niewydolności serca przeszczep serca jest jedynym sposobem leczenia. Jednak ta operacja jest rzadko wykonywana ze względu na wysoki koszt i złożoność..

Zapobieganie

Zapobieganie rozwojowi rozszerzeń przedsionków polega na działaniach mających na celu zapobieganie rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Obejmują one:

 • zbilansowana dieta;
 • zaprzestanie nadużywania alkoholu i palenia;
 • przestrzeganie reżimu pracy i odpoczynku;
 • regularne umiarkowane ćwiczenia.

Konsekwencje i komplikacje

Jeśli można wyeliminować przyczynę rozszerzenia przedsionków, ich objętość może się stopniowo zmniejszać i powracać do normalnych wartości. We wszystkich innych przypadkach komory serca stopniowo zwiększają swoją objętość, co prowadzi do nasilenia niewydolności serca..

Wykształcenie: ukończył Państwowy Instytut Medyczny w Taszkiencie, specjalizując się w medycynie ogólnej w 1991 roku. Wielokrotnie uczestniczył w kursach odświeżających wiedzę.

Doświadczenie zawodowe: anestezjolog-resuscytator miejskiego kompleksu położniczego, resuscytator oddziału hemodializy.

Informacje są uogólnione i podane wyłącznie w celach informacyjnych. Przy pierwszych oznakach choroby skontaktuj się z lekarzem. Samoleczenie jest niebezpieczne dla zdrowia!

Przy regularnej wizycie w solarium ryzyko zachorowania na raka skóry wzrasta o 60%.

Osoby przyzwyczajone do regularnego spożywania śniadań są znacznie mniej narażone na otyłość..

Większość kobiet jest w stanie czerpać większą przyjemność z kontemplacji swojego pięknego ciała w lustrze niż z seksu. Dlatego kobiety dążcie do harmonii.

Najwyższą temperaturę ciała odnotowano u Willie Jones (USA), który został przyjęty do szpitala z temperaturą 46,5 ° C..

W większości przypadków osoba przyjmująca leki przeciwdepresyjne ponownie wpadnie w depresję. Jeśli ktoś sam radził sobie z depresją, ma wszelkie szanse, aby na zawsze zapomnieć o tym stanie..

Uśmiechanie się tylko dwa razy dziennie może obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko zawału serca i udaru mózgu..

Krew ludzka „przepływa” przez naczynia pod olbrzymim ciśnieniem i w przypadku naruszenia ich integralności może strzelać z odległości do 10 metrów.

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przeprowadzili szereg badań, podczas których doszli do wniosku, że wegetarianizm może być szkodliwy dla ludzkiego mózgu, ponieważ prowadzi do zmniejszenia jego masy. Dlatego naukowcy zalecają, aby nie wykluczać całkowicie ryb i mięsa z diety..

W samych Stanach Zjednoczonych na leki przeciwalergiczne wydaje się rocznie ponad 500 milionów dolarów. Nadal wierzysz, że zostanie znaleziony sposób na ostateczne pokonanie alergii.?

Lek na kaszel „Terpinkod” jest jednym z najlepiej sprzedających się, wcale nie ze względu na swoje właściwości lecznicze.

Osoba wykształcona jest mniej podatna na choroby mózgu. Aktywność intelektualna przyczynia się do tworzenia dodatkowej tkanki, która kompensuje chorobę.

Nawet jeśli serce człowieka nie bije, może on jeszcze długo żyć, co pokazał nam norweski rybak Jan Revsdal. Jego "silnik" zatrzymał się na 4 godziny po tym, jak rybak zgubił się i zasnął na śniegu.

Praca, której dana osoba nie lubi, jest o wiele bardziej szkodliwa dla jego psychiki niż jej brak.

Kiedy kichamy, nasze ciało całkowicie przestaje działać. Nawet serce się zatrzymuje.

Leworęczni mają krótszą oczekiwaną długość życia niż praworęczni.

Współczesny mieszkaniec dużego miasta potrzebuje niezawodnego pomocnika i opiekuna, równie energicznego jak on - sprytnego napoju, który zawiera witaminy, adaptogeny.

Dlaczego dochodzi do rozszerzenia serca i jak się go leczy?

Poszerzenie jednej lub więcej jam serca nazywane jest rozszerzeniem. Głównymi czynnikami prowadzącymi do zwiększenia wewnętrznej objętości przedsionków lub komór serca jest działanie wysokiego ciśnienia krwi, zmniejszenie napięcia mięśnia sercowego. Ten stan nie jest niezależną chorobą i wymaga ustalenia przyczyny jej pojawienia się. Po jego eliminacji wielkość serca może powrócić do normy. Zaniedbanej formie rozszerzenia towarzyszy niewydolność serca.

Rodzaje poszerzeń serca

Ekspansja komór serca może być:

 • Tonogenny, spowodowany wzrostem ciśnienia w jamie ustnej. Występuje przy zwężeniu otworów zastawkowych lub zwiększonym ciśnieniu w aorcie lub tętnicy płucnej. Może poprzedzać przerost mięśnia sercowego. Ton mięśnia sercowego i zdolność kurczliwości są zachowane, z progresją przechodzi w typ miogenny.
 • Miogenny. Przyczyną jest zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego z powodu zaburzeń dystroficznych. Trwały i nieodwracalny proces, włókna mięśnia sercowego są rozciągane i wydłużane. Występuje w zapaleniu mięśnia sercowego i miażdżycy.

Dlaczego następuje zmiana w prawej i lewej sekcji, komorach, jamach, komorach

Zmiany w każdej części serca występują z powodu naruszenia dróg odpływu z niej lub zwiększonego obciążenia przychodzącej zwiększonej objętości krwi.

Poszerzenie lewego przedsionka

Poszerzenie jamy może nastąpić, gdy lewy otwór przedsionkowo-komorowy zwęża się, utrudniając przepływ krwi do komory.

Zwiększone spożycie w przypadku nadciśnienia tętniczego może następnie zwiększyć rozdęcie ścian.

Zalecamy przeczytanie artykułu o kardiomiopatii rozstrzeniowej. Z niego dowiesz się o przyczynach patologii i mechanizmie jej rozwoju, objawach kardiomiopatii, zapewnieniu diagnostyki i leczenia.

A tutaj więcej o połączonych wadach serca.

Poszerzenie lewej komory

Przyczyny powodujące wzrost objętości lewej komory są związane z takimi chorobami:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zwężenie lub koarktacja aorty,
 • nadużywanie alkoholu,
 • zmiany w mięśniu sercowym - dystrofia, zaburzenia metaboliczne, autoimmunologiczne i wirusowe zapalenie mięśnia sercowego.

Poszerzenie prawego przedsionka

Najczęściej czynnikiem etiologicznym są choroby oskrzeli i tkanki płucnej, przebiegające z przewlekłą niedrożnością (niedrożnością). Ponadto poszerzenie prawego przedsionka może być spowodowane:

 • niezamknięty kanał Botallova,
 • Wady Fallota,
 • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
 • zwężenie pnia płucnego,
 • niewydolność zastawki lub zwężenie otworu między prawym sercem.

Rozszerzenie prawej komory

Występuje z nadciśnieniem płucnym, dziurą w przegrodzie międzykomorowej, zwężeniem tętnicy płucnej, uszkodzeniem zastawek prawego serca, zawałem, który rozprzestrzenił się na prawą komorę, przedłużoną stymulacją.

Choroby prowadzące do zmian

Rozszerzenie komór serca może nastąpić z nieznanego powodu. W tym przypadku nazywa się to idiopatycznym, do najczęstszych chorób dylatacyjnych należą:

 • wrodzone wady serca;
 • reumatyzm;
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia;
 • infekcje wirusowe;
 • naruszenie obrony immunologicznej, procesy autoimmunologiczne;
 • nadciśnienie;
 • zatrucie alkoholem, narkotykami, związkami toksycznymi, lekami;
 • brak równowagi hormonów;
 • niedobór białka i witamin z grupy B, selenu w diecie.

Objawy rozszerzenia serca

Przez długi czas ekspansja jam serca może nie objawiać się klinicznie z powodu kompensacyjnej pracy mięśnia sercowego. Wraz z osłabieniem zdolności rezerwowych pojawiają się i postępują następujące oznaki:

 • duszność podczas wysiłku fizycznego, później - w spoczynku;
 • ataki astmy;
 • kaszel, plwocina z plamami krwi;
 • sinica warg, opuszków palców;
 • obrzęk nóg wieczorem;
 • ból i ciężkość w prawym podżebrzu;
 • osłabienie, zawroty głowy, omdlenia;
 • upośledzenie pamięci;
 • migotanie przedsionków, ekstrasystole, blokada przewodzenia impulsów.

Obejrzyj film o przerostach lewej komory, przyczynach patologii i metodach leczenia:

Jakie jest zagrożenie dla zdrowia dziecka i osoby dorosłej

Przy zaawansowanej dylatacji nasilają się oznaki dekompensacji krążenia:

 • ataki astmy,
 • niemożność oddychania poziomo,
 • świszczący oddech na powierzchni płuc,
 • obrzęk twarzy i kończyn,
 • nagromadzenie płynu w jamie brzusznej i klatce piersiowej.

Metody diagnostyczne

Stawiając diagnozę, bierze się pod uwagę historię wystąpienia objawów niewydolności krążenia - duszności, tachykardii, świszczącego oddechu, obrzęku kończyn, poszerzenia granic serca z udarem. Aby wyjaśnić diagnozę, wymagane są instrumentalne metody badania:

 • EKG - oznaki przeciążenia jednej lub więcej komór serca, zaburzenia rytmu w postaci migotania przedsionków, blokada przewodzenia.
 • Ultradźwięki serca są główną metodą wykrywania ekspansji przedsionków lub komór, a także obecności wewnątrzsercowych zaburzeń hemodynamicznych - odwrócony przepływ krwi, przeciążenie ciśnieniowe.
 • RTG - zwiększony rozmiar serca z powodu jednej z jam.
 • Scyntygrafia do oceny zmian w mięśniu sercowym.
 • MRI i CT, aby znaleźć przyczynę rozszerzenia serca.

Zabieg dylatacyjny

Terapia rozszerzania odcinków serca zapewnia korektę objawów niewydolności krążenia, arytmii.

W przypadku dekompensacji pacjenci przenoszeni są do leżenia w łóżku, zmniejsza się spożycie wody i soli kuchennej. Stosowane są następujące grupy leków:

 • Inhibitory ACE - Enap, Kapoten;
 • diuretyki - Veroshpiron, Triampur;
 • antyarytmiczne - Bisoprolol, Carvedilol;
 • azotany o przedłużonym uwalnianiu (zmniejszają przepływ krwi do prawej połowy serca) - Isoket, Nitrogranulong.

Zapobieganie

Zapobieganie ekspansji serca polega na odpowiednim leczeniu reumatyzmu, zapalenia wsierdzia, infekcji wirusowych i bakteryjnych, którym może towarzyszyć zapalenie mięśnia sercowego, rozpoznaniu i terminowym leczeniu operacyjnym wrodzonych i nabytych wad serca.

Konieczne jest, aby choroby, które są potencjalnie niebezpieczne w związku z rozszerzeniem przedsionków lub komór, całkowicie porzucić alkohol, zapewnić wystarczającą ilość białka i witamin w diecie.

Zalecamy przeczytanie artykułu na temat dysplazji prawej komory. Z niego dowiesz się o przyczynach rozwoju patologii i jej objawach, diagnostyce i leczeniu, rokowaniu dla pacjentów.

Przeczytaj więcej o kardiomiopatii restrykcyjnej tutaj..

Poszerzenie serca występuje, gdy mięsień sercowy jest przeciążony nadmierną objętością krwi lub wysokim ciśnieniem krwi. Ważną rolę w rozwoju patologii odgrywa stan samego mięśnia sercowego: przy dystroficznych lub długotrwałych procesach zapalnych włókna mięśniowe osłabiają się, tracą kurczliwość i rozciągają się.

Objawami rozszerzenia serca są niewydolność krążenia, arytmia, au dzieci występuje opóźnienie wzrostu i rozwoju. Do leczenia stosuje się leki, ciężkie postacie są wskazaniem do przeszczepu serca.

Patologiczna kardiomiopatia rozstrzeniowa jest niebezpieczną chorobą, która może wywołać nagłą śmierć. W jaki sposób przeprowadza się diagnostykę i leczenie, jakie powikłania mogą wystąpić przy zastoinowej kardiomiopatii rozstrzeniowej??

Z powodu treningu serce sportowca różni się od serca zwykłego człowieka. Na przykład pod względem głośności uderzeń, rytmu. Jednak u byłego sportowca lub podczas przyjmowania stymulantów mogą rozwinąć się choroby - arytmia, bradykardia, przerost. Aby temu zapobiec, należy pić specjalne witaminy i preparaty..

Występuje niewydolność zastawek serca w różnym wieku. Ma kilka stopni, zaczynając od 1, a także określone znaki. Wady serca mogą być niewydolnością zastawki mitralnej lub aortalnej.

Przerost lewego przedsionka może rozwinąć się z powodu problemów podczas ciąży, wysokiego ciśnienia krwi itp. Na początku objawy mogą pozostać niewidoczne; EKG pomoże zidentyfikować poszerzenie i przerost. Ale sposób leczenia zależy od stanu pacjenta..

Powiększone serce nie zawsze wskazuje na patologię. Niemniej jednak zmiana wielkości może wskazywać na obecność niebezpiecznego zespołu, którego przyczyną jest deformacja mięśnia sercowego. Objawy są zmywane, diagnostyka obejmuje zdjęcia rentgenowskie, fluorografię. Leczenie kardiomegalii jest długotrwałe, konsekwencje mogą wymagać przeszczepu serca.

Ze względu na problemy wewnętrzne (wady, zaburzenia) można wykryć obciążenie prawego przedsionka na EKG. Oznaki zwiększonego stresu objawiają się zawrotami głowy, dusznością. U dziecka dochodzi do CHD. Objawy - zwiększone zmęczenie, zażółcenie i inne.

Ważną rolę w normalnym funkcjonowaniu serca i komór odgrywa kurczliwość mięśnia sercowego. Podczas USG spadek, wzrost, a także fakt, że funkcja zostaje zachowana.

U płodu można również zdiagnozować hipoplazję serca. Ten ciężki zespół niewydolności serca może być lewy lub prawy. Rokowanie jest niejednoznaczne, noworodki będą miały kilka operacji.

MRI serca wykonuje się zgodnie ze wskaźnikami. A nawet dzieci przechodzą badanie, którego wskazaniami są wady serca, zastawki, naczynia wieńcowe. MRI z kontrastem pokaże zdolność mięśnia sercowego do gromadzenia płynu, wykrywania guzów.

Stany związane z rozszerzeniem prawej komory

Dylatacja prawej komory występuje pod wpływem kilku przyczyn. Aby zidentyfikować te przyczyny, zwykle potrzebne są informacje kliniczne o pacjencie. Jednak w niektórych przypadkach można uzyskać dane czysto echokardiograficzne. Zatem do przeciążenia objętościowego trzustki bez nadciśnienia płucnego dochodzi w przypadku ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, ciężkiej niewydolności trójdzielnej lub niewydolności zastawki tętnicy płucnej. We wszystkich tych przypadkach można zaobserwować poszerzenie trzustki z jej dominacją w koniuszkowej pozycji czterojamowej nad prawidłową lewą komorą (ryc. 6.1, 6.2). Poszerzenie zatoki wieńcowej jest również oznaką przeciążenia objętościowego prawego serca (ryc. 6.4). Jednocześnie zachowana jest kurczliwość trzustki, a jej ściany nie są pogrubione. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej różni się od choroby zastawkowej tym, że powoduje rozszerzenie tętnicy płucnej. W Laboratorium Echokardiograficznym UCSF zwyczajowo wykonuje się pomiary prawej tętnicy płucnej z dojścia nadmostkowego. Jeśli rozmiar prawej tętnicy płucnej mieści się w granicach normy (tj. Mniejszy niż łuk aorty), przeciek z prawej do lewej strony istotny hemodynamicznie uważa się za mało prawdopodobny..


Rysunek 6.4. Poszerzenie zatoki wieńcowej: oznaka przeciążenia objętości prawego serca. Położenie przymostkowej osi długiej lewej komory. RV - prawa komora, LV - lewa komora, LA - lewy przedsionek, CS - zatoka wieńcowa.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej można wykryć za pomocą badania kontrastowego: w tym przypadku obserwuje się „kontrast ujemny” - strumień krwi niezawierającej pęcherzyków powietrza przenika z lewego przedsionka do prawego (ryc. 14.5). U pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej można również znaleźć niewielkie przecieki krwi z prawej do lewej strony.

Trudno jest zobaczyć defekt bezpośrednio z powodu dużej liczby artefaktów tworzonych przez przegrodę międzyprzedsionkową, ale czasami jest widoczny. Wykrywanie przecieku przegrody międzyprzedsionkowej za pomocą dopplera jest również trudne.

Naszym zdaniem główny wkład badań dopplerowskich w diagnostykę patologii trzustki polega na dokładnym nieinwazyjnym oznaczaniu ciśnienia w tętnicy płucnej [47, 51, 57, 58, 59]. Możliwość pomiaru ciśnienia skurczowego w tętnicy płucnej istnieje nawet przy minimalnej niedomykalności zastawki trójdzielnej, która występuje u prawie wszystkich pacjentów z nadciśnieniem płucnym iu większości osób zdrowych. Określenie maksymalnej prędkości przepływu zwrotnego pozwala na obliczenie gradientu przezskórnego (ryc. 6.5). Suma gradientu przezskurczowego i ciśnienia w prawym przedsionku jest równa ciśnieniu skurczowemu w tętnicy płucnej (jeśli nie ma zwężenia tętnicy płucnej). Ciśnienie w prawym przedsionku przyjmuje się jako równe 5 mm Hg. Sztuka. gdy żyła główna dolna zapada się po głębokim wdechu o ponad 50% (ryc. 6.6) [70, 75].


Rysunek 6.5. Badanie dopplerowskie falami stałymi strumienia małej niedomykalności trójdzielnej (po wzmocnieniu sygnału dopplerowskiego z kontrastem dożylnym): przykład obliczenia ciśnienia skurczowego w tętnicy płucnej.

Maksymalna prędkość strumienia - 3,6 m / s; odpowiada to przezskórnemu gradientowi ciśnienia 52 mm Hg. Sztuka. (zgodnie z uproszczonym równaniem Bernoulliego: 4 x 3,6² = 5²). Dodając do tej wartości ciśnienie w prawym przedsionku, uzyskujemy ciśnienie skurczowe w prawej komorze równe (jeśli nie ma zwężenia tętnicy płucnej) skurczowemu ciśnieniu w tętnicy płucnej. Ciśnienie w prawym przedsionku przyjęto w tym przypadku równe 5 mm Hg. Art., Ponieważ żyła główna dolna normalnie reagowała na fazy oddychania. Zatem ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej wynosiło 57 mm Hg. św.

Rysunek 6.6. Oś długa żyły głównej dolnej podczas spokojnego oddychania (A) i po głębokim wdechu (B). Po wdechu średnica żyły głównej dolnej zmniejszyła się o ponad 50% - oznaka normalnego ciśnienia w prawym przedsionku.

Ciśnienie w prawym przedsionku przyjmuje się jako równe 5 mm Hg. Art., Jeśli zapadnięcie się żyły głównej dolnej po głębokim wdechu przekracza 50%. IVC - żyła główna dolna, L - wątroba.
Wrodzonemu brakowi osierdzia towarzyszą również echokardiograficzne oznaki poszerzenia trzustki (z powodu rotacji serca). Prawidłowy rozmiar tętnicy płucnej, prawidłowe ciśnienie w tętnicy płucnej, brak patologii w przeciwieństwie do badania, powinny w tym przypadku zmusić echokardiografa do przypomnienia o możliwym wrodzonym braku osierdzia.

Poszerzenie RV rozwija się również przy ciężkiej niewydolności trójdzielnej i (rzadziej) przy niewydolności zastawki płucnej. Najczęstszą przyczyną istotnej hemodynamicznie niewydolności trójdzielnej jest dysfunkcja lewej komory (pozawłośniczkowe nadciśnienie płucne); innymi przyczynami mogą być: choroba reumatyczna zastawki trójdzielnej, bakteryjne zapalenie wsierdzia, wysokie nadciśnienie płucne. Ciężką niedomykalność trójdzielną jest wyraźnie wykrywana w kolorowym badaniu dopplerowskim (strumień niedomykalności wnika w głąb prawego przedsionka) oraz badaniu dopplerowskim w trybie fali stałej (widmo przepływu gęste regurgitant). Pulsacja skurczowa żyły głównej dolnej, wrzucanie do niej pęcherzyków powietrza podczas badania kontrastu, wsteczny skurczowy przepływ krwi w żyłach wątrobowych to dodatkowe objawy ciężkiej niewydolności trójdzielnej. Ponadto, jeśli niewydolność zastawki nie jest następstwem nadciśnienia płucnego (pierwotnego lub pozawłośniczkowego), ciśnienie w tętnicy płucnej powinno być prawidłowe. W przypadku połączonego przeciążenia ciśnieniowego i objętościowego RV bardzo trudno jest wyodrębnić dominującą przyczynę dylatacji RV..

W przewlekłych chorobach płuc przyczyną niewydolności prawej komory jest wzrost oporu naczyniowego w krążeniu płucnym.

Zespół ten, zwany sercem płucnym, objawia się w badaniu echokardiograficznym rozszerzeniem gruczołu krokowego zajmującym wierzchołek serca [51, 60]..

Stopień przerostu prawej komory serca w sercu płucnym może być różny, ale zwykle jest to przerost łagodny do umiarkowanego. Bez leczenia wraz z postępem niewydolności prawej komory żyła główna dolna rozszerza się i przestaje odpowiednio odpowiadać na fazę oddechową; tętnica płucna rozszerza się. Jeśli pacjent nie ma otwartego owalnego okna, badanie kontrastu daje wynik negatywny. Jeśli pacjent należy do 20-30% populacji, która ma otwarte owalne okno, to podczas badania kontrastu pęcherzyki powietrza dostaną się do lewego serca i może powstać fałszywe wrażenie obecności ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. Brak efektu „ujemnego kontrastu”, wybrzuszenie przegrody międzyprzedsionkowej w kierunku lewego przedsionka, obfitość żyły głównej dolnej oraz objawy upośledzonej kurczliwości prawej komory powinny pomóc w diagnostyce różnicowej. Wreszcie, wyniki kliniczne wskażą na patologię płuc. Najczęstszą przyczyną serca płucnego jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, ale może rozwinąć się serce płucne z przewlekłą zatorowością płucną, mukowiscydozą, nabytymi chorobami tkanki łącznej, sarkoidozą, otyłością.

W pierwotnym nadciśnieniu płucnym zmiany w prawym sercu są podobne do opisanych. Różnica polega na tym, że wyższe ciśnienie w tętnicy płucnej prowadzi do silniejszego przerostu prawej komory w pierwotnym nadciśnieniu płucnym. We wczesnych stadiach pierwotnego nadciśnienia płucnego nasilenie przerostu i poszerzenia prawej komory jest znacznie bardziej zauważalne niż rozszerzenie żyły głównej dolnej.

Nadciśnienie płucne z wrodzonymi wadami serca ma również objawy, które krzyżują się z objawami zmian trzustkowych o innej etiologii. Przy wrodzonych wadach serca, którym towarzyszy nadciśnienie płucne, hipertrofia prawej komory jest silnie zaznaczona - zwykle z minimalnymi objawami niewydolności prawej komory. Oczywiście w takich przypadkach zwykle nie jest trudno zdiagnozować samą wrodzoną wadę serca, na przykład dużą wady przegrody międzykomorowej.

Izolowane rozszerzenie trzustki, któremu nie towarzyszy przerost, nadciśnienie płucne czy niewydolność prawej komory, jest charakterystyczne dla tak zwanej arytmogennej dysplazji prawej komory [46, 55, 56]. W tej chorobie ściana trzustki jest niezwykle cienka („komora pergaminowa” lub choroba Uli), tętniaki trzustki nie są rzadkością; pacjent i jego chorzy krewni mają napady częstoskurczu komorowego pochodzącego z trzustki. W niektórych przypadkach, przy arytmogennej dysplazji trzustki, stwierdziliśmy przerost pęczka moderatora trzustki z jego licznymi przyczepami do przegrody międzykomorowej i wolnej ściany trzustki (ryc.6.7).


Rysunek 6.7. Echokardiograficzne badanie przezprzełykowe: poszerzenie prawej komory, wielokrotne połączenia wiązki moderatora z wolną ścianą prawej komory u pacjenta z arytmogenną dysplazją prawej komory. Strzałki - wiązka moderatora, RV - prawa komora, RZ - prawy przedsionek, LA - lewy przedsionek.

Poszerzenie prawej komory, co to jest - Cardio

Jak leczyć przerost lewego przedsionka

Poszerzenie jednej lub więcej jam serca nazywane jest rozszerzeniem. Głównymi czynnikami prowadzącymi do zwiększenia wewnętrznej objętości przedsionków lub komór serca jest działanie wysokiego ciśnienia krwi, zmniejszenie napięcia mięśnia sercowego. Ten stan nie jest niezależną chorobą i wymaga ustalenia przyczyny jej pojawienia się. Po jego eliminacji wielkość serca może powrócić do normy. Zaniedbanej formie rozszerzenia towarzyszy niewydolność serca.

Przeczytaj w tym artykule

Ekspansja komór serca może być:

 • Tonogenny, spowodowany wzrostem ciśnienia w jamie ustnej. Występuje przy zwężeniu otworów zastawkowych lub zwiększonym ciśnieniu w aorcie lub tętnicy płucnej. Może poprzedzać przerost mięśnia sercowego. Ton mięśnia sercowego i zdolność kurczliwości są zachowane, z progresją przechodzi w typ miogenny.
 • Miogenny. Przyczyną jest zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego z powodu zaburzeń dystroficznych. Trwały i nieodwracalny proces, włókna mięśnia sercowego są rozciągane i wydłużane. Występuje w zapaleniu mięśnia sercowego i miażdżycy.

Zmiany w każdej części serca występują z powodu naruszenia dróg odpływu z niej lub zwiększonego obciążenia przychodzącej zwiększonej objętości krwi.

Poszerzenie jamy może nastąpić, gdy lewy otwór przedsionkowo-komorowy zwęża się, utrudniając przepływ krwi do komory.

Zwiększone spożycie w przypadku nadciśnienia tętniczego może następnie zwiększyć rozdęcie ścian.

Dylatacja nazywana jest ekspansją narządów jamy brzusznej, takich jak serce, nerki, żołądek, jelita itp. Częściej pojęcie to jest używane do opisania patologii jam serca. W zależności od lokalizacji ekspansji rozróżnia się dylatację:

 • prawy przedsionek;
 • opuścił Atrium;
 • prawa komora;
 • lewa komora.

Zwykle jedna z komór serca jest poszerzona, rzadziej dochodzi do rozszerzenia obu przedsionków lub obu komór. Niebezpieczeństwo tego stanu polega na późniejszym rozwoju arytmii, niewydolności serca, choroby zakrzepowo-zatorowej i innych chorób.

Istnieją dwie formy patologii:

 • Dylatacja tonogenna pojawia się z powodu zwiększonego ciśnienia, a co za tym idzie, nadmiaru krwi w komorach serca. Rozszerzanie tonogenne poprzedza lub łączy się z przerostem mięśnia sercowego.
 • Rozszerzenie miogenne rozwija się na tle chorób serca i pociąga za sobą osłabienie kurczliwości mięśnia sercowego. Zmiany w jamach serca są nieodwracalne.

Rozciąganie każdej z komór serca jest z reguły poprzedzone własnymi powodami. Tak więc poszerzenie prawego przedsionka jest spowodowane zwiększonym ciśnieniem w krążeniu płucnym. Jest to spowodowane:

 • choroby zakaźne mięśnia sercowego;
 • obturacyjne choroby oskrzeli i płuc;
 • nadciśnienie płucne;
 • wady serca;
 • zwężenie trójdzielne.

Poszerzenie lewego przedsionka jest najczęstszym rodzajem poszerzenia komór serca. Przyczyną jest patologiczne zwężenie zastawki, przez którą krew przepływa z lewego przedsionka do lewej komory. Również krew z lewej komory, która również jest zdeformowana, spływa z powrotem do lewego przedsionka. W wyniku tego przeciążenia ciśnienie w krążeniu ogólnoustrojowym stale rośnie, a sercu coraz trudniej jest pompować krew. Poszerzenie lewego przedsionka rozwija się z powodu następujących warunków:

 • ciężki wysiłek fizyczny;
 • migotanie przedsionków (może być zarówno przyczyną, jak i konsekwencją rozszerzenia lewego przedsionka);
 • migotanie lub trzepotanie przedsionków;
 • kardiomiopatia;
 • niewydolność zastawki mitralnej.

Lewa komora to komora serca, która pobiera krew z lewego przedsionka i dostarcza ją do aorty, która zasila całe ciało. Poszerzenie lewej komory następuje z powodu zwężenia aorty lub zastawki aortalnej. Wcześniejsze naruszenia obejmują:

 • niektóre wady serca;
 • zwężenie aorty;
 • niedokrwienie serca;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • choroba hipertoniczna.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden stan - kardiomiopatię rozstrzeniową. Taką diagnozę stawia się, gdy ekspansja lewej komory następuje bez wyraźnego powodu, a możliwe choroby są wykluczone.

Główną przyczyną poszerzenia prawej komory jest zwężenie lub niewydolność zastawki płucnej. Różne choroby powodują patologię:

 • bakteryjne zapalenie wsierdzia;
 • reumatyzm;
 • serce płucne;
 • niektóre wady rozwojowe (brak osierdzia, arytmogenna dysplazja);
 • nadciśnienie płucne.

Typowe przyczyny powiększania zarówno prawej, jak i lewej kamery to:

 • powikłania po chorobach zakaźnych (szkarlatyna, zapalenie migdałków);
 • choroby grzybowe i wirusowe;
 • zarażenie pasożytami;
 • zatrucie;
 • złośliwe i łagodne guzy;
 • patologia tarczycy;
 • niektóre choroby autoimmunologiczne;
 • skutki uboczne leków.

Z reguły łagodne rozszerzenie nie powoduje żadnych objawów. Wyraźna ekspansja komór, zwłaszcza poszerzenie lewego przedsionka, prowadzi do pogorszenia funkcji pompującej serca i pojawienia się takich zjawisk:

 • duszność;
 • arytmie;
 • słabość;
 • obrzęk kończyn;
 • szybkie zmęczenie.

Aby określić obecność rozszerzenia serca, wyznaczyć:

 • Echokardiografia to badanie ultrasonograficzne, które jest uważane za najdokładniejszą metodę diagnostyczną. Metoda nie tylko pokazuje wielkość przedsionków i komór oraz kurczliwość mięśnia sercowego, ale także pozwala w niektórych przypadkach zidentyfikować przyczynę patologii (na przykład zawał serca, hipokinezja, niewydolność zastawki).
 • Elektrokardiografia - jako dodatkowa metoda badawcza.
 • Scyntygrafia - w celu odróżnienia rozszerzenia od choroby wieńcowej.
 • RTG.

Rozszerzanie się komór serca prowadzi do poważnych konsekwencji: z czasem dochodzi do przerostu dylatacyjnego - rozciągania i pogrubiania ścian serca. Stan prowokuje rozwój:

 • Przewlekła niewydolność serca;
 • przewlekła zakaźna choroba serca;
 • niedomykalność zastawki mitralnej;
 • rozszerzenie pierścienia zaworowego;
 • zakrzepica, choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • migotanie przedsionków i komór.

Powikłania te wpływają na jakość życia pacjenta, aw ciężkich przypadkach prowadzą do zgonu. Dlatego leczenie powinno być przepisywane i monitorowane przez kardiologa.

Celem terapii jest wyeliminowanie lub skorygowanie pierwotnej choroby, która spowodowała rozciągnięcie komór. W zależności od podstawowej patologii można przepisać:

 • antybiotyki;
 • glukokortykosteroidy;
 • leki przeciw niedokrwieniu;
 • leki przeciwarytmiczne;
 • glikozydy nasercowe;
 • beta-blokery;
 • Inhibitory ACE;
 • leki przeciwnadciśnieniowe;
 • środki przeciwpłytkowe;
 • diuretyki.

Jeśli terapia lekowa nie działa, stosuje się metody chirurgiczne, głównie instalację rozrusznika. Urządzenie monitoruje bicie serca.

Metody wspomagające i zapobiegawcze są integralną częścią terapii, bez której sukces jest prawie niemożliwy. Poprawa krążenia krwi, wzmocnienie mięśnia sercowego, wzmocnienie odporności, odciążenie serca poprawia jakość i przedłuża życie. Do tego potrzebujesz:

 • uzupełnić odpowiednią dietę w oparciu o pokarmy roślinne, chude mięso, różne rodzaje ryb, owoce morza, nabiał, orzechy i zboża;
 • uprawiać sport lub po prostu więcej się ruszać, chodzić, wykonywać ćwiczenia;
 • pozbyć się złych nawyków.

Poszerzenie lewej komory jest patologią charakteryzującą się rozciągnięciem lub powiększeniem lewej komory serca. Główną funkcją tego przedsionka jest pompowanie krwi z płuc. Trafia do lewej komory, która z kolei dostarcza ją do aorty. Stąd krew dostaje się do organizmu, dostarczając niezbędnym organom tlen i składniki odżywcze..

Poszerzenie jamy lewej komory występuje, gdy krew nie może dostać się do niej z przedsionka. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest zwężenie zastawki..

Na tle niedomykalności zastawki mitralnej lewy przedsionek jest pod ogromnym stresem, próbując przepchnąć krew przez zwężony otwór. Często poszerzenie lewej komory serca następuje z powodu migotania przedsionków. Ta forma zaburzenia charakteryzuje się przedłużonym migotaniem przedsionków.

Niebezpieczeństwo patologii polega na tym, że jej objawy mogą w ogóle się nie pojawiać lub być podobne do stanu osoby z niewydolnością serca. Czasami staje się to nieoczekiwanym odkryciem podczas USG serca pacjenta.

W praktyce lekarskiej istnieje coś takiego jak idiopatyczna dylatacja. Ten stan patologiczny może wystąpić przy całkowicie zdrowym ludzkim sercu i płucach. Z reguły w tym przypadku kardiolodzy zalecają pacjentowi prowadzenie prawidłowego stylu życia, całkowite wykluczenie alkoholu. Takie zalecenia pozwalają odzyskać zdrowie po 9-12 miesiącach. Jeśli przyczyną patologii nie jest nadmierne spożywanie alkoholu, pozostaje tylko obserwować wielkość lewego przedsionka.

Rozumiejąc, czym jest rozszerzenie prawej komory serca, konieczne jest wstępne określenie charakteru jej pochodzenia. Kiedy pacjent ma przerośnięte obszary mięśnia sercowego, pociąga to za sobą pogrubienie ścian mięśnia sercowego i wzrost masy prawego odcinka serca. Takie problemy prowadzą do zmian objętościowych i strukturalnych mięśnia sercowego, niedotlenienia narządów, wzrostu ciśnienia w prawym przedsionku..

U niemowląt ta patologia może być wynikiem wrodzonej choroby serca. Przerost u niemowląt występuje z powodu wady przegrody międzykomorowej, w wyniku której krew nie dostaje się do aorty, ale jest wrzucana do prawej komory. Zmusza to przedsionek dziecka do silnego obciążenia podczas pompowania dużej ilości krwi..

Poszerzenie prawej komory u dorosłych, szczególnie u profesjonalnych sportowców, jest często związane z sercem płucnym, zwłaszcza z problemami z oddychaniem. Na tle braku powietrza w tętnicach płucnych wzrasta ciśnienie krwi, a prawy przedsionek zwiększa objętość.

Dylatacja może być spowodowana kilkoma przyczynami. Najczęściej są one reprezentowane przez zmiany w mięśniu sercowym i przeciążenia, których doświadcza ten oddział w wyniku zwężenia zastawki mitralnej. Stany patologiczne są zwykle spowodowane procesem zapalnym w sercu - zapaleniem mięśnia sercowego. Często przyczyną patologii jest choroba niedokrwienna, nadciśnienie.

Czasami zdiagnozowane są nieprawidłowości w pracy lewej i prawej komory w tym samym czasie. Ta patologia serca nazywana jest rozszerzeniem komory serca. Wśród jej objawów są:

 • duszność nawet przy niewielkim wysiłku fizycznym;
 • wystąpienie bólu promieniującego w lewo pod łopatką lub w okolice klatki piersiowej;
 • zmęczenie, letarg, słaba wydajność;
 • gwałtowny wzrost wskaźników ciśnienia krwi.

Mechanizm rozwoju

Lewy przedsionek pompuje krew nasyconą tlenem do lewej komory. Pomiędzy tymi jamami znajduje się zastawka mitralna serca.

Często dochodzi do rozszerzenia z powodu patologii zastawki - zwężenia lub niewydolności.

Jest to zwężenie światła zastawki, w wyniku którego krew jest mocno popychana. Ta patologia zastawki zachęca krew z lewej komory do powrotu przez światło z powrotem do przedsionka. Oznacza to, że atrium przelewa się i rozciąga..

Inną przyczyną rozszerzenia lewego przedsionka może być migotanie przedsionków, czyli migotanie przedsionków i trzepotanie przedsionków. Często ta arytmia występuje w wyniku dylatacji.

Kardiomiopatia może również powodować dylatację, ponieważ charakteryzuje się dystrofią ścian mięśnia sercowego, a tym samym rozciąganiem.

Można stwierdzić, że nadużywanie alkoholu, różne choroby zakaźne, a także obecność patologii nerwowo-mięśniowych i autoimmunologicznych mogą być czynnikami ryzyka rozszerzenia..

W leczeniu chorób układu krążenia Elena Malysheva zaleca nową metodę opartą na herbacie klasztornej.

Zawiera 8 użytecznych roślin leczniczych, które są niezwykle skuteczne w leczeniu i profilaktyce arytmii, niewydolności serca, miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego i wielu innych chorób. Jednocześnie używane są tylko naturalne składniki, bez chemii i hormonów!

 • zwapnienie lewego pierścienia włóknistego;
 • niedomykalność mitralna;
 • choroba hipertoniczna;
 • zwężenie aorty;
 • wrodzone wady serca;
 • nowotwór w lewym przedsionku.

Należy zauważyć, że poszerzenie lewego przedsionka w wyniku jego rozwoju może prowadzić do różnych chorób układu sercowo-naczyniowego. Mianowicie często jest to choroba zakrzepowo-zatorowa, niewydolność serca, różne zaburzenia rytmu serca

Rozszerzanie komór serca: przyczyny i metody radzenia sobie z patologią

Stosowanie leków jest wskazane przy nadciśnieniu i nadciśnieniu wtórnym w celu odciążenia mięśnia sercowego, spowolnienia częstotliwości skurczów, wydłużenia okresu relaksacji (rozkurczu) w celu ułatwienia odpływu krwi z przedsionka. Stosowane są następujące grupy leków:

 • beta-blokery (Concor, Betalok);
 • antagoniści wapnia (Diakordin, Isoptin);
 • Inhibitory ACE (Tritace, Prestarium).

Wraz z rozwojem niewydolności serca zaleca się stosowanie glikozydów nasercowych (Korglikon, Strofantin, Digoxin) i diuretyków (Lasix, Hypothiazid), w przypadku naruszenia rytmu skurczów, środków przeciwarytmicznych (Cordaron, Ritmonorm) i przeciwzakrzepowych (Aspiryna, Warfaryna), aby zapobiec powikłaniom. W przypadku zapalenia mięśnia sercowego i reumatycznego pochodzenia chorób serca przeprowadza się terapię przeciwzapalną i przeciwbakteryjną.

Wady zastawek i dużych naczyń krwionośnych, wady strukturalne komór serca, zwężenie podaortalne i obecność guza to wskazania do rekonstrukcyjnej operacji serca.

Środki ludowe

Na etapie pełnej kompensacji można polecić napary i wywary z roślin, które ułatwiają pracę serca i wzmacniają mięsień sercowy, normalizują tętno i usuwają z organizmu nadmiar płynów. Ich przyjmowanie pomaga zahamować postęp choroby i rozwój niewydolności serca. W tym celu fitopreparaty są przygotowywane z:

 • zioła z pnączy błotnych;
 • zioła matki
 • owoc głogu;
 • biała jemioła (jagody, liście i gałązki);
 • zioła astragalus;
 • aronia czarna.

Łyżkę posiekanego materiału roślinnego (jeden składnik lub zbiór) wlewa się do szklanki wrzącej wody i zaparza w termosie przez około 3 godziny. Następnie napar w ciepłej postaci pije się przed posiłkami, 1/3 szklanki trzy razy dziennie przez miesiąc.

Aby zapobiec wzrostowi ciśnienia i pojawieniu się obrzęków w diecie pacjentów, sól kuchenna jest ograniczona do 3 - 5 g dziennie, a płyn do 1,5 litra (nie licząc pierwszych dań i napojów). W diecie powinny dominować produkty roślinne - warzywa, owoce, jagody, zboża. Źródłem białka mogą być ryby lub mięso drobiowe, twarożek i napoje mleczne. Tłuszcze zwierzęce są ograniczone, a smażone i pikantne potrawy, konserwy i marynaty, alkohol są wyłączone z diety.

Spożycie pokarmu powinno być w małych ilościach 5-6 razy dziennie na ciepło.

Dozwolone rodzaje obróbki kulinarnej to gotowanie w wodzie lub parze, pieczenie. Przydatne sałatki warzywne z ziołami i olejem roślinnym, świeżo przygotowane soki z jagód, owoców, marchwi i dyni.

03-pogotowie ratunkowe
18 maja 2018 / Faina / Ivaovo

… Puls jest duży. wynik USG serca - - poszerzenie jam przedsionka prawego i lewego, mięsień sercowy LV jest pogrubiony,… uratowany. dysfunkcja rozkurczowa lewej komory. EF 56% wynik kadogramu - poszerzenie LA, LVH Eos nie odrzucony, rytm zatokowy,... otwarty

kardiolog
18 maja 2018 / Faina / Ivaovo

… Puls jest duży. wynik USG serca - - poszerzenie jam przedsionka prawego i lewego, mięsień sercowy LV zostaje pogrubiony,… uratowany. dysfunkcja rozkurczowa lewej komory. EF 56% wynik kadogramu - rozszerzenie LA, LVH.Eos nie jest odrzucony, rytm zatokowy,... otwarty

kardiolog dziecięcy
16 stycznia 2018 r. / Irina / yoshkar-ola

dziecko pływa od 2,5 roku. teraz w wieku 8 lat wyniki USG serca to lekkie poszerzenie jamy lewej komory bez upośledzenia funkcji skurczowej. leworęczny. co poradzić? dzięki otwarte

kardiolog
7 grudnia 2015 / Love / Gus-Khrustalny

... i MK. Nie znaleziono żadnych patologicznych strumieni. Poszerzenie jam lewego przedsionka, prawej komory i przedsionka. Przerost koncentryczny...

kardiolog
24 listopada 2015 / Nadieżda / Berdsk

Dzień dobry. Powiedz mi proszę zrobić USG serca. Oba przedsionki są powiększone. Poszerzenie lewej komory Nieznaczny przerost mięśnia sercowego LV. Zmniejszona kurczliwość mięśnia sercowego LV EF 42-45%,… otwarty

kardiolog
4 grudnia 2014 / yulia / belgorod

... z umiarkowanym zwężeniem i niepowodzeniem stopnia 1. wyraźne rozszerzenie prawego serca. zwężenie zastawki mitralnej z myksomatozą... żyły głównej dolnej. przerost mięśnia sercowego prawej komory. przerost masy serca -30,5 gr. nadciśnienie płucne z... otwartym

kardiolog
17 października 2014 / Natalia / Budennovsk

… Czas leżenia. Zrobił USG serca 27.08.2014. Oto wyniki:... (mm) - 8, PP (mm) - 34x43, samolot (mm) - 21.

Parametry funkcji skurczowej lewej... zastawki aortalnej. Rozszerzenie lewych komór serca. Funkcja skurczowa lewej komory jest zadowalająca... otwarta

kardiolog
13 września 2014 / Faina / Katunki

... 2006 i 2012), operację bajpasów serca z powikłaniami (zapalenie opłucnej, zapalenie kości i szpiku klatki piersiowej) w 2013 roku. Cukrzyca… segment. Umiarkowane poszerzenie lewego serca z umiarkowanym zmniejszeniem kurczliwości mięśnia sercowego lewej komory z powodu... otwartego

kardiolog
17 lipca 2014 / Lyubov / Komsomolsk-on-Amur

... owalne okienko, diagnostyka różnicowa z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej. Poszerzenie prawych komór serca (oznaki przeciążenia objętościowego). Funkcje kurczliwe, pompujące i skurczowe lewej komory są zadowalające. Trzecie USG:… otwarte

 • duszność podczas wysiłku fizycznego, później - w spoczynku;
 • ataki astmy;
 • kaszel, plwocina z plamami krwi;
 • sinica warg, opuszków palców;
 • obrzęk nóg wieczorem;
 • ból i ciężkość w prawym podżebrzu;
 • osłabienie, zawroty głowy, omdlenia;
 • upośledzenie pamięci;
 • migotanie przedsionków, ekstrasystole, blokada przewodzenia impulsów.

Podczas diagnozowania wodogłowia rozmiary komór bocznych są określane na podstawie ich cech ilościowych i jakościowych. W tym celu istnieje wystarczająca liczba specjalnych technik. W tym przypadku mierzy się bezpośrednią głębokość komór bocznych, a także rozmiar wnęki przezroczystej przegrody znajdującej się w trzeciej komorze.

Zwykle głębokość komór wynosi od 1 do 4 mm. Wraz ze wzrostem tych wskaźników o ponad 4 mm, w wyniku czego ich boczna krzywizna znika, a kształt staje się zaokrąglony, mówią o początku ekspansji komór bocznych.

Poszerzenie komór bocznych nie jest uważane za patologię, ale za objaw choroby. Z tego powodu specjaliści muszą diagnozować..

Nadmierne nagromadzenie płynu mózgowo-rdzeniowego najczęściej występuje w wyniku stanu, takiego jak wodogłowie. Uważa się, że jest to dość poważna patologia mózgu. W takim przypadku dochodzi do naruszenia procesu wchłaniania płynu mózgowo-rdzeniowego, w wyniku czego gromadzi się on w komorach bocznych, co prowadzi do ich rozszerzenia.

Nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego pojawia się ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. W tym przypadku komory rozszerzają się z powodu opóźnionego wydalania płynu mózgowo-rdzeniowego.

Naruszenie normalnego krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego następuje z powodu pojawienia się nowotworów w postaci guzów lub torbieli, a także w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu, zapalenia i krwotoku w mózgu.

Częstą przyczyną dylatacji jest wrodzona wada rozwojowa akweduktu Sylviana. Występuje w 30% przypadków wodogłowia. Przyczyną wodogłowia może być również tętniak żyły Galena i krwiak podtwardówkowy tylnego dołu czaszki.

Syndrom Arnolda-Chiariego powoduje wodogłowie komunikujące. W tym przypadku pień mózgu i móżdżek zostają przemieszczone. Ten stan może być również spowodowany cytomegalią lub toksoplazmozą..

Poszerzenie komór bocznych jest przyczyną wad mózgowych. Jednocześnie, mimo że nie wpływają one na zdrowie dziecka, nadal niezbędny jest nadzór specjalisty.

Najczęściej poszerzenie komór bocznych, nie spowodowane poważnymi chorobami, nie prowadzi do poważnych konsekwencji. Może stać się konsekwencją krzywicy, a także pojawić się w wyniku specyficznej budowy czaszki.

Poszerzenie i asymetria komór bocznych jest wykrywana w badaniu ultrasonograficznym mózgu. W razie wątpliwości po pewnym czasie przepisuje się drugie USG.

Jeśli pacjent nie ma dolegliwości, nie zidentyfikowano innych chorób układu sercowo-naczyniowego, hormonalnego i innych mogących prowadzić do poszerzenia, leczenie nie jest wskazane, wystarczy obserwacja kardiologa i kontrolna echokardiografia przynajmniej raz w roku. Identyfikując przyczynę prowadzącą do rozbudowy przedsionka, konieczne jest bezpośrednie działanie na nią.

Jeżeli takimi przyczynami są powikłania chorób zakaźnych prowadzących do zapalenia mięśnia sercowego i zmian w jego jamach - leczenie przeciwzakaźne, jeśli przyczyną jest zmiana aparatu zastawkowego - konsultacja kardiochirurga w sprawie celowości wymiany zastawki, jeśli doszło do poszerzenia z powodu stale wysokiego ciśnienia tętniczego - adekwatne terapia przeciwnadciśnieniowa, jeśli przyczyną rozszerzenia są zaburzenia endokrynologiczne - leczenie i normalizacja gruczołów dokrewnych.

Wyeliminowanie przyczyny zapobiega postępowi dylatacji. Leczenie powinno mieć również na celu wyeliminowanie powikłań, które powstały w powiększonej jamie lewego przedsionka, do których należą zaburzenia rytmu, niewydolność serca, choroba zakrzepowo-zatorowa. Z tendencją do tworzenia się skrzepów krwi przepisuje się leki przeciwpłytkowe, w przypadku wykrycia zaburzeń rytmu wykonuje się terapię antyarytmogenną. Aby poprawić odżywianie, dotlenienie mięśnia sercowego, przepisywane są leki metaboliczne.

Nie zapominaj, że pacjent z powiększonym lewym przedsionkiem musi prowadzić zdrowy tryb życia, na zawsze zrezygnować z alkoholu i papierosów, monitorować masę ciała i zapobiegać jej wzrostowi, przestrzegać diety ubogiej w sól i tłuszcze zwierzęce, utrzymywać dopuszczalną aktywność fizyczną oraz w pełni przestrzegać zaleceń i zaleceń lekarza prowadzącego.

Metody leczenia

Leczenie poszerzenia serca uległo znacznej poprawie w ciągu ostatniej dekady. Terapia lekowa może spowolnić postęp choroby, aw niektórych przypadkach nawet poprawić stan serca..

Terapia standardowa może obejmować:

 • Inhibitory ACE;
 • diuretyki (diuretyki) i naparstnica;
 • antykoagulanty;
 • ograniczenie soli;
 • unikanie alkoholu.

Operacja

Sztuczne rozruszniki serca mogą być stosowane u pacjentów z opóźnionym przewodzeniem śródkomorowym i wszczepianych kardiowerterów-defibrylatorów z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca.

Te metody leczenia łagodzą objawy dylatacji, skracają czas pobytu w szpitalu i poprawiają jakość życia pacjenta. Przeszczep serca jest przepisywany pacjentom z zaawansowanymi chorobami, które nie reagują na leczenie farmakologiczne..

Dylatację należy leczyć, gdy patologia zostanie wykryta na różnych etapach. Przy początkowych objawach rozmiar przedsionków można przywrócić do normy i można zapobiec poważnym konsekwencjom.

Rozciąganie komór wymaga wyeliminowania podstawowej patologii (stan zapalny, nadciśnienie, niedrożność mechaniczna w przypadku wady). Dlatego mogą być wymagane antybiotyki, leki moczopędne, glikokortykoidy, leki przeciwnadciśnieniowe, korekta chirurgiczna.

Obecność niewydolności serca leczy się glikozydami nasercowymi.

Dużo uwagi poświęca się przywróceniu prawidłowego rytmu. W tym celu stosuje się leki przeciwarytmiczne (β-blokery)

W przypadku braku efektu terapeutycznego stosuje się metody ekspozycji na zimno (krioaplikację), nacięcia i odcięcie lewego przedsionka od prawej, inne rodzaje operacji z jednoczesną eliminacją wady.

Jeśli leczenie chirurgiczne jest niemożliwe, rezultat osiąga się przez połączenie Digoksyny, małych dawek beta-blokerów podczas przyjmowania Warfaryny, aby zapobiec pękaniu zakrzepów.

Terapia dylatacyjna koniecznie obejmuje:

 • środki poprawiające metabolizm tkanek;
 • leki łagodzące zmiany niedokrwienne w naczyniach krwionośnych;
 • Inhibitory ACE;
 • leki przeciwpłytkowe.

Poszerzenie przedsionków należy traktować jako część ogólnej patologii serca, a także wpływ innych czynników wymagających przeciążenia mięśnia sercowego.

Prognozy dotyczące wczesnego leczenia choroby i eliminacji (korekty) jej przyczyn są korzystne: serce może powrócić do swoich naturalnych rozmiarów lub nieznacznie się zmniejszyć, co znacznie zmniejszy ryzyko powikłań. Leczenie powinno mieć na celu pozbycie się podstawowej patologii, która doprowadziła do rozciągnięcia komór serca.

Ponadto w przypadku poszerzenia serca wskazana jest specjalna terapia, która może obejmować:

 • środki wpływające na metabolizm tkanek;
 • leki na niewydolność serca;
 • leki przeciw niedokrwieniu;
 • leki obniżające ciśnienie krwi;
 • diuretyki;
 • Inhibitory ACE i beta-blokery;
 • glikozydy nasercowe;
 • środki przeciwpłytkowe;
 • leki przeciwarytmiczne.

Jako środki nielekowe, dieta z wyłączeniem tłustych potraw i ograniczenia soli w diecie, rzucenie palenia i alkoholu, wskazana jest terapia ruchowa.

W ciężkich przypadkach z postępującą niewydolnością serca tylko przeszczep serca może pomóc pacjentowi..

Od środków ludowych w celu poprawy procesów metabolicznych można zastosować następujące przepisy:

 1. Łyżeczkę posiekanego korzenia kozłka zalać 150 ml zimnej wody, pozostawić na 12 godzin. Weź 50 ml trzy razy dziennie.
 2. Łyżkę mięty zaparzyć 300 ml wrzącej wody, pozostawić na 2 godziny. Pij 100 ml trzy razy dziennie.
 3. Wymieszaj równo kwiaty nieśmiertelnika i rumianku, pąki brzozy, dziurawiec, owoce głogu. Łyżkę kolekcji zaparzyć szklanką wody. Pij ¼ szklanki trzy razy dziennie. Kurację ziołową najlepiej wykonywać co najmniej 30-45 dni 2-3 razy w roku.

Choroba ta jest obecnie główną przyczyną przedwczesnych zgonów młodych sportowców..

Przerost lewej komory ma tendencję do postępu. Mają bardzo duże ryzyko zgrubienia ścian lewej komory. Nieograniczony trening sportowy, niepokój i częste zmartwienia, niewystarczający sen i odpoczynek - to wszystko może służyć wystąpieniu przerostu.

Dlatego osoba może nie być świadoma rozwoju swojego przerostu. Jednym z rzadkich objawów przerostu lewej komory może być omdlenie spowodowane nagłym zatrzymaniem krążenia..

Dzieje się tak z powodu braku dopływu tlenu do mięśnia sercowego i głodu tlenu w mięśniu sercowym..

Takie zagęszczenie mięśni lewego przedsionka w częstych przypadkach można uznać nie za niezależną chorobę, ale za objaw dowolnej choroby.

Celem leczenia przerostu lewego przedsionka jest normalizacja pracy mięśnia sercowego. Po pierwsze, konieczne jest określenie charakteru pochodzenia i specyfiki choroby.

Jeśli u pacjenta wystąpią poszerzenie jamy i dysfunkcja skurczowa, leczenie niewydolności serca przeprowadza się według ogólnych zasad. Inna metoda operacji według L. Bokerii i K..

Borisov - wycięcie obszaru powiększonej przegrody międzykomorowej z prawego przedsionka.

W artykule (link) opis choroby to przerost mięśnia sercowego. Alternatywne metody leczenia przerostu lewego przedsionka są również włączane jako uzupełnienie głównego cyklu leczenia. Leczenie przerostu lewego przedsionka będzie pełne i skuteczne, jeśli pacjent całkowicie zrezygnuje ze złych nawyków, w tym spożywania alkoholu.

Moja mama była hospitalizowana z powodu nadciśnienia i obecnie jest w trakcie leczenia. Poszerzenie jam różnych narządów w ludzkim ciele nazywa się dylatacją. Ta ekspansja może być zarówno fizjologiczna, jak i patologiczna. Czterokomorowe ludzkie serce, składające się z 2 przedsionków i 2 komór, jest również narządem jamy.

Osobliwością pracy lewego przedsionka jest pompowanie natlenionej krwi do lewej komory. Następnie krew kierowana jest do aorty i rozprowadzana po całym ciele. Pomiędzy przedsionkiem a komorą znajduje się rodzaj klapy - zastawka.

Ponadto, oprócz krwi płucnej, krew z lewej komory wraca z powrotem do lewego przedsionka. Poszerzenie lewego przedsionka nie ma własnych objawów, ponieważ stan ten nie jest chorobą niezależną. Jedną z przyczyn rozszerzenia LA jest kardiomiopatia. Może to być wywoływane przez alkoholizm, infekcje, patologie nerwowo-mięśniowe i autoimmunologiczne..

Przeciążenie komory nadmiarem krwi. Z lewego przedsionka krew wpychana jest do lewej komory i dalej do aorty, największego naczynia tętniczego w organizmie. Przy zwężeniu aorty lub zwężeniu zastawki aortalnej komora ma trudności z przepychaniem krwi i rozszerza się od przeciążenia. Patologia mięśniowej ściany samej komory, w wyniku czego staje się cieńsza i rozciągnięta.

Diagnoza jest postawiona po wykluczeniu wszystkich możliwych przyczyn dylatacji..

Czasami w mięśniu sercowym mogą wystąpić nieodwracalne zmiany sklerotyczne lub bliznowaciejące, leczenie w tym przypadku ma na celu spowolnienie rozwoju choroby.

Leczenie umiarkowanych poszerzeń może opierać się na terapii metabolicznej, która wpływa na procesy metaboliczne w komórkach i tkankach, ale ciężkie przypadki nadal wymagają poważniejszego podejścia..

Rozszerzenie serca to powiększenie lewego, prawego przedsionka lub komór. Może wystąpić tylko w jednej komorze serca lub w kilku w tym samym czasie..

Przyczyną jest wiele chorób, m.in. choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa), nadciśnienie tętnicze, reumatyzm, zapalenie wsierdzia, obturacyjne patologie oskrzelowo-płucne, wady rozwojowe. Różne naruszenia prowadzą do rozbudowy konkretnej komory.

Dylatacja jest niebezpieczna przy rozwoju niewydolności serca, przekrwieniu małego i dużego krążenia, zakrzepicy. Najpoważniejsze powikłania to zawał serca, obrzęk płuc i niewydolność wielonarządowa.

Rozszerzanie komór serca to faktyczne rozciąganie ścian, co powoduje rozszerzanie się i powiększanie całej struktury. Narząd składa się z 4 komór: 2 przedsionków i 2 komór. Dzięki ich sukcesywnemu skurczowi krew przemieszcza się po całym ciele. Ale pod wpływem różnych czynników dochodzi do nadmiernego rozciągnięcia jednej lub dwóch komór w tym samym czasie..

Głównym problemem, z którym boryka się organizm, gdy serce jest rozszerzone, jest to, że narząd nie jest w stanie pompować ilości krwi niezbędnej do zapewnienia normalnego funkcjonowania..

Umiarkowane poszerzenie komór prowadzi do hipoksemii i niedotlenienia, zatorów w dużym i małym kole, zakrzepicy.

Następujące stany zagrażają życiu: zator tętnicy płucnej, zawał różnych narządów, niewydolność wielonarządowa.

Istnieją 2 rodzaje dylatacji: miogenna i tonogenna.

Pierwszy rodzaj ekspansji występuje z powodu uszkodzenia mięśnia sercowego. Warstwa mięśniowa serca ulega zmianom, co prowadzi do jego osłabienia lub zniszczenia. W rezultacie zmniejsza się uwalnianie krwi, istnieje zagrożenie niewydolnością serca. Częściej ten typ wiąże się z poważną chorobą - kardiomiopatią rozstrzeniową.

Ekspansja tonogenna jest spowodowana zwiększonym ciśnieniem w przedsionkach lub komorach, przez co krew gromadzi się nadmiernie w jamach serca, co prowadzi do jego rozszerzania się bez zwiększania grubości ścian.

Rozróżnij rozszerzenie proste, przerostowe i zanikowe..

Przy prostym rozszerzaniu ściana nie zmniejsza znacząco grubości, ale wnęki serca są powiększone. Kiedy hipertrofia, ściany stają się grubsze, wnęki serca rozszerzają się. Kiedy zanik, ściany stają się cieńsze, ale komory zwiększają swoją objętość. Jest to najbardziej niekorzystny typ, ponieważ serce nie jest w stanie wytworzyć żadnego ciśnienia na znajdującej się w nim krwi..

Dylatacja nie jest osobną chorobą, ale powstaje w wyniku różnych stanów patologicznych.

Jakie jest zagrożenie dla zdrowia dziecka i osoby dorosłej

Przy zaawansowanej dylatacji nasilają się oznaki dekompensacji krążenia:

 • ataki astmy,
 • niemożność oddychania poziomo,
 • świszczący oddech na powierzchni płuc,
 • obrzęk twarzy i kończyn,
 • nagromadzenie płynu w jamie brzusznej i klatce piersiowej.

Stawiając diagnozę, bierze się pod uwagę historię wystąpienia objawów niewydolności krążenia - duszności, tachykardii, świszczącego oddechu, obrzęku kończyn, poszerzenia granic serca z udarem. Aby wyjaśnić diagnozę, wymagane są instrumentalne metody badania:

 • EKG - oznaki przeciążenia jednej lub więcej komór serca, zaburzenia rytmu w postaci migotania przedsionków, blokada przewodzenia.
 • Ultradźwięki serca są główną metodą wykrywania ekspansji przedsionków lub komór, a także obecności wewnątrzsercowych zaburzeń hemodynamicznych - odwrócony przepływ krwi, przeciążenie ciśnieniowe.
 • RTG - zwiększony rozmiar serca z powodu jednej z jam.
 • Scyntygrafia do oceny zmian w mięśniu sercowym.
 • MRI i CT, aby znaleźć przyczynę rozszerzenia serca.

Terapia rozszerzania odcinków serca zapewnia korektę objawów niewydolności krążenia, arytmii.

W przypadku dekompensacji pacjenci przenoszeni są do leżenia w łóżku, zmniejsza się spożycie wody i soli kuchennej. Stosowane są następujące grupy leków:

 • Inhibitory ACE - Enap, Kapoten;
 • diuretyki - Veroshpiron, Triampur;
 • antyarytmiczne - Bisoprolol, Carvedilol;
 • azotany o przedłużonym uwalnianiu (zmniejszają przepływ krwi do prawej połowy serca) - Isoket, Nitrogranulong.

Zapobieganie ekspansji serca polega na odpowiednim leczeniu reumatyzmu, zapalenia wsierdzia, infekcji wirusowych i bakteryjnych, którym może towarzyszyć zapalenie mięśnia sercowego, rozpoznaniu i terminowym leczeniu operacyjnym wrodzonych i nabytych wad serca.

Konieczne jest, aby choroby, które są potencjalnie niebezpieczne w związku z rozszerzeniem przedsionków lub komór, całkowicie porzucić alkohol, zapewnić wystarczającą ilość białka i witamin w diecie.

Konsekwencje i komplikacje

Jeśli można wyeliminować przyczynę rozszerzenia przedsionków, ich objętość może się stopniowo zmniejszać i powracać do normalnych wartości. We wszystkich innych przypadkach komory serca stopniowo zwiększają swoją objętość, co prowadzi do nasilenia niewydolności serca..

Przeciętny człowiek w ciągu swojego życia wytwarza nie mniej niż dwie duże kałuże śliny..

Według badań WHO codzienna półgodzinna rozmowa przez telefon komórkowy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia guza mózgu o 40%.

Lek na kaszel „Terpinkod” jest jednym z najlepiej sprzedających się, wcale nie ze względu na swoje właściwości lecznicze.

Pierwszy wibrator został wynaleziony w XIX wieku. Pracował na silniku parowym i miał leczyć kobiecą histerię.

74-letni mieszkaniec Australii James Harrison oddał krew około 1000 razy. Ma rzadką grupę krwi, której przeciwciała pomagają przetrwać noworodkom z ciężką anemią. W ten sposób Australijczyk uratował około dwóch milionów dzieci..

Kiedy kichamy, nasze ciało całkowicie przestaje działać. Nawet serce się zatrzymuje.

Osoby przyzwyczajone do regularnego spożywania śniadań są znacznie mniej narażone na otyłość..

Każda osoba ma nie tylko unikalne odciski palców, ale także język.

Krew ludzka „przepływa” przez naczynia pod olbrzymim ciśnieniem i w przypadku naruszenia ich integralności może strzelać z odległości do 10 metrów.

Uśmiechanie się tylko dwa razy dziennie może obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko zawału serca i udaru mózgu..

Używamy 72 mięśni, aby wypowiedzieć nawet najkrótsze i najprostsze słowa..

Wiele leków było początkowo sprzedawanych jako narkotyki. Na przykład heroina była pierwotnie sprzedawana jako lek na kaszel. A kokaina była zalecana przez lekarzy jako środek znieczulający i środek zwiększający wytrzymałość..

Ludzki żołądek dobrze radzi sobie z ciałami obcymi i bez interwencji medycznej. Wiadomo, że sok żołądkowy może rozpuścić nawet monety..

Według badań kobiety pijące kilka szklanek piwa lub wina tygodniowo mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi..

Leworęczni mają krótszą oczekiwaną długość życia niż praworęczni.

Technologie, które zrewolucjonizują opiekę zdrowotną w 2018 roku

Oczekuje się, że w 2018 roku rosyjska opieka zdrowotna ulegnie znacznym zmianom. Dotyczyć one będą głównie aktywnego wprowadzania technologii informacyjnych, aw szczególności teleinformatyki.

Funkcje i klasyfikacja

Jednym ze znanych wariantów kardiomiopatii jest poszerzenie komór. Ekspansja ubytków występuje u wielu pacjentów bez wyraźnego powodu. W rezultacie powierzchowna funkcja mięśnia sercowego zostaje zakłócona, co prowadzi do szybkiego wzrostu jego wielkości. Pojawienie się dysfunkcji wiąże się ze zmniejszeniem siły skurczów ściany mięśniowej komór.

Przy rozszerzaniu tonogennym obserwuje się rozszerzenie jamy serca ze względu na wzrost przepływu krwi do nich i wzrost ciśnienia. Postać miogenna charakteryzuje się nieodwracalną zmianą objętości komory. Pojawia się na tle wydłużania i rozciągania włókien przy jednoczesnym braku kurczliwości.

Ten ostatni wariant dylatacji najczęściej łączy się ze spadkiem odcienia ściany. Jest podzielony na pierwotne i wtórne. Pierwsza postać rozwija się z zapaleniem mięśnia sercowego w ostrych lub przewlekłych stadiach, miażdżycy spowodowanej miażdżycą. Przy pierwotnym rozszerzaniu następuje równomierny wzrost wielkości wnęki.

Forma wtórna powstaje już na tle powstałego przerostu mięśnia sercowego. Rozmiar serca w porównaniu z pierwotnym jest znacznie zwiększony.

Istnieje wiele czynników, które mają negatywny wpływ na mięsień sercowy, ale istnieją pewne warunki, które przyczyniają się do poszerzenia jamy lewej komory:

 1. Patologia związana z uszkodzeniem samego mięśnia sercowego.
 2. Nadmierne obciążenie.

Niektórzy pacjenci charakteryzują się bezobjawowym przebiegiem choroby na tle pełnego zdrowia. Z biegiem czasu, jeśli nie można zrekompensować stanu, pojawiają się oznaki choroby. Jest to charakterystyczne dla kardiomiopatii rozstrzeniowej. Inne przyczyny to stany zapalne, nadciśnienie, które z czasem osłabiają ścianę mięśniową. Stan ten prowadzi do utraty elastyczności i nadmiernej rozciągliwości, co prowadzi do poszerzenia ubytku..

Przeciążenie lewej komory serca występuje, gdy zastawka otwierająca się do aorty jest dysfunkcyjna. Zwężenie tworzy przeszkodę na drodze przepływu krwi, co z czasem prowadzi do rozciągnięcia tkanki serca i poszerzenia jamy.

Ten stan obserwuje się u osób z wadami, w których do komory dostaje się duża objętość krwi..

Poprzez mechanizm rozwoju rozróżnia się dwa rodzaje dylatacji: tonogenne i miogenne. Rozszerzanie tonogenne nazywa się kompensacyjnym w inny sposób, ponieważ na tym etapie zachowana jest funkcja kurczliwa serca, a eliminacja przyczyny zwiększonego ciśnienia w lewej komorze prowadzi do odwrotnego rozwoju procesu. Wielkości przedsionków i komór powracają do normy.

W momencie rozkurczu objętość krwi wpływającej do komór jest duża, co wymusza rozciąganie komór. Ale na tym etapie lewa komora nadal działa dobrze, wyrzucając z taką samą siłą porcję krwi do wypływających naczyń. Jednak mięsień sercowy nie jest wiecznym mięśniem i podobnie jak inne narządy ulega zużyciu..

Jeśli przyczyna nie zostanie usunięta, a przeciążenie objętościowe i płynne będzie się utrzymywać, w pewnym momencie ludzki „motor” zacznie się poddawać. Mięsień sercowy komór nie może wypychać krwi z tą samą siłą, włókna mięśniowe rozciągają się, tracąc zdolność kurczenia się. Rozwija się rozszerzenie miogenne.

Dylatacja miogenna jest pierwotna i wtórna. Pierwotny może rozwinąć się na tle zapalenia mięśnia sercowego, miażdżycy i jest równomiernym rozciągnięciem lewej komory. Postać wtórna rozwija się na tle już istniejącego przerostu mięśnia sercowego. W przypadku dylatacji wtórnej wymiary komór są znacznie większe niż w przypadku dylatacji pierwotnej. Dylatację można izolować, gdy tylko jedna komora serca jest rozszerzona.

Lewe sekcje (przedsionek i komora) mogą się rozszerzać, obie komory - prawą i lewą komorę. Serce, w którym wszystkie komory są rozszerzone, nazywane jest „sercem byka”. Przykładem izolowanego może być poszerzenie prawego przedsionka ze zwężeniem zastawki trójdzielnej lub jej niewydolność na tle infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Powody

Po prostu nie dochodzi do powiększenia komór serca, są pewne powody.

Poszerzenie prawego przedsionka pojawia się na skutek wzrostu ciśnienia w krążeniu płucnym. Przyczyny tego są następujące:

 • infekcje chorobami mięśnia sercowego;
 • obturacyjne choroby płuc i oskrzeli;
 • nadciśnienie płucne;
 • wady;
 • zwężenie trójdzielne.

Poszerzenie lewego przedsionka pojawia się najczęściej przy wszystkich typach rozstrzeni serca. Przyczyną tego jest patologiczne zmniejszenie zastawki oddzielającej lewy przedsionek i lewą komorę, przez którą krew jest destylowana z jednej do drugiej części.

W lewym przedsionku krew jest pompowana z lewej komory serca, a także wzrasta. Pojawia się przeciążenie, tzw. Dylatacja tonogenna i serce ma trudności z destylacją krwi z powodu wzrostu ciśnienia w dużym kole.

Przyczyny wzrostu lewego przedsionka to:

 • silna aktywność fizyczna;
 • migotanie przedsionków. Jest to przyczyna lub konsekwencja powiększenia jamy lewego przedsionka;
 • trzepotanie lub migotanie przedsionków;
 • kardiomiopatia;
 • niewydolność zastawki mitralnej.

Lewa komora to komora serca, która transportuje krew z lewego przedsionka do aorty, która nasyca całe ciało. Poszerzenie lewej komory jest konsekwencją zmniejszenia zastawki aortalnej lub samej aorty. Zwiastuny niepowodzenia są następujące:

 • niektóre wady;
 • zwężenie aorty;
 • choroba niedokrwienna;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • nadciśnienie.

Jest jeszcze jedno stanowisko, które wyróżnia się z ogólnego obrazu klinicznego - kardiomiopatia rozstrzeniowa. Jest to szczególny stan, gdy nie ma powodu do ekspansji lewej komory, a choroby są całkowicie wykluczone.

Poszerzenie prawej komory następuje z powodu zwężenia lub niewydolności zastawki w tętnicy płucnej. Pewne choroby zwiastują to:

 • bakteryjne zapalenie wsierdzia;
 • reumatyzm;
 • serce płucne;
 • wady, takie jak arytmogenna dysplazja lub brak osierdzia;
 • nadciśnienie płucne.

Występuje rozszerzenie obu przedsionków. Jest to wzrost prawego i lewego serca. Przyczyny lp i p to:

 • różne powikłania po chorobach, takich jak zapalenie migdałków lub szkarlatyna;
 • choroby grzybowe i wirusowe;
 • robaki;
 • zatrucie;
 • guzy są łagodne i złośliwe;
 • nieprawidłowości w tarczycy;
 • niektóre choroby autoimmunologiczne;
 • skutki uboczne tabletek.

Dość często zdarza się, że niewielka ekspansja serca okazuje się być dosłownie przypadkowym odkryciem. USG serca jest obecnie najlepszą metodą diagnostyczną. Wynik pokazuje najważniejsze zmiany w stanie głównego narządu:

 • wielkość komór;
 • jak bardzo zaburzona jest funkcja skurczowa i rozkurczowa komór serca;
 • czy jest uszkodzenie zastawek;
 • zakrzepy krwi w sercu;
 • patologia osierdzia.

Wyniki badania porównuje się z normalnymi wartościami wieku, wzrostu i wagi. Na przykład normalna średnica lewej komory wynosi nie więcej niż 56 mm, ale u osób wysokich i osób w ciele niewielka ekspansja nie stanie się wadą. Diagnozę stawiamy, gdy powiększenie kilku lub wszystkich kamer naraz przekracza 5%.

Inne metody diagnostyczne, które pomogą zidentyfikować patologię:

 • EKG. Oddziela dylatacje i inne schorzenia, ujawnia rodzaj zaburzeń rytmu serca.
 • Radiografia. Wykrywa objawy związane z kardiomegalią, wzrost jam serca, jeśli przypadek jest ciężki - kulisty kształt serca, wzrost korzeni płuc, objawy nadciśnienia płucnego.
 • Koronarografia. Konieczne do wyjaśnienia budowy serca, jeśli konieczne jest leczenie chirurgiczne.
 • Elektrokardiogram. EKG pozwala zobaczyć zmiany, które zachodzą w lewej komorze. Ta metoda nie pomoże wykryć samego rozszerzenia..
 • Ultradźwięk. W trakcie tego badania można zobaczyć powiększoną jamę serca, a także zmiany strukturalne w ścianach lewego przedsionka..

Dylatacja często powoduje niewydolność serca i zaburzenia rytmu serca, które są poważnymi chorobami zagrażającymi życiu. Inne powikłania tego stanu obejmują:

 • migotanie przedsionków;
 • zakrzepica;
 • niewydolność serca i zastawki dwudzielnej;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • ataki arytmii;
 • infekcje mięśnia sercowego.

Aby zapobiec wystąpieniu takich konsekwencji, patologię należy leczyć natychmiast po jej rozpoznaniu. Zwiększa również szanse pełnego wyzdrowienia..

Pacjent, u którego zdiagnozowano rozszerzenie lewej komory, wymaga specjalnego leczenia. Należy go wybrać na podstawie przyczyny choroby. W większości przypadków korekta medyczna pomaga przywrócić zdrowie pacjenta, ale zdarzają się też sytuacje, w których patologia wyzwala nieodwracalne procesy w sercu. Może to być zwłóknienie, blizny lub stwardnienie mięśnia sercowego. W takich przypadkach pozostaje tylko zapobiegać dalszemu przerostowi lewej komory..

W zależności od sytuacji pacjentowi można przepisać następujące grupy leków:

 • Leki przeciw niedokrwieniu. Zmniejszają zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, zmniejszając częstość akcji serca i hamując kurczliwość lewej komory. Lek „Sustak” jest szczególnie popularny w praktyce lekarskiej..
 • Diuretyki Działają moczopędnie, pomagają obniżyć ciśnienie krwi, usuwając z organizmu nadmiar wody i soli. Znacząco zmniejszają obciążenie mięśnia sercowego spowodowane nadmiarem płynów w organizmie. Spośród nich „Hipotiazyd” i „Indapamid”.
 • Glikozydy nasercowe. Należą do grupy leków ziołowych. Różnią się właściwościami antyarytmicznymi i kardiotonicznymi, dlatego znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu patologii serca. Ich stosowanie poprawia wydolność mięśnia sercowego, skutkując wydajną i oszczędną pracą serca. Najpopularniejszymi lekami z tej grupy są „Korglikon” i „Digoxin”.
 • Antykoagulanty. Leki te poprawiają właściwości krwi, hamują aktywność układu krzepnięcia i zapobiegają tworzeniu się skrzepów krwi. Są reprezentowane przez takie leki, jak „Curantil” i „Plavix”.
 • Leki przeciwnadciśnieniowe. Ich główne działanie ma na celu obniżenie ciśnienia krwi. Fundusze te są przepisywane w przypadku nadciśnienia tętniczego. Najczęściej lekarze zalecają przyjmowanie „Enalaprilu”, „Losartanu” lub „Kaptoprilu”.
 • Leki przeciwarytmiczne. Zapotrzebowanie na te leki pojawia się w przypadku choroby niedokrwiennej, zawału serca, zapalenia mięśnia sercowego, wad serca, miażdżycy. Służą do stabilizacji tętna. Wśród nich warto wyróżnić „Adenozynę”, „Prazosynę” i „Metoprolol”.

W przypadku braku prawidłowego efektu po zakończonym kuracji lekarskiej, pacjentowi można zalecić leczenie operacyjne. Rozszerzenie jest korygowane przez przeszczep serca lub wszczepienie rozrusznika.

W przypadku każdej choroby serca leczenie należy połączyć z dietą. Pierwszym krokiem jest usunięcie z diety tłustych, smażonych i innych niezdrowych potraw. Wymagane jest również ograniczenie spożycia soli. Jednocześnie bardzo ważne jest, aby pić wystarczającą ilość wody (1,5-2 litry dziennie).

Terminowa terapia lekowa, zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie mogą znacznie poprawić stan pacjenta. Wszystko to daje szansę na całkowite wyleczenie i doskonałe zdrowie..

Ten sam negatywny wpływ na komorę serca i wady. Zwiększają ciśnienie w tętnicy płucnej. Proces ten kończy się dylatacją ze względu na deficyt funkcji kompensacyjnych organizmu..

Rozszerzanie się komory w lewej komorze często występuje pod wpływem kilku czynników prowokujących. Stan ten jest bezpośrednio związany z wiekiem pacjenta, jego dziedziczeniem, obecnością nadmiernej masy ciała. Przyczyny, które negatywnie wpływają na mięsień sercowy to:

 1. Wrodzone wady serca. Oddziaływanie niekorzystnych czynników środowiskowych występuje już w okresie ciąży. Jeśli zmiana staje się rozległa, płód umiera. W przypadku lekko zaznaczonej zmiany powstaje wada.
 2. Choroby zapalne, które obejmują zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zapalenie wsierdzia. Grupa ryzyka obejmuje dzieci i młodzież, które często mają przypadki tej patologii..
 3. Choroby układu sercowo-naczyniowego w postaci przewlekłej. Należą do nich nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa, niedokrwienie.
 4. Zespół metaboliczny, który opiera się na obecności pacjenta z nadwagą i cukrzycy.
 5. Przewlekła patologia tkanki płucnej.
 6. Choroby nerek, układu hormonalnego i krwiotwórczego.
 7. Genetyczne predyspozycje.
 8. Zaburzenia autoimmunologiczne.

Ta grupa obejmuje również skutki uboczne leków. Spośród patologii endokrynologicznej najbardziej rozpowszechniony jest guz chromochłonny. Jest to łagodny lub złośliwy guz. Charakteryzuje się nadmiernym tworzeniem się adrenaliny..

Chociaż w wielu przypadkach przyczyna nie jest oczywista, poszerzenie mięśnia sercowego jest konsekwencją uszkodzenia mięśnia sercowego spowodowanego różnymi czynnikami toksycznymi, metabolicznymi lub zakaźnymi. Może to być spowodowane zmianami włóknistymi w mięśniu sercowym po przebytym zawale mięśnia sercowego. Lub może to być późne powikłanie ostrego wirusowego zapalenia mięśnia sercowego, na przykład z wirusem Coxsackie i innymi enterowirusami

Inne przyczyny poszerzenia serca to:

 • Ciąża. Kardiomiopatia okołoporodowa występuje pod koniec ciąży lub kilka tygodni przed porodem i po porodzie. Jest to odwracalne w połowie przypadków..
 • Alkohol. Kardiomiopatia alkoholowa występuje przy nadużywaniu alkoholu.
 • Choroby tarczycy.
 • Dystrofia mięśniowa.
 • Gruźlica.
 • Sugerowano również, że przyczyną rozszerzenia serca są mechanizmy autoimmunologiczne.

Ostatnie badania wykazały, że czynniki te powodują przedwczesne skurcze komór z niezwykle dużą częstotliwością (kilka tysięcy razy dziennie).

Diagnostyczne metody wykrywania rozstrzeni serca:

 • Uogólnione poszerzenie serca jest widoczne na normalnym zdjęciu RTG klatki piersiowej.
 • EKG serca często wykazuje tachykardię zatokową lub migotanie przedsionków, arytmie komorowe, powiększenie lewego przedsionka i wady przewodzenia śródkomorowego.
 • Echokardiogram pokazujący rozszerzenie lewej komory.
 • Cewnikowanie serca i koronarografia często diagnozują chorobę wieńcową.
 • W przypadku zaawansowanej diagnozy zalecana jest CT lub MRI serca.
Ekspansja cienia sercowego na zdjęciu rentgenowskim może świadczyć o rozszerzeniu

Poszerzenie przedsionków i komór serca

Kiedy dochodzi do naruszenia krążenia krwi, jedna z komór serca rozszerza się, termin medyczny to dylatacja serca. Ale są też przypadki, gdy z powodu różnych chorób zwiększają się zarówno przedsionki, jak i komora..

Zmniejszona czynność serca może wpływać na płuca, wątrobę i inne układy organizmu.

Co to jest

Dylatacja to rodzaj kardiomiopatii serca - grupy chorób, które wpływają przede wszystkim na aktywność mięśnia sercowego. Różne kardiomiopatie mają różne przyczyny i na różne sposoby wpływają na serce..

W kardiomiopatii część mięśnia sercowego jest powiększona, często bez wyraźnego powodu. Skurczowa funkcja pompowania serca jest upośledzona, co prowadzi do jego postępującego wzrostu.

Ten proces nazywa się przerostem rozszerzonej komory..

Normalna anatomia serca i poszerzenie

Poszerzenie serca występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w wieku od 20 do 60 lat. Około jeden na trzy przypadki zastoinowej niewydolności serca (CHF) wiąże się z kardiomiopatią rozstrzeniową. Choroba występuje również u dzieci.

Objawy

Poszerzenie lewej lub prawej komory może nie powodować istotnych objawów wpływających na jakość życia.

Osoby cierpiące na kardiomiopatię rozstrzeniową mogą mieć:

 • powiększone serce;
 • obrzęk płuc;
 • wysokie lub niskie ciśnienie krwi;
 • cardiopalmus;
 • powiększone żyły szyjne.

Powody

Chociaż w wielu przypadkach przyczyna nie jest oczywista, poszerzenie mięśnia sercowego jest konsekwencją uszkodzenia mięśnia sercowego spowodowanego przez różne czynniki toksyczne, metaboliczne lub zakaźne..

Może to być spowodowane zmianami włóknistymi w mięśniu sercowym po przebytym zawale mięśnia sercowego.

Lub może to być późne powikłanie ostrego wirusowego zapalenia mięśnia sercowego, na przykład z wirusem Coxsackie i innymi enterowirusami

Genetyka

25-35% osób ma rodzinne formy rozszerzenia, przy czym większość mutacji wpływa na geny kodujące białka cytoszkieletu, a niektóre na inne białka biorące udział w skurczu.

Choroba jest genetycznie niejednorodna, ale najczęstszą formą przenoszenia jest autosomalny dominujący i autosomalny recesywny.

Niektórzy krewni cierpią na bezobjawowe zmiany w rozszerzeniu mięśnia sercowego.

Dziedziczni nosiciele zmutowanych genów najczęściej doświadczają arytmii komorowych, przeszczepów serca, przewlekłej niewydolności serca, nagłej śmierci sercowej.

Postęp niewydolności serca jest związany z przebudową lewej komory:

 • jego stopniowy wzrost;
 • uszczelnianie ścian;
 • komora serca staje się bardziej kulista

Takie procesy zachodzą po zawale mięśnia sercowego. Zgon w wyniku lub w wyniku zastoinowej niewydolności serca lub częstoskurczu komorowego.

Operacja

Dylatacja odnosi się do powiększenia wszelkich pustych narządów w ludzkim ciele. Takie rozszerzenia są nie tylko fizjologiczne, ale także patologiczne. Serce jest również puste w środku, składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór.

Krew przepływa przez dwa okręgi krążenia, duży i mały, z powodu kolejnych skurczów mięśnia sercowego. Ekspansja jednej z komór może wystąpić z powodu absolutnie dowolnej patologii. Niektóre procesy prowadzą do rozszerzenia wszystkich przedsionków i komór w tym samym czasie.

Przy rozszerzaniu tonogennym obserwuje się rozszerzenie jamy serca ze względu na wzrost przepływu krwi do nich i wzrost ciśnienia. Postać miogenna charakteryzuje się nieodwracalną zmianą objętości komory. Pojawia się na tle wydłużania i rozciągania włókien przy jednoczesnym braku kurczliwości.

Ten ostatni wariant dylatacji najczęściej łączy się ze spadkiem odcienia ściany. Jest podzielony na pierwotne i wtórne.

Pierwsza postać rozwija się z zapaleniem mięśnia sercowego w ostrych lub przewlekłych stadiach, miażdżycy spowodowanej miażdżycą. Przy pierwotnym rozszerzaniu następuje równomierny wzrost wielkości wnęki.

Funkcja skurczowa mięśnia sercowego jest znacznie zmniejszona. Tętno i tętno stają się słabe i słabo odczuwalne.

Niektórzy pacjenci charakteryzują się bezobjawowym przebiegiem choroby na tle pełnego zdrowia. Z biegiem czasu, jeśli nie można zrekompensować stanu, pojawiają się oznaki choroby.

Jest to charakterystyczne dla kardiomiopatii rozstrzeniowej. Innymi przyczynami są stany zapalne, nadciśnienie tętnicze, które z czasem osłabia ścianę mięśniową.

Stan ten prowadzi do utraty elastyczności i nadmiernej rozciągliwości, co prowadzi do poszerzenia ubytku..

Przeciążenie lewej komory serca występuje, gdy zastawka otwierająca się do aorty jest dysfunkcyjna. Zwężenie tworzy przeszkodę na drodze przepływu krwi, co z czasem prowadzi do rozciągnięcia tkanki serca i poszerzenia jamy.

Przy zwężeniu lub niewydolności zastawki mitralnej przedsionek nie ma wystarczającego wysiłku, aby przepuścić taką samą ilość krwi przez zwężony otwór, z tego powodu część krwi gromadzi się w nim.

Występuje kompensacyjne pogrubienie ściany mięśniowej przedsionka. Jeśli zwężenie nie zostanie wyeliminowane, krew będzie się nadal gromadzić, ponieważ kompensacja nie może być długoterminowa.

Poszerzenie lewego przedsionka następuje na skutek nagromadzenia się krwi, której nie jest on w stanie wepchnąć do komory.

Inną przyczyną rozszerzania się lewego przedsionka jest migotanie przedsionków lub migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków. Bardzo często na tle dylatacji występuje arytmia. U dziecka przyczyny patologii są podobne.

Bez względu na etiologię powiększenia lewego przedsionka zaleca się wykonanie pełnego badania diagnostycznego przez kardiologa i rozpoczęcie przepisanego leczenia.

Poszerzenie lewego przedsionka nie ma własnych objawów, ponieważ stan ten nie jest chorobą niezależną. Pacjent odczuwa arytmię, zwężenie lub niewydolność zastawki.

Wśród tych objawów są duszność, ciężka bladość i sinica skóry, krwioplucie, uczucie bólu w klatce piersiowej i kołatanie serca.

Bardzo często osoby do 50 roku życia nie zauważają żadnych problemów i dopiero po wykonaniu badania USG dowiadują się o swojej diagnozie. Takie przypadki wymagają dodatkowego badania pacjenta w celu znalezienia przyczyny. Zaleca się zarejestrowanie się u kardiologa, który monitoruje zmiany w sercu.

Głównymi przyczynami poszerzenia lewej komory są:

 • Zwężenie lub niewydolność zastawki aortalnej, tętniak i zwężenie aorty. Z powodu tych patologii następuje bezpośredni wzrost ciśnienia śródkomorowego. Wzrost ciśnienia na początkowych etapach jest neutralizowany przez częściowy przerost kompensacyjny mięśnia sercowego. Przy niewielkim wzroście mechanizmy kompensacyjne działają przez długi czas i nie wykazują oznak patologii. Diagnoza jest przypadkowa, podczas rutynowego badania.
 • Zapalenie mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, reumatyzm, choroby zakaźne wieku dziecięcego, które wpływają na ścianę serca powodując zwiotczenie.

Rozszerzenie lewej komory

Jeśli wszystkie powyższe przyczyny powiększenia zostaną wykluczone, rozpoznanie brzmi „kardiomiopatia rozstrzeniowa”.

Jeśli poszerzenie oddziału nastąpi ostro, wystąpienie tak ciężkich patologii jak astma sercowa, obrzęk płuc, zagrożenie ostrą niewydolnością serca, która zagraża życiu pacjenta.

W prawym przedsionku krew dostaje się z żyły głównej, czyli z krążenia ogólnoustrojowego. Przedsionek przepycha go przez zastawkę trójdzielną, która znajduje się między prawym przedsionkiem a komorą. Z prawej komory krew przepływa przez zastawkę pnia płucnego do tętnic płucnych, a następnie do płuc i pęcherzyków płucnych, gdzie jest nasycona tlenem.

Do głównych przyczyn poszerzenia prawego przedsionka należą:

 • Zwężenie lub niewydolność zastawki trójdzielnej. Mechanizm rozwoju rozszerzenia jest podobny do zwężenia zastawki mitralnej: przedsionek nie jest w stanie skutecznie wepchnąć krwi do prawej komory, co prowadzi do jej gromadzenia się w prawym przedsionku i jej rozszerzania.
 • Choroby oskrzelowo-płucne. W tym przypadku w organizmie występuje skurcz tętnic oskrzelowo-płucnych, przez co serce musi włożyć więcej wysiłku, aby przepchnąć krew przez skurczowe pnie tętnic płucnych i ich bocznych odgałęzień.
 • Inne choroby serca, takie jak choroba wieńcowa, zapalenie mięśnia sercowego, reumatyzm, które powodują ścieńczenie ściany prawego przedsionka.

Rozbudowa prawego przedsionka

Główne przyczyny poszerzenia prawej komory są następujące:

 • zwężenie lub niewydolność zastawki płucnej;
 • nadciśnienie płucne;
 • choroby wpływające na serce.

Główne objawy kliniczne:

 • obrzęk żył na szyi;
 • powiększona wątroba;
 • obrzęk tkanki podskórnej;
 • wodobrzusze;
 • hydrothorax;
 • hydropericardium;
 • ogólny obrzęk ciała lub anasarca.

Najczęstszą przyczyną zwężenia zastawek serca jest wada wrodzona. U noworodków lub niemowląt możliwe jest tylko leczenie chirurgiczne.

Choroby takie jak reumatyzm, bakteryjne zapalenie wsierdzia, nadciśnienie płucne, zapalenie osierdzia prowadzą do niewydolności zastawek..

Głównymi przyczynami wiotkości ściany mięśniowej są powyższe zaburzenia, a także różnego stopnia nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca, otyłość, obturacyjne patologie oskrzelowo-płucne, zaburzenia rytmu serca różnego pochodzenia. Zwiększają ryzyko wystąpienia rozstrzeni, niewłaściwej diety, obniżonej odporności, co prowadzi do częstych infekcji.

Ekspansję komór serca diagnozuje kardiolog na podstawie wywiadu i obiektywnych metod badawczych.

Umiarkowana ekspansja jednej lub dwóch komór w sercu przez długi czas może nie objawiać się w żaden sposób. Często patologię odkrywa się przypadkowo, podczas rutynowego badania lub leczenia innej choroby. Poważne poszerzenie jamy prowadzi do spadku funkcji pompowania, co prowadzi do pojawienia się objawów niewydolności serca lub arytmii. Należą do nich:

 • Kołatanie serca.
 • Duszność.
 • Ssawość trójkąta nosowo-wargowego, warg, płatków uszu, opuszków palców.
 • Wraz z nasileniem się przebiegu sinica rozprzestrzenia się na skórę.
 • Obrzęk rąk i nóg.
 • Upośledzenie pamięci.
 • Zmęczenie i osłabienie utrzymujące się po odpoczynku.
 • Dyskomfort podczas leżenia.
 • Zawroty głowy.
 • Bół głowy.
 • Uczucie niewydolności serca.

Oznaki

Umiarkowane poszerzenie nie ma oznak, przy czym występuje tylko bardzo niewielka tachykardia podczas chodzenia, podczas ćwiczeń i podniecenia. Poszerzenie serca ma objawy podobne do niewydolności serca. W takim przypadku nie można wykryć specjalnych zaburzeń, które ma tylko rozszerzenie przedsionków..

Lekarze mogą podejrzewać arytmię podczas pełnego badania. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • na duszność podczas rozmowy i ruchu;
 • przy osłuchiwaniu występuje arytmia serca;
 • na obrzęk nóg i stóp.

Jednocześnie pacjenci z poszerzeniem lewego przedsionka skarżą się na:

 • senność, nagłe osłabienie;
 • silne zmęczenie;
 • zmniejszona wydajność.

Początkowe etapy przerostu nie mają wyraźnych objawów klinicznych. Wynika to z faktu, że mięsień przedsionkowy radzi sobie ze zwiększonym stresem i kompensuje zaburzenia krążenia w jamach serca. Pierwsze oznaki pojawiają się wraz z rozwojem niewydolności kurczliwości:

 • zwiększone zmęczenie i niska tolerancja wysiłku;
 • duszność, najpierw z napięciem, potem w spoczynku;
 • częste bicie serca;
 • nieprawidłowy rytm serca;
 • zmiana barwy głosu w wyniku ucisku nerwu wstecznego.

Wraz ze wzrostem zaburzeń hemodynamicznych pojawiają się bóle serca, silne ataki uduszenia, uczucie ciężkości w wątrobie, obrzęki kończyn, obrzęk żył szyjnych. Powodem tego jest podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku, nie pozwala na swobodny przepływ krwi z płuc..

Wynikająca z tego stagnacja i nadciśnienie w małym kółku prowadzą do zmniejszenia odpływu żylnego z żyły głównej, wzrostu wątroby i gromadzenia się płynu w klatce piersiowej i jamie brzusznej.

W zależności od przyczyny przerostu u pacjentów odnotowuje się również dodatkowe objawy charakterystyczne dla danej patologii..

PowodyOznaki
Wysokie ciśnienie tętniczeBól głowy, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, migotanie punktów przed oczami.
Zwężenie zastawki mitralnejZaczerwienienie policzka, blada skóra, kaszel z krwawymi plamami.
Zwężenie zastawki aortalnejOmdlenie, zawroty głowy, niskie ciśnienie rozkurczowe.
Koarktacja aortyWysoki nacisk na górne i dolne kończyny dolne, dobrze rozwinięta obręcz barkowa, bóle głowy, zastoinowe sapanie w płucach.

Prognoza

Każdy pacjent z rozszerzeniem lewej komory, wiedząc już co to jest, musi przestrzegać wszystkich zaleceń lekarskich. Przy takiej diagnozie ważna jest wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia. W zaawansowanych postaciach prawdopodobieństwo wystąpienia niewydolności serca jest wysokie. U tych samych pacjentów aparat zastawki jest zdeformowany, co prowadzi do niedomykalności mitralnej. Diagnoza ta znacząco pogarsza jakość życia i skraca jego czas trwania. Rokowanie pacjenta jest złe.

Każdy pacjent powinien pamiętać, że pierwsze objawy nie są normą i wymagają kompleksowych procedur diagnostycznych. Terminowe leczenie zmniejszy ryzyko powikłań, a leczenie przedłuży życie na wiele lat.

3 Przyczyny dylatacji

Istnieje wiele przyczyn, które mogą prowadzić do rozwoju dylatacji. Jeśli nie można ustalić, jaki czynnik patologiczny wpływa na mięsień sercowy, prowadząc do jego rozciągania, mówią o kardiomiopatii rozstrzeniowej. W innych przypadkach przyczyny rozwoju poszerzenia komór serca mogą być następujące.

Poszerzenie lewego przedsionka można zaobserwować, gdy:

 • z wadami serca (zwężenie, niewydolność lewej zastawki przedsionkowo-komorowej),
 • choroby zakaźne o różnej etiologii,
 • patologia endokrynologiczna,
 • picie dużej ilości napojów alkoholowych,
 • nadmierna aktywność fizyczna,
 • formacje guza w lewym przedsionku,
 • zaburzenia rytmu, choroby autoimmunologiczne,
 • choroba reumatyczna serca,
 • zerwanie akordów ścięgien.

Przyczyny poszerzenia prawego przedsionka:

 • nadciśnienie płucne,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • zwężenie zastawki,
 • infekcyjne zapalenie wsierdzia z uszkodzeniem strun i guzków zastawki trójdzielnej (trójdzielnej),
 • wady serca (tetrada Fallota),
 • nadciśnienie wrotne.

Izolowane poszerzenie prawego przedsionka jest znacznie mniej powszechne niż połączone rozszerzenie prawego przedsionka i prawej komory. Rozszerzają się nie tylko przedsionki, ale także komory, a nawet częściej pierwsza. Może być wiele przyczyn takiego stanu rzeczy..

Poszerzenie jamy lewej komory może prowadzić do:

 • zwężenie (koarktacja) otworu aorty,
 • zwężenie zastawki aortalnej,
 • niedokrwienie serca,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • nadciśnienie tętnicze.

Rzadko występuje izolowana ekspansja lewej lub prawej komory. Najczęściej wraz z prawą komorą rozszerza się również przedsionek.

Przyczyny tego poszerzenia mogą być wskazane dla prawego przedsionka, a także wymienione poniżej:

 • zatorowość płucna (PE),
 • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
 • ubytek przegrody międzykomorowej,
 • patent Ductus arteriosus,
 • wrodzony brak osierdzia,
 • arytmogenna dysplazja prawej komory,
 • guzy prawego serca,
 • zawał mięśnia sercowego prawej komory.

4 Objawy kliniczne

Ludzkie serce jest nieskończenie niezdolne do radzenia sobie ze zwiększonym obciążeniem. Rozszerzenie tonogenne zostaje zastąpione rozszerzeniem miogennym, pojawiają się oznaki niewydolności krążenia. Jeśli lewe serce jest przeciążone, mówią o niewydolności lewej komory, jeśli przeciążenie spada na prawe komory, rozwija się niewydolność prawej komory..

Główne objawy niewydolności lewej komory to duszność wysiłkowa, ból serca, uczucie przerwania i kołatanie serca, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, obrzęk nóg i stóp.

W przypadku niewydolności prawej komory pacjenci skarżą się na szybkie bicie serca, duszność, obrzęk żył szyjnych, niskie ciśnienie krwi, uczucie ciężkości w prawym podżebrzu, obrzęki kończyn.

Zwiększona aktywność kinazy kreatynowej w badaniu krwi

Normalne, niskie i wysokie wartości INR