Poszerzenie przedsionków

Przedsionki są oddzielnymi jamami w strukturze serca, zapewniającymi zasysanie krwi przepływającej przez naczynia żylne z powodu podciśnienia. Funkcja pompowania powoduje wypełnienie komór, zwiększając ich objętość do granic, a następnie zmniejszając się, gdy krew kurczy się i przechodzi do komór.

Ta cecha wymaga, aby mięsień sercowy miał wystarczającą wytrzymałość i elastyczność. Poszerzenie lewego przedsionka i podobna masa po prawej stronie oznacza nadmierną ekspansję bez pogrubienia ścian. Termin jest używany do scharakteryzowania wszelkich pustych narządów. Należy jednak pamiętać, że rozmiar rozciągnięcia musi przekraczać normy fizjologiczne..

Norma i patologia skurczu

Normalna objętość rozkurczowa prawego przedsionka po 18-25 latach wynosi około 105 cm 3, lewy - 90-135 cm 3. W wieku sześćdziesięciu lat zwiększa się o 5-10 cm 3. U kobiet jest to zwykle 3–6 cm 3 więcej. Kiedy ubytek kurczy się, prawie się zmniejsza. Wszelkie objętości powyżej normy określa się jako poszerzenie przedsionków..

Prawy przedsionek otrzymuje krew z żyły głównej, zatoki wieńcowej serca i wielu małych żył, podczas gdy lewy przedsionek otrzymuje krew z płuc. U zbiegu żyły płucnej i żyły głównej nie ma zastawek. Odwrotny przepływ krwi zostaje zatrzymany z powodu skurczu pierścieniowych formacji mięśniowych.

Komórki miocytów są odpowiedzialne za zdolność do kurczenia się w przedsionkach. Proces kurczliwości zapewnia mechanizm łączenia włókien aktyny i miozyny z udziałem elektrolitów i pozyskiwania energii. Każda choroba serca związana z uszkodzeniem mięśnia sercowego jest koniecznie odzwierciedlona w formacjach nadkomorowych.

Związek z arytmią

Ważnym składnikiem patologii jest naruszenie prawidłowego tworzenia rytmu. Faktem jest, że główny węzeł (rozrusznik), który ustawia prawidłowy rytm bicia serca, znajduje się w prawym przedsionku. A w przegrodzie międzyprzedsionkowej znajduje się nadkomorowa część drugiego najważniejszego - węzła przedsionkowo-komorowego.

Arytmia objawia się skurczami pozaskurczowymi, napadami tachykardii napadowej.

Wzrost objętości przedsionków najczęściej nie jest chorobą niezależną, ale odzwierciedla ogólne uszkodzenie serca, jego wrodzoną lub nabytą patologię.

Co powoduje rozszerzenie?

Ze względu na dylatację zwykle rozróżnia się 2 rodzaje patologii:

 • tonogenny - występuje przy zwiększonym ciśnieniu w komorach serca z powodu ich przepełnienia krwią;
 • miogenny - zależy od patologii warstwy mięśniowej (mięśnia sercowego).

Najbardziej charakterystycznym przykładem typu tonogennego jest poszerzenie wszystkich części serca w nadciśnieniu tętniczym, kiedy z lewej komory fala nadmiernego rozciągnięcia przechodzi do przedsionka..

Przyczyny wzrostu objętości lewego i prawego przedsionka są różne. W rozszerzaniu lewego przedsionka i obu jednocześnie ważną rolę odgrywa:

 • poważne fizyczne przeciążenie w pracy, sporcie, które prowadzi do ciągłej potrzeby zwiększonego krążenia krwi;
 • trwały wzrost ciśnienia krwi;
 • różne wrodzone wady serca (wada przegrody międzykomorowej, zwężenie aorty) lub nabyta, częściej reumatyczna etiologia (niedomykalność zastawki mitralnej);
 • migotanie przedsionków w postaci napadowej;
 • zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie, trzepotanie przedsionków;
 • rozwój kardiomiopatii alkoholowej i autoimmunologicznej.

Rozciąganie rozpoczyna się w lewej komorze od:

 • zmiany organiczne w mięśniu sercowym spowodowane martwicą, blizną, tętniakiem po ostrym zawale serca;
 • zakaźne zapalenie mięśnia sercowego na tle infekcji wirusowych, odry, szkarlatyny, zapalenia migdałków, tyfusu, posocznicy;
 • ciężkie niedokrwienie;
 • nadciśnienie.

Istnieją choroby o nieznanych przyczynach.

Poszerzenie prawego przedsionka następuje wraz ze wzrostem ciśnienia w krążeniu płucnym. Oto przyczyny:

 • przewlekłe choroby tkanki płucnej i oskrzeli, występujące z upośledzoną drożnością (niedrożnością);
 • wrodzone wady serca (niezamykanie przewodu lędźwiowego, zwężenie tętnicy płucnej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, tetrada Fallota);
 • wady reumatyczne serca (niedomykalność zastawki trójdzielnej i zwężenie ujścia prawego przedsionka).

Początek choroby z prawej komory występuje, gdy:

 • atak reumatyczny;
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia;
 • powstawanie nadciśnienia płucnego;
 • niewydolność serca typu „serce płucne”;
 • arytmogenna dysplazja tkanki serca.

Zapalenie mięśnia sercowego wpływa na wszystkie części i komory narządu. Najczęstsze przyczyny to:

 • bolące gardła;
 • infekcje dziecięce;
 • choroby wirusowe;
 • zakażenie grzybicze;
 • inwazje pasożytnicze;
 • negatywne skutki leków;
 • różne zatrucia.

Rzadziej rozszerzone przedsionki rozpoznaje się:

 • choroby tarczycy;
 • autoimmunologiczne procesy systemowe;
 • guzy.

Objawy kliniczne

Objawy dylatacji nie pojawiają się przy umiarkowanym rozszerzeniu. Analiza retrospektywna wykazuje łagodny tachykardię z chodzeniem, pobudzeniem lub aktywnością fizyczną. Oznaki dylatacji objawiają się klinicznie ogólnymi objawami niewydolności serca. Podczas badania pacjenta nie można wykryć skarg pacjentów specyficznych tylko dla przedsionków ani charakterystycznych zaburzeń..

Lekarz powinien podejrzewać poszerzenie przedsionków podczas rejestracji arytmii, kompleksowego badania. Musisz zwrócić uwagę na:

 • duszność pacjenta podczas poruszania się, mówienia;
 • arytmia skurczów serca podczas osłuchiwania;
 • obrzęk stóp i nóg.

W skargach pacjenci mówią o:

 • pojawienie się niejasnej słabości, senności;
 • szybkie zmęczenie;
 • zmniejszona wydajność.

Jak zdiagnozować wzdęcie przedsionków?

W diagnostyce powiększonych lub rozciągniętych przedsionków główną metodą jest badanie ultrasonograficzne serca..

Obiektywne dane dotyczące pomiaru wymiarów, grubości ścian, wskaźników funkcjonalnych podane są z uwzględnieniem wieku, płci i wagi pacjenta. Pomaga to określić fazę niewydolności serca. Na przykład wykrycie poszerzenia lewego przedsionka na I stopniu odwrotnego przepływu krwi z komory (niedomykalność) wskazuje na wystarczający mechanizm kompensacyjny serca.

 • oznaki przerostu przedsionków w postaci wysokiego załamka P;
 • wykrywa arytmię;
 • ustala lokalizację dodatkowych skurczów;
 • określa cechy rytmu (migotanie, trzepotanie, napad).

Dzięki zastosowaniu monitoringu Holtera stało się możliwe obserwowanie i rejestrowanie zmian w ciągu dnia, podczas snu, podczas pracy.

Zdjęcie rentgenowskie pokazuje wzrost objętości przedsionków i innych części serca, oznaki nadciśnienia w małym kółku, upośledzona struktura tkanki płucnej, przekrwienie są ważne.

Wykonuje się koronarografię w celu rozwiązania problemu chirurgicznego leczenia niedokrwienia, eliminacji napadów migotania za pomocą operacji.

Metody leczenia

Dylatację należy leczyć, gdy patologia zostanie wykryta na różnych etapach. Przy początkowych objawach rozmiar przedsionków można przywrócić do normy i można zapobiec poważnym konsekwencjom.

Obecność niewydolności serca leczy się glikozydami nasercowymi.

Dużo uwagi poświęca się przywróceniu prawidłowego rytmu. W tym celu stosuje się leki przeciwarytmiczne (β-blokery). W przypadku braku efektu terapeutycznego stosuje się metody ekspozycji na zimno (krioaplikację), nacięcia i odcięcie lewego przedsionka od prawej, inne rodzaje operacji z jednoczesną eliminacją wady.

Jeśli leczenie chirurgiczne jest niemożliwe, rezultat osiąga się przez połączenie Digoksyny, małych dawek beta-blokerów podczas przyjmowania Warfaryny, aby zapobiec pękaniu zakrzepów.

Terapia dylatacyjna koniecznie obejmuje:

 • środki poprawiające metabolizm tkanek;
 • leki łagodzące zmiany niedokrwienne w naczyniach krwionośnych;
 • Inhibitory ACE;
 • leki przeciwpłytkowe.

Poszerzenie przedsionków należy traktować jako część ogólnej patologii serca, a także wpływ innych czynników wymagających przeciążenia mięśnia sercowego.

Poszerzenie przedsionków

Rozszerzenie przedsionków to rozszerzenie jamy lewego i (lub) prawego przedsionka przy zachowaniu normalnej grubości tworzących je ścian. Stan ten nie jest chorobą niezależną i jest uważany za jeden z objawów charakterystycznych dla wielu wrodzonych lub nabytych patologii układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego.

Powody

Patologiczny mechanizm rozwoju poszerzenia przedsionków opiera się na niedrożności przepływu krwi przez otwory przedsionkowo-komorowe, przez które komunikowane są wnęki komór i przedsionki.

Przyczyną rozszerzania się jamy lewego przedsionka jest najczęściej długotrwały wzrost ciśnienia w krążeniu ogólnoustrojowym, spowodowany systematycznym znacznym wysiłkiem fizycznym. Migotanie przedsionków może stać się kolejną przyczyną poszerzenia prawego przedsionka, choć w wielu przypadkach rozwija się jako powikłanie patologicznego rozszerzenia komory serca.

Poszerzenie prawego przedsionka spowodowane jest wzrostem ciśnienia krwi w krążeniu płucnym, co może wynikać z następujących czynników:

 • przewlekłe choroby oskrzelowo-płucne, które charakteryzują się skurczem mięśni oskrzelowych;
 • wrodzone i nabyte patologie naczyń krwionośnych płuc;
 • zakaźne uszkodzenia mięśnia sercowego;
 • nadciśnienie płucne;
 • wrodzone lub nabyte wady serca.

Formularze

W zależności od cech patogenezy wyróżnia się dwie formy rozszerzenia przedsionków:

 • tonogenny - rozwija się w wyniku wzrostu ciśnienia w jamie przedsionkowej z powodu wzrostu ich ukrwienia;
 • miogenny - rozwija się pod wpływem patologii mięśnia sercowego.

Poszerzenie rozpoznaje się, gdy objętość jednej lub więcej komór serca wzrośnie o więcej niż 5%.

Oznaki

Niewielkie lub umiarkowane poszerzenie przedsionków występuje bez objawów klinicznych i zwykle jest wykrywane przypadkowo podczas przeprowadzania badania z innego powodu, a w istocie jest wynikiem diagnostycznym.

Znacznemu rozszerzeniu przedsionków towarzyszy pogorszenie ich funkcji pompowania, co prowadzi do pojawienia się arytmii, rozwoju przewlekłej niewydolności serca. Objawy:

 • naruszenie rytmu serca;
 • duszność;
 • zwiększone zmęczenie;
 • obrzęk kończyn.

Diagnostyka

Główną metodą rozpoznawania poszerzenia przedsionków jest badanie ultrasonograficzne serca. Pozwala ocenić objętość komór serca, grubość ścian mięśnia sercowego i cechy ich skurczu, zidentyfikować możliwą patologię osierdzia, skrzepy krwi w jamach serca, oznaki uszkodzenia aparatu zastawkowego. Dane uzyskane podczas badania porównuje się z normą uwzględniając wzrost i wagę pacjenta. Poszerzenie rozpoznaje się, gdy objętość jednej lub więcej komór serca wzrośnie o więcej niż 5%.

W diagnostyce poszerzenia przedsionków stosuje się inne metody instrumentalne:

 • elektrokardiografia. Pozwala zidentyfikować naruszenia rytmu skurczów, a także przeprowadzić diagnostykę różnicową między rozszerzeniem przedsionków a innymi chorobami serca;
 • radiografia. Oznaki rozszerzenia to kardiomegalia (zwiększenie rozmiaru cienia serca), kulisty kształt serca, objawy nadciśnienia płucnego, rozszerzenie korzeni płuc;
 • angiografia naczynioruchowa. Pozwala wyjaśnić cechy strukturalne serca, zwykle wykonywane w celu wyboru taktyki leczenia chirurgicznego.

Poszerzenie przedsionków wymaga diagnostyki różnicowej z dziedzicznymi kardiomiopatiami, zapaleniem mięśnia sercowego, chorobą niedokrwienną, wrodzonymi i nabytymi wadami serca, rozwarstwieniem tętniaka.

Leczenie

W wielu przypadkach nie jest możliwe zidentyfikowanie przyczyny, która spowodowała rozwój poszerzenia przedsionków, dlatego leczenie ma na celu zwalczanie przewlekłej niewydolności serca. W tym celu pacjentom przepisuje się:

 • diuretyki;
 • beta-blokery;
 • leki przeciwarytmiczne;
 • Inhibitory ACE;
 • glikozydy nasercowe;
 • leki przeciwpłytkowe.

Jeśli można wyeliminować przyczynę rozszerzenia przedsionków, ich objętość może się stopniowo zmniejszać i powracać do normalnych wartości..

Wraz z nieskutecznością leczenia zachowawczego poszerzenia przedsionków i nasileniem objawów przewlekłej niewydolności serca, rozwiązuje się problem leczenia operacyjnego. Polega na zainstalowaniu stymulatora, który usprawnia procesy hemodynamiczne.

W przypadku ciężkiej niewydolności serca przeszczep serca jest jedynym sposobem leczenia. Jednak ta operacja jest rzadko wykonywana ze względu na wysoki koszt i złożoność..

Zapobieganie

Zapobieganie rozwojowi rozszerzeń przedsionków polega na działaniach mających na celu zapobieganie rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Obejmują one:

 • zbilansowana dieta;
 • zaprzestanie nadużywania alkoholu i palenia;
 • przestrzeganie reżimu pracy i odpoczynku;
 • regularne umiarkowane ćwiczenia.

Konsekwencje i komplikacje

Jeśli można wyeliminować przyczynę rozszerzenia przedsionków, ich objętość może się stopniowo zmniejszać i powracać do normalnych wartości. We wszystkich innych przypadkach komory serca stopniowo zwiększają swoją objętość, co prowadzi do nasilenia niewydolności serca..

Wykształcenie: ukończył Państwowy Instytut Medyczny w Taszkiencie, specjalizując się w medycynie ogólnej w 1991 roku. Wielokrotnie uczestniczył w kursach odświeżających wiedzę.

Doświadczenie zawodowe: anestezjolog-resuscytator miejskiego kompleksu położniczego, resuscytator oddziału hemodializy.

Informacje są uogólnione i podane wyłącznie w celach informacyjnych. Przy pierwszych oznakach choroby skontaktuj się z lekarzem. Samoleczenie jest niebezpieczne dla zdrowia!

Ludzki żołądek dobrze radzi sobie z ciałami obcymi i bez interwencji medycznej. Wiadomo, że sok żołądkowy może rozpuścić nawet monety..

Według badań WHO codzienna półgodzinna rozmowa przez telefon komórkowy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia guza mózgu o 40%.

Każda osoba ma nie tylko unikalne odciski palców, ale także język.

Lek przeciwdepresyjny klomipramina wywołuje orgazm u 5% pacjentek.

Kiedy kichamy, nasze ciało całkowicie przestaje działać. Nawet serce się zatrzymuje.

Dentyści pojawili się stosunkowo niedawno. Jeszcze w XIX wieku wyrywanie zepsutych zębów należało do obowiązków zwykłego fryzjera..

Najrzadszą chorobą jest choroba Kuru. Chorują na to tylko przedstawiciele plemienia Fur w Nowej Gwinei. Pacjent umiera ze śmiechu. Uważa się, że przyczyną choroby jest jedzenie ludzkiego mózgu..

Praca, której dana osoba nie lubi, jest o wiele bardziej szkodliwa dla jego psychiki niż jej brak.

Kiedyś uważano, że ziewanie wzbogaca organizm w tlen. Jednak ta opinia została odrzucona. Naukowcy udowodnili, że ziewając człowiek chłodzi mózg i poprawia jego wydajność.

Osoby przyzwyczajone do regularnego spożywania śniadań są znacznie mniej narażone na otyłość..

Według wielu naukowców kompleksy witaminowe są praktycznie bezużyteczne dla ludzi..

W naszych jelitach rodzą się, żyją i umierają miliony bakterii. Można je zobaczyć tylko w dużym powiększeniu, ale gdyby zostały zebrane razem, zmieściłyby się w zwykłej filiżance do kawy..

Nawet jeśli serce człowieka nie bije, może on jeszcze długo żyć, co pokazał nam norweski rybak Jan Revsdal. Jego "silnik" zatrzymał się na 4 godziny po tym, jak rybak zgubił się i zasnął na śniegu.

W Wielkiej Brytanii istnieje prawo, zgodnie z którym chirurg może odmówić wykonania operacji u pacjenta, jeśli pali lub ma nadwagę. Osoba musi porzucić złe nawyki, a wtedy być może nie będzie potrzebował operacji..

W samych Stanach Zjednoczonych na leki przeciwalergiczne wydaje się rocznie ponad 500 milionów dolarów. Nadal wierzysz, że zostanie znaleziony sposób na ostateczne pokonanie alergii.?

Zwykle przechodzimy na dietę ze względu na czynnik wywołujący: nową sukienkę, reklamę, artykuł w magazynie, komentarze lekarzy na temat zdrowego trybu życia. Tak, nawet zbliżający się le.

Poszerzenie obu przedsionków, co to jest

Poszerzenie przedsionków

Rozszerzenie przedsionków to rozszerzenie jamy lewego i (lub) prawego przedsionka przy zachowaniu normalnej grubości tworzących je ścian. Stan ten nie jest chorobą niezależną i jest uważany za jeden z objawów charakterystycznych dla wielu wrodzonych lub nabytych patologii układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego.

Patologiczny mechanizm rozwoju poszerzenia przedsionków opiera się na niedrożności przepływu krwi przez otwory przedsionkowo-komorowe, przez które komunikowane są wnęki komór i przedsionki.

Przyczyną rozszerzania się jamy lewego przedsionka jest najczęściej długotrwały wzrost ciśnienia w krążeniu ogólnoustrojowym, spowodowany systematycznym znacznym wysiłkiem fizycznym. Migotanie przedsionków może stać się kolejną przyczyną poszerzenia prawego przedsionka, choć w wielu przypadkach rozwija się jako powikłanie patologicznego rozszerzenia komory serca.

Poszerzenie prawego przedsionka spowodowane jest wzrostem ciśnienia krwi w krążeniu płucnym, co może wynikać z następujących czynników:

 • przewlekłe choroby oskrzelowo-płucne, które charakteryzują się skurczem mięśni oskrzelowych;
 • wrodzone i nabyte patologie naczyń krwionośnych płuc;
 • zakaźne uszkodzenia mięśnia sercowego;
 • nadciśnienie płucne;
 • wrodzone lub nabyte wady serca.

W zależności od cech patogenezy wyróżnia się dwie formy rozszerzenia przedsionków:

 • tonogenny - rozwija się w wyniku wzrostu ciśnienia w jamie przedsionkowej z powodu wzrostu ich ukrwienia;
 • miogenny - rozwija się pod wpływem patologii mięśnia sercowego.

Niewielkie lub umiarkowane poszerzenie przedsionków występuje bez objawów klinicznych i zwykle jest wykrywane przypadkowo podczas przeprowadzania badania z innego powodu, a w istocie jest wynikiem diagnostycznym.

Znacznemu rozszerzeniu przedsionków towarzyszy pogorszenie ich funkcji pompowania, co prowadzi do pojawienia się arytmii, rozwoju przewlekłej niewydolności serca. Objawy:

 • naruszenie rytmu serca;
 • duszność;
 • zwiększone zmęczenie;
 • obrzęk kończyn.

Diagnostyka

Główną metodą rozpoznawania poszerzenia przedsionków jest badanie ultrasonograficzne serca. Pozwala ocenić objętość komór serca, grubość ścian mięśnia sercowego i cechy ich skurczu, zidentyfikować możliwą patologię osierdzia, skrzepy krwi w jamach serca, oznaki uszkodzenia aparatu zastawkowego. Dane uzyskane podczas badania porównuje się z normą uwzględniając wzrost i wagę pacjenta. Poszerzenie rozpoznaje się, gdy objętość jednej lub więcej komór serca wzrośnie o więcej niż 5%.

W diagnostyce poszerzenia przedsionków stosuje się inne metody instrumentalne:

 • elektrokardiografia. Pozwala zidentyfikować naruszenia rytmu skurczów, a także przeprowadzić diagnostykę różnicową między rozszerzeniem przedsionków a innymi chorobami serca;
 • radiografia. Oznaki rozszerzenia to kardiomegalia (zwiększenie rozmiaru cienia serca), kulisty kształt serca, objawy nadciśnienia płucnego, rozszerzenie korzeni płuc;
 • angiografia naczynioruchowa. Pozwala wyjaśnić cechy strukturalne serca, zwykle wykonywane w celu wyboru taktyki leczenia chirurgicznego.

Poszerzenie przedsionków wymaga diagnostyki różnicowej z dziedzicznymi kardiomiopatiami, zapaleniem mięśnia sercowego, chorobą niedokrwienną, wrodzonymi i nabytymi wadami serca, rozwarstwieniem tętniaka.

W wielu przypadkach nie jest możliwe zidentyfikowanie przyczyny, która spowodowała rozwój poszerzenia przedsionków, dlatego leczenie ma na celu zwalczanie przewlekłej niewydolności serca. W tym celu pacjentom przepisuje się:

 • diuretyki;
 • beta-blokery;
 • leki przeciwarytmiczne;
 • Inhibitory ACE;
 • glikozydy nasercowe;
 • leki przeciwpłytkowe.

Wraz z nieskutecznością leczenia zachowawczego poszerzenia przedsionków i nasileniem objawów przewlekłej niewydolności serca, rozwiązuje się problem leczenia operacyjnego. Polega na zainstalowaniu stymulatora, który usprawnia procesy hemodynamiczne.

W przypadku ciężkiej niewydolności serca przeszczep serca jest jedynym sposobem leczenia. Jednak ta operacja jest rzadko wykonywana ze względu na wysoki koszt i złożoność..

Zapobieganie

Zapobieganie rozwojowi rozszerzeń przedsionków polega na działaniach mających na celu zapobieganie rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Obejmują one:

 • zbilansowana dieta;
 • zaprzestanie nadużywania alkoholu i palenia;
 • przestrzeganie reżimu pracy i odpoczynku;
 • regularne umiarkowane ćwiczenia.

Konsekwencje i komplikacje

Jeśli można wyeliminować przyczynę rozszerzenia przedsionków, ich objętość może się stopniowo zmniejszać i powracać do normalnych wartości. We wszystkich innych przypadkach komory serca stopniowo zwiększają swoją objętość, co prowadzi do nasilenia niewydolności serca..

Wiesz to:

Przeciętny człowiek w ciągu swojego życia wytwarza nie mniej niż dwie duże kałuże śliny..

Według badań WHO codzienna półgodzinna rozmowa przez telefon komórkowy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia guza mózgu o 40%.

Lek na kaszel „Terpinkod” jest jednym z najlepiej sprzedających się, wcale nie ze względu na swoje właściwości lecznicze.

Pierwszy wibrator został wynaleziony w XIX wieku. Pracował na silniku parowym i miał leczyć kobiecą histerię.

74-letni mieszkaniec Australii James Harrison oddał krew około 1000 razy. Ma rzadką grupę krwi, której przeciwciała pomagają przetrwać noworodkom z ciężką anemią. W ten sposób Australijczyk uratował około dwóch milionów dzieci..

Kiedy kichamy, nasze ciało całkowicie przestaje działać. Nawet serce się zatrzymuje.

Osoby przyzwyczajone do regularnego spożywania śniadań są znacznie mniej narażone na otyłość..

Każda osoba ma nie tylko unikalne odciski palców, ale także język.

Krew ludzka „przepływa” przez naczynia pod olbrzymim ciśnieniem i w przypadku naruszenia ich integralności może strzelać z odległości do 10 metrów.

Uśmiechanie się tylko dwa razy dziennie może obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko zawału serca i udaru mózgu..

Używamy 72 mięśni, aby wypowiedzieć nawet najkrótsze i najprostsze słowa..

Wiele leków było początkowo sprzedawanych jako narkotyki. Na przykład heroina była pierwotnie sprzedawana jako lek na kaszel. A kokaina była zalecana przez lekarzy jako środek znieczulający i środek zwiększający wytrzymałość..

Ludzki żołądek dobrze radzi sobie z ciałami obcymi i bez interwencji medycznej. Wiadomo, że sok żołądkowy może rozpuścić nawet monety..

Według badań kobiety pijące kilka szklanek piwa lub wina tygodniowo mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi..

Leworęczni mają krótszą oczekiwaną długość życia niż praworęczni.

Technologie, które zrewolucjonizują opiekę zdrowotną w 2018 roku

Oczekuje się, że w 2018 roku rosyjska opieka zdrowotna ulegnie znacznym zmianom. Dotyczyć one będą głównie aktywnego wprowadzania technologii informacyjnych, aw szczególności teleinformatyki.

Poszerzenie przedsionków

Przedsionki są oddzielnymi jamami w strukturze serca, zapewniającymi zasysanie krwi przepływającej przez naczynia żylne z powodu podciśnienia. Funkcja pompowania powoduje wypełnienie komór, zwiększając ich objętość do granic, a następnie zmniejszając się, gdy krew kurczy się i przechodzi do komór.

Ta cecha wymaga, aby mięsień sercowy miał wystarczającą wytrzymałość i elastyczność. Poszerzenie lewego przedsionka i podobna masa po prawej stronie oznacza nadmierną ekspansję bez pogrubienia ścian. Termin jest używany do scharakteryzowania wszelkich pustych narządów. Należy jednak pamiętać, że rozmiar rozciągnięcia musi przekraczać normy fizjologiczne..

Norma i patologia skurczu

Normalna objętość rozkurczowa prawego przedsionka w wieku 18-25 lat wynosi około 105 cm 3. Lewy - 90-135 cm 3. W wieku sześćdziesięciu lat zwiększa się o 5-10 cm 3. U kobiet jest to zwykle 3-6 cm 3 więcej. Kiedy ubytek kurczy się, prawie się zmniejsza. Wszelkie objętości powyżej normy określa się jako poszerzenie przedsionków..

Prawy przedsionek otrzymuje krew z żyły głównej, zatoki wieńcowej serca i wielu małych żył, podczas gdy lewy przedsionek otrzymuje krew z płuc. U zbiegu żyły płucnej i żyły głównej nie ma zastawek. Odwrotny przepływ krwi zostaje zatrzymany z powodu skurczu pierścieniowych formacji mięśniowych.

Nadmierne rozciągnięcie komór jest spowodowane zablokowaniem przepływu krwi przez otwory przedsionkowo-komorowe znajdujące się między komorami a przedsionkami. Niedrożność mechaniczna może powodować dylatację z powodu nieprawidłowego działania aparatu zastawkowego, chorób wsierdzia.

Komórki miocytów są odpowiedzialne za zdolność do kurczenia się w przedsionkach. Proces kurczliwości zapewnia mechanizm łączenia włókien aktyny i miozyny z udziałem elektrolitów i pozyskiwania energii. Każda choroba serca związana z uszkodzeniem mięśnia sercowego jest koniecznie odzwierciedlona w formacjach nadkomorowych.

Związek z arytmią

Ważnym składnikiem patologii jest naruszenie prawidłowego tworzenia rytmu. Faktem jest, że główny węzeł (rozrusznik), który ustawia prawidłowy rytm bicia serca, znajduje się w prawym przedsionku. A w przegrodzie międzyprzedsionkowej znajduje się nadkomorowa część drugiego najważniejszego - węzła przedsionkowo-komorowego.

Zmiany takie jak poszerzenie prawego przedsionka czy poszerzenie lewego przedsionka, przyczyniają się do utraty masy mięśniowej, zastąpienia drobnymi ogniskami zwłóknienia, co prowadzi do pojawienia się ektopowych ognisk pobudliwości

Arytmia objawia się skurczami pozaskurczowymi, napadami tachykardii napadowej.

Wzrost objętości przedsionków najczęściej nie jest chorobą niezależną, ale odzwierciedla ogólne uszkodzenie serca, jego wrodzoną lub nabytą patologię.

Co powoduje rozszerzenie?

Ze względu na dylatację zwykle rozróżnia się 2 rodzaje patologii:

 • tonogenny - występuje przy zwiększonym ciśnieniu w komorach serca z powodu ich przepełnienia krwią;
 • miogenny - zależy od patologii warstwy mięśniowej (mięśnia sercowego).

Najbardziej charakterystycznym przykładem typu tonogennego jest poszerzenie wszystkich części serca w nadciśnieniu tętniczym, kiedy z lewej komory fala nadmiernego rozciągnięcia przechodzi do przedsionka..

Przyczyny wzrostu objętości lewego i prawego przedsionka są różne. W rozszerzaniu lewego przedsionka i obu jednocześnie ważną rolę odgrywa:

Zalecana literatura: Ubytek przegrody międzykomorowej płodu

 • poważne fizyczne przeciążenie w pracy, sporcie, które prowadzi do ciągłej potrzeby zwiększonego krążenia krwi;
 • trwały wzrost ciśnienia krwi;
 • różne wrodzone wady serca (wada przegrody międzykomorowej, zwężenie aorty) lub nabyta, częściej reumatyczna etiologia (niedomykalność zastawki mitralnej);
 • migotanie przedsionków w postaci napadowej;
 • zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie, trzepotanie przedsionków;
 • rozwój kardiomiopatii alkoholowej i autoimmunologicznej.

Rozciąganie rozpoczyna się w lewej komorze od:

 • zmiany organiczne w mięśniu sercowym spowodowane martwicą, blizną, tętniakiem po ostrym zawale serca;
 • zakaźne zapalenie mięśnia sercowego na tle infekcji wirusowych, odry, szkarlatyny, zapalenia migdałków, tyfusu, posocznicy;
 • ciężkie niedokrwienie;
 • nadciśnienie.

Istnieją choroby o nieznanych przyczynach.

Poszerzenie prawego przedsionka następuje wraz ze wzrostem ciśnienia w krążeniu płucnym. Oto przyczyny:

 • przewlekłe choroby tkanki płucnej i oskrzeli, występujące z upośledzoną drożnością (niedrożnością);
 • wrodzone wady serca (niezamykanie przewodu botallova, zwężenie tętnicy płucnej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, tetrada Fallota);
 • wady reumatyczne serca (niedomykalność zastawki trójdzielnej i zwężenie ujścia prawego przedsionka).

Początek choroby z prawej komory występuje, gdy:

 • atak reumatyczny;
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia;
 • powstawanie nadciśnienia płucnego;
 • niewydolność serca typu „serce płucne”;
 • arytmogenna dysplazja tkanki serca.

Zapalenie mięśnia sercowego wpływa na wszystkie części i komory narządu. Najczęstsze przyczyny to:

 • bolące gardła;
 • infekcje dziecięce;
 • choroby wirusowe;
 • zakażenie grzybicze;
 • inwazje pasożytnicze;
 • negatywne skutki leków;
 • różne zatrucia.

Rzadziej rozszerzone przedsionki rozpoznaje się:

 • choroby tarczycy;
 • autoimmunologiczne procesy systemowe;
 • guzy.

Objawy kliniczne

Objawy dylatacji nie pojawiają się przy umiarkowanym rozszerzeniu. Analiza retrospektywna wykazuje łagodny tachykardię z chodzeniem, pobudzeniem lub aktywnością fizyczną. Oznaki dylatacji objawiają się klinicznie ogólnymi objawami niewydolności serca. Podczas badania pacjenta nie można wykryć skarg pacjentów specyficznych tylko dla przedsionków ani charakterystycznych zaburzeń..

Lekarz powinien podejrzewać poszerzenie przedsionków podczas rejestracji arytmii, kompleksowego badania. Musisz zwrócić uwagę na:

 • duszność pacjenta podczas poruszania się, mówienia;
 • arytmia skurczów serca podczas osłuchiwania;
 • obrzęk stóp i nóg.

W skargach pacjenci mówią o:

 • pojawienie się niejasnej słabości, senności;
 • szybkie zmęczenie;
 • zmniejszona wydajność.

Jak zdiagnozować wzdęcie przedsionków?

W diagnostyce powiększonych lub rozciągniętych przedsionków główną metodą jest badanie ultrasonograficzne serca..

Nowoczesny sprzęt pozwala na wyświetlanie i obserwowanie na kolorowym obrazie procesu napełniania komór serca, kierunku przepływu krwi

Obiektywne dane dotyczące pomiaru wymiarów, grubości ścian, wskaźników funkcjonalnych podane są z uwzględnieniem wieku, płci i wagi pacjenta. Pomaga to określić fazę niewydolności serca. Na przykład wykrycie poszerzenia lewego przedsionka na I stopniu odwrotnego przepływu krwi z komory (niedomykalność) wskazuje na wystarczający mechanizm kompensacyjny serca.

 • oznaki przerostu przedsionków w postaci wysokiego załamka P;
 • wykrywa arytmię;
 • ustala lokalizację dodatkowych skurczów;
 • określa cechy rytmu (migotanie, trzepotanie, napad).

Dzięki zastosowaniu monitoringu Holtera stało się możliwe obserwowanie i rejestrowanie zmian w ciągu dnia, podczas snu, podczas pracy.

Zdjęcie rentgenowskie pokazuje wzrost objętości przedsionków i innych części serca, oznaki nadciśnienia w małym kółku, upośledzona struktura tkanki płucnej, przekrwienie są ważne.

Wykonuje się koronarografię w celu rozwiązania problemu chirurgicznego leczenia niedokrwienia, eliminacji napadów migotania za pomocą operacji.

Aby uzyskać lepszą widoczność lewego przedsionka (LA), wykonuje się boczne i bezpośrednie zdjęcia rentgenowskie z kontrastowym przełykiem

Metody leczenia

Dylatację należy leczyć, gdy patologia zostanie wykryta na różnych etapach. Przy początkowych objawach rozmiar przedsionków można przywrócić do normy i można zapobiec poważnym konsekwencjom.

Rozciąganie komór wymaga wyeliminowania podstawowej patologii (stan zapalny, nadciśnienie, niedrożność mechaniczna w przypadku wady). Dlatego mogą być wymagane antybiotyki, leki moczopędne, glikokortykoidy, leki przeciwnadciśnieniowe, korekta chirurgiczna.

Obecność niewydolności serca leczy się glikozydami nasercowymi.

Dużo uwagi poświęca się przywróceniu prawidłowego rytmu. W tym celu stosuje się leki przeciwarytmiczne (β-blokery). W przypadku braku efektu terapeutycznego stosuje się metody ekspozycji na zimno (krioaplikację), nacięcia i odcięcie lewego przedsionka od prawej, inne rodzaje operacji z jednoczesną eliminacją wady.

Jeśli leczenie chirurgiczne jest niemożliwe, rezultat osiąga się przez połączenie Digoksyny, małych dawek beta-blokerów podczas przyjmowania Warfaryny, aby zapobiec pękaniu zakrzepów.

Terapia dylatacyjna koniecznie obejmuje:

 • środki poprawiające metabolizm tkanek;
 • leki łagodzące zmiany niedokrwienne w naczyniach krwionośnych;
 • Inhibitory ACE;
 • leki przeciwpłytkowe.

Poszerzenie przedsionków należy traktować jako część ogólnej patologii serca, a także wpływ innych czynników wymagających przeciążenia mięśnia sercowego.

Poszerzenie komór i części serca

Każde rozszerzenie anatomicznych ubytków w ciele nazywa się dylatacją. Jak wiadomo, serce jest również narządem wydrążonym, składającym się z dwóch komór i dwóch przedsionków, które w określonych warunkach również mogą ulegać rozciągnięciu - fizjologicznemu lub patologicznemu. Na przykład rozszerzenie lewego przedsionka może stać się niezależną chorobą lub być oznaką innych zaburzeń w organizmie i wymaga obowiązkowej interwencji medycznej..

Powody dylatacji

Normalna waga serca u osoby dorosłej wynosi 330 g dla mężczyzn, 253 g dla kobiet (wartości orientacyjne). Stan, w którym następuje wzrost objętości wszystkich komór serca lub jednej z nich, niezwiązany ze wzrostem grubości ściany narządu, nazywany jest dylatacją. Poszerzenie jam serca może obejmować zarówno przedsionki, jak i komory serca i ma różne przyczyny.

„Klasycznym” wariantem dylatacji serca jest rozwój i progresja nadciśnienia tętniczego u ludzi, kiedy wraz ze wzrostem ciśnienia krwi mięśnie serca muszą się silniej skurczyć, w wyniku czego ulegają patologicznemu rozciągnięciu. Kliniczne objawy dylatacji na tle wiotkości i osłabienia mięśnia sercowego można zredukować do arytmii, obrzęków, duszności i innych objawów.

Klasyfikacja patologii obejmuje następujące typy:

 1. tonogenne poszerzenie jamy serca - występuje na tle zwiększonego ciśnienia w komorach serca na skutek wzrostu ich ukrwienia;
 2. miogenne rozszerzenie serca - z powodu patologii mięśnia sercowego.

Przyczyny poszerzenia komór i przedsionków są rozległe. Warto bardziej szczegółowo rozważyć warunki wstępne rozciągnięcia lewej i prawej komory serca osobno. Poszerzenie lewego przedsionka, a także obu przedsionków, występuje natychmiast częściej niż inne formy i może wystąpić z powodu takich chorób i zjawisk:

 • trwały wzrost ciśnienia w krążeniu ogólnoustrojowym;
 • ciężka aktywność fizyczna z zastojem serca;
 • różne wady serca u noworodków lub wady nabyte - wada przegrody międzykomorowej, niewydolność zastawki płucnej lub trójdzielnej;
 • niewydolność zastawki mitralnej;
 • migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków;
 • migotanie przedsionków;
 • kardiomiopatia z dystrofią ścian mięśniowych spowodowaną alkoholizmem, patologiami autoimmunologicznymi.

Poszerzenie prawego przedsionka wiąże się ze wzrostem ciśnienia w krążeniu płucnym. Może to być spowodowane:

NASI CZYTELNICY POLECAJĄ!

Według naszych czytelników najskuteczniejszym środkiem na pozbycie się chorób sercowo-naczyniowych jest Normalife. Środek działa na przyczynę choroby, zmniejszając ryzyko udaru i zawału serca do zera! Opinia lekarzy.

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • skurcze płuc;
 • nadciśnienie płucne;
 • zakaźna choroba serca;
 • niektóre wady serca;
 • zwężenie trójdzielne.

Rozdęcie lewej komory występuje z następujących powodów:

 • zwężenie aorty;
 • organiczna patologia mięśnia sercowego;
 • patologia ściany komory;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • niedokrwienie serca;
 • nadciśnienie;
 • czasami powody pozostają niejasne.

Prawą komorę można rozszerzyć z następujących powodów:

 • niewydolność zastawki po chorobie na reumatyzm, bakteryjne zapalenie wsierdzia;
 • nadciśnienie płucne;
 • wrodzony brak osierdzia;
 • płucna choroba serca;
 • arytmogenna dysplazja.

Rozrost prawej lub lewej części serca, a także wszystkich jego komór, może wystąpić podczas zapalenia mięśnia sercowego (kardiopatii) po bólu gardła, szkarlatynie. Częstymi przyczynami rozwoju rozszerzenia w dowolnej lokalizacji mogą być infekcje grzybicze i wirusowe, inwazje pasożytnicze, zatrucia i zatrucia, skutki uboczne leków. Odnotowano przypadki poszerzenia komór serca w chorobach autoimmunologicznych, chorobach tarczycy, nowotworach złośliwych i łagodnych.

Objawy patologii

Umiarkowane poszerzenie komór bocznych, lewego lub prawego przedsionka, z reguły nie prowadzi do żadnych objawów. Ale przy znacznym rozszerzeniu komór serca zmniejsza się jego funkcja pompowania, więc zaczynają pojawiać się objawy niewydolności serca i arytmii:

 • duszność;
 • zaburzenia bicia serca;
 • szybka męczliwość;
 • zmniejszona zdolność znoszenia stresu psychicznego;
 • słabość bez wyraźnego powodu;
 • obrzęk nóg i ramion.

W wyniku przewlekłego działania czynników ryzyka w tkance serca zachodzą różne zmiany, w wyniku których powstają włókna włókniste - powstaje przerost rozszerzony (rozciąganie z pogrubieniem ścianek). Ten stan, podobnie jak samo rozszerzenie, wywołuje rozwój przewlekłej postępującej niewydolności serca. W przypadku braku opieki medycznej powikłaniem choroby mogą być również częste choroby zakaźne serca, zakrzepica i choroba zakrzepowo-zatorowa. migotanie przedsionków i komór. Innym częstym powikłaniem jest rozszerzenie pierścienia zastawkowego, deformacja zastawki i rozwój nabytej choroby serca - niedomykalności mitralnej. Dlatego rozszerzenie serca musi zostać wykryte w czasie, na który należy udać się do doświadczonego kardiologa i przeprowadzić badanie.

Diagnostyka

Ponieważ niewielkie rozszerzenie komór serca nie powoduje objawów, rozszerzenie często staje się przypadkowym odkryciem medycznym. Główną metodą diagnostyczną stosowaną w badaniu jest USG serca. Ujawnia wszystkie zachodzące zmiany - wielkość komór serca, stopień naruszenia funkcji skurczowej i rozkurczowej komór, obecność lub brak uszkodzeń zastawek i skrzepów krwi w sercu, patologię osierdzia.

Uzyskane dane porównuje się z normą dotyczącą wieku, uwzględniając masę ciała i wzrost. Na przykład norma dla średnicy lewej komory nie przekracza 56 mm, chociaż u wysokich, dużych ludzi niewielki wzrost komory nie będzie rozszerzeniem. Zwykle diagnozę „dylatacji” dokonuje się, gdy jej komory (wszystkie lub kilka) są rozszerzone o 5% lub więcej.

Inne metody badawcze, które również można wykorzystać w diagnostyce choroby to:

 1. EKG - konieczne jest różnicowanie rozszerzenia z innymi chorobami, a także identyfikacja rodzaju zaburzeń rytmu serca;
 2. radiografia - odzwierciedla oznaki kardiomegalii, wzrost w jednej lub drugiej jamie serca, w ciężkich przypadkach - kulisty kształt serca, rozszerzenie korzeni płuc, objawy nadciśnienia płucnego;
 3. angiografia wieńcowa - niezbędna do rozwiązania problemu leczenia operacyjnego w celu wyjaśnienia budowy serca.

Rozróżnij poszerzenie komór serca ze względu na możliwe przyczyny jego wystąpienia między tętniakiem, wrodzoną wadą serca i nabytymi wadami serca. choroba niedokrwienna, zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatie dziedziczne itp..

Metody leczenia

Prognozy dotyczące wczesnego leczenia choroby i eliminacji (korekty) jej przyczyn są korzystne: serce może powrócić do swoich naturalnych rozmiarów lub nieznacznie się zmniejszyć, co znacznie zmniejszy ryzyko powikłań. Leczenie powinno mieć na celu pozbycie się podstawowej patologii, która doprowadziła do rozciągnięcia komór serca. Może to wymagać kuracji antybiotykami (w przypadku bakteryjnego zapalenia wsierdzia), zabiegu chirurgicznego (w przypadku wad serca), przyjmowania glikokortykosteroidów (w przypadku patologii autoimmunologicznych) itp. Jeśli choroba podstawowa utrzymuje się, ryzyko powikłań nie zmniejsza się, oczekiwana długość życia nie zwiększa się.

Ponadto w przypadku poszerzenia serca wskazana jest specjalna terapia, która może obejmować:

 • środki wpływające na metabolizm tkanek;
 • leki na niewydolność serca;
 • leki przeciw niedokrwieniu;
 • leki obniżające ciśnienie krwi;
 • diuretyki;
 • Inhibitory ACE i beta-blokery;
 • glikozydy nasercowe;
 • środki przeciwpłytkowe;
 • leki przeciwarytmiczne.

Jako środki nielekowe, dieta z wyłączeniem tłustych potraw i ograniczenia soli w diecie, rzucenie palenia i alkoholu, wskazana jest terapia ruchowa.

W ciężkich przypadkach z postępującą niewydolnością serca tylko przeszczep serca może pomóc pacjentowi..

Od środków ludowych w celu poprawy procesów metabolicznych można zastosować następujące przepisy:

 1. Łyżeczkę posiekanego korzenia kozłka zalać 150 ml zimnej wody, pozostawić na 12 godzin. Weź 50 ml trzy razy dziennie.
 2. Łyżkę mięty zaparzyć 300 ml wrzącej wody, pozostawić na 2 godziny. Pij 100 ml trzy razy dziennie.
 3. Wymieszaj równo kwiaty nieśmiertelnika i rumianku, pąki brzozy, dziurawiec, owoce głogu. Łyżkę kolekcji zaparzyć szklanką wody. Pij ¼ szklanki trzy razy dziennie. Kurację ziołową najlepiej wykonywać co najmniej 30-45 dni 2-3 razy w roku.

Zapobieganie chorobie

W celu zapobiegania patologii ważne jest rzucenie palenia, ograniczenie spożycia alkoholu, zapobieganie stresowi i ich długotrwałemu wpływowi na organizm, wykluczenie przepracowania, zwłaszcza fizycznego. Musisz też dobrze się odżywiać - ogranicz pokarmy bogate w cholesterol, wzbogacaj menu o warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste, żywność w Omega 3,6,9-cystole.

Jesteś jednym z milionów ludzi, którzy mają problemy z sercem?

Wszystkie twoje próby wyleczenia nadciśnienia zakończyły się niepowodzeniem.?

Czy myślałeś już o radykalnych środkach? Jest to zrozumiałe, ponieważ silne serce jest wskaźnikiem zdrowia i powodem do dumy. Ponadto jest to przynajmniej długowieczność człowieka. A fakt, że osoba chroniona przed chorobami sercowo-naczyniowymi wygląda młodziej, jest aksjomatem, który nie wymaga dowodu..

Dlatego polecamy lekturę wywiadu z Iriną Chazovą, która opowiada, jak szybko i skutecznie wyleczyć nadciśnienie bez kosztownych zabiegów i za jedyne 1 rubel. Przeczytaj artykuł >>

Przyczyny poszerzenia prawego lub lewego przedsionka i możliwe objawy

Poszerzenie przedsionków charakteryzuje się rozszerzeniem jamy. Proces może być zarówno naturalny, jak i patologiczny. Serce jest podzielone na cztery komory. Ma parę komór i taką samą liczbę przedsionków. Oznacza to, że narząd jest pusty. Podczas skurczu płyn biologiczny porusza się wzdłuż małych i dużych kręgów krwiobiegu. W niektórych patologiach jedna z komór jest powiększona. W niektórych przypadkach rozszerzenie może dotyczyć wszystkich czterech kamer lub tylko dwóch z nich. W tym przypadku szerokość ścian pozostaje taka sama. Dylatacja jest procesem zależnym. Zawsze jest oznaką jakiejś patologii. Często towarzyszą im inne objawy.

Poszerzenie przedsionków może być poważnym objawem

Podstawowe przyczyny odchyleń

Poszerzenie prawego serca i jego lewej strony jest spowodowane upośledzonym transportem krwi przez otwory przedsionkowo-komorowe. Są zaangażowani w interakcję między lewym i prawym przedsionkiem. Odchylenie wymaga natychmiastowego zbadania.

Poszerzenie lewego przedsionka (lewego przedsionka) następuje z powodu długotrwałego utrzymywania się podwyższonego ciśnienia w dużym kręgu przepływu krwi. Poszerzenie jamy może wystąpić z migotaniem przedsionków.

Odchylenie często wiąże się z regularną i nadmierną aktywnością fizyczną.

Patologia może rozwinąć się na tle poszerzenia lewego przedsionka

Rozbudowa prawego przedsionka (RP) jest spowodowana długotrwałym wzrostem ciśnienia w krążeniu płucnym. Patologia może dać o sobie znać, gdy:

 • choroby oskrzeli i płuc typu przewlekłego, w których występuje skurcz niektórych mięśni;
 • patologie naczyń krwionośnych;
 • zakaźne zaburzenia mięśnia sercowego;
 • nadciśnienie płucne;
 • wady serca obecne od urodzenia lub nabyte w dowolnym wieku.

W niektórych przypadkach przyczyną choroby jest nadciśnienie płucne.

W tabeli przedstawiono prawidłową masę serca.

Płeć ludzkaNormalna waga serca
U mężczyzn335 gramów
Wśród kobiet225 gramów

Tabela zawiera przybliżone dane. Podczas dylatacji objętość komór organowych wzrasta, ale grubość ich ścian pozostaje niezmieniona. Odchylenie jest często obecne u pacjentów z nadciśnieniem. Wraz ze wzrostem ciśnienia krwi mięśnie serca zaczynają szybko się kurczyć. Następuje patologiczna ekspansja.

Nadmierne spożycie alkoholu może powodować podobne problemy z sercem

Najczęściej pacjenci mają rozszerzenie lewego przedsionka. Zaburzenie jest możliwe u osób uzależnionych od alkoholu. Dylatacja często występuje z procesem zapalnym w mięśniu sercowym. Przedłużająca się obecność patologii może być spowodowana:

 • infekcje grzybicze i wirusowe;
 • obecność pasożytniczych mikroorganizmów;
 • zatrucie organizmu;
 • skutki uboczne po zażyciu leków.

Różne infekcje mogą powodować patologię.

Odmiany odchylenia

Poszerzenie jamy lewego przedsionka i RZS ma kilka typów. Podejście do leczenia zależy bezpośrednio od formy. Rodzaje patologii opisano w tabeli.

Forma dylatacyjnaOpis
TonogennyOdchylenie występuje, gdy ciśnienie w komorach stale rośnie. Wynika to z nadmiernego wypełnienia krwi. Na początku ściana mięśniowa się nie zmienia.
MiogennyWystępuje ze zmianami w mięśniu sercowym. Zmniejsza się kurczliwość mięśnia sercowego.

Odchylenie tonogenne zwykle poprzedza przerost lub przebiega z nim równolegle. Kształt i wielkość serca podczas oddychania nie zmieniają się znacząco. Nie ma procesów stagnacyjnych. Odchylenie może stać się miogenne.

Ta choroba wymaga poważnego podejścia do diagnozy.

Miogenna postać tego objawu jest długotrwałą i nieodwracalną konsekwencją. Objawia się wydłużaniem i rozciąganiem włókien mięśniowych, w wyniku czego zmniejsza się napięcie.

Poszerzenie prawej i lewej komory wymaga diagnostyki i leczenia. Odchylenie może wskazywać na poważne zaburzenia w organizmie.

Jakie są objawy towarzyszące naruszeniu

Poszerzenie lewego przedsionka i RZS mogą występować w różnych chorobach. Podczas wizyty u lekarza ważne jest, aby powiedzieć mu o wszystkich objawach. Na ich podstawie wybrane zostaną metody diagnostyczne.

Nieznaczne rozszerzenie przedsionków lub komór jest bezobjawowe. Zaburzenie jest zwykle wykrywane przypadkowo podczas badań związanych z innymi patologiami. Objawy występują ze znacznym rozszerzeniem.

Pacjenci często skarżą się na problemy z rytmem serca

Pacjent może narzekać na:

 • naruszenie rytmu serca;
 • trudności w oddychaniu;
 • utrata zdolności do pracy;
 • obrzęk kończyn górnych i dolnych.

Trudności w oddychaniu w początkowych stadiach patologii występują tylko przy znacznym wysiłku fizycznym. Na zaawansowanych etapach duszność martwi się nawet w spoczynku.

Poszerzenie prawego przedsionka i LA wywołuje pojawienie się silnego kaszlu. Flegma zawiera smugi krwi. Występują skoki ciśnienia krwi. Nadmierne pocenie się. Martwi się bólem w klatce piersiowej. Jego postać może być bolesna lub przytłaczająca. Pacjent może odczuwać wyraźny nieprawidłowy rytm serca. Puls przyspiesza. Okresowo pojawia się uczucie zatrzymania narządu. Wraz z rozszerzeniem lewego przedsionka skóra pacjenta staje się blada lub niebieska. Dławienie się, silne lub umiarkowane.

Mogą wystąpić nagłe problemy z oddychaniem

Dylatacja i możliwe powikłania

Rozbudowa lewego przedsionka i RZS są poważnymi objawami, które same nie mogą się objawiać. Często towarzyszy znaczącym patologiom. Odchylenie wymaga natychmiastowego leczenia. W przypadku braku terapii mogą wystąpić powikłania.

Dylatacja z czasem prowadzi do rozciągnięcia i pogrubienia ścian serca. Odchylenie powoduje występowanie:

 • przewlekła niewydolność serca;
 • przewlekłe infekcje;
 • niedomykalność zastawki mitralnej;
 • rozszerzenie pierścienia zaworowego;
 • zakrzepica;
 • migotanie przedsionków.

Dylatacja może powodować zakrzepicę

Każde z wymienionych odchyleń znacząco wpływa na jakość życia pacjenta..

Nieleczone rozszerzenie może prowadzić do nagłej śmierci, dlatego zaleca się jak najwcześniejsze zastosowanie terapii.

Przedłużone rozciąganie lewej komory prowadzi do:

 • niewydolność serca;
 • migotanie przedsionków.

Nieprawidłowe tętno jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Na zaawansowanym etapie patologii trudno będzie się go pozbyć.

W niektórych przypadkach patologia może powodować migotanie przedsionków.

Metody diagnostyczne

Rozszerzanie serca to poważny stan, który wymaga leczenia. Patologia jest często odkrywana przypadkowo, ponieważ może przebiegać bezobjawowo. Ultradźwięki to najpopularniejsza i najskuteczniejsza metoda diagnostyczna. Dzięki niemu możesz zainstalować:

 • wielkość komór serca;
 • stopień zaburzenia komorowego;
 • obecność naruszeń w zaworach.

Lekarz porównuje uzyskane dane z normami dotyczącymi wieku i płci. Lekarz bierze również pod uwagę wagę i wzrost pacjenta.

Poszerzenie jest diagnozowane, jeśli pacjent ma powiększony jeden lub więcej przedsionków. Naruszenie ma miejsce, jeśli ich rozmiar zostanie przekroczony o 5%. Diagnostyka obejmuje:

 • EKG;
 • radiografia;
 • koronarografia.

Do rozpoznania niezbędna jest koronarografia

W niektórych przypadkach konieczna jest interwencja chirurgiczna. Terapia lekowa jest wskazana dopiero po ustaleniu dokładnej diagnozy. Zaleca się osłuchanie. Podczas tej procedury lekarz słucha serca przez specjalną rurkę. Nietypowe odgłosy i dźwięki mogą być wykrywane przy biciu serca.

Lekarz musi zebrać wszystkie skargi pacjenta. Na ich podstawie lekarz przepisze badania. Konieczne jest skorzystanie z diagnostyki, gdy pojawią się pierwsze oznaki naruszenia, ponieważ przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii konieczne jest ustalenie pierwotnej przyczyny odchylenia.

Środki lecznicze

Poszerzenie lewego i prawego serca może prowadzić do poważnych powikłań. Patologia wymaga natychmiastowego leczenia. Terapia polega na eliminacji choroby podstawowej. W zależności od diagnozy może być konieczne wykonanie:

 • moczopędny;
 • środki przeciwbakteryjne;
 • leki przeciwnadciśnieniowe.

Do leczenia często potrzebne są antybiotyki

Konieczność operacji jest możliwa. Lekarz musi ukierunkować swoje wysiłki na przywrócenie normalnego rytmu serca pacjenta. Aby to zrobić, musisz wziąć beta-blokery. Terapia musi również obejmować:

 • leki przyspieszające metabolizm tkanek;
 • leki eliminujące zmiany niedokrwienne w naczyniach krwionośnych;
 • Inhibitory ACE.

Poszerzenie lewego serca leczy się poprzez terapeutyczną korektę podstawowego odchylenia. Zalecane są różne leki metaboliczne. Głównym celem jest usprawnienie procesów metabolicznych w komórkach.

W przypadku braku leczenia na czas może być nawet wymagany przeszczep serca.

W przypadku patologii właściwej sekcji konieczne jest również pozbycie się choroby podstawowej. W przeciwnym razie patologia będzie się szybko rozwijać. W szczególnie zaniedbanej sytuacji rozwiązana zostaje kwestia przeszczepów narządów od dawców.

Pacjent musi uciekać się do terapii nielekowej. Aby to zrobić, pacjent musi przestrzegać diety i preferować umiarkowaną aktywność fizyczną. Spożywanie napojów alkoholowych jest surowo zabronione. Wskazane jest rzucenie palenia. Z diety wyłączone są tłuste, smażone, zbyt słone i pikantne.

O intensywności aktywności fizycznej decyduje lekarz. Dawkowanie leków do leczenia określa się na podstawie stopnia uszkodzenia ciała, wieku i masy ciała pacjenta. Zaleca się zmniejszenie ilości spożywanej soli do 3 gramów.

Rzucenie palenia jest bardzo ważne

W przypadku poważnych odchyleń podczas operacji instalowany jest rozrusznik serca.

Środki zapobiegawcze

Poszerzenie jam serca jest znacznym odchyleniem. Patologii łatwiej jest zapobiegać niż leczyć później. Środki zapobiegawcze powinny być stosowane zarówno przez osoby zdrowe, jak i osoby, które stoją w obliczu odchylenia. Lekarze zalecają:

 • wybierz odpowiednią dietę, powinna zawierać chude mięso i ryby, owoce morza i orzechy;
 • preferuj umiarkowaną aktywność fizyczną;
 • pozbądź się na zawsze wszystkich złych nawyków.

Lekarze zalecają spożywanie ryb morskich i owoców morza

Każdego dnia musisz zacząć od ćwiczeń. W ciągu dnia musisz pić jak najwięcej czystej wody. Chodzenie na świeżym powietrzu jest wymagane codziennie. Zaleca się chronić się przed stresującymi sytuacjami, gdy tylko jest to możliwe..

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o cechach manifestacji rozszerzenia lewego przedsionka, obejrzyj ten film:

Kliniczne badanie krwi: dekodowanie, normy i wskaźniki online

Miażdżyca zawałowa: przyczyny, objawy, jak uniknąć śmierci