Monocyty powyżej normy: przyczyny, warunki

Monocyty to rodzaj białych krwinek (białych krwinek). Pomagają zwalczać bakterie, wirusy i inne patogeny. Wraz z innymi typami białych krwinek są one kluczowym elementem odpowiedzi immunologicznej. Jeśli jednak monocyty są podwyższone we krwi, oznacza to nie tylko infekcję wirusową, ale także poważniejsze problemy..

Zastanówmy się, dlaczego monocyty są powyżej normy i co z tym zrobić.

Jak powstają monocyty

Obecnie istnieje pięć rodzajów białych krwinek. Zajmują tylko 1% całkowitej objętości naszej krwi, ale odgrywają ogromną rolę w ochronie przed wszystkimi znanymi infekcjami..

Podobnie jak inne białe krwinki, monocyty żyją zwykle od 1 do 3 dni, więc szpik kostny produkuje je w sposób ciągły.

Badanie krwi na monocyty

Aby dowiedzieć się, ile monocytów krąży we krwi, lekarze zlecą badanie różnicowania krwi. Ten test jest uwzględniony w analizie ogólnej (klinicznej) i określa osobno poziom każdego typu leukocytów. Ponadto obliczenie liczby białych krwinek pomaga określić, czy niektóre rodzaje białych krwinek są nieprawidłowe lub niedojrzałe..

Badanie krwi na monocyty przeprowadza się podobnie jak większość innych testów. Próbkę pobiera się z żyły, najlepiej na czczo i rano. Twój lekarz może go przepisać:

Do badań lekarskich podczas profilaktycznych badań lekarskich;

W przypadku niektórych dolegliwości lub podejrzenia utajonej infekcji, białaczki lub anemii.

Szybkość monocytów we krwi

Białe krwinki żyją w stałej delikatnej równowadze. Kiedy jeden typ się podnosi, drugi upada.

Niemożliwe jest uzyskanie pełnego obrazu choroby, patrząc tylko na monocyty. Dlatego zwykle nie oblicza się liczby monocytów we krwi, ale formułę leukocytów (leukogram) - czyli procent różnych typów leukocytów.

Monocyty stanowią zwykle dość mały procent. Zakres każdego z typów komórek wygląda następująco:

Monocyty: od 2 do 8 procent

Bazofile: 0,5 - 1 procent

Eozynofile: 1 do 4 procent

Limfocyty: od 20 do 40 procent

Neutrofile: 40-60 procent

Młode neutrofile (grupa): od 0 do 3 procent.

W rzeczywistości całkowita liczba białych krwinek jest dość niestabilna i rośnie w odpowiedzi na:

Ostry stres (aktywność fizyczna, sytuacje ekstremalne itp.);

Różne procesy zapalne w narządach i tkankach.

Dlaczego poziom monocytów jest powyżej normy?

Wysoki poziom monocytów nazywany jest monocytozą. Oznacza to, że twoje ciało walczy z jakimś stanem zapalnym..

Najbardziej typowymi przyczynami, dla których poziom monocytów może być wyższy niż normalnie, są choroby zakaźne:

Wirusowe (mononukleoza, odra, świnka, grypa);

Choroby ziarniniakowe (gruźlica, kiła, bruceloza);

Zatrucie fosforem lub tetrachloroetanem;

Choroby autoimmunologiczne wpływające na tkanki łączne (toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, itp.);

Zbyt wysoka liczba monocytów jest również oznaką raka: przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CML), szpiczaka mnogiego lub chłoniaka Hodgkina.

Inne niedawne badanie wykazało, że poziomy monocytów powyżej normy pojawiają się w odpowiedzi na choroby sercowo-naczyniowe. Wczesne wykrycie pomaga zatem ocenić zdrowie serca i wykryć niektóre niebezpieczne stany. Jednak aby potwierdzić tę teorię, potrzeba więcej badań na dużą skalę..

Tak czy inaczej, równowaga między różnymi typami białych krwinek pomaga dość jasno określić przyczyny choroby..

Na przykład badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Iowa wykazało, że obniżone limfocyty i zwiększone monocyty we krwi mogą wskazywać na rozwój wrzodziejącego zapalenia jelita grubego..

Jeśli chodzi o białe krwinki, musisz utrzymywać je w zdrowym zakresie. Jeśli poziom jest za niski, stajesz się podatny na choroby, jeśli jest wysoki, oznacza to, że Twój organizm już z czymś walczy..

Istnieją dowody sugerujące, że ćwiczenia są kluczem do utrzymania normalnego poziomu monocytów i ochrony przed chorobami. Bardzo ważne jest również odżywianie i ogólnie zdrowy tryb życia..

Monocyty

Monocyty to duże jednojądrzaste komórki krwi, które pełnią ważne funkcje chroniące organizm - pochłaniają bakterie, wirusy, ciała obce i produkty rozpadu tkanek. Promuj odbudowę narządów po procesach zapalnych, nowotworowych, przyspiesz gojenie. Zjawisko wchłaniania (fagocytozy) szkodliwych czynników zostało po raz pierwszy opisane przez I.I. Miecznikowa w 1882 roku.

Monocyty we krwi powstają z komórek macierzystych szpiku kostnego w szeregu etapów pośrednich. Procesy dojrzewania i syntezy leukocytów regulują hematopoetyny - substancje biologicznie czynne pochodzenia endogennego. Wzrost liczby komórek (monocytoza) lub ich zmniejszenie (monopenia) może być konsekwencją chorób szpiku kostnego lub reakcji organizmu na patologię narządów wewnętrznych.

Normy monocytów

Leukocyty - białe krwinki - nie stanowią jednorodnej grupy. Odsetek różnych typów leukocytów nazywany jest formułą leukocytów.

Tabela „odsetek różnych typów leukocytów”:

Liczba leukocytów w%

monocyty w badaniu krwi

Współczynnik monocytów we krwi kobiet zmienia się w czasie ciąży i porodu. Dolna granica liczby monocytów dla przyszłych matek wynosi 1%. Monopenia ma charakter fizjologiczny, wiąże się ze zmianami neuroendokrynnymi i hormonalnymi w organizmie kobiet w ciąży i nie jest uważana za patologię. Kilka tygodni po porodzie monocyty są normalne u kobiet..

Z wiekiem formuła leukocytów niewiele się zmienia. Monocyty u dziecka nieznacznie różnią się od tych u dorosłych - liczba monocytów we krwi dzieci poniżej 12 lat: 2-12%. W niektórych stanach patologicznych względna liczba monocytów jako procent całkowitej liczby leukocytów nie dostarcza wystarczających informacji. W takich przypadkach uciekają się do określenia bezwzględnej liczby komórek w litrze krwi. Bezwzględna zawartość monocytów jest oznaczona skrótem „Abs” - skrót od „Absolut”. U dorosłych monocyty w badaniu krwi - abs. 0,05 x 10 9 / l, u dzieci poniżej 12 lat monocyty abs. - 0,05 x 1, 10 9 / l.

Funkcje monocytów

Utworzone w czerwonym szpiku kostnym monocyty są uwalniane do krwi, w której krążą przez 2-3 dni. Przez ściany naczyń krwionośnych wnikają do tkanek, zamieniają się w makrofagi - duże komórki, których zewnętrzna powłoka łatwo zmienia rozmiar, tworząc wyrostki. Poruszając się jak ameba, makrofagi znajdują szkodliwe czynniki, absorbują i niszczą poprzez bezpośrednie działanie niszczące, rozpuszczając bakterie i wirusy za pomocą ich enzymów. To są główne funkcje monocytów..

Komórki nie tylko niszczą bakterie i wirusy, ale również przekazują o nich informacje innym elementom systemu obronnego. W ten sposób aktywują odporność, tworzą pamięć immunologiczną, dzięki czemu wielokrotna inwazja szkodliwych czynników staje się niemożliwa..

Ponadto te składniki krwi syntetyzują wiele związków biologicznie czynnych, które biorą udział w reakcjach obronnych organizmu - prostagladiny, lizozymy, czynnik uszkadzający guzy. W ochronie organizmu ważną rolę odgrywają komórka i jej tkanka - makrofagi.

Monocytoza

Wzrost całkowitej liczby leukocytów we krwi - leukocytoza, duża liczba tylko monocytów - monocytoza. Norma monocytów we krwi u mężczyzn wynosi 4 x 109 / l, nadmiar tego wskaźnika z powodu chorób szpiku kostnego to białaczka monocytowa.

Istnieją dwa rodzaje:

 • ostry;
 • chroniczny.

W ostrej białaczce monoblastycznej tworzenie się komórek w szpiku kostnym jest zaburzone: przeważają ich prekursory, monoblast i promonocyt.

Choroba objawia się w następujących warunkach

 • bladość, słabość;
 • zwiększone krwawienie, krwiaki tkanek miękkich;
 • wysoka temperatura;
 • owrzodzenia skóry, błony śluzowe.

Przewlekła białaczka monocytowa rozwija się powoli, częściej przekracza normę u mężczyzn powyżej 55. roku życia, charakteryzuje się zwiększoną liczbą przy braku lub nieznacznej ogólnej leukocytozie. Objawy wynikają z obecności zespołu krwotocznego, zwiększonego krwawienia. Występuje wzrost śledziony, wątroby.

W chorobach narządów wewnętrznych monocytoza występuje u pacjentów:

 • choroby zakaźne - wirusowe, mononukleoza zakaźna, etiologia grzybów;
 • ziarniniakowatość - gruźlica, riketsja, kiła, limfogranulomatoza;
 • choroby wywoływane przez pierwotniaki - malaria, leiszmanioza;
 • patologie ogólnoustrojowe - toczeń, reumatyzm;
 • zatrucie solami metali ciężkich - ołowiu, fosforu.

Spadek liczby pierwiastków może wynikać z przyczyn fizjologicznych: stresu, ciąży, porodu.

W przypadku braku przyczyn naturalnych monopenia może wynikać z:

 • niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia;
 • choroby pasożytnicze;
 • procesy ropne i septyczne;
 • niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego;
 • radioterapia i chemioterapia nowotworów złośliwych;
 • długotrwałe leczenie glikokortykoidami.

Niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia czy białaczka włochatokomórkowa to grupa poważnych chorób szpiku kostnego, w których zahamowane jest tworzenie wszystkich krwinek, w tym monocytów. Rozwija się w wyniku egzogennego zatrucia solami metali ciężkich, zatrucia arszenikiem, benzenem, narażenia na promieniowanie jonizujące, niektóre leki - chloramfenikol, przeciwnowotworowe, analgin. Do niedawna uważano ją za śmiertelną, jednak nowoczesne metody leczenia znacznie poprawiły rokowanie.

W przypadku chorób pasożytniczych - inwazji robaków pasożytniczych, toksoplazmozy, difylobotriozy, a także zmian ropno-septycznych, funkcja reprodukcyjna szpiku kostnego jest naturalnie zahamowana. Monocyty o niskiej liczbie krwinek - jako jeden z przejawów całkowitego zahamowania hematopoezy. Przy niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego, ze względu na brak niezbędnych składników, zaburzona jest synteza nie tylko erytrocytów, ale także monocytów.

Glukokortykoidy, leki hormonalne mogą również powodować zmniejszenie liczby komórek. Jednym z przewidywanych skutków ubocznych leków z tej grupy jest hamowanie hematopoezy. Przy długotrwałym, niekontrolowanym stosowaniu glikokortykoidów może rozwinąć się monopenia.

Leczenie

Rola tego typu komórek jednojądrzastych w ochronie organizmu przed wpływem różnych szkodliwych czynników jest tak wielka, że ​​leczenie monocytozy i monopenii jest pilnym zadaniem każdej terapii. Przede wszystkim konieczne jest pełne i kompleksowe badanie pacjenta, aby ustalić przyczynę patologii leukocytów. Leczenie należy rozpocząć od choroby podstawowej..

W chorobach narządów wewnętrznych, reaktywnej monocytozie, która występuje w odpowiedzi na wpływy endogenne, o skuteczności leczenia patologii leukocytów decydują wyniki terapii choroby podstawowej. Białaczka monoblastyczna jest problemem znacznie bardziej złożonym. Na pierwszym etapie leczenia konieczne jest osiągnięcie remisji. Stosuje się cytarabinę - lek o ukierunkowanym działaniu przeciwbiałaczkowym podawany jest dożylnie. Doksorubicyna, etopozyd to leki przeciwnowotworowe stosowane w monoterapii oraz w połączeniu z innymi lekami. Po uzyskaniu remisji możliwy jest przeszczep szpiku kostnego.

Niska zawartość tego typu komórek we krwi pozostawia organizm bez ochrony, dlatego leczenie monopenii rozpoczyna się natychmiast, aż do wyjaśnienia jej przyczyn. Przepisać dietę numer 11 z wysoką zawartością białka, ograniczeniem soli i cukru, wysoką zawartością witamin. Po wyjaśnieniu choroby podstawowej przeprowadza się leczenie ukierunkowane.

Zmiana liczby elementów leukocytów w kierunku zmniejszenia lub zwiększenia ich liczby jest stanem niebezpiecznym, wskazującym na poważną patologię, brak wystarczająco intensywnej odporności. Terminowa diagnostyka i postęp medyczny w dziedzinie hematologii pozwala leczyć schorzenia układu krwiotwórczego, monocytozę i monopenię o różnej etiologii, skrócić czas leczenia i przywrócić zdrowie pacjentom.

Za co odpowiedzialne są monocyty i jaka jest norma we krwi u dorosłych i dzieci

Mądra natura zapewniła ludzkiemu organizmowi potężną broń przeciwko niekorzystnym wpływom zewnętrznym, a wewnętrznym „wrogom” ochronę immunologiczną. Podstawą jego krwinek są leukocyty. Ta nazwa łączy szereg komórek, które mają różne funkcje - od rozpoznawania patologicznych i obcych elementów po ich zniszczenie.

Jednym z rodzajów leukocytów są monocyty we krwi. Co to jest i jaka jest ich funkcja w organizmie?

Cykl życiowy monocytów

Tworzenie się monocytów zachodzi w czerwonym szpiku kostnym. Wchodzą do krwi obwodowej (wspólnego układu krążenia) w postaci młodych niedojrzałych komórek. Są to prekursory makrofagów - komórek, które można warunkowo nazwać środkami czyszczącymi.

Nie pozostają we krwi długo. Docierając do węzłów chłonnych, śledziony, pęcherzyków płucnych i wątroby, część komórek (75%) odkłada się w tych narządach do ostatecznego dojrzewania. Następnie powstają z nich makrofagi.

Pozostała jedna czwarta młodych monocytów pozostaje we krwi krążącej. Ich czas trwania we krwi wynosi od 36 do 104 godzin. Makrofagi żyją w tkankach przez co najmniej 21 dni.

Makrofag monocytów to duża komórka, która powoli przemieszcza się w krwiobiegu. Ze względu na swoje rozmiary są w stanie wychwytywać i niszczyć nawet duże „śmieci” toksyczne produkty przemiany materii wirusów i bakterii, martwe, uszkodzone i pasożytnicze komórki.

Otaczając miejsce zapalenia, monocyty-makrofagi mogą rozmnażać się przez podział. Mogą również migrować do miejsca zapalenia w tkankach i zawsze są obecne w ognisku przewlekłego procesu..

Funkcje monocytów

Główną funkcją monocytów jest fagocytoza (wychwytywanie i trawienie cząstek stałych):

 • Są odporne na infekcje mikrobiologiczne,
 • Weź udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu,
 • Walcz z komórkami nowotworowymi,
 • Rozpuścić masy zakrzepowe,
 • Niszczy stare, przestarzałe i martwe krwinki.

Schemat procesu fagocytozy: fagocyt-monocyt (3) spotyka się z mikroorganizmem (1-2), otacza go masą komórkową (5), uzupełnia środowisko i trawi (6)

Oprócz niszczenia komórek niepotrzebnych dla organizmu, monocyty odpowiadają za przygotowanie uszkodzonych tkanek do regeneracji, a także uczestniczą w regulacji procesu hematopoezy. W przeciwieństwie do neutrofili (komórek mikrofagów leukocytów) monocyty są bardziej skupione na wirusach. W miejscach dyslokacji monocytów-makrofagów nigdy nie ma procesu ropnego.

Normy monocytów we krwi

Ile monocytów powinno znajdować się we krwi zdrowej osoby? Są one podane w kategoriach bezwzględnych i względnych. Formuła leukocytów obejmuje 5 typów komórek, w tym monocyty.

Względną zawartość oblicza się jako procent całkowitej liczby leukocytów. Wartość bezwzględna pokazuje ich liczbę na jednostkę objętości krwi. Monocyty są oznaczane jako MON, MONO lub MO na karcie wyników testu..

Pojedyncza norma dla dorosłych (dla mężczyzn i kobiet) ma względną wartość 3 - 11%.

U dzieci normalne wartości monocytów w badaniu krwi zmieniają się w zależności od wieku:

Wiek dzieckaKwota względna (%)Wartość bezwzględna (jednostki x 10 9 / l)
Pierwszy tydzień3 - 120,19 - 2,4
Dwa tygodnie5 - 150,18 - 1,85
Do końca pierwszego roku4 - 100,18 - 1,85
Do 2 lat3 - 100,15 - 1,75
2-3 lata3 - 90,15 - 1,75
3-7 lat3 - 90,12 - 1,5
7-10 lat3 - 90,1 - 1,25
10-16 lat3 - 90,09 - 1,15
17 i więcej lat dla mężczyzn i kobiet3 - 110,09 - 0,6

Te normy są takie same dla chłopców i dziewcząt. Po 16 latach normalna liczba monocytów jest równa liczbie dorosłych. Nie zmienia się z wiekiem.

Co oznaczają odchylenia od normy??

Wzrost liczby monocytów we krwi (monocytoza) lub jej spadek (monocytopenia) wskazuje na patologię lub odchylenie od normy w stanie organizmu.

Kiedy monocyty są podwyższone

Zwiększone stawki obserwuje się w następujących przypadkach:

 • Ostre lub przewlekłe choroby zakaźne, wirusowe lub zapalne,
 • Okres rekonwalescencji po infekcji,
 • Choroby autoimmunologiczne,
 • Złośliwe choroby krwi (białaczka, w szczególności ostra monocytowa),
 • Procesy nowotworowe (choroby onkologiczne),
 • Infekcje grzybowe,
 • Zapalna choroba jelit,
 • Zapalenie wsierdzia,
 • Posocznica,
 • Zatrucie fosforem.

Monocytozie zwykle towarzyszy wzrost liczby limfocytów. Te komórki również należą do grupy leukocytów. Mówiąc obrazowo, pokazują monocyty z przodu pracy..

Jeśli w analizach stale rośnie liczba monacytów, może to wskazywać na długotrwałą inwazję pasożytów. Przedłużająca się monocytoza po dławicy piersiowej jest markerem diagnostycznym wskazującym na rozwój reumatyzmu.

Przyczyna wzrostu poziomu monocytów w chorobach wirusowych i zapalnych jest zrozumiała i interpretowana jako czynnik korzystny. Wzrost liczby komórek obronnych oznacza, że ​​układ odpornościowy wykonuje swoją pracę.

Monocyty pod mikroskopem

Kiedy monocyty są obniżone

W niektórych chorobach i patologiach poziom monocytów można obniżyć:

 • Niedokrwistość (aplastyczna lub związana z niedoborem witaminy B9 i B12),
 • Choroba popromienna,
 • Furunculosis,
 • Pancytopenia ogólny spadek liczby krążących krwinek (erytrocytów, płytek krwi, leukocytów),
 • Dur brzuszny
 • Zatrucie chemikaliami.

Monocyty można obniżyć w następujących warunkach:

 • Z bardzo silnym wyczerpaniem,
 • W okresie poporodowym,
 • Podczas operacji brzucha,
 • Zszokowany silnym stresem,
 • Po długim okresie leczenia lekami hormonalnymi.

Całkowity brak monocytów we krwi oznacza poważne problemy zdrowotne. Możliwe uszkodzenie szpiku kostnego przez guz, w którym dochodzi do tworzenia się krwinek. Zmniejszona konserwacja wymaga dalszych badań w celu ustalenia przyczyny odstępstwa od normy.

Monocyty w ciąży

U kobiet w ciąży możliwy jest wzrost i spadek poziomu monocytów. Monocytoza oznacza obecność w ciele kobiety w ciąży jakiejkolwiek infekcji - mononukleozy, wirusa opryszczki, grypy lub ARVI. Jeśli monocyty są zwiększone w czasie ciąży, zdecydowanie powinnaś poinformować o tym swojego ginekologa-położnika..

Wybierze najbezpieczniejszą taktykę leczenia nienarodzonego dziecka..

W pierwszych miesiącach ciąży monocytozę uważa się za normalną ze względu na ogólny wzrost liczby białych krwinek. Monocyty pełnią w większym stopniu funkcję ochronną, pomagając organizmowi matki w utrzymaniu zdrowego płodu. Zwiększają uwalnianie do krwi specjalnych substancji przeciwzapalnych - cytokin, które wpływają na ogólną obronę układu odpornościowego.

Spadek liczby monocytów wskazuje, co następuje:

 • Niezbilansowane lub złe odżywianie kobiety w ciąży,
 • Brak witamin,
 • Wyczerpanie ciała,
 • Niedokrwistość.

W takim przypadku musisz ponownie przemyśleć dietę i uwzględnić więcej owoców, warzyw, mięsa i produktów mlecznych w diecie kobiety w ciąży..

Odchylenia od normy u dzieci

Główne przyczyny spadku liczby monocytów u dzieci są takie same jak u dorosłych. Zwiększona śmierć komórki występuje w ciężkich zmianach zakaźnych i pasożytniczych. Najgorszą przyczyną monocytopenii u dzieci jest rak krwi..

Aby zdiagnozować chorobę, która spowodowała odchylenia od normy, przeprowadza się ogólne badanie krwi i szczegółowe dekodowanie wzoru leukocytów. Wskazuje na obecność względnego i bezwzględnego spadku liczby monocytów. Niedopasowanie wskaźników (wielokierunkowy spadek) wskazuje na poważny stan dziecka.

W takim przypadku wymagane jest dokładne badanie i pilne rozpoczęcie leczenia..

W formule leukocytów można zaobserwować następujący obraz - względny wskaźnik monocytów rośnie, a liczba limfocytów maleje. Co to znaczy?

Takie zmiany występują z następujących powodów:

 • Brak białka w diecie dziecka,
 • Zmniejszona funkcja hematopoetyczna szpiku kostnego, w którym powstają monocyty,
 • Naświetlanie,
 • Zahamowanie czynności hematopoetycznej przez przyjmowanie określonych leków,
 • Obecność wirusów w organizmie - HIV, poliomyelitis, odra, ospa wietrzna,
 • Zwiększony poziom hormonów wytwarzanych przez nadnercza.

Tabela norm u dzieci monocytów i innych leukocytów według wieku

Dalszą diagnostykę przeprowadza się za pomocą szczegółowego badania wszystkich wskaźników klinicznego badania krwi.

Jak znormalizować poziomy monocytów?

Jak obniżyć liczbę monocytów? Jeśli rosną, aby oprzeć się infekcji w przypadku drobnych chorób lub infekcji (na przykład infekcji grzybiczych), nie ma potrzeby zmniejszania ich poziomu. Odbije się sam.

Inna sprawa to poważne choroby, którym towarzyszy patologiczna monocytoza, jak rak czy białaczka. W takim przypadku leczenie będzie skierowane na samą chorobę. W każdym razie wzrost liczby monocytów na tle pozornie pełnego samopoczucia powinien być poważnym powodem do zwrócenia się o pomoc lekarską. Z takimi problemami nie radzisz sobie samodzielnie..

Wzrost poziomu monocytów może być pierwszym sygnałem rozpoczynającej się złośliwej choroby krwi.

Spadek liczby monocytów to sygnał SOS z organizmu. Należy je również przywrócić tylko przy pomocy lekarza. I tutaj terapia skupi się na chorobie podstawowej. Nie ma jednej taktyki leczenia, ponieważ przyczyny spadku są indywidualne. Obowiązkowa jest specjalna dieta wysokobiałkowa.

Opiera się na następujących zasadach:

 • Wysoka zawartość białka (roślinne lub zwierzęce - zaleci lekarz),
 • Ograniczenie soli i prostych węglowodanów (słodkie potrawy),
 • Zbilansowana zawartość tłuszczu i węglowodanów,
 • Całkowita eliminacja cukru,
 • Spożycie zwiększonych ilości pokarmów zawierających potas, wapń i witaminy A, C, B, E, PP i D.,
 • Ograniczanie picia.

Produkty należy delikatnie obrobić cieplnie.

Kiedy testować na obecność monocytów?

Ogólne badanie krwi nie zawsze oznacza badanie szczegółowej formuły leukocytów.

Analizę monocytów należy wykonać, jeśli podejrzewa się następujące choroby:

 • Autoimmunologiczne (toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów),
 • Niedokrwistość,
 • Inwazje pasożytnicze (bruceloza),
 • Białaczka,
 • Zapalenie jelita grubego,
 • Guz złośliwy.

Analiza dla monocytów jest normą u kobiet

Ponadto monocyty są badane pod kątem infekcji wirusowych i bakteryjnych. Jak przygotować się do analizy? Krew pobiera się z palca rano na czczo. Nie pić ani nie palić przed oddaniem, może to zniekształcić wynik. Ocenę przeprowadza się na podstawie całkowitego stosunku wszystkich komórek, poziomy erytrocytów i płytek krwi są również uważane za orientacyjne.

Jeśli lekarz przepisze badanie krwi na monocyty, nie należy tego lekceważyć. W przeciwnym razie możesz pominąć początek poważnej choroby..

Czym są monocyty w badaniu krwi i ich norma u kobiet i mężczyzn według wieku

Dzisiaj dowiemy się, jakie monocyty są w badaniu krwi. Jednym z najważniejszych podstawowych badań krwi jest ocena formuły leukocytów. Badanie to pozwala na postawienie podstawowej diagnozy stanu układu odpornościowego pacjenta, a także podejrzenie obecności ostrej infekcji, autoimmunologicznej itp. patologie.

Formuła leukocytów jest reprezentowana przez pięć typów komórek leukocytów (neutrofilne, limfocytarne, monocytarne, eozynofilowe, zasadofilne).

Monocyty to niewielka, ale bardzo ważna grupa komórek leukocytów, które zapewniają fagocytozę w organizmie.

W dalszej części artykułu zastanowimy się, czym są monocyty we krwi, jak i kiedy wykonuje się badanie na MONO (MON, monocyty) w badaniu krwi, a także jakie zmiany w tej analizie oznaczają (dużo monocytów we krwi, zmniejszona liczba monocytów).

 • 1 Czym są monocyty w badaniu krwi?
 • 2 Przegląd monocytów
 • 3 Badanie krwi na obecność monocytów
 • 4 Jak wykonuje się badanie krwi na poziom leukocytów?
 • 5 Norma monocytów we krwi u kobiet według wieku w tabeli
 • 6 Przyczyny odchyleń monocytów od normy
 • 7 Przyczyny spadku liczby monocytów

Co to są monocyty w badaniu krwi?

Monocyty to rodzaj komórek leukocytów o dużych rozmiarach i braku ziarnistości.

Głównym zadaniem komórek monocytarnych jest zapewnienie całkowitej fagocytozy drobnoustrojów chorobotwórczych, fragmentów innych leukocytów, komórek złośliwych i zmutowanych.

Komórki monocytarne mają wysoką aktywność przeciwbakteryjną (przeciwpasożytniczą, przeciwwirusową, przeciwbakteryjną przeciwgrzybiczą) i przeciwnowotworową.

MON w badaniu krwi może wzrosnąć, jeśli pacjent ma ostre patologie zakaźne, szpiczaka, patologie autoimmunologiczne itp..

Średnio norma monocytów we krwi u osoby dorosłej wynosi od trzech do jedenastu procent.

Stawka monocytów we krwi nie zależy od płci i jest określana tylko przez wiek pacjenta.

Przegląd monocytów

Komórki monocytarne to największe białe krwinki. Są najważniejszym składnikiem specyficznego jednojądrzastego jednojądrzastego układu siateczkowo-śródbłonkowego specyficznego fagocytarnego, reprezentowanego przez komórki monocytów i makrofagów oraz ich prekursory..

Zwykle komórki monocytarne krążą we krwi przez około dwadzieścia do czterdziestu godzin, a następnie migrują do tkanek, gdzie są przekształcane w komórki makrofagów..

Najwięcej komórek monocytarnych znajduje się w wątrobie, śledzionie, płucach i tkankach limfatycznych.

Rezerwa komórek monocytarnych jest zawarta w tkankach węzłów chłonnych.

Komórki monocytarne są aktywnie zaangażowane w tworzenie odpowiedzi immunologicznej. Dzięki dużej zdolności do samodzielnego ruchu komórki te są w stanie szybko przemieszczać się do ogniska zapalnego, stymulując odpowiedź immunologiczną, a także wykazują aktywność bakteriobójczą i fagocytarną.

Główne funkcje monocytów to:

 • fagocytoza patogennych mikroorganizmów i zmutowanych komórek;
 • stymulacja odpowiedzi immunologicznych;
 • prezentacja antygenów komórkom limfocytarnym (funkcja pamięci immunologicznej - gromadzenie i przekazywanie informacji o patogennych patogenach do kolejnych pokoleń komórek);
 • produkcja cytokin i innych substancji biologicznie czynnych (substancji biologicznie czynnych);
 • oczyszczanie ogniska zapalnego z resztek komórek i patogennych mikroorganizmów.

Należy zauważyć, że komórki monocytarne mają zdolność aktywnego podziału w ognisku zapalenia, zwiększając populację swoich komórek. Ponadto, w przeciwieństwie do komórek neutrofili, monocyty nie umierają po kontakcie z patogennymi mikroorganizmami..

W ogniskach przewlekłej infekcji komórki monocytarne mogą się gromadzić, przyczyniając się do utrzymania procesu zapalnego.

Ze wszystkich komórek leukocytów najwyższą aktywność fagocytarną mają monocyty. W ognisku zapalnym są w stanie wchłonąć ponad sto patogennych mikroorganizmów.

Oczyszczając ognisko zapalne monocytami, tkanki są skutecznie przygotowywane do dalszej regeneracji..

Należy zaznaczyć, że substancje biologicznie czynne, aktywnie wydzielane przez komórki monocytarne, mogą oddziaływać na ośrodki termoregulacyjne podwzgórza, stymulując wzrost temperatury ciała pacjenta w obecności procesów zapalnych w organizmie..

Badanie krwi na monocyty

Oceniając poziom monocytów, należy wziąć pod uwagę nie tylko stopień wzrostu samych komórek monocytarnych, ale także całkowitą liczbę leukocytów.

Zwiększona liczba tylko komórek monocytarnych w leukoformule nazywana jest względną monocytozą (a zmniejszenie nazywa się monocytopenią).

Wzrost liczby komórek monocytarnych, wraz z całą populacją komórek leukocytów, nazywamy monocytozą absolutną.

Jak przeprowadza się badanie krwi na poziom leukocytów??

Zawartość monocytów we krwi określa się wyłącznie rano na czczo.

W przeddzień odbioru materiału (na dzień) nie wolno pić alkoholu.

Na dzień przed pobraniem krwi nie wolno palić, jeść ani spożywać żadnych napojów, z wyjątkiem przegotowanej wody.

Przed pobraniem materiału pacjent powinien odpocząć przez dziesięć do piętnastu minut.

Norma monocytów we krwi u kobiet według wieku w tabeli

Współczynnik monocytów we krwi u mężczyzn nie różni się.

Normalne wskaźniki monocytów u kobiet i mężczyzn według wieku przedstawiono w tabeli:

Wiek pacjentaProcent monocytów w analizie
Pierwsze dwa tygodnie życiaPięć do piętnastu
Od dwóch tygodni do rokuCztery do dziewięciu
Od roku do dwóch latTrzy do dziesięciu
Od dwóch do piętnastu latOkoło trzeciej do dziewiątej
Ponad piętnaście latTrzy do jedenastej

Przyczyny odchylenia monocytów od normy

Wzrost monocytów we krwi może być spowodowany:

 • ostre patologie zakaźne (zwykle o genezie wirusowej);
 • inwazje pasożytnicze i pasożytnicze;
 • infekcje grzybowe;
 • podostre procesy zakaźne pochodzenia bakteryjnego (podostre procesy zapalne w wsierdziu, reumatyczne uszkodzenie tkanki);
 • gruźlicze uszkodzenie tkanek płuc i węzłów chłonnych;
 • syfilis;
 • bruceloza;
 • złośliwe nowotwory;
 • NUC (wrzodziejące zapalenie okrężnicy);
 • ogólnoustrojowe patologie autoimmunologiczne;
 • malaria;
 • dur plamisty;
 • patologia mieloproliferacyjna;
 • choroby onkologiczne krwi;
 • złośliwe chłoniaki;
 • przewlekły przebieg infekcji herpeswirusem;
 • mononukleoza zakaźna (główna przyczyna monocytozy u dzieci, w tym przypadku monocytoza jest połączona z identyfikacją określonych atypowych komórek jednojądrzastych);
 • specyficzne białaczki monocytowe itp..

U pacjentów z zakażeniami mykobakteryjnymi (gruźlica) wysoki wskaźnik monocytozy w połączeniu ze wzrostem liczby komórek neutrofilowych i spadkiem liczby limfocytów może wskazywać na nawrót lub progresję procesu zakaźnego..

Wzrost liczby komórek limfocytarnych i monocytarnych na tle spadku liczby neutrofili jest charakterystyczny dla pacjentów rekonwalescentów.

Zwykle podczas menstruacji może wystąpić niewielki wzrost liczby komórek monocytarnych u kobiet..

Również wzrost liczby monocytów można zaobserwować u pacjentów leczonych ampicyliną®, gryzeofulwinem®, haloperidolem®, prednisolonem® itp..

Przyczyny spadku liczby monocytów

Spadek liczby komórek monocytarnych można zaobserwować u pacjentów z anemią aplastyczną, białaczką włochatokomórkową, ciężkimi infekcjami ropnymi, durem brzusznym.

Monocytopenię obserwuje się również u pacjentów z ciężkim wstrząsem, stanami pooperacyjnymi, utratą krwi..

U kobiet w okresie poporodowym można zaobserwować naturalny spadek liczby komórek monocytarnych.

Spadek poziomu komórek monocytarnych może być również związany z długotrwałym leczeniem prednizolonem, lekami immunosupresyjnymi i cytostatykami.

Co zrobić w przypadku wykrycia odchylenia w analizach?

Całe leczenie powinno być przepisywane wyłącznie przez lekarza prowadzącego i zależy od choroby podstawowej, która spowodowała zmianę liczby komórek monocytarnych w analizach.

Jaka jest norma monocytów we krwi u kobiet

Monocyty są ważnym składnikiem krwi. Ich wielkość i aktywność są znacznie wyższe niż w przypadku innych komórek reprezentujących grupę leukocytów.

Normę monocytów u kobiet obserwuje się przy braku stanów patologicznych, chorób. Wyjaśnia to fakt, że monocyty chronią organizm przed chorobami grzybiczymi i wirusowymi poprzez wchłanianie i niszczenie szkodliwych mikroorganizmów.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu poziomu tak ważnych pierwiastków krwi za pomocą prostej analizy laboratoryjnej można zapobiec rozwojowi wielu niebezpiecznych chorób..

Przegląd monocytów

Dojrzewanie tych białych krwinek następuje w szpiku kostnym, skąd początkowo dostają się do układu krążenia, gdzie pełnią swoją funkcję, oczyszczając krew z patogenów i eliminując martwe komórki. To daje powód, by nazywać ich sanitariuszami. Biorąc pod uwagę funkcje monocytów, należy zauważyć, że:

 1. Charakterystyczną cechą tych komórek jest ich zdolność do bardzo szybkiego rozpoznawania obcych czynników i ich niszczenia..
 2. Misja monocytów nie ogranicza się do tego, są również w stanie zapobiegać tworzeniu się skrzepów krwi i komórek nowotworowych, biorą udział w hematopoezie.
 3. Różniąc się od innych leukocytów swoją wielkością, są w stanie z łatwością wchłonąć patogenne komórki o znacznych rozmiarach, z którymi sobie nie radzą np. Neutrofile o podobnych właściwościach.
 4. Stanowią zagrożenie dla komórek złośliwych, przyczyniając się do rozwoju w nich procesu nekrotycznego. Patogeny malarii mają podobny destrukcyjny efekt..
 5. Weź udział w procesie odbudowy tkanek uszkodzonych przez procesy zapalne lub onkologiczne.
 6. Wspomaga eliminację martwych i zniszczonych obcych komórek.
 7. Mogą wchłonąć nawet komórki chorobotwórcze, które mogą przetrwać w kwaśnym środowisku żołądka.

Wniosek sam w sobie sugeruje, że wskaźnik monocytów we krwi kobiet powinien być utrzymywany i stale monitorowany, ponieważ jego naruszenie może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.

Odchylenie od dopuszczalnych wskaźników pociągnie za sobą szereg niepożądanych objawów, wśród których najważniejsze należy nazwać osłabieniem odporności, niezdolnością organizmu do przeciwstawienia się chorobom wirusowym, zakaźnym i onkologicznym.

Wskaźniki wskazujące na normalną liczbę monocytów

Należy zauważyć, że względna norma monocytów u dorosłych - zarówno u mężczyzn, jak i kobiet - jest taka sama i stała w każdym wieku. Jako procent całkowitej liczby leukocytów waha się od 3 do 11%. Wskaźnik ten jest brany pod uwagę przy diagnozowaniu różnych zmian patologicznych w ciele..

Oprócz tych wskaźników określa się również monocyty absolutne, które mają szczególne znaczenie przy określaniu stanu pacjenta. Ich wskaźniki są szczególnie ważne w przypadku, gdy obserwuje się odchylenia od normy innych leukocytów i względny wynik może okazać się fałszywie zaniżony lub fałszywie wysoki.

Wartość bezwzględna wskazuje liczbę monocytów w jednym litrze krwi. Wygląda to tak: Mon # *** x 10 9 / l. W kategoriach bezwzględnych norma dla mężczyzn i kobiet jest również taka sama i wynosi od 0,04 do 0,7 miliona / l.

Jeśli chodzi o dzieci, istnieje znacząca różnica, o której łatwo można się dowiedzieć ze stołu.

Monocyty: norma wieku

Mężczyźni, kobiety, dzieci powyżej 16 roku życia

Jak widać z tabeli, w dzieciństwie występują wyższe wskaźniki, które nie wskazują na odchylenia w zdrowiu. Takie wskaźniki nie powinny budzić niepokoju, gdyż tłumaczy się je zmianami zachodzącymi w organizmie dziecka w związku z jego rozwojem..

Ważne jest, aby wiedzieć, jaka jest norma monocytów, aby z czasem reagować na ich wzrost i spadek. Faktem jest, że u dorosłych czynnik ten może sygnalizować pojawienie się patologicznych zmian zagrażających życiu..

Fizjologiczne cechy kobiet

Należy zauważyć, że kobiety są bardziej podatne na wahania poziomu białych krwinek. Wynika to z wielu czynników:

 • kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni i bardziej podatne na stres, który może powodować zmiany w komórkach krwi;
 • przechodzą operację podczas porodu, cesarskiego cięcia lub przerwania ciąży;
 • zmiana składu krwi jest spowodowana cyklem miesiączkowym.

Nie można nie liczyć się z nadmiernym entuzjazmem kobiet do stosowania różnych leków. Wahania monocytów mogą wystąpić pod wpływem biorytmów każdej kobiety, ale w każdym przypadku powinny być utrzymane w normie.

Wskaźniki podczas ciąży

Powyższa tabela według wieku nie odzwierciedla normatywnych wskaźników typowych dla kobiet podczas porodu i po porodzie. I ten okres jest bardzo ważny zarówno dla zdrowia samej kobiety, jak i dla dziecka, które powinno urodzić się bez patologii..

Konsekwencją ciąży jest spadek liczby monocytów, co jest spowodowane poważnymi przemianami zachodzącymi w organizmie przyszłej matki. Zwiększa obciążenie układu hormonalnego i odpornościowego, przyczyniając się do normalnego rozwoju rodzącego się życia.

Jest to główna przyczyna spadku liczby monocytów w czasie ciąży. Stawka w tym okresie wynosi od 1 do 10%. Charakterystyczne jest, że obniża się głównie dolny próg.

Takie zmiany nie powinny być niepokojące, ponieważ można je całkiem wytłumaczyć wzrostem całkowitego obciążenia kobiecego ciała i faktem, że wiele daje dziecku w czasie ciąży. Rokowanie po porodzie jest korzystne: po 2-3 tygodniach przywrócona zostaje witalność rodzącej kobiety, to samo dzieje się z monocytami.

Przyczyny odchylenia monocytów od normy

Nadmiar lub spadek liczby monocytów jest objawem, który powinien zaalarmować. Ważne jest, aby podjąć działania w celu zidentyfikowania przyczyn, które to sprowokowały.

Co może spowodować wzrost

Najczęstszym czynnikiem przekraczającym normę monocytów, zwaną monocytozą, jest przenikanie chorób wirusowych lub grzybiczych do organizmu. Nie jest to jednak ograniczone z kilku powodów. Wśród patologii powodujących wzrost poziomu białych krwinek są:

 • choroby związane z hematopoezą;
 • dur brzuszny;
 • choroby weneryczne;
 • dysfunkcja przewodu żołądkowo-jelitowego;
 • Mononukleoza zakaźna;
 • gruźlica;
 • choroby onkologiczne.

Interwencja chirurgiczna poprzez aborcję nie jest wyjątkiem. Znaczne odchylenia wywołują autoimmunologiczne stany patologiczne.

Zmniejszona wydajność. Jaki jest powód?

Wskaźniki wskazujące na spadek liczby monocytów są mniej powszechne. Nie zawsze wskazują na obecność procesów patologicznych. Ten stan nazywa się „monocytopenią”. Jak już wspomniano, tymczasowy spadek jest dopuszczalny u kobiet niosących dziecko i przez krótki okres po porodzie..

Ale spadek kwoty może wskazywać na inne czynniki:

 • genetyczne predyspozycje do różnego rodzaju anemii;
 • choroby zakaźne, którym towarzyszy spadek poziomu neutrofili we krwi;
 • konsekwencje przyjmowania kortykosteroidów i cytostatyków;
 • okres rekonwalescencji po przeszczepie narządu;
 • przedłużony pobyt w szoku lub stresie;
 • obniżona odporność związana z dużą utratą wagi.

Ważne do zapamiętania! Kobiety w każdym wieku muszą dbać o swoje zdrowie. Aby to zrobić, konieczne jest wykonanie analizy na obecność monocytów raz w roku..

Obecność w organizmie pasożytów mogących powodować znaczne szkody dla zdrowia wpływa negatywnie na poziom monocytów.

Jednym z najniebezpieczniejszych przejawów naruszenia normalnej liczby monocytów jest ich całkowita nieobecność. Ta sytuacja mówi o ciężkiej białaczce, kiedy szpik kostny w ogóle nie produkuje tych komórek, a odporność organizmu na czynniki zewnętrzne jest zerowa..

Nie mniej groźna jest choroba, taka jak posocznica, w której monocytów jest tak mało, że nie radzą sobie one z funkcją oczyszczania krwi. W rezultacie sami umierają z powodu toksycznych skutków infekcji..

Jeśli norma zostanie naruszona, nie leczona jest sama patologia (monocytoza lub monocytopenia), ale choroba, która spowodowała te niepożądane zmiany.

Najważniejsze w konfrontacji z jakąkolwiek chorobą jest terminowy apel do specjalistów, którzy na podstawie dokładniejszego badania będą w stanie przepisać skuteczny sposób leczenia.

Co to są monocyty i jaka jest ich zawartość we krwi u mężczyzn, kobiet i dzieci?

Monocyty to grupa leukocytów bez ziarnistości (agranulocyty). Są to największe krwinki.

Monocyty powstają w czerwonym szpiku kostnym i biorą udział w powstawaniu reakcji obronnych organizmu.

Czym są monocyty w ludzkim ciele i za co są odpowiedzialne?

Monocyty dostają się do krwi obwodowej i pozostają w niej przez 40 - 72 godziny. Następnie migrują do narządów i tkanek w celu dalszego dojrzewania, gdzie przekształcają się w makrofagi tkankowe..

Aby zrozumieć, w jakich przypadkach występuje wzrost lub spadek liczby monocytów, czy jest to patologia, musisz zrozumieć, czym są monocyty i jaką pełnią funkcję.

W zależności od lokalizacji makrofagów nabierają określonych właściwości. Istnieją następujące typy takich komórek:

 • Kupffera, powstały w wyniku migracji makrofagów do wątroby;
 • litoral, zlokalizowany w węzłach chłonnych i śledzionie;
 • szpik kostny;
 • mikroglej, wyściełaj tkankę nerwową;
 • otrzewnej, są w patologicznym wysięku (płyn wchodzący do tkanki ze wzrostem przepuszczalności ściany naczynia);
 • pęcherzykowe, zlokalizowane w tkance płuc;
 • osteoklasty zlokalizowane w kościach;
 • histiocyty to komórki tkanki łącznej.

Przede wszystkim należy dowiedzieć się, za co odpowiedzialne są monocyty, od czego zależy ich zawartość we krwi. Główną funkcją tych komórek jest ochrona. Biorą udział w procesie fagocytozy (trawienia wewnątrzkomórkowego). Po pierwsze, fagocyt celowo przemieszcza się w kierunku wirusa, bakterii lub uszkodzonej komórki.

Krwinki - monocyty

Następnie następuje adhezja (adhezja) obcego czynnika na powierzchni makrofaga. Odbywa się to dzięki specjalnym receptorom zlokalizowanym na fagocycie lub przez nieswoistą adsorpcję (wchłanianie). Następnie aktywowane są specjalne enzymy lizosomalne, które neutralizują lub niszczą patogenny mikroorganizm wewnątrz makrofagów.

Monocyty biorą udział w tworzeniu odpowiedzi immunologicznej. Makrofagi rozpoznają obcy antygen, który dostał się do organizmu i wchłaniają go. Następnie ten antygen jest rozszczepiany przez lizosomy w cytoplazmie monocytów. Fragmenty rozszczepionego antygenu tworzą specjalny kompleks, który wydziela specjalne substancje (interleukiny). W wyniku tego aktywowane są limfocyty T i B i powstają przeciwciała specyficzne dla tych antygenów.

Równie ważną funkcją makrofagów jest ich zdolność do wydzielania substancji czynnych: prostaglandyn, pirogenów, lizozymu, prawidinu, interferonu. W ten sposób uczestniczą w ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej, regulują odporność komórkową i humoralną..

Jak wskazano w badaniu krwi?

Kontaktując się z kliniką lekarz w pierwszej kolejności kieruje pacjenta na wykonanie badań klinicznych. Wyniki wskaźników są zapisane literami łacińskimi i mają swoje własne wartości odniesienia. Dlatego samemu pacjentowi trudno jest zrozumieć, w jaki sposób monocyty są wskazane w badaniu krwi, jaka jest ich wartość normalna.

Lekarz wyjaśni, co monocyty wykazują w badaniu krwi, co to może oznaczać, za co są odpowiedzialne u osoby dorosłej. W wynikach analizy taki wskaźnik zapisywany jest jako MON. Wynik ten można zmierzyć w procentach lub w wartościach bezwzględnych. Monocyty we krwi zwykle nie przekraczają 11% całkowitej liczby wszystkich leukocytów.

Formularz badania krwi

Wzrost tego wskaźnika może być względny lub bezwzględny. Względny to wzrost odsetka monocytów powyżej normy w stosunku do ich normalnej całkowitej liczby. Jednocześnie liczba leukocytów w badaniu krwi pozostaje normalna..

Wzrost ich całkowitej liczby nazywany jest absolutną monocytozą. Stanowi temu zwykle towarzyszy jednoczesny wzrost innych białych krwinek..

Zatem na pytanie, o czym mówią monocyty we krwi, można odpowiedzieć, że nie jest to wskaźnik niespecyficzny. I powinno być interpretowane tylko w połączeniu z innymi testami laboratoryjnymi. Dlaczego leukocyty we krwi mogą zostać obniżone?

Tabela norm monocytów według wieku

Normy zawartości monocytów we krwi u kobiet, mężczyzn, dzieci (według wieku) przedstawiono w tabeli.

Wiek.Monocyty%.Monocyty, abs. Ilość.
noworodki3 - 120,19 -2,4
Do 2 tygodni5-150,19 - 2,4
Do 1 roku4 - 100,18 -1,85
12 lat3 - 100,15 - 1,75
23 lata3-90,15 - 1,75
37 lat3-90,12 - 1,5
7-10 lat3-90,10 - 1,25
10 lat - 16 lat3-90,09 - 1,15
Dziewczęta powyżej 16 lat, kobiety3-110,04 -0,8
Chłopcy powyżej 16 lat, mężczyźni3-110,04 -0,8

Tak więc norma dla dorosłych mężczyzn i kobiet nie różni się. Liczba monocytów u dzieci jest normalna, wskazana w tabeli, jest najwyższa w pierwszych tygodniach życia, a następnie następuje stopniowy spadek tego wskaźnika..

Wśród kobiet

Normy monocytów u kobiet według wieku przedstawiono w powyższej tabeli. Aby nie przegapić rozwoju poważnych patologii, konieczne jest wykonywanie badań krwi co najmniej raz w roku. A w przypadku chorób przewlekłych - co 6 miesięcy.

Norma monocytów we krwi u kobiet nie różni się od normy u mężczyzn. Ten wskaźnik u dorosłych nie różni się od płci ani wieku..

U mężczyzn

Normę monocytów u mężczyzn według wieku podano w powyższej tabeli. Przed wykonaniem badania krwi zabrania się jedzenia, musisz przyjść wyłącznie na pusty żołądek. Jest to konieczne, aby nie było fałszywych wyników. U mężczyzn norma względnej i bezwzględnej zawartości tych komórek jest taka sama jak u kobiet..

Pojawienie się monocytozy lub monocytopenii w ogólnych badaniach krwi nie jest niezależną diagnozą. Aby wyjaśnić i zidentyfikować przyczynę takiej patologii, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych instrumentalnych i laboratoryjnych metod badawczych..

Dzieci

U dzieci normalne monocyty w badaniu krwi w pierwszych dwóch tygodniach życia są nieznacznie podwyższone i wynoszą 5-15 proc. Wówczas ich liczba nieznacznie spada i praktycznie nie zmienia się do końca życia. Norma monocytów we krwi u dzieci po 16 latach wynosi 3-11%, co odpowiada normie u dorosłych.

Przyczyny wzrostu

Wzrost liczby monocytów we krwi jest zwykle nazywany monocytozą..

Monocytozę można zaobserwować w następujących warunkach:

 • choroby krwi: białaczka szpikowa, chłoniak;
 • choroby bakteryjne i wirusowe;
 • choroby zakaźne - bruceloza, malaria, odra, ospa wietrzna, błonica;
 • nowotwory złośliwe;
 • ostre infekcje w okresie rekonwalescencji.

Wzrost tego wskaźnika u dziecka powyżej normy najczęściej występuje wraz z rozwojem mononukleozy zakaźnej. Ta choroba jest wywoływana przez wirusa Epstein-Bar; w analizie z tą patologią można również wykryć wzrost liczby limfocytów.

Dlaczego może odmówić?

Spadek liczby monocytów we krwi (monocytopenia) może powodować:

 • wrodzony i nabyty niedobór odporności;
 • długotrwałe leczenie cytostatykami i kortykosteroidami;
 • guzy szpiku kostnego.

Również rozwój takiego stanu może być ułatwiony przez brak cyjanokobalaminy i kwasu foliowego, anemie aplastyczne lub hipoplastyczne. W początkowych stadiach tych chorób stężenie monocytów może nieznacznie wzrosnąć, ale wraz z dysfunkcją szpiku kostnego obserwuje się spadek ich bezwzględnej liczby..

Przydatne wideo

Dr Komarovsky wymieni objawy mononukleozy zakaźnej i wyjaśni, dlaczego ta choroba wirusowa nazywana jest „chorobą pocałunków” i jakie są jej objawy w badaniu krwi:

Lipoproteiny o wysokiej i niskiej gęstości

W jakich jednostkach mierzone jest ciśnienie krwi?